Gårdshistorie fra Gunnesdal

Innhold

Tidligere navn: Gunnersdahl Se Norske Gaardnavne

Ved folketellingen i år 1666 var følgende registrert:

Amund Olsón 30 år

Jórgen Tolloffsón 80 år

Ved folketellingen i år 1701 var følgende registrert:

Erich Michelß: 44 år, leilending
Nielß Erichß: 16 år, sønn

Thomiß Laßßeß: 40 år, leilending
Jenß Thomeß: 4 år, sønn

Ved folketellingen i år 1801 var følgende registrert:
Ole Olsen 50 år, bonde og gårdbruker samt fisker, gift med Ane Birg. Willumsd 50 år
Willum Olsen 15 år, sønn
Peder Olsen 8 år, sønn
Ane Dorthe Olsdtr 21 år, datter
Giertrud Olsdtr 13 år, datter
Johanna Willumsdtr 30 år, konens søster
Peder Jensen 37 år, bonde og bruker jord samt fisker, gift med
Larina Maria Larsd 30 år
Lars Andr. Peders 4 år, sønn
Ingebor Maria Ped 8 år, datter
Anders Jensen 32 år, tjenestedreng
Anders Jensen 37 år, bonde og driver jord samt fisker, ugift
Hanna Jensdtr 36 år, hans søster, husholderske
Michel Christophersen 16 år, fostersønn
Margrethe Hansd 60 år, enke, almisselem, hans faster

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1801 – 1845:

Anne Margrethe Olsdatter, 18 år, ble konfirmert i 1823.

Martha Andrea ble født 22.03.1840, døpt 28.06.1840. Datter av Hans Andreas Axelssen og Johanna Margrethe Larsd. Se kirkebok.

Andreas Martinus ble født 26.04.1843, døpt 23.07.1843. Sønn av Hans Axelsen og Johanne Margrethe Larsdatter. Se kirkebok.

Dorthea Lorenze ble født 29.05.1843, døde. Datter av Peder Olsen og Olena Maria Corneliusd. Se kirkebok.

Johanne ble født 22.10.1843, døpt 09.06.1844. Datter av Ole Pedersen og Adriana Corneliusd. Se kirkebok.

Benjamin Esausen (27 år, Reinstad, sønn av Esau Benjaminsen) giftet seg 16.11.1845 med Anne Bergitha Elisabeth Pedersdatter (26 år, Gunnersdal, datter av Peder Olsen).

Gårdsmatrikkelen 1838:

Løpenr 182: Peder Jørgensen

Løpenr 183: Anders Jensen

Løpenr 184: Øde (ingen)

Løpenr 185: Ole Pedersen

Ved folketellingen i år 1845 var følgende registrert:

Peder Olsen (55 år,selveier), hans kone (32 år)
Ole Christian (14 år)
Ingbor (3 år) datter
Erich (8 år) fostersønn
Ole Pedersen (44 år, selveier) og konen (30 år)
Eilert (14 år)
Olene (12 år)
Anna (7 år)
Chrestiane (5 år)
Dorthea (3 år)

Hans Axelsen (50 år) og konen (33 år)
Andreas (2 år) sønn
Ingebor (15 år) tjenestepike

Christian Michels. (30 år) og konen (25 år)
Hans (6 år) sønn
Pike 1/2 år
Benjamin Esausen (25 år)og konen (33 år)
Esau (60 år, enkemann)
Abelone (70 år) kårenke

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1845 – 1865:

Abelone ble født 02.08.1845, døde. Datter av Hans Axelsen og Johanne Margrethe Larsdatter. Se kirkebok.

Peder Olai ble født 16.09.1846, døpt 08.11.1846. Sønn av Benjamin Esausen og Anne Bergitha Lisabeth Pedersd. Se kirkebok.

Ved folketellingen i år 1865 var følgende registrert:
Ole C. Pedersen 35 år, gårdbruker og selveier, gift med Kristiane Nilsdatter 25 år
Oline M. Olsdatter 5 år, datter
Bendikte M. Olsdatter 3 år, datter
Lorentse B. Nilsdatter 14 år, oppfostringspike
John A. Hansen 20 år, Kistrand Prestegjeld, tjenestekar
Dorthea H. Andersdatter 21 år, tjenestepike
Axel Thomassen 51 år, Lødingen, losjerende, husmann uten jord, fisker, gift med
Martha M. Korneliusdatter 52 år
Tobias B. Axelsen 16 år, Kistrand Prestegjeld, sønn
Peder Olsen 76 år, enkemann, føderådsmann
Ole Pedersen 62 år, gårdbruker og selveier, gift med Adriane Korneliusdatter 62 år
Johanna Olsdatter 23 år, datter
Peder Olsen 15 år, sønn
Enok M. Jensen 30 år, losjerende, husmann uten jord, fisker, gift med Dorthea Olsdatter 25 år
Eilert N. Olsen 36 år, gårdbruker og selveier, gift med Anne O. Andreasdatter 34 år
Anna O. Eilertsdatter 7 år, datter
Hans J. Eilertsen 5 år, sønn
Johan E. Eilertsen 3 år, sønn

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1865 – 1875:

(kommer senere)

Ved folketellingen i år 1875 var følgende registrert:

183

Ole Pedersen (1804), gift med Andriane Korneliusdatter (1805)
Pernille Pedersdatter (1861), Ole’s datterdatter, pleiebarn
Anton Pedersen (1863), dattersønn, pleiebarn
Ole var gårdbruker. Han hadde 1 hest, 3 kyr og 7 sauer.

184, 185b

Ole Kr. Pedersen (1831), gift med Kristianne Nilsdatter (1840)
Oline Olsdatter (1861), datter
Bendikte Olsdatter (1863), datter
Peder Olsen (1866),sønn
Thode Olsen (1867), sønn
Elen Olsdatter (1869), datter
Olufine Olsdatter (1872), datter
Mariane Olsdatter (1874), datter
Hagbart Olsen (1875), sønn

Ole var gårdbruker og fisker. Han hadde 1 hest, 3 kyr og 9 sauer.

182

Eilert Olsen (1830),gift med Ane Andreasdatter (1832)
Anna Eilertsdatter (1859), datter
Hans Eilertsen (1861), sønn
Johan Eilertsen (1863), sønn
Josefine Eilertsdatter (1868), datter
Petra Eilertsdatter (1868), datter
Hendrikke Eilertsdatter (1874), datter

Eilert var gårdbruker og fisker. Han hadde 1 hest, 1 kyr og 6 sauer.

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1875 – 1900:

Gårdsmatrikkelen for 1886:

Fra år 1900:

 

8/1– Gunnesdal Austerlandet 199, Gnr 67, Bnr 1 i Sortland

Ved folketellingen i år 1900:
Bernhof Bendiksen (1866), fisker og gårdbruker, gift med Ovedia Paulsen (1863)
Paul Bernhofsen (1891), sønn
Tobias Bernhofsen (1893), sønn
Bendik Bernhofsen (1896), sønn
Konstanse Bernhofsen (20.05.1899), datter

Ingvard Nilsen (1876?, Dverberg?), fisker, midlertidig, fra Forfjord

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 015 i Østre Godfjord):
Bernhof Bendiksen (04.06.1865)
Ovedia Paulsen (27.02.1863)
Paul Bernhofsen (11.09.1891), sønn, fisker
Tobias Bernhofsen (23.02.1893), sønn, fisker
Bendiks Bernhofsen (04.03.1896), sønn, fisker
Konstanse Bernhofsen (20.05.1899), datter
Oline Bernhofsen (24.02.1902), datter
Olaf Bernhofsen (21.08.1904), sønn
Marie Bernhofsen (10.10.1906), datter

Eier i 1950: Tobias Bernhofsen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

Senere eiere: Jenny Bernhofsen

8/2 – Gunnesdal Gnr 67, Bnr 2 i Sortland

 

Eier i 1950: Nils Olsen Mehus. Se Matrikkelutkastet av 1950.

under bruksnr 2.

Ved folketellingen i år 1900:

Hans Jakobsen (1869), snekker, fisker og gårdbruker, gift med Elen Olsen (1870)
Jakob Hansen (1895, Dverberg), sønn
(udøpt gutt) Hansen (.10.1900?), sønn

 

8/3 – Gunnesdal Austerlandet 198, Gnr 67, Bnr 3 i Sortland

Ved folketellingen i år 1900:
Ole Enoksen (1866), gårdbruker og fisker, gift med Stine Bendiksen (1865)
Elene Olsen (1890), datter
Bendiks Olsen (1893), sønn
Johannes Olsen (1895), sønn

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 014 i Østre Godfjord):
Ole Enoksen (08.06.1864), gårdbruker og fisker, gift med
Stina Bendiksen (04.08.1865)
Elene Olsen (30.04.1890), datter
Bendiks Olsen (14.02.1893), sønn, fortsettelsesskole elev
Johannes Olsen (10.07.1895), sønn
Solveig Nikolaisen (12.09.1909), datter
Nikolai Nilsen (19.06.1887), fisker

Ole Jentoft Enoksen, født 08.06.1866, døde 27.12.1949. Stine Ovedie Enoksen, født 04.08.1865, døde 12.10.1953. Se DIS-Norge gravminner, Østre Godfjord kirkegård.

Johannes Gunnesdal (10.07.1895) døde 25.04.1973. Kilde: Østre Godfjord kirkegård

Eier i 1950: Ole Enoksen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

På eiendommen er det registrerte fornminner. Kilde:  Skjøtselsplan for Gunnesdal, Mehus og Røkenes kan lastes ned (pdf, 31 sider, utgitt av Vesterålen Landbrukstjenester 2007).

Senere eiere: Bjørn Mikal Nilsen

8/4 – Gunnesdal Gnr 67, Bnr 4 i Sortland

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 013 i Østre Godfjord):
Hilmar Hansen (25.05.1876)gårdbruker og fisker, gift med Marianne Olsen (28.07.1874)
Hans Hilmarsen (12.07.1903), sønn
Kristianna Hilmarsen (19.02.1907), datter
Torvald Haugen (26.01.1896, Harstad), pleiesønn
Emil Martinussen (13.05.1886), fisker
Julianna Andorsen (04.05.1879), smedhustru, reiser tilbake til Amerika 1911
Myrtle Andorsen (03.04.1909 Bellingham Amerika) datter av Julianna, reiser tilbake til Amerika 1911
Ole Kristian Pedersen (03.04.1831), kårmann

På eiendommen er det registrerte fornminner. Kilde:  Skjøtselsplan for Gunnesdal, Mehus og Røkenes kan lastes ned (pdf, 31 sider, utgitt av Vesterålen Landbrukstjenester 2007).

Eier i 1950: Hilmar Hansen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

8/5 – Gunnesdal Austerlandet 208, Gnr 67, Bnr 5 i Sortland

Eier i 1950: Andor Mehus. Se Matrikkelutkastet av 1950.

På eiendommen er det registrerte fornminner. Kilde:  Skjøtselsplan for Gunnesdal, Mehus og Røkenes kan lastes ned (pdf, 31 sider, utgitt av Vesterålen Landbrukstjenester 2007).

Senere eiere: Irene Johansen

under bruksnr 4, 6 og 8.

Ved folketellingen i år 1900:
Peder Olsen (1866), fisker og gårdbruker, gift med Johanna Helgesen (1866)
Dankert Dehardsen (1886), sønn
Erik Dehardsen (1889), sønn
Deharda Pedersen (1896),datter
Johan Arnt Nilsen (1866?, Dverberg), ugift, legpredikant, bosatt Dverberg

under bruksnr 4, 6 og 8.

Ved folketellingen i år 1900:
Ole Kristian Pedersen (1831), gift, gårdbruker og fisker
Thode Olsen (1867), sønn, fisker og jakter
Julianna Olsen (1879), datter
Nils Olsen (1885), sønn, fisker
Hagbart Olsen (1875), fisker, Ålesund, gift med Karlotte Andreassen (1881, Sortland)

under bruksnr 4, 6 og 8. Husmannsplass

Ved folketellingen i år 1900:
Rasmus Aagesen (1853, Trondenes), snekker og fisker, gift med Oline Olsen (1861)
Aage Rasmussen (1880), sønn, fisker
Peder Rasmussen (1881), sønn, fisker
Karen Rasmussen (1883), datter
Kristianna Rasmussen (1889), datter
Bendikte Rasmussen (1885), datter
Ane Rasmussen (1891, Øksnes), datter
Magna Rasmussen (1896), datter

Eier i 1950: . Se Matrikkelutkastet av 1950.

husmannsplass under bruksnr 4, 12

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 011 i Østre Godfjord):
Rasmus Aagesen (06.02.1853), gårdbruker, fisker og snekker, gift med
Oline Olsen (22.09.1861)
Ragnhild Rasmusen (03.05.1887), datter, sypike
Kristianna Rasmusen (27.07.1889), datter
Magna Rasmusen (04.08.1896), datter
Petra Rasmusen (02.09.1902), datter
Ane Rasmusen (27.02.1907), datter

 

8/7 – Gunnesdal Gnr 67, Bnr 7 i Sortland

Eier i 1950: Alfred Enoksen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

8/9 – Nyland Gnr 67, Bnr 9 i Sortland

Eier i 1950: Johan Olsen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

8/10 – Ørnhaug Gnr 67, Bnr 10 i Sortland

Eier i 1950: Kasper Paulsen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

8/11 – Fremtiden Austerlandet 208, Gnr 67, Bnr 11 i Sortland

Eier i 1950: Kristian Kaspersen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

På eiendommen er det registrerte fornminner registrert i kulturminnedatabasen. Kilde:  Skjøtselsplan for Gunnesdal, Mehus og Røkenes kan lastes ned (pdf, 31 sider, utgitt av Vesterålen Landbrukstjenester 2007).

Senere eiere: Irene Solveig Johansen

8/12 – Sørengen Austerlandet 192, Gnr 67, Bnr 12 i Sortland

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 012 i Østre Godfjord):

På eiendommen er det registrerte fornminner. Kilde:  Skjøtselsplan for Gunnesdal, Mehus og Røkenes kan lastes ned (pdf, 31 sider, utgitt av Vesterålen Landbrukstjenester 2007).

Eier i 1950: Peder Olsen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

Senere eiere: Johanne Marthinussen

8/13 – Gunnesdal Gnr 67, Bnr 13 i Sortland

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 016 i Østre Godfjord):
Hans Jakobsen (06.04.1860), gårdbruker, fisker og tømmermann, gift med Elen Olsen (15.01.1870)
Jakob Hansen (08.07.1895), sønn
Ole Hansen (26.09.1900), sønn
Hanna Hansen (30.07.1904), datter

Eier i 1950: Hans Jakobsen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

Senere eiere: Bjørn Mikal Nilsen

8/14 – Haabet Gnr 67, Bnr 14 i Sortland

Eier i 1950: Johan Andersen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

8/15 – Nordheim Austerlandet 209, Gnr 67, Bnr 15 i Sortland

Eier i 1950: Johs. Gunnesdal. Se Matrikkelutkastet av 1950.

På eiendommen er det registrerte fornminner. Kilde:  Skjøtselsplan for Gunnesdal, Mehus og Røkenes kan lastes ned (pdf, 31 sider, utgitt av Vesterålen Landbrukstjenester 2007).

Senere eiere: Arne Kinn

8/16 – Dalen Gnr 67, Bnr 16 i Sortland

Eier i 1950: Birger Mehus. Se Matrikkelutkastet av 1950.

8/17 – Sommersæter Gnr 67, Bnr 17 i Sortland

Eier i 1950: Emil Klausen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

8/18 – Fredheim Austerlandet 185, Gnr 67, Bnr 18 i Sortland

Bygd 1940.

Eier i 1950: Jacob Røkenes. Se Matrikkelutkastet av 1950.

Senere eiere: Are Selnes

8/19 – Søreng Austerlandet 181, Gnr 67, Bnr 19 i Sortland

Eier i 1950: Johan Melå. Se Matrikkelutkastet av 1950.

Senere eiere: Maj Jorunn Lundevall

8/20 – Nonshaugen Gnr 67, Bnr 20 i Sortland

Eier i 1950: Nikolai Nilsen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

8/21 gravlund Gnr 67, Bnr 21 i Sortland

Eier: Sortland Sokn

8/22 Austerlandet 177, Godfjord Skole, Gnr 67, Bnr 22 i Sortland

Godfjord skole, nedlagt som skole. Nå pusset opp, og tilrettelagt for utleie til kurs og konferanser.
Les mer på godfjorden.no og i bladet Vesterålen.

Eiere:
Kvæfjord kommune, fram til overføringen til Sortland kommune.
2001 – 2008: Sortland kommune
Fra 2008: M K Invest AS

8/23 Austerlandet 189, Gnr 67, Bnr 23 i Sortland

Eiere: Paul Wåhlberg

8/24 Austerlandet 210, Gnr 67, Bnr 24 i Sortland

Eiere: Paul Wåhlberg

8/25 Austerlandet 187, Gnr 67, Bnr 25 i Sortland

Eiere: Anne Irene Isaksen

8/26 Austerlandet 193, Gnr 67, Bnr 26 i Sortland

Eiere: Anne Marie Røkenes

8/27 Austerlandet 175, Gnr 67, Bnr 27 i Sortland

Eiere: Per Jakobsen

8/28 – Steinsletta Gnr 67, Bnr 28 i Sortland

Eiere: Asbjørg M Johansen

8/29 Austerlandet 204, Gnr 67, Bnr 29 i Sortland

Eiere: Benthe Wiviann Nilsen

8/30 Austerlandet 173, Gnr 67, Bnr 30 i Sortland

Eiere: Eva Rini Hansen

8/31 Austerlandet 170, Gnr 67, Bnr 31 i Sortland

Eiere: Brit Ester Kiik

8/32 Gnr 67, Bnr 32 i Sortland

Eiere: Ole Kristian Mehus

8/33 Austerlandet 196, Gnr 67, Bnr 33 i Sortland

Eiere: Paula Rørnes

 

Skjøtselsplan for Gunnesdal, Mehus og Røkenes kan lastes ned (pdf, 31 sider, utgitt av Vesterålen Landbrukstjenester 2007).

Informasjon om Gunnesdal og Mehus grunneierlag, kart og fiskevann. Se Vesterålen Regionråd.

Tilhørende fiskevatn er Storvatnet.

Jakt: Se Vesterålen Regionråd

Legg igjen en kommentar