Kvæfjord el-verk Kvæfjord kraftverk

Elverket var eid av Kvæfjord kommune.

Lån i Norges kommunalbank til Gapøy var på kr 75.000.

Ansatte ved Kvæfjord kraftverk i 1967:

G. Mikalsen – bestyrer, O. Hundstad – driftsassistent, Å. Hagen – montør, J. Jakobsen – montør, A. Meyer – linjearbeider, K. Salen – linjearbeider.

1968

Reist ca 150 stk stolper, herav ca 120 stk lavspent. Det er utlagt ca 20 km med linje, og 365 m med høyspentjordkabel.

Det er bygd ca1,2 km med 22 kV og 3 kV linje.

Det er bygd ca3,4 km med 230V linje.

Anlegg som er fullført i året:

Lynghammeren – Storjord nedre – Strand – Utstrand – kabellegging på Trastad del II.

Det er i år oppsatt 3 stk nye transformatorkretser. Trafokapasiteten er øket med 110 kVA.

Største belastning hittil er 2620 kW.

 

Andre nettsteder:

Svolvær historielag: Svolvær Electricitetsverk

 Godfjord og Gullesfjord

Det ble inngått en avtale mellom Vesterålens Kraftlag og Kvæfjord om utbygging i Godfjorden og Gullesfjorden. I løpet av 1955 nådde linjer til Finnseter på vestsida og Røkenes på austsida av Godfjorden. Av Kvæfjord kraftverk ble lagt en 3 kV sjøkabel fra Røkenes til Gapøy i 1960.

Kinn fikk som den siste bygda i Godfjord strøm fra nettet, og det ble fra Andøya. Ei linje ble bygd fra Lovika til Kinn. Tidligere fikk Kinn strømmen fra bygdas eget kraftverk, Kinnes Elektrisitetsverk AL.

 

 

 

Legg igjen en kommentar