Godkjenning av vegnavn – Kinnveien

9. april 2012 Postet av Nyheter 0 thoughts on “Godkjenning av vegnavn – Kinnveien”

Kinnveien har nå blitt formelt godkjent som veinavn. Det gjenstår å få navnet inn i kart og registere.

Kinnveien er litt over 15 km lang. Husnummerene blir da 4-sifrede for husene på Kinn, når man følger standarden for adressenummer. Da skal husnummeret være i antall 10-meter fra vegens begynnelse.

Litt mer om postnummere (eldre nyheter):

Posten Norge AS har 29.03.2012 sendt ut et brev med tittellen «Inndeling av 8400 Sortland i flere postnummer» til de to berørte kommunene, Sortland kommune og Øksnes kommune.

VOL: Posten legger mer av Øksnes under Sortland. (publisert 02.04.2012)

I høringsbrevet står det at postnummer 8407 Godfjord endrer navn til 8407 Sortland og vil gjelde helt fra Sortlandbrua.

Dette frigjør postnummeret 8407 for bruk under Sortland.
Dette innebærer at Godfjord-navnet forsvinner i sin helhet som postadresse-navn. Da har man kun gateadressene Vesterlander og Austerlandet igjen i Godfjord. De enkelte stedsnavn som Reinstad,  Mehus, Myrland osv er allerede borte i offisiell postadresse,  unntatt for de som har beholdt dette i sin adresse som gårdsnavn.

Maurnes fikk postkontor i 1905, MAURNES I VESTERAALEN. 8423 MAURNES ble lagt ned i 1997, ny adresse ble 8400 SORTLAND. Hognfjord var nok da underlagt Maurnes. For de som før 1997 hadde MAURNES som poststed, blir adressen endret fra 8400 SORTLAND til 8407 SORTLAND.

SORTLAND poståpneri ble åpnet i 1853.

Litt posthistorie fra Godfjord:     http://godfjord.no/gardshistorie/post

 

Legg igjen en kommentar