Gårdshistorie fra Finnsæter

Innhold

Tidligere navn: Finsæther Se Norske Gaardnavne

Ved folketellingen i år 1666 var følgende registrert

OluffAndoorsón, 40 år, bruker

Laurtz Jonsón, 46 år, husmann
Michell Jonsón, 60 år, husmann

Ved folketellingen i år 1701 var følgende registrert

Hanß Nielßen, 41 år

Ved folketellingen i år 1801 var følgende registrert

Kasten Jacobsen, 40 år,gift med Elisabeth Halvorsd, 30 år
Jacob Castensen, 5 år
Maria Castensd, 3 år
Willum Johan Casts, 1 år
Ane Berthe Torlefsd, 14 år, fosterdatter

Kastenvar bonde og gårdbruker, samt fisker.

Christopher Christophers, 56 år, gift med Ane Gurina Smith, 47 år.
Michel Christophers, 26 år
Mætte Christophersd, 27 år
Ingebor Einersdtr, 10 år, fosterdatter
Christopher var bonde og gårdbruker, samt fisker. De to barna var fra hans første ekteskap, han giftet seg på nytt med Ane.

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1801 – 1845

Aleth Kirstine Pedersd 20 år ble konfirmert i 1821.

Andreas ble født 07.06.1828, døpt 06.07.1828, Sønn av gårdbrukerJacob Castensen og Bereth Martha Andersdr. Se kirkebok.

Serina Maria ble født 18.01.1834, døpt 18.05.1834. Datter av JensChr. Pedersen og Ane Maria Pedersdatter. Se kirkebok.

Bendix ble født 26.02.1835, døpt 08.06.1835. Sønn av JacobCarstensen og Bereth Martha Andersd. Se kirkebok.

Enoch Martinus ble født 04.09.1835, døpt 04.10.1835. Sønn av Jens Christian Pedersen og Ane Maria Pedersd. Se kirkebok.

Marcus Carl ble født 16.02.1836, døpt 23.05.1836. Sønn av Willum Carstensen og Maria Nielsd. Se kirkebok.

Carsten Jacobsen, 71 år, døde 04.02.1837, gravlagt 21.04.1837. Se kirkebok.

Jens Torlevsen, 56 år, døde 04.02.1837, gravlagt 14.05.1837. Se kirkebok.

”Omkom paa Søen begge disse, da Baaden omkastedes af Storm”

Jørgine ble født 21.08.1837, døpt 17.09.1837. Datter av Jacob Carstensen og Bereth Maria Andersd. Se kirkebok.

Christian ble født 15??.03.1838, døpt 08.07.1838. Sønn av Jens Christian Pedersen og Ane Maria Peters. Se kirkebok.

Dorothea Bergithe ble født 13.04.1839, 23.06.1839. Datter av Willum Andersen og Maria Nielsd. Se kirkebok.

Jenssine ble født 28.06.1839, døpt 27.10.1839. Datter av enken Aleth Kirstine Pedersd. og enkemannen Petter Blasius Dahle. Se kirkebok.

Johan Christian ble født 11.06.1840, døpt 19.07.1840. Sønn av Jens Christian Pedersen og Ane Maria Pedersd. Se kirkebok.

Christiana ble født 04.03.1843, døde. Datter av Jens C Pedersen og Anne Maria Pedersdatter. Se kirkebok.

Pernille Maria ble født 22.09.1843, døpt 10.12.1843. Datter avJacob Carstensen og Berith Martha Andersdatter. Se kirkebok.

Christian Norum ble født 14.02.1844, døpt 09.06.1844. Sønn avVillum Carstensen og Maria Dorthea Johanne Nielsdt. Se kirkebok.

Christiane Maria ble født 22.06.1844, døpt 25.08.1844. Datter avJens Chr Pedersen og Anne Maria Pedersdtr. Se kirkebok.

Gårdsmatrikkelen 1838:

Løpenr 199: Jens Tollefsen

Løpenr 200: Carsten Jacobsen

Ved folketellingen i år 1845 var følgende registrert

JensChristian Petersen 39 år og konen på 35 år med barna
Peder A. 16 år, Lars 12 år, Enok 8 år, en gutt på 3 år og endatter på 2 år.

SereneChrist., 60 år, kårenke

LispetM. Jacobsdatt, 70 år, leilending-enke

Jacob Kasersen (Kaspersen?) 56 år og konen på 45 år
Kasper J. 24 år, Elisabet 19 år, Anders 17 år, Andreas 16 år,Bendich 10 år, Kjerssten 2 1/2 år

Wellum(etternavn muligens Hansen) 44 år og konen på 37 år
Nicoline 11 år, Christian 2 år.

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1845 – 1865:

Dorthea Emilia ble født 20.06.1847, døpt 26.09.1847. Datter av Villum Johan Carstensen og Maria Dorthea Johanna Nilsdttr. Se kirkebok.

Villum Johannes Carstensen, 47 år, døde 29.04.1848, gravlagt 07.05.1848. Se kirkebok.

Ved folketellingen i år 1865 var følgende registrert:

Jens Pedersen 62 år, gårdbruker, gift med Anne M. Pedersdatter 62 år
Johan K. Jensen 25 år
Kristianna M. Jensdatter 22 år

Anders Jakobsen 42 år, gårdbruker, gift med Indiane Olsdatter 32 år, og de 2 sønnene
Anton M. Anderssen 5 år, og Ole P. J. Anderssen 1 år.
Både Indiane og de 2 sønnene var født i Tromsø prestegjeld.

Elen K. Pedersdatter 50 år, født på Dverberg, gardbrukerenke og leilending, medpleiebarnet
Mariane Larsdatter 7 år.

Lars P. Jensen 33 år gift med Hendrikke Nilsdatter 27 år og de 2 døtrene:
Jensine A. Larsdatter 4 år og Margrette M. Larsdatter 2 år.

PederJensen 35 år, gift med Ingebor A. Hansdatter 35 år, og datteren Anna J.Pedersdatter 9år.

HansAxelsen 69 år, losjerende fisker, og hans ugifte sønn Ludvig N. Hanssen.

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1865 – 1875:

(kommer senere)

Ved folketellingen i år 1875 var følgende registrert:

Gard nr 199

Jens Pedersen (1833) gift med Ane Marie Pedersdatter (1804) og de 2 barna
Johan Jensen (1841), Kristianne Jensdatter (1846)

Jens var gårdbruker, han hadde 1 hest, 4 kyr og 6 sauer. Handyrket også bygg og poteter.

Gard nr 200

Lars P. Jensen (1833) gift med Hendrikke Nilsdatter (1837)

Jensine Larsdatter (1861), Margrethe Larsdatter (1864), NilsLarsen (1868), Dorthe Larsdatter (1868), Ole Larsen (1870), Anna M. Larsdatter(1873).

Lars var gårdbruker og fisker, han hadde 1 hest, 2 kyr, 4 sauer og1 gris.

Gard nr 200

Anders Jakobsen (1824) gift med Indianne Olsdatter (1834, født i Tromsø) og de 5 barna:
Anton Andersen (1861), Ole Andersen (1865), Iver Andersen (1867),Bendikte Andersdatter (1869), Hansine Andersdatter (1874).
Anders var gårdbruker og fisker, han hadde 2 kyr og 4 sauer.

Gard nr 199

Peder Jensen (1830) gift med Ingeborg Hansdatter (1829) og de 2 barna:
Anna Pedersen (1857), Johan Pedersen (1867)

Peder var gårdbruker og fisker, han hadde 1 kyr og 4 sauer.

Ludvig Hansen (1846) og hans far, Hans Axelsen (1797)
Martha Hansdatter (1842)
Ludvig var fisker, han hadde 1 kyr og 2 sauer.

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1875 – 1900

Gårdsmatrikkelen for 1886:

Bnr 1 (løpenr 199a), bruker er: Pedersen
Bnr 2 (løpenr 199b), bruker er: Johan K. Jensens Enke
Bnr 3 (løpenr 200a), bruker er: Lars Peter Jensen
Bnr 4 (løpenr 200b), bruker er: Anders Jakobsen

Fra år 1900

Gnr 2, Bnr 1 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 1 i Sortland – Finnsæter, Kinnveien 655 og 660

Ved folketellingen i år 1900
Johan Pedersen (1867) gift med Mathilde Thomasen (1870), og de 2 barna:
Peder Johansen (1898)
MariniusJohansen (1887)
Ingeborg Hansen(1827)
Marta Hansen(1839)
Johan P Finsæther ble født 24.07.1867, døde 05.02.1948. Se Østre Godfjordkirkegård.
Matilde Finsæther Tomassen ble født 24.02.1871, døde 12.11.1947. Se Østre Godfjordkirkegård.
Johan Pedersen ble kalt Johan Persa. Sønnen Peder Johansen het senere Peder Finsether.

Ved folketelling i år 1910 (bustadnr 021 i Vestre Godfjord):
Johan Pedersen (24.07.1867) gift med Mathilde Pedersen (24.02.1869)
Peder Johansen (14.03.1898) sønn
Rodmund Johansen (27.04.1901) sønn
Jakobine Johansen (01.12.1903) datter
Ingebor Johansen (01.05.1908) datter

Marenius Johansen (22.02.1887) fisker
Marta Hansen (14.03.1839) enke
Ingebor Hansen (21.01.1827) enke

Eieri 1950: Peder Finsether (Finsæther). Se Matrikkelutkastetav 1950
Senere eiere:
Johan Martin Finsæther
Per Bjørnar Finsæther

Trondarnes Distriktsmuseum: Arbeidshester i gamle Kvæfjord. Les her.

under bruksnr 1.

Ved folketellingen i år 1900:
LudvigHansen (1846) gift med Kristianna Jensen (1844)

Ved folketelling i år 1910 (bustadnr 025 i Vestre Godfjord):
Ludvig Hansen (29.12.1846) fisker, gift med Kristianna Hansen (24.06.1843)

Gnr 2, Bnr 2 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 2 i Sortland – Finnsæter, Kinnveien 669 og 679

Ved folketellingen i år 1900:

Anna Nilsen (1861), gårdbrukerenke, med de 2 barna:
Johan Einarsen (1895)
Anna Paulsen (1888)

Mekeline Arntsdatter (1839)

Anton Andersen (1862) gift med Elene Nikolaisen (1868) og sønnen
Nikolai Antonsen (1897)

Ved folketelling i år 1910 (bustadnr 022 i Vestre Godfjord):
Anna Nilsen (17.01.1861) Gaardmandsenke
Mekeline Arnesen (24.06.1841, Næsne i Helgeland) Føderaadsenke
Johan Einarsen (11.08.1895) sønn

Eieri 1950: Einar Einarsen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Trondarnes Distriktsmuseum: Arbeidshester i gamle Kvæfjord. Les her.

Senere eiere: Tore Einarsen

Gnr 2, Bnr 3 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 3 i Sortland – Finnsæter, Kinnveien 673

Ved folketellingen i år 1900:
Nils Larsen (1869)

Henrikke Nilsen (1837), enke, med barna:
Lovise Larsen (1879)
Martinus Antonsen (1889)

Nils Larsen ble kalt Nils Larsa.

Ved folketelling i år 1910 (bustadnr 023 i Vestre Godfjord):
Nils Larsen (29.03.1868) gift med Albertine Larsen (27.12.1878, Flakstad i Lofoten)
Henrikke Larsen (03.02.1906) datter
Jenny Larsen (07.06.1908) datter
Henrikke Nilsen (24.08.1832) enke

Eier i 1950: HenrikkeNilsen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eier: Mikalsen

Trondarnes Distriktsmuseum: Arbeidshester i gamle Kvæfjord. Les her.

Gnr 2, Bnr 4 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 4 i Sortland – Finnsæter, Kinnveien 671

Ved folketellingen i år 1900:
Anders Jakobsen (1824) gift med Indianna Olsen (1834)
Bendikte Andersen (1869)
Lorents Andersen (1876)
Olaf Kristian Andersen (1886)

Ole Andersen (1865) gift med Jertine Asbjørnsen (1866)

Ved folketelling i år 1910 (bustadnr 024 i Vestre Godfjord):
Lorets Andersen (08.08.1876) gift med Ingebor Andersen (04.04.1870)
Ivar Lorentsen (21.10.1902) sønn
Jørgen Lorentsen (15.02.1908) sønn
Indianna Lorentsen (15.02.1908) datter

Indianna Olsen  (27.04.1837) Føderaadskone, enke
Anton Andersen (06.02.1861) fisker, enkemann
Nekoline Andersen (04.03.1897) datter

Folketelling 1920
Lorents Andersen Finsæther (1876-08-08, Finsæther), gaardbruk selveier og fiskeri (Lofot), gift med Ingeborg Ovedia Andersen Finsæther (1870-04-04, Kvæfjord).
Ivar Olai Lorentzen (1902-10-21, Finsæther K.), sønn, Lofot-fiskeri.
Jørgen Bang Lorentsen (1908-02-15, Dale K.), sønn.
Indianna Alvilde Lorentsen Finsæter (1908-02-15, Dale K.), datter.
Indianna Hag?? Jakobsen Finsæter (1834-04-27, Troms), enke.

Eier i 1950: Jørgen Finsether. Se Matrikkelutkastet av 1950

Kvæfjordboka nr 29.

Trondarnes Distriktsmuseum: Arbeidshester i gamle Kvæfjord. Les her.

Gnr 2, Bnr 5 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 5 i Sortland – Furelvteigen

Eieri 1950: Jarl Paulsen. Se Matrikkelutkastetav 1950

Gnr 2, Bnr 6 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 6 i Sortland – Finnsetermyren

Eier i 1950: Ny Jord, Oslo. Se Matrikkelutkastetav 1950

Senere eier: Jan Anton Theodorsen

Gnr 2, Bnr 7 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 7 i Sortland – Myreng, Kinnveien 600

Eier i 1950: Reidar Lotternes.Se Matrikkelutkastetav 1950

Gnr 2, Bnr 8 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 8 i Sortland – Revmoen

Eier i 1950: Peder Johansen.Se Matrikkelutkastetav 1950

Gnr 2, Bnr 9 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 9 i Sortland – Solbakken

Eier i 1950: Berger Kind. Se Matrikkelutkastetav 1950
(BergerKinn, fra Kinn.)

Gnr 2, Bnr 10 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 10 i Sortland – Heimly

Eieri 1950: Henry Hansen. Se Matrikkelutkastetav 1950

Senere eier: Eidissen

Gnr 2, Bnr 11 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 11 i Sortland – Øyra

Eier i 1950: Karl Svenning. Se Matrikkelutkastetav 1950

Gnr 2, Bnr 12 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 12 i Sortland – Fredly, Kinnveien 570

Eier i 1950: Odin Vik. Se Matrikkelutkastetav 1950

Gnr2, Bnr 13 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 13 i Sortland – Finnestad

Eier i 1950: Sigfred Ness. Se Matrikkelutkastetav 1950

Gnr 2, Bnr 14 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 14 i Sortland – Heimen
Eier i 1950: Einar Endresen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Gnr 2, Bnr 15 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 15 i Sortland – Sørdal
Eier i 1950: Rodmund Johansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Gnr 62, Bnr 16 i Sortland, Kinnveien 650

Gnr 62, Bnr 17 i Sortland

Gnr 62, Bnr 18 i Sortland

Gnr 62, Bnr 19 i Sortland

Gnr 62, Bnr 20 i Sortland

Gnr 62, Bnr 21 i Sortland, Kinnveien 677
Utskilt fra bnr 4 i 2010.

Finnsæter etter år 1900:

Den gamleskolestua på Finnsæter var skole for ungene på Finnsæter, Kinn og Gapøya, etterat skolen på Kinn ble nedlagt. Ungene måtte da bo i husan på Finnsæter mens de gikk på skolen. (Før huset ble skole, bodde det en familie der med 13 barn, men de flyttet til Øines/Øynes på Kveøya. De tok senere navnet Øines/Øynes.)

Strømmen til Finnsæter ble lagt ned. Les mer. Se også Kvæfjord Kraftverk.
Et forsøk på renovering av høyspentlinja, med kostnadsdeling mellom energiselskap og abonnenter på Finnsæter, førte ikke frem. Det synes som at energiselskapet ikke ønsket dette.

Mulighet for bygging av nytt kraftverk er i Forelva mellom Myrland og Finnsæter. Med 1,65 km rørgate er antatt installert effekt på 271 kW og årsproduksjon på 1,11 GWh/år. En slik utbygging vil medføre økt bruk av høyspentlinja, da produsert effekt må forventes solgt. Det er ikke kjent om dette er prosjektert eller kostnadsberegnet. Les mer her.

Vindkraft er ikke beregnet/utredet, men vindkart er tilgjengelig.

Kinnvegen– se egen omtale her.

Kart over Finnsæter: Vesterålskartet.

Informasjon om Finnsæter Grunneierlag, kart og fiskevann. Se Vesterålen Regionråd.

Følgende vann tilhører: Bjørnforsvatnet, Litlvatnet og Storvatnet.

Jakt: Se VesterålenRegionråd.

Området X5.10 Finnsæter sør er definert som LNF1-område og gitt kommunaltvern. Begrunnelse: Elvedelta. Nærrekreasjonsområde. Lokal verneverdi.

Flere bygninger på Finnsæter er av eldre dato og SEFRAK-registrert. Disse er ikke gitt særskilt kommunalt vern. Bygningene er tatt godt vare på av eierene.

Legg igjen en kommentar