Bardu

Det er lagt inn linker:
Fornavn: link til slektstre Geni-profil
Fødselsår: link til kirkebok dåp
Dødsår: link til gravminne
Gift år: link til kirkebok vielse

1922 Bardu

1 Aasen

Bardu 1/1 Aasen
Folketellinger: 1910,

Bardu 1/2 Aasgård
Folketellinger: 1910,

Bardu 3/1 Hammersletten
Folketellinger: 1910,

Bardu 3/2 Sundlien
Folketellinger: 1910,

Bardu 3/4 Øverlid
Folketellinger: 1910,

Bardu 3/5 Sundheim
Folketellinger: 1910,

Bardu 3/6 Myrvang
Folketellinger: 1910,

Bardu 4/1 Grinmo
Folketellinger: 1910,

Bardu 4/1 Skoelvlien
Folketellinger: 1910,

Bardu 4/2 Elvemo
Folketellinger: 1910,

Bardu 4/3 Slaatmo
Folketellinger: 1910,

Bardu 4/6 Heggelund
Folketellinger: 1910,

Bardu 4/7 Løvli
Folketellinger: 1910,

Bardu 5/1 Rolfstad
Folketellinger: 1910,

Bardu 5/2 Sveienvold
Folketellinger: 1910,

Bardu 6/1 Bjørnsmo
Folketellinger: 1910,

Bardu 6/3 Bjørnsmoen
Folketellinger: 1910,

Bardu 9/1 Brandmo
Folketellinger: 1910,

Bardu 9/2 Bandsegg
Folketellinger: 1910,

Bardu 9/4 Stormo
Folketellinger: 1910,

Bardu 9/6 Sagmo
Folketellinger: 1910,

Bardu 9/7 Bjørnstad
Folketellinger: 1910,

Bardu 9/8 Iselvmo
Folketellinger: 1910,

Bardu 9/9 Hauglid
Folketellinger: 1910,

Bardu 10/1 Finkroken
Folketellinger: 1910,

Bardu 10/2 Bjørnsund
Folketellinger: 1910,

Bardu 10/3 Elverum
Folketellinger: 1910,

Bardu 11/1 Nordlid
Folketellinger: 1910,

Bardu 11/1 Strand øvre
Folketellinger: 1910,

Bardu 11/2 Strand nedre
Folketellinger: 1910,

Bardu 11/3 Blomstrand
Folketellinger: 1910,

Bardu 11/4 Blomlid
Folketellinger: 1910,

Bardu 11/7 Liland
Folketellinger: 1910,

Bardu 11/8 Foslund
Folketellinger: 1910,

Bardu 12/1 Rydningen
Folketellinger: 1910,

Bardu 12/2 Rydningen
Folketellinger: 1910,

Bardu 12/3 Rydningen
Folketellinger: 1910,

Bardu 12/4 Midtun
Folketellinger: 1910,

Bardu 12/5 Tune
Folketellinger: 1910,

Bardu 12/6 Teigland
Folketellinger: 1910,

Bardu 12/8 Alsgaard
Folketellinger: 1910,

Bardu 13/1 Nysted
Folketellinger: 1910,

Bardu 13/2 Nysted
Folketellinger: 1910,

Bardu 13/3 Krokstad
Folketellinger: 1910,

Bardu 13/5 Moen nedre
Folketellinger: 1910,

Bardu 13/6 Utby
Folketellinger: 1910,

Bardu 13/7 Moen øvre
Folketellinger: 1910,

Bardu 13/8 Sommervoll
Folketellinger: 1910,

Bardu 13/10 Heimdal
Folketellinger: 1910,

Bardu 13/11 Utheim
Folketellinger: 1910,

Bardu 14/1 Jevningen
Folketellinger: 1910,

Bardu 14/3 Alstad
Folketellinger: 1910,

Bardu 14/4 Jevningen
Folketellinger: 1910,

Bardu 14/5 Rotvoll
Folketellinger: 1910,

Bardu 14/10 Kildal
Folketellinger: 1910,
Iver Jonsen g. m. Berit Jensdatter

Bardu 14/12 Grendal
Folketellinger: 1910,

Bardu 15/2 Høgda
Folketellinger: 1910,

Bardu 15/3 Steine
Folketellinger: 1910,

Bardu 15/5 Seljehaugen
Folketellinger: 1910,

Bardu 15/7 Høgda øvre
Folketellinger: 1910,

Bardu 15/10 Høgda
Folketellinger: 1910,

Bardu 15/11 Moggen
Folketellinger: 1910,
Anders Johannessen g. m. Perolina Enoksdatter

Bardu 15/14 Bruhaug
Folketellinger: 1910,

Bardu 17/2 Aasland
Folketellinger: 1910,

Bardu 17/3 Kirkemoen
Folketellinger: 1910,

Bardu 17/5 Vekved
Folketellinger: 1910,

Bardu 17/6 Kirkenær
Folketellinger: 1910,

Bardu 17/7 Aasvang
Folketellinger: 1910,

Bardu 17/8 Noraas
Folketellinger: 1910,

Bardu 18/2 Steiland
Folketellinger: 1910,

Bardu 18/3 Steili, husmannsplass
Folketellinger: 1910,

Bardu 18/3 Steien
Folketellinger: 1910,

Bardu 18/4 Steirud
Folketellinger: 1900, 1910, 1920.
Ole Pedersen Steirud (17. april 1849 – 10. mai 1946) g. 2. oktober 1874 m. Aagot Steirud (4. aug 1844 – 16. november 1929).

Bardu 19/1,5 Strømstad
Folketellinger: 1910,

Bardu 19,40/2,8 Foshaugen nordre
Folketellinger: 1910,

Bardu 19/3 Foshaugen søndre
Folketellinger: 1910,

Bardu 19/4 Fosmoen
Folketellinger: 1910,

Bardu 20/1 Haugsæth
Folketellinger: 1910,

Bardu 20,22/2,9 Haugen
Folketellinger: 1910,

Bardu 20/3 Haugland
Folketellinger: 1910,

Bardu 20,22/5,8 Kjølhaugen
Folketellinger: 1910,

Bardu 21/1 Nordhus
Folketellinger: 1910,

Bardu 22/1 Eggen Øvre
Folketellinger: 1900, 1910, 1920.
Halvor Jonsen Eggen (10. jan 1867 – 26. jan 1924) g. 16. jul 1892 m. Anne Kornelia Eggen f. Andersdatter (4. feb 1873 – 4. jan 1955) fra Bardu 38/3.
BARN:
John Meyer Eggen (23. jul 1892 – 29. jan 1967) g. 29. sep 1918 m. Haldis Petrikke Margrethe Henriksen (19. mai 1899 – 4. apr 1980).
Almar Eggen (23. okt 1894 – 26. des 1923)
Peder Kaurin Eggen (5. mars 1895 – 30. jan 1962, USA) g. m. Johanne Haukland (1899, Lofoten)
(Johan) Halvdan Eggen (3. aug 1898 – 5. mai 1972) g. 4. feb 1928 m. Emma Eggen f. Høksås (7. jul 1905 – 6. aug 1979).
Magda Eldbjørg Eggen (25. nov 1899 – 19. apr 1914)
Marie Agnes Lunde f. Eggen (23. jan 1902 – 23. jun 1982) g. m. Bersvend Lunde (29. mar 1894 – 24. aug 1973).
Konstanse Nilsson f. Eggen (18. sep 1903 –  25. sep 1991, Sverige) g. 11. mar 1931 m. Nils Gunnar Nilsson (24. apr 1906, Bruløv, Malmøhus län)
Haldis Eggen (28. mai 1905 – 22. jul 1988).
Reidar Eggen (11. nov 1907 – 26. apr 1975) g. m. Borghild Johanna Eggen (5. feb 1916 – 20. feb 2001).
Karen Asbjørg Fjeldstad f. Eggen (1. mai 1910 – 15. mai 2000) g. m. Ivar Andreas Johnny Fjeldstad (14. jun 1903 – 18. mar 1991).
Hallvard Eggen (12. okt 1912 – 25. nov 1944).

Bardu 22/2 Nordmoen
Folketellinger: 1910,

Bardu 22/3 Berglund
Folketellinger: 1910,

Bardu 22/5,7 Eggen nedre
Folketellinger: 1910,

Bardu 22/6,10 Fagerheim
Folketellinger: 1910,

Bardu 23/1 Kalbækken
Folketellinger: 1910,

Bardu 23,24/5,1 Hasvold
Folketellinger: 1910,

Bardu 24/2,5 Nylund
Folketellinger: 1910,

Bardu 24/3 Bangen
Folketellinger: 1910,

Bardu 24/4 Trøen
Folketellinger: 1910,

Bardu 24/6,7 Movinkel
Folketellinger: 1910,

Bardu 25/1 Øytangen
Folketellinger: 1910,

Bardu 26,37/1,2 Berg
Folketellinger: 1910,

Bardu 26/2 Berg
Folketellinger: 1910,

Bardu 27/1 Strømsmoen nedre
Folketellinger: 1910,

Bardu 27, 27, 37, 37/3,4,7,8,9 Strømsmoen øvre
Folketellinger: 1910,

Bardu 28/1 Strømslid
Folketellinger: 1910,

Bardu 28/2 Strømsæth
Folketellinger: 1910,

Bardu 28/4 Nytrøen
Folketellinger: 1910,

Bardu 29/1 Strømsør
Folketellinger: 1910,

Bardu 29/2 Dahlberg
Folketellinger: 1910,

Bardu 30/1 Hanstad
Folketellinger: 1910,

Bardu 30/1 Indsæth
Folketellinger: 1910,

Bardu 31/1 Indsæth
Folketellinger: 1910,

Bardu 31/2 Solsæth
Folketellinger: 1910,

Bardu 32/1 Sørgaard
Folketellinger: 1910,

Bardu 32/2 Sørmoen
Folketellinger: 1910,

Bardu 32/3 Straumseng
Folketellinger: 1910,

Bardu 33/1 Tønsæt    løpenr 413a, 413b
Folketellinger: 1875, 1891, 1900, 1910, 1920.
Ole Pedersen (15. mar 1809 – 23. jun 1883) g. m. Beret Olsdatter (12. apr 1816 – 21. okt 1889).
BARN:
Marit Olsdatter (1838 – 1922) g. m. Simon Eriksen (1840 – 1901). Barn: Karen. Olea. Erik.
Peder Olsen Tønseth (10. mar 1841) g. 11. jul 1866 m. Gurine Tønseth f. Johansdatter (29. jul 1844), se nedenfor (Bardu 33/1).
Berit Birgitte (26. apr 1847 – 1925) g. 7. jul 1873 m. Lars Martin Eriksen Strømsør (20. nov 1848 – 18. mar 1935).
Peder Olai Olsen Messelt (26. apr 1847 – 1896) g. 7. jul 1873 m. Marit Johansdatter (8. feb 1849 – 1939).
Ole Johan Olsen Helberg (22. okt 1853 – 1. des 1940) g. m. Kjerstine Olsdatter (12. sep 1852 – 24. okt 1941), se Bardu 35/3.

Peder Olsen Tønseth (10. mar 1841 – 1. jun 1928) g. m. Gurine Tønseth f. Johansdatter (29. jul 1844 – 16. apr 1931).
BARN:
Johan Pedersen Tønseth (25. jan 1869 – 15. mar 1950), g. 10. jul 1898 m. Berit Kjerstine Tønseth (10. nov 1871 – 15. mai 1950), se nedenfor.
Ole Pedersen Utgård (21. apr 1872 – 27. jan 1947), fra 33/1, g. m. Ingeborg Larine Utgård f. Larsdatter (12. jan 1874 – 10. feb 1965), se Bardu 33/4.
Bernhard Pedersen Tønseth (5. apr 1877 – 1957)
Kornelia Augusta Pedersdatter Tønseth (24. aug 1879 – 1936)
Rikard Pedersen Tønseth (30. jun 1883)
Berit Johanna Pedersdatter Tønseth (2. nov 1885 – 1922)
Peder Georg (2. mar 1888)

Johan Pedersen Tønseth (25. jan 1869 – 15. mar 1950), g. 10. jul 1898 m. Berit Kjerstine Tønseth (10. nov 1871 – 15. mai 1950), fra Bardu 49/3. 
BARN:
Gurine Storjord f. Tønseth (15. juni 1899 26. okt 1977) g. m. John Meier Storjord (18. apr 1895 – 11. jan 1986).
Peder Petrinus Tønseth (1. des 1901 – 4. sep 1976) g. m. Elly Gunhilde Tønseth f. Johnsen (3. mai 1909 – 25. feb 2001), fra Lavangen 2/3.
Berit Olea Tønseth (28. feb 1911 – 1. mai 1932)
Ola Oddmar Tønseth (2. okt 1913 – 20. mai 1991) g. m. Gudrun Margrethe Tønseth f. Helberg (3. apr 1905 – 20. des 1995).

Bardu 33/2 Messelt
Folketellinger: 1910,

Bardu 33/4 Utgård
Folketellinger: 1900, 1910, 1920.
Ole Pedersen Utgård (21. apr 1872 – 27. jan 1947), fra 33/1, g. m. Ingeborg Larine Utgård f. Larsdatter (12. jan 1874 – 10. feb 1965).
BARN:
Peder Olsen (24. jul 1896) g. m. Anna Ingbertha Olsen f. Bomstad.
Lars Utgård (12. jun 1898 – 3. sep 1977).
Gurine Oliva Irgens f. Utgård (15. feb 1901 – 4. okt 1973) g. m. Peder Martin Irgens (16. jul 1902 – 13. mai 1979), fra Bardu 61/1.
Olav Utgård (23. sep 1910 – 1. mai 1940). Omkom da Dronning Maud ble bombet av tyske fly.
Ingebjørg Anna Sørgaard f. Utgård (29. nov 1912 – 3. okt 1968) g. m. Lars K. Sørgaard (31. des 1906 – 29. mai 1971).
Roald Utgård (15. sep 1916 – 24. nov 1999) g. m. Ingegerd Utgård f. Næssvik (7. aug 1919 – 13. aug 1914).

Bardu 34/1 Løkstad
Folketellinger: 1910,

Bardu 34/2 Løksæt
Folketellinger: 1910,

Bardu 34/3 Løberg
Folketellinger: 1910,

Bardu 35/1 Melhus
Folketellinger: 1910,

Bardu 35/3 Helberg
Folketellinger: 1910, 1920.
Ole Johan Olsen Helberg (22. okt 1853 – 1. des 1940) fra Bardu 33/1, g. m. Kjerstine Helberg f. Olsdatter (12. sep 1852 – 24. okt 1941).
BARN:
Olaf Magne Helberg (8. nov 1877 – 19. jan 1965) g. m. Gjertrud Maria Helberg (15. apr 1875 – 22 . mai 1969), se nedenfor.
Ole Berg Olsen (18. feb 1882) g. m. Kjersti Laura Løkset (3. aug 1887). Sønn: Borgar Rudolf Engstad (31. mai 1911 – 13. apr 1985), se Bardu 38/3.

Olaf Magne Helberg (8. nov 1877 – 19. jan 1965) g. m. Gjertrud Maria Helberg (15. apr 1875 – 22 . mai 1969).
BARN:
Konstanse Olfrida (10. aug 1898)
Ole Hjalmar Helberg (11. mar 1901 – 10. aug 1983) g. m. Magda Gunharda (29. mar 1902 – 9. des 1992).
Magda Hildur (11. mar 1901)
Gudrun Magrete (3. apr 1905)
Hilmar (6. jul 1908)
Olav (11. jun 1910)
Magne (26. jan 1915)

Bardu 36/1 Lundberg    
Folketellinger: 1910, 1920.
Lars Larsen Lundberg (4. apr 1867 – 6. sep 1951) g. 15. jul 1900 m. Petra Nille Lundberg f. Annebo (5. jul 1876 – 29. mai 1957), fra Bardu 38/3.
BARN:
Ludvik Teodor (27. jun 1906)
Margit Agnes (9. mai 1908)
Torgun (13. mai 1910)

Lars Larsen (15. aug 1834) g. m.

Bardu 36/2 Lundegaard
Folketellinger: 1910,

Bardu 36/3 Lunde
Folketellinger: 1910,

Bardu 36/4 Lundeng
Folketellinger: 1910,

Bardu 36/6 Kjæreng
Folketellinger: 1910,

Bardu 36/8 Myre
Folketellinger: 1910,

Bardu 37/1 Øimoen
Folketellinger: 1910,

Bardu 37/2 Øistad
Folketellinger: 1910,

Bardu 37/3 Øilund
Folketellinger: 1910,

Bardu 37/4 Skreland
Folketellinger: 1910,

Bardu 37/5 Olsaker
Folketellinger: 1910,

Bardu 37/6 Eggenheim
Folketellinger: 1910,

Bardu 38/2 Karlstad
Folketellinger: 1910,

Bardu 38/3 Annebo     løpenr 416b2
Folketellinger: 1875, 1891, 1900, 1910, 1920.  løpenr 416b2
Anders Iversen Tollan (13. aug 1850, Tolga, Østerdalen – 12. jun 1934, Alberta, Canada) g. 18. okt 1871 m. Maria Margaretha (Marie Grete) Isaksdatter (11. jun 1841, Övertorneå, Sverige – 11. apr 1925).
Marie hadde med bødkersvennen Jakob Sakarias Hersæter Bø en datter: Anna Gurine Jakobsdatter (15. feb 1865, Strømsmo).
BARN:
Anne Kornelia Andersdatter (4. feb 1873 – 4. jan 1955) g. 16. jul 1892 m. Halvor Jonsen Eggen (9. jan 1867 – 26. jan 1924), se Bardu 22/1.
Petra Nille Lundberg f. Annebo (5. jul 1876 – 29. mai 1957) g. 15. jul 1900 m. Lars Larsen Lundberg (4. apr 1867 – 6. sep 1951) se Bardu 36/1.
Iver Andersen (13. jun 1878 – 1963) g. 20. jul 1902 m. Petra Kornelia Pedersdatter (17. apr 1876, Eggen – 1937, Canada).
Peder Georg (18. jan 1880 – 7. jun 1895).
Ingeborg Marie Annebo (18. jan 1880 – 21. apr 1971, Hedmark) g. 31. des 1911 m. Esten Halsteinsen Østgaard (23. feb 1873, Os i Tolga, Hedmark – 15. jul 1964), se Tolga 133/31.
Andreas Reinert Andersen Elvestad (13. jun 1882– 30. jun 1971, Alberta, Canada) g. 21. jul 1907) m. Justine Josefine Elvestad f. Olufsen (13. okt 1882 – 1951).

Folketelling 1920.
Ole Berg Olsen (18. feb 1882) fra Bardu 35/3, g. m. Kjersti Laura Løkset (3. aug 1887).
BARN:
Borgar Rudolf Engstad (31. mai 1911 – 13. apr 1985).

Johannes Foshaug (25. mar 1877) g. m. Kjersti Laura Løkset (3. aug 1887).
BARN:
Ivar Ludvig (17. sep 1915)
Lars Magne (15. feb 1917)
Gudrun (18. jun 1919)

Bardu 38/5 Aagård
Folketellinger: 1910,

Bardu 39/1 Viken søndre
Folketellinger: 1910,

Bardu 39/2 Viken nordre
Folketellinger: 1910,

Bardu 39/3 Vikland
Folketellinger: 1910,

Bardu 40/1 Bostad
Folketellinger: 1910,

Bardu 40/2 Stendal
Folketellinger: 1910,

Bardu 40/3 Stensrud
Folketellinger: 1910,

Bardu 40/4 Asplund
Folketellinger: 1910,

Bardu 40/5 Dypdal
Folketellinger: 1910,

Bardu 40/5 Dypdal, husmannsplass
Folketellinger: 1910,

Bardu 40/6 Bjørkan
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/1 Sætermo
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/2 Sætervashaugen
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/7 Molund
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/7 Molund
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/7 Molund
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/7 Molund
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/7 Molund
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/7 Molund
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/7 Molund
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/8 Sætermoen søndre
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/8 Sætermoen søndre
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/10 Sætermoen
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/11 Sætermoen
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/16 Moland
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/17 Utgaard
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/18 Vintervoll
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/22 Aasheim
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/22 Sætermoen
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/30,3 Skogly og Jensvoll
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/31 Dale
Folketellinger: 1910, 1920.
Kjøpmann Hans Olav Haakstad (14. mai 1872-10. des 1956), fra Bardu 60/1,  g. m. Ingeborg Maria Haakstad f. Johansen (30. sept 1877 – 15. aug 1953).
BARN:
Ingeborg Margrethe Haakstad (12. aug 1899 – 11. sep 1982)
Magnhild Kanstad f. Haakstad (16. feb 1901 – 24. mai 1984) g. 15. nov 1931 m. Erling Birger Kanstad (6. mar 1892, Lødingen – 1. apr 1975).
Olea Haakstad (30. jan 1903 – 21. okt 1985). Telegraf fullmektig, og hun hadde en Oakland med regnr X-290. Ikke gift, men hun fikk en sønn.
Johan Magne Haakstad (11. nov 1904 – 5. jan 1986, Bergen) g. 29. jul 1940 m. Cecilie Nicoline Haakstad f. Frostad (5. jun 1914, Bergen – 8. aug 1998). Johan hadde datteren Ranveig Bjørg Tollefsen (5. sep 1926 Nordreisa – 25. nov 2017) med Ruth Marie Henriksen da han var sersjant, men Ruth giftet seg året etter med en annen. Johan var også gift i perioden 1929-1934 m. Anna Karoline Myklebust (4. des 1901- 1980).
Hjørdis Haakstad (1. mai 1906 – 31. jan 1994) g. m. Alf Magnor Haakstad (11. jul 1913 – 15. apr 1993), fra Salangen 20/39.
Ruth Strauman f. Haakstad (31. des 1907 – 13. nov 1972, Mosjøen) g. m. Kristian Strauman (22. aug 1907 – 22. apr 1973).
Inger Henny Claussen f. Haakstad (8. apr 1010 – 18. aug 1999) g. m. Johan Claussen (7. mai 1910 – 17. jan 1974).
Oliver Haakstad (10. nov 1911 – 15. jan 1982) g. m. Wally Haakstad (19. feb 1913 – 16. feb 1996)
Harald Haakstad (26. nov 1916 – 23. apr 1978) g. m. Haldis Haakstad f. Hagensen (6. jan 1910 – 23. feb 2002).

Bardu 42/33 Hagen
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/35 Nyhus
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/36 Bjørklund
Folketellinger: 1910, 1920.
John Olaus Haakstad (28. apr 1878 – 17. apr 1957), fra Bardu 60/1, g. m. Konstanse Agnete Haakstad (20. juli 1880, Ibestad – 10. apr 1949, Alberta Canada).
BARN:
Odin Malvin Haakstad (8. mar 1907 – 21. nov 1919)
Meier Ibenhart Haakstad (4. jul 1910 – 22. mai 1992, Alberta Canada)
Asbjørg Marie Fredland f. Haakstad (4. jul 1910 – 24. mar 1981, Alberta Canada) g. 1931 m. Peter Martin Fredland (16. nov 1900 – 3. okt 1977). Datter: Lorine Marian (25. jul 1934 – 10. feb 2013).
Odmun Haakstad (7.aug 1922 – 6. aug 1993, Alberta Canada)

    John Olaus Håkstad reiste til Canada 5. mai 1928.

Bardu 42/37@38 Nasarat
Folketellinger: 1910,

Bardu 42/39 Myrsæt
Folketellinger: 1910,

Bardu 43/1 Hegge
Folketellinger: 1910,

Bardu 43/2 Myrland
Folketellinger: 1910,

Bardu 43/3 Midtli
Folketellinger: 1910,

Bardu 43/4 Midtli østre
Folketellinger: 1910,

Bardu 43/5 Nerli
Folketellinger: 1910,

Bardu 43/7 Lian
Folketellinger: 1910,

Bardu 43/9 Sørhus
Folketellinger: 1910,

Bardu 43/11 Moan
Folketellinger: 1910,

Bardu 43/12 Norberg
Folketellinger: 1910,

Bardu 44/1 Leirbekmoen
Folketellinger: 1910,

Bardu 44/2 Voll
Folketellinger: 1910,

Bardu 44/3 Mæleng
Folketellinger: 1910,

Bardu 44/4 Nyland
Folketellinger: 1910,

Bardu 44/5 Leirbækmoen
Folketellinger: 1910,

Bardu 45/2
Folketellinger: 1910,

Bardu 45/4 Valørhaugen
Folketellinger: 1910,

Bardu 45/5 Furuly
Folketellinger: 1910,

46 Kroken

Bardu 46/1 Kroken østre
Folketellinger: 1910,

Bardu 46/3? Krogseng
Folketellinger: 1910,

Bardu 46/4 Austgaard
Folketellinger: 1910,

Bardu 46/6 Kroken vestre
Folketellinger: 1910,

Bardu 46/9 Elvegaard
Folketellinger: 1910,

Bardu 47/1 Brandvold nordre
Folketellinger: 1910,

Bardu 47/2 Norgaard
Folketellinger: 1910,

Bardu 47/3 Brandhaugen
Folketellinger: 1910,

Bardu 48/1 Brandvold søndre
Folketellinger: 1910,

Bardu 48/2 Brandgaard
Folketellinger: 1910,

Bardu 49/1 Nergaard
Folketellinger: 1910,

Bardu 49/3 Nygaard     løpenr 421b
Folketellinger: 1875, 1891, 1900, 1910, 1920.
Ole Olsen (06. aug 1829 – 1911) g. m. Berit Jonsdatter (15. jun 1829 – 1911)
BARN:
John (1856)
Karen Olea Nygård (20. feb 1859 – 9. mar 1937) g. m. Kristen Nygård (22. jun 1860 – 18. mar 1961), se nedenfor.
Lars Olsen (12. jan 1864 – 1917) g. 21. juni 1897 m. Nikoline Olsen f. Mikalsdatter (24. jan 1873 – 27. feb 1957).
Olava Olsen (24. apr 1866 – 12. jul 1954) g. m. Karl Johan Olsen (26. jun 1866 – 6. okt 1936), se Bardu 55/1.
Ole Iver Nytrøen (3. jul 1861 – 25. mar 1950) g. m. Karen Nytrøen (3. jul 1869 – 11. nov 1945).
Olea Marie Olsdatter Lundeng (10. nov 1871 – 17. jan 1933) g. 18. juli 1892 m. Bersvend Johansen Lundeng.
Peder Haaksvold (9. des 1868 – 23. des 1943) g. m. Gurine Kornelie, se Bardu 60/4.
Berit Kjerstine Tønseth (10. nov 1871 – 15. mai 1950) g. m. Johan P. Tønseth (25. jan 1869 – 15. mar 1950), se Bardu 33/1. 

Kristen Nygård (22. jun 1860 – 18. mar 1961) g. m. Karen Olea Nygård (20. feb 1859 – 9. mar 1937).
BARN:
Olaf Bergtor Nygård (23. mar 1885) g. m. Olea Enokine Nygård (2. nov 1880).
Alfred Konrad Nygård (21. sep 1886 – 27. aug 1963), se nedenfor.
Berith Kristine Bones f. Nygård (8. sep 1889 – 14. okt 1974) g. 22. sep 1912 m. Thomas Johan Bones (2. sep 1882 – 29. mai 1969), se Bardu 61/5,6.
Klara Jensine Nygård (19. jul 1893)
Gjertrud Anna Nygård (20. mai 1900)

Olaf Bergtor Nygård (24. mar 1885 – 30. nov 1957) g. m. Olea Enokine Nygård (2. nov 1880, Dyrøy – 24. jul 1939).
BARN:
Bjarne Nygård (29. mar 1903).
Kristian Karly Nygård (23. aug 1909) g. m. Gretha Nygård (16. nov 1917).
Berit Elea Kulås f. Nygård (1. aug 1911 – 26. sep 1998, Oslo) g. m. Thor Kulås
Osvald Edmund Nygård (10. jul 1916 – 1989) g. m. Torlaug Nygård (21. okt 1920 – 23. jun 1991).
Jan Leidulf Nygård (5. jan 1918 – 19. nov 1986) g. m. Hanna Ingjerda Nygård f. Heggås (23. mai 1923 – 4. mai 1996).

Bardu 49/4 Fosmo
Folketellinger: 1910,

Bardu 49/5 Høyland
Folketellinger: 1910,

Bardu 50/1 Livelta
Folketellinger: 1910,

Bardu 50/2 Lundamo
Folketellinger: 1910,

Bardu 50/3 Fossan
Folketellinger: 1910,

Bardu 50/5,6 Foseng
Folketellinger: 1920.
Edvin Olai Fosseng (2. jul 1877 – 29. des 1964) fra Bardu 54/1, g. 17. feb 1901 m. Elen Kornelia Larsdatter (1858). Sønn Oluf Edvin (25. mai 1905 – ).
I 1920 var han enkemann. Han drev sagbruk, mens sønnen Oluf og fostersønnen Einar hjalp ham.

Bardu 51/1 Strømskroken
Folketellinger: 1910,

Bardu 51/2 Tangen
Folketellinger: 1910,

Bardu 51/2 Tangen
Folketellinger: 1910,

Bardu 52/1 Forsæth østre
Folketellinger: 1910,

Bardu 52/3 Forsæth vestre
Folketellinger: 1910,

Bardu 52/4 Joramo
Folketellinger: 1910,

Bardu 52/5 Fredland
Folketellinger: 1910,

Bardu 52/6 Forberg
Folketellinger: 1910,

Øvre Salangsdalen gnr 53 – 61

Bardu 53/1 Sletten
Folketellinger: 1910.
Kornelius Pedersen (22. nov 1848) g. m.

Bardu 53/3 Bratli (av Sletten)
Folketellinger: 1910.
Simon Iversen (6. apr 1862) g. m. Karoline (14. nov 1859).
BARN: Peder, Iver, John, Marit, Sigurd, Harald

Bardu 54/1 Sollid
Folketellinger: 1891, 1900, 1910, 1920.    (Folketelling 1875 for løpener 441)
Simon Kristian Olsen Sollid (1853) g. 28. jul 1878 m. Anna Johanne Hansdatter (2. jul 1856, Tennevoll – 22. jan 1897).
BARN:
Edvin Olai Fosseng (2. jul 1877 – 29. des 1964). g. 17. feb 1901 m. Elen Kornelia Larsdatter (1858), se Bardu 50/5,6.
Iver Olaj (25. mai 1878 – )
Ole Johan (15. aug 1880 – )
Hans Edvard (8. mar 1882 – )
Ingeborg Kirstine (16. des 1884 – )
Hans Elisæus (12. apr 1888 – )
Sigurd Alfred (8. mai 1890 – )
Johan (17. mai 1891)
Sigrid Anna Hegge (12. jun 1892 – 1. mar 1987)
Karl Ludvig (20. jan 1895 – 5. jan 1962)

Simon Kristian Olsen Sollid (23. jun 1856) g. 18. sep 1898 m. Olea Emelie Sollid f. Olsdatter (24. apr 1868, Salangen – 17. apr 1952).
BARN:
Anna Sofie (23. apr 1899 – )
Ole Helge Martin Engmo (15. des 1900 – 1. nov 1979) g. m. Konstanse Signora Engmo f. Solbakken (15. jun 1900 – 9. jan 1991), fra Bardu 54/2.
Alfred Magnor Berg Sollid (4. des 1902 – 15. nov 1992) g. m. Ingebjørg Sollid f. Seternes (3. okt 1911 – 6. feb 1990).
Olaf Sverre Sollid (10. mar 1905 – 4. nov 1976) g. m. Tora Kristine Sollid (17. nov 1910 – 14. mai 1985).
Magne Eberg Sollid (5. jul 1907 – 18. mar 1964)
Mikal (10. aug 1910)
Hans Meier
Mette (6. okt 1913)

Bardu 54/2 Solbakken
Folketellinger: 1900, 1910, 1920.
Ole Iver Olsen Solbakken (11. mars 1857 – 16. jul 1939) g. m. Hanna Nikoline Solbakken f. Hansdatter (15. jun 1861 – 7. apr 1931).
BARN:
Berit (1878)
Olaf Ingbert Elisæus Olsen (11. mar 1884 – 1. aug 1892).  Døde av lungebetændelse.
Einar Solbakken (15. feb 1886)
Hans Nikolai Solbakken (2. jul 1888) g. 14. jun 1919 m. Johanne Marie (1896).
Ingeborg (1890)
Amanda (1891)
Olga Ingbertine Emilie Olsen (1893) g. 24. apr 1916 m. Einar Magnor Martinsen Lund (1889).
Henriette Ovedie Solbakken (11. apr 1894)
Annie Hildur Charlotte Moholt f. Solbakken (28. des 1896 – 26. mai 1975) g. m. John Georg Andreassen Moholt (28. jan 1898 – 28. jun 1966), fra Bardu 58/1.
Magna Otelie (1898)
Konstanse Signora Engmo f. Solbakken (15. jun 1900 – 9. jan 1991) g. m. Ole Helge Martin Sollid Engmo (15. des 1900 – 1. nov 1979), fra Bardu 54/1.

Bardu 54/4 Sørflaten
Folketellinger: 1910.
Martin Hansen (9. jul 1866) g. m. Indianna (1. sep 1868).
BARN: Hagerup, Johan, Ane Karoline, Maren, Meier, Darre

Hans Mortensen (10. jun 1831)  g. m.

Bardu 55/1 Kollen
Folketellinger: 1910.
Karl Johan Olsen (26. jun 1866 – 6. okt 1936) g. m. Olava Olsen (24. apr 1866 – 12. jul 1954), fra Bardu 49/3. 
BARN:
Kristine Olea, Haakon, Konstanse, Ole Gerhard, Kaare Rolf, Ingulf Sverre, Berit Olea

Ole Jørgensen (1831) g. m.

Bardu 55/1 Lunds skolebygning
Johan Delin (22. jun  1878, Sverige) g. m. Olea (21. okt 1879)
Folketellinger: 1910.

Bardu 56/1 Lund søndre
Folketellinger: 1910.
Martin Erlandsen (13.nov 1858) g. m. Ane Helene (6. apr 1852). 
BARN: Barbro, Sigrid Magna, Einar Magnor

Bardu 56/2 Luneborg
Folketellinger: 1910.
Ingebrigt Sivertsen (1. des 1871, Oppdal) g. m. Hilda (13. apr 1876, Ibestad)
BARN: Ragna, Ragnvald

Bardu 57/1 Lund
Folketellinger: 1910.
Peder Olai Haagensen (6.apr 1875)
Berit Maria Pedersdatter (12. jun 1851)

Bardu 57/1 Lund (pladsbrug)
Folketellinger: 1910.
Kornelius Mikkelsen (29. jul 1862) g. m. Peroline (28. jan 1862)

Bardu 57/2 Øvergaard
Folketellinger: 1910.
Torger Haagensen (20. jul 1870) g. m. Hanna Pauline (9. jul 1877)
BARN: Henry Berg, Alf, Anna Hansine

Bardu 57/3 Fuglemo
Folketellinger: 1910.
Karl Ingebrigtsen (24.  apr 1865) g. m. Marit Teoline (19. mai 1878)
BARN: Borghild, Agnes Josefine, Harald Ludvig, Elida, Konrad

Bardu 58/1 Moholt
Folketellinger: 1910, 1920.
Andreas Larsen Moholt (31. mar 1868 – 26. apr 1957) g. m. Karen Marie Larsen Moholt f. Iversdatter (4. okt 1866 – 19. jan 1940).
BARN:
Dortea Lovise Moholt (31. jan 1894)
Anna Josefine Moholt (10. okt 1895)
John Georg Andreassen Moholt (28. jan 1898 – 28. jun 1966) g. m. Annie Hildur Charlotte Moholt f. Solbakken (28. des 1896 – 26. mai 1975), fra Bardu 54/2.
Ingebjørg Karlotte Moholt (6. sep 1900)
Lars Johan Moholt (7. aug 1903 – 8. nov 1958) g. 2. jun 1928 m. Magna Otelie Moholt f. Holtet (19. aug 1902 – 21. sep 1995), fra Bardu 59/1.
Olav Gunvald Moholt (1. apr 1906 – 23. sep 1973) g. m. Borghild Johanna Moholt (16. apr 1904 – 8. jan 1985).
Astrid Konstanse Moholt (7. jan 1908)
Hans Egil Bjarne Moholt (16. apr 1913 – 2. aug 1995, Skedsmo) g. m. Maud Moholt (7. okt 1920 – 7. mar 2015).

Bardu 59/1 Holtet
Folketellinger: 1910, 1920.
Otter Ottersen (10. nov 1847) g. m. Martine Marie (14. feb 1864 – 1935)
BARN:
Otto Magnor (29. des 1890 – 1954)
Endre Meier Holthe (14. aug 1892 – 17. jul 1959) g. m. Konstanse Sofie Holthe (24. mar 1887 – 16. jan 1959).
Ida Barothea Holtet (25. mai 1895 – 22. mai 1956), sønn Odd Meier Holtet (21. mar 1917 – 29. okt 1995), far Ludvik. Sønn Bjarne Holtet (26. jul 1925 – 25. jan 1976), far John. 
Alma Fredrikka (18. jul 1900)
Magna Otelie Moholt f. Holtet (19. aug 1902 – 21. sep 1995) g. m. Lars Johan Moholt (7. aug 1903 – 8. nov 1958), fra Bardu 58/1.
Fridtjov Alfred Holtet (20. mai 1905 – 17. okt 1959)

Bardu 59/1 plads under Holtet
Folketellinger: 1910.
Bergitte Johansdatter (19. jan 1861)
BARN: Emil Magne, Magda Ottelia, Knut Ingar, Olea Bergitta

Bardu 59/2 Strømholt / Lokland
Folketellinger: 1910, 1920.
Knut Simonsen (13. apr 1826, Tolga) g. m. Ingrid (24. des 1824, Tolga)
BARN:

Simon Knutsen Strømholt (12. mai 1852)
Berit Marie Knutsen (23. feb 1863). Hennes datter: Inga Meibel Olivia (8. apr 1904).

Bardu 59/2 Strømholt
Folketellinger: 1920.
Eberg Olai Ørgen Strømholt (20. sep 1880, Salangen – 18. jul 1965), fra Salangen 49/2, g. m. Inga Josefine Strømholt f. Thoresen (28. mai 1885 – 11. jan 1969), fra Salangen 32/8.
BARN:
Henry Jarl
John Ingberg
Tora Marie
Karl Kristian
Toralf Idar
Edmund Ingolf
Knut Simon

Bardu 60/1 Haakstad    løpenr 455a
Folketellinger: 1875, 1891, 1900, 1910, 1920.
Oliver I. Johnsen Haakstad (17. mar 1835 – 6. okt 1917) g. m. Ingeborg Marie Margrete Hansdatter (04. April 1845, Holmen, Ibestad – 10. Februar 1932, Bardu)
BARN:
Olea Kjerstine Haakstad (21. apr 1870 – 24. mai 1916)
Hans Olav Haakstad (14. mai 1872 – 10. des 1956) g. m. Ingeborg M. Johansen (30. sept 1877), se Bardu 42/31.
Iverine Petrikke Haakstad (30. aug 1874 – 8. nov 1952).
Johanna Petra Dahlberg f. Haakstad (19. mai 1876-17. mar 1935) g. m. Anders Martin Dahlberg, se Salangen 20/33.
John Olaus Haakstad (28. apr 1878 – 17. apr 1957) g. m. Konstanse (20. juli 1880 – 10. apr 1949), se Bardu 42/36.
Inga Gurine Hansen (30. juli 1880 – 15. aug 1956) g. 28. sep 1902 m. Hans Ludvig Johan Sørensen (17. mar 1878 – 25. apr 1949). Bosatt Rossfjord, barn: Laura Hansine (27. jan 1904). Ole 12. apr 1906). Haakon (28. jun 1908). Ingeborg (13. apr 1910). Birger Martin (22. apr 1912). Herman (10. aug 1917).
Ole Leonard Haakstad (30. juli 1880 -17. apr 1956) g. m. Charlotte Haakstad f. Rasmussen (1. mar 1877 – 1. aug 1955). Barn: Arne (22. des 1902). Arthur (20. mar 1907).
Johan Georg Haakstad (5. des 1884 – 13. sep 1966) g. 9. sep 1911 m. Kornelie Dorthea Hansen (07. April 1879, Lødingen – 11. Mai 1952), se Salangen 20/39.

Martin Oluf Haakstad (23. sep 1873, Bø i Vesteraalen – 7. sep 1956) g. m. * Hilda Simonette Rebekka Haakstad (28. des 1886 – 4. nov 1972), fra Bardu 61/2.
BARN:
Olea Kristine (30. aug 1918 – ) g. m. Olav Peter Haakseth (4. jul 1912 – 3. aug 1982).
Ivar Andreas Haakstad (8. aug 1920 – 13. mai 1999).
Hans Haakstad (27. okt 1922 – 2003).
Ole Marius Haakstad (25. sep 1926 – 14. nov 1994). g. m. Johanna Jakobine f. Spansvoll (18. aug 1924 – 19. feb 1994).
* Hilda hadde sønnen Olav Meier Haakstad (1. okt 1912 – 15. nov 1997) med Iver Nordgaard (8. September 1875 – 8. Desember 1936).

Bardu 60/2 Haaksæt
Folketellinger: 1910, 1920.
Hans Mikal Johansen (29. jan 1866 – 14. mar 1942) g. m. Hanna Marie (17. jan 1873 – 5. okt 1966).
BARN:
Helga Konstanse Lundli f. Haakseth (14. sep 1898 – 8. des 1986) g. 4. jun 1921 m. Ragnar Olai Lundli (25. mai 1899 – 4. aug 1967).
Johannes Bjarne Haakseth (7. jun 1904 – 9. nov 1984) g. m. Mimmi Olea Bernharda Haakseth (1. jun 1916 – 23. sep 1993).
Ragna Ingvarda Westberg f. Haakseth (25. jul 1906 – ) g. m. Pär Westberg, Sverige.
John Åsmund Haakseth (9. mai 1909 – 27. sep 1989) g. m. Torveig Charlotte Haakseth (3. mai 1910 – 8. aug 1993).
Olav Peter Haakseth (4. jul 1912 – 3. aug 1982)
Haakon Arvid Johan Haakseth (10. jan 1916 – 6. des 2001) g. m. Aslaug Henriette Haakseth f. Lund (18.jan 1918 – 15. jul 2011),

Bardu 60/3 Haakstad
Folketellinger: 1910, 1920.
Johan Olai Larsen (14.  nov 1872 – 24. feb 1962) g. 27. jul 1902 m. Hanna Elise Larsen f. Iversdatter (25. sep 1876 – 11. jan 1946)
BARN:
Lars Jentoft (21. nov 1902 – 1919)
Inga Konstanse (3. des 1905 – 9. des 1985), ugift.
Jonetta Margrete (5. nov 1907 – 24. okt 1998), ugift.
Hildur Ingvarda Håkstad (18 feb 1911 – 4. mar 2008) g. m. Olav Meier Håkstad (1. okt 1912 – 15. nov 1997)

Bardu 60/4 Haaksvold
Folketellinger:  1910, 1920.
Peder Olsen (9. des 1868 – 23. des 1943) fra Bardu 49/3, g. 1895 m. Gurina Kornelia (9. mars 1870, Ibestad – 25. mai 1950).
BARN:
Borghild Hansen (23. jun 1896 – 22. nov 1982)
Julia Elida (10. feb 1899 – 10. sep 1988)
John Berg (22. aug 1902 – 8. mai 1932)
Ole Åsmund Haaksvold (26. aug 1908 – 31. des 1984)

Bardu 61/1 Bones nordre
Folketellinger: 1910, 1920.
Peter Andreas Irgens (15. nov 1831, Tolga – 19. jan 1915) g. 10. apr 1853 m. Marit Irgens (3. apr 1823, Tolga – 11. sep 1917).
BARN:
Henning Peter Irgens (15. mai 1853 – 11. mar 1872).
Johannes Irgens (23. feb 1867 – 22. mar 1959) g. 14. jul 1901 m. Petra Kornelia Irgens f. Sørmo (6. jul 1870 – 24 jan 1958), se nedenfor.

Johannes Irgens (23. feb 1867 – 22. mar 1959) g. 14. jul 1901 m. Petra Kornelia Irgens f. Sørmo (6. jul 1870 – 24 jan 1958)
BARN:
Peder Martin Irgens (16. jul 1902 – 13. mai 1979) g. m.  Gurine Oliva Irgens f. Utgård (15. feb 1901 – 4. okt 1973), fra Bardu 33/4.
Ingeborg Ingvarda Irgens (18. nov 1904 – 17. jan 1989)
Lars Eval Irgens (14. okt 1909 – 23. jan 1974).

Bardu 61/2 Bones nordre
Folketellinger: 1910, 1920, 1920.
Ole Helgesen (8. jul 1838, Salangen – 4. jun 1929) g. m. Mette Olsdatter.
BARN: Simon

Simon Sedolf Hilberg Olsen (25. jun 1884 – 1959) g. m. Emma Kirstina Olsen (7. apr 1881).
BARN: Ole Hilberg, Olea Lovise, Margit Oliva, Oluf Ebenhard, Karl Marolius, Ella Sofie, Simon Edmund

Bardu 61/3 Bones Østre
Folketellinger: 1910, 1920.   Ved folketelling 1900 19/3 Foshaug
Sigvard Mikalsen (9. feb 1867 – 9. mai 1949) g. 4. mai 1897 m. Lea Gurine f. Johansdatter (22. jul 1879 – 29. aug 1971).
BARN:
Johan Ludvik (29. mai 1897 – 27. aug 1978)
Magnor Olai (27. aug 1899? – 8. feb 1987)
Hjalmar (7. sep 1901 – 6. okt 1943)
Borghild Johanna (6. apr 1904 – )
Sverre Leif Bones (6. mar 1906 – 1990) g. m. Astrid Konstanse Bones (7. jan 1908 – 8. mai 1965).
Oline Marie Johnsen f. Bones (21. aug 1910 – 11. mar 2002, Hammerfest)
Bara Jensine Hansen f. Bones (6, apr 1913 – 18. apr 1994)
Gudrun Lovise Guldhav f. Bones (2. jul 1915 – 18. apr 2006)
Åsta Marit Bones (27. jul 1917 – 16. okt 1989). Bosatt Svendsvold.
Peder Edmund Mikalsen (1. apr 1920 – 3. jan 1957)
Birger Ingolv Bones (31. jan 1922 – 3. jul 1993) g. m. Olga Edvarda Bones (12. nov 1925 – 28. aug 1995).
Hans Bones (7. jan 1924 – 16. okt 1994)

Mikal Pedersen (12. des 1835) g. m. Oline (16. des 1833).

Bardu 61/4 Bones Søndre
Folketellinger: 1910.
Even Heggelund (1. nov 1874, Salangen) g. m. Hanna Marie Heggelund (27. nov 1873).
BARN:
Ole Martin Heggelund (15. mai 1900 – 27. des 1980, Alberta, Canada) g. m. Agnes Heggelund (30. nov 1903 – 1. feb 1993, Canada), fra Bardu 39/3.
Ingvard Angel (1. jun 1902)
Dagny Ingvarda (3. sep 1904)

Bardu 61/5 Bonsaker
Folketellinger: 1910, 1920.
Hans Mikal Esaiassen (15. feb 1853, Ibestad – 1929) g. m. Johanna Jørgina f. Pedersdatter (22. mai 1851/1852, Ibestad).
BARN: Thomas Johan Bones (2. sep 1882 – 29. mai 1969), se nedenfor.

Edvard Albert Hansen Livelten (26. mai 1876, Ibestad – 23. jul 1945) g. m. Kornelie (17. jan 1879 – 1925)
BARN: Hjørdis Sofie Livelten (29. mar 1910 – 2. feb 1979)

Thomas Johan Bones (2. sep 1882 – 29. mai 1969) g. m. Berit Kristina Bones f. Nygård (8. sep 1889 – 14. okt 1974), fra Bardu 49/3.
BARN:
Johanna Jørgine Indseth f. Bones (2. jul 1913 – 27. mai 1993) g. m. Johannes Bjarne Indseth (1. jun 1897 – 28. des 1989).
Karen Kristina Bones (19. aug 1917 – 13. des 1959)
Harald Meier Bones (24. mai 1920 – 19. apr 2003) g. m. Olaug Bones f. Løkseth (28. jul 1922 – 1. jul 2002).
Ragna Elida Karlsson f. Bones (16. jan 1922 – 11. juni 2013, Sverige).
Therese Bergljot Bergfall f. Bones (16. juni 1926 – 19. jan 2014).
Elbjørg Helga Lovise Bones (7. apr 1929 – 26. mar 2015).
Kristian Angel Bones (7. apr 1929 – 31. mar 2017).
Peder Annar Bones (25. mar 1930 – 15. nov 2004).

62 Steinelvskogen