Kinn

For å komme til Kinn, kjører man riksvei 82 nordover fra Sortland i retning Andenes, og tar av til høyre i Hognfjord. Kjører man rett fram hele vegen, ender vegen ved det nordligste bolighuset på Kinn. Fra Sortland er det omkring 50 km. Men i vinterhalvåret kan det være litt problematisk pga manglende brøyting av Kinnvegen, en kommunal grusveg på 15 km fra Myrland til Kinn. Og for den som har med seg snøscooter på henger for å komme seg til Kinn, så har nå Sortland kommune skiltet parkering forbudt på den eneste plassen man kan parkere med bil der hvor Kinnvegen begynner. Og om det fortsatt er kjørbart på Kinnvegen med noe snø, vær forberedt på å måke unna der vegen starter, der legges det igjen snø fra snuplass og brøytet veg, noe som kan være vanskelig å forsere.

Naturen på Kinn er allsidig,  med både hav, småelver, ferskvann, fjell og daler. Steinura i Trolldalen er et spennende område, med mange huler. Vil man opp på Tinden, fjellet rett ovenfor husan på Kinn, har man en fantastisk utsikt. Men for å komme opp går man helst opp ryggen fra sør. Det er krevende å gå rett opp fra husan, og på våren gjør man det adri, da løsner det steiner som kan komme imot en.

Går man opp ved Mølnelva, siste elva før Kinn, kommer man først til Båtvatnet. Et bratt fjell er rett imot en på andre siden av vatnet, og her går det steinsprang hele året. Oppholder man seg ved Båtvatnet en stund, er det stor mulighet for å høre steinsprang. Fortsetter man til venstre og oppover, kommer man til Slettheivatnet. Det er ikke merket sti, men likevel lett å finne fram. Slettheivatnet ligger innerst mot fjellet Svinfoten. Fra bilvegen til Båtvatnet tar det 20-30 minutter å gå, til Slettheivatnet omkring 1 time dersom man går direkte etter kartet. Svinfoten går bratt ned på nordsiden, for å gå der må man være godt lokalkjent, og det går mye steinsprang.

Fra Kinn nordover mot Lovika ser man på kartet en gammel sti, men denne kan man ikke regne med å finne igjen. Nærmest Kinn er det fortsatt sti, og gjennom Vedkleiva, det vanskeligste området å passere, er det nå både ryddet og delvis merket. Stien gjennom Vedkleiva har tidligere vært benyttet til hest og slede, og den er nå ryddet til samme bredde som tidligere. Skal man passere med snøscooter på vinteren, kan man få en strabasiøs tur om man ikke finner Vedkleiva. Fordi man går mellom havet og fjellet, og høyspentlinja også går her, går man seg ikke bort på den turen.

Ørna ser man også på Kinn. Det finnes både kongeørn, og den større havørna i området. Lirype er det også, og for hekkende kongeørn er den viktig mat. Ørna har sine territorier, men havørna jager selv voksen kongeørn bort. Rein er det en del av.  Hovedsakelig foregår kalvinga på våren i Lovikdalen, og flokken trekker videre fra Lovikdalen mot Kinn.  Etterhvert trekker reinen oppover for sommerbeite, og slipper da unna mye av insektplagen.

I Sandneset er det ei flott badestrand, og på nordsiden er det langgrunt. Området benyttes mye på sommeren.

Kinnvegen krysser Sandneselva med ei lita bru. En liten veg går noen hundre meter oppover langs Sandneselva, en fin start på turen i Sandnesdalen. Når man kommer innerst i Sandnesdalen, ligger Slemmen rett imot. Går man til høyre for dette fjellet, kommer man til et gammelt flyvrak. På Vesterålen Info er det også en artikkel om flyvraket.

For de som er interessert i å finne utplasserte skjulte orienteringsposter basert på kart og gps, såkalt geocaching, har man også på Kinn muligheten.

Utenfor Kinn har det tradisjonelt alltid vært et rikt fiske. I gamle dager bodde det mange på Kinn som kun kom og rodde fiske, og for igjen etterpå. Også idag er det godt fiske utenfor Kinn, men det er vanskelig å ha båten liggende ved kaia på Kinn. Bygdefolket tar alltid opp båten på land når det er mye bølger. Er man heldig, kan man få mye fisk på en tur, men til tider er det også svart hav. Det er vanskelig å sette ut båt fra henger på Kinn, men er båten lett og man er flere, går det greit. Med større båt må man benytte seg av floa.
Tidligere fisket man alltid laks i havet, men med mindre laks og strengere regler, er dette nå av mindre betydning for Kinn.

Bygningene på Kinn er kommunalt vernet, da de med sin helhet og sitt særpreg er et av få gårdstun som forsatt finnes i distriktet. Gårdstunet består av flere bolighus og flere fjøs, og nede ved havet er naustan samla. Bygningene er godt tatt vare på av eierene. Et gammelt gårdskraftverk finner man også på Kinn, det ligger ved Mølnelva.
7 av bygningene på Kinn er registrert i Riksantikvarens SEFRAK-register (landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner), av disse er 3 bygninger iht Kulturminnelovens §25 (bygninger eldre enn 1850).
Mellom naustan og vegen ligger den gamle gårdshaugen, bosettingsområde fra middelalderen, den er et fredet kulturminne (Riksantikvaren).
I Sandneset finner vi Gamman, en gammetuft fra før-reformatorisk tid, som også er fredet.
På Kinnstranda er det fredet hustuft/båtoppsett.

Utenfor Kinn ligger Kinnholmen med løkta. Her er det et rikt fugleliv, uten rovdyr. Kinnholmen er kommunalt vernet. Og et av skjærene utenfor Kinnholmen heter Våtræva.
elgsnes.no finner vi en oversikt over fiskeplassene mellom Elgsnes og Kinn.

Les mer om Kinn i Sortland bygdebok, gård og slekt, bind 4. Et gammelt oversiktskart fra Kinn finner vi også der.

Idar Nilssen har tatt et oversiktsbilde av Kinn. På vesteraalen.info har Idar en hel billedserie med utrolig fine bilder fra Kinn og Godfjord. Han har også en artikkel om flyvraket mellom Kinn og Finnsæter.

Bilder fra Kinn og Godfjord på Kveøy-sidene.

Været for Kinn på yr.no
Været for Kinn på tv2.no/storm
Flo og fjære på www.sehavniva.no.
Bølgevarsel fra BarentsWatch, for Risøyrenna. Grunnen Sandnesflesa ute i Risøyrenna omkring 700 meter nord for Kinneset er nærmeste bølgevarsel for Kinn.

Kinn ligger på 68,9 grader nord, 15,9 grader øst.
Kinn på Norgeskart fra Kartverket. Gammel versjon. Ny versjon.
Kartet Kystinfo fra Kystverket.
Kinn på kommunekartet for Sortland. Men for eiendomsgrenser er det nok mye feil, da grunnlaget var det gamle økonomiske kartverket på trykte kart. Skjøter og gamle oppmålingsforretninger er ikke lagt til grunn for den nye matrikkelen. Det er både eiendommer og bygninger registrert på feil personer i kommunekartet, men i skjøtene finner man de korrekte opplysningene. Da er også matrikkelopplysningene feil, og all offentlig saksbehandling tar utgangspunkt i matikkelopplysningene og kommunekartene. Ikke greit når man plutselig ikke er eier av fjøsen eller naustet sitt som har vært i familiens eie i over 100 år. . .
Gårdskart fra Skog og Landskap: 61/161/261/361/4  Her kan velges både nye kart etter matrikkelen, flyfoto med og uten grenser, de litt eldre N5-kartene, samt Økonomisk Kartverk.
Kart 1874 kan lastes ned som pdf. Det viser korrekte grenser for 61/3 og 61/4.
Kinn på Norge i Bilder.

I godt vær ser man både Andøya, Senja og Grytøya. I dårlig vær er det ofte man bare ser Kinnholmen.
På Senja ser man fjellan på vestsida, men de er ikke så lett å identifisere:
Dalfjellet (644 m høyt, ca 58 km fra Kinn) ved Grunnfarnes
Inkjetinden (509 / 575 m høyt, ca 65 km fra Kinn) nord for  Gryllefjord
Trælen (523 m høyt, ca 81 km fra Kinn) ved Skaland
Oksen (511 / 559 m høyt, ca 86 m fra Kinn ) ved Mefjordvær er det usikkert om man kan se

Mobildekning er det de fleste steder på Kinn, men oppe ved vatnan er det fra varierende til manglende dekning.
For internett er radiobasert bredbånd (3,5 GHz) fra senderen til Nordlysnett på Saura det mest aktuelle (2014) , stabil god hastighet selv om avstanden til senderen er 22 km. For å få dekning mot Nordlysnett, har det vært nødvendig å plassere antenne  oppe i fjellsia omkring 100-120 m.o.h. ovenfor gården, da man må ha fri sikt.
Telenor trådløst bredbånd har svært begrensede muligheter med sin dårlige hastighet uten 3G på Kinn, ICE har ingen dekning. Les mer om bredbånd og telefon på Kinn. Med ny 4G utbygging vil det kunne bli bedre forhold for trådløst bredbånd, og 4G har med sine lavere frekvenser lengre rekkevidde enn 3G.

 

Stedsnavn på Kinn-eiendommene (med forbehold om feil og mangler):
Skjellbekken
Sandneset
Sandnesbogen
Sandneselva som kommer ned Sandnesdalen
Skrefjellbekken
Nonshågen (offisielt stedsnavn er Nonshaugen)
Mølnelva som kommer fra Båtvatnet
Dyna
Kinn
Kleivneset
Vedkleiva
Håmannskjæret
Buelva, som kommer ned fra Trolldalen, og Trolldalsvatnet.
Melvika
Høgmyra
Bustøa
Buskjeran
Skavika
Skavikmyra
Ostevika
Brørmyra
Brøran
Skattura
Kinneset
Tjukkeskogen
Stranda (offisielt navn er Kinnstranda)
Skjellbekken

 

Bølgevarsel fra BarentsWatch, for Risøyrenna. Grunnen Sandnesflesa ute i Risøyrenna omkring 700 meter  nord for Kinneset er nærmeste Kinn.

 

Legg igjen en kommentar