Kulturminner og restaurering på Kinn

Kaia

Kaia på kinn er støpt i betong, med en stor andel stein. Den hadde tidligere faste anløp av lokalbåten.

En del av kaia nærmere land er falt sammen, og det er behov for utbedring. Kaia er innenfor kommunalt vernet område X5.8 og inngår som en naturlig del av den gamle bebyggelsen på Kinn.

Kaia er en viktig del av det lokale kulturlandskapet.

Restaureringen anses også å være i samsvar med Riksantikvarens satsning på Vern av kystkultur. Det planlegges å søke midler fra Kulturminnefondet, men dette må avklares nærmere.

Kaikrana planlegges restaurert senere. Det gamle spillet er ødelagt av rust, og er demontert.

Tidligere var det montert et lys ute på kaia. Dette planlegges ikke montert opp igjen, da det er vanskelig å kombinere et autentisk lys og elektrisk tilførsel med en forskriftsmessig installasjon.

 1. Dersom søknad til Kulturminnefondet (søknadsfrister 01.02 0g 01.09):
 2. Prosjektnavn:
 3. Beskrivelse av kulturminnet/kulturmiljøet:
 4. Beskrivelse av planlagt tiltak:
 5. Geografisk beliggenhet: Kinn, Gnr 61, Sortland kommune, Nordland fylke
 6. Dagens bruk:
 7. Framtidig bruk:
 8. Framdriftsplan:
 9. Søker:
 10. Eier: Kystverket?
 11. Søknaden gjelder: A 02- Bygg og anlegg, B 09 eller B 12 (avklares med Sortland kommune)
 12. Eierform:
 13. Tilstand
 14. Planlagte tiltak
 15. Budsjett
 16. Kostnadsoverslag
 17. Finansieringsplan
 18. Framdriftsplan
 19. Regnskap og revisjon utføres av
 20. Tidligere mottatt tilskudd til samme kulturminnet/kulturmiljøet: Nei
 21. Obligatoriske vedlegg

Legg igjen en kommentar