Gårder i Kvæfjord og Godfjord

Godfjord

1. Kinn.

2. Finnsæter.

3. Myrland.

4. Gapøy.

5. Reinstad.

6. Godfjordbotn.

7. Bjørnrå.

8. Gunnesdal.

9. Mehus.

10. Røkenes.

 

Gullesfjord

11. Røyrvik.

12. Holand

13. Flesnes.

14. Bogen.

15. Gambogen.

16. Forøy.

17. Langvassdalen.

18. Bømarken.

19. Våtvoll.

20. Gullesfjordbotn.

21. Eidet.

22. Moelven.

23. Gullholm.

24. Indre Husby.
Indre Husby ligger mellom Lyså og Gullholm. Må ikke forveksles med Øvre Husby og Nedre Husby, som begge ligger på Borkenes.
Både Lyså og Indre Husby mangler veg.

25. Lyså.

 

Refsnes

26. Kjengsnes.

27. Aspenes.

28. Finnviken.

29. Melå.

30. Refsnes.

 

 Hemmestad

31. Skommesvik.

32. Øvre Hemmestad.

33. Nedre Hemmestad.

34. Sandvik.

 

Kveøy

gårdnr 35 – 41: Les mer om Kveøy og gårdene der på kveoy.no

35. Øynes.

36. Haug.

37. Skår.

38. Gardløs.

39. Vebostad.

40. Hundstad.

41. Hokland.

 

 Straumen

42. Salen.

43. Straumen.

44. Grashola.

45. Storjorda.

 

46. Sørli.

 

Vik

47. Vokter.

48. Vik.

49. Tenvasåsen.

 

Vikeland

50. Vikeland.

 

Gåre

51. Indre Gåre.

52. Ytre Gåre.

53. Strand.

 

Borkenes

54. Raa. (Kvæfjord prestegård).

55. Øvre Huseby.

56. Nedre Huseby.

57. Berg.

 

Trastad og Utstrand

58. Trastad.

Dale og Utstrand

59. Dale.

60. Utstrand.

 

Elde og Bremnes (inndeling år 1960)

Elde (inndeling 1980)

61. Elde.

 

Molvik (inndeling 1980)

62. Ytre Aspenes.

63. Haugen.

64. Indre Moldvik.

65. Ytre Moldvik.

66. Bremnes.

 

Inndeling (tellingskretser) ved folketelling 1910

Vestre Godfjord.   gårdnr 1 – 5 (Kinn, Finsæter, Myrland, Gapøy, Reinstad)

Østre Godfjord.   gårdnr 7 – 10 (Bjørnraa, Gunnesdal, Mehus, Røkenes)

Bogen – Holand.   gårdnr 12 – 15 og 25 (Holand, Flesnes, Bogen, Gombogen, Lysaa)

Indre Gullesfjord.   gårdnr 16 – 23

Hemmestad – Østerfjord.   gårdnr 26 – 34

Kvedøy.   gårdnr 35 – 41 (Øines, Haug, Skaar, Gardløys, Vebbestad, Hundstad, Hokland)

Vik.   gardnr 42 – 48 (Salen, Straumen, Grashaala, Storjorden, Sørli, [Vogter], Vik)

Strand.   gardnr 49 – 57 (Tenvatsaasen, Vikeland, Gaare indre, Gaare ytre, Strand, Raa, Husby øvre, Huseby nedre, Berg)

Utstrand.   gardnr 58 – 60 (Trastad, Dale, Utstrand)

Bremnes.   gardnr 61 – 66 (Elde, Aspenes (ytre), Haugen, Molvik, Bremnes)

 

Offisiell grunnkretsoversikt pr 2012, ref Statistisk Sentralbyrå:

1870           SORTLAND KOMMUNE:
18700310     GODFJORD                                                 (unntatt Gapøy, fra år 2000)
1911           KVÆFJORD KOMMUNE:
KVÆFJORD VESTRE:
19110101      VESTRE GODFJORD                                 (kun Gapøy etter år 2000)
19110102      ØSTRE GODFJORD                                   (kun frem til år 2000)
19110103      YTRE GULLESFJORD
19110104      INDRE GULLESFJORD
KVÆFJORD ØSTRE:
19110201      REFSNES
19110202      HEMMESTAD
19110203      KVEØY
19110204      STRAUMEN
19110205      VIK
19110206     VIKELAND
19110207      GÅRE INDRE
19110208      GÅRE YTRE
19110209      BORKENES ØVRE
19110210      BORKENES
19110211      TRASTAD
19110212      UTSTRAND
19110213      ELDE
19110214      MOLVIK

 

Gårder i Kvæfjord

Gårder i Godfjord: Gårdsnr 1 – 10. Tilhører Sortland kommune, unntatt Gapøy som fortsatt er i Kvæfjord kommune.

–  Gårdsnr. 1. Kinn.

–  Gårdsnr. 2. Finnsæter.

–  Gårdsnr. 3. Myrland.

Gårdsnr. 4. Gapøy. Les mer på gapoy.com

–  Gårdsnr. 5. Reinstad.

–  Gårdsnr. 6. Godfjordbotn.

–  Gårdsnr. 7. Bjørnrå.

–  Gårdsnr. 8. Gunnesdal.

–  Gårdsnr. 9. Mehus.

–  Gårdsnr. 10. Røkenes.

Gullesfjord: Gårdsnr 11 – 23.

–  Gårdsnr. 11. Røyrvik.

–  Gårdsnr. 12. Holand

–  Gårdsnr. 13. Flesnes.

–  Gårdsnr. 14. Bogen.

–  Gårdsnr. 15. Gombogen.

–  Gårdsnr. 16. Forøy.

–  Gårdsnr. 17. Langvassdalen.

–  Gårdsnr. 18. Bømarken.

–  Gårdsnr. 19. Våtvoll.

–  Gårdsnr. 20. Gullesfjordbotn.

–  Gårdsnr. 21. Eidet.

–  Gårdsnr. 22. Moelven.

–  Gårdsnr. 23. Gullholm.

Gårdsnr. 24. Indre Husby.

Gårdsnr. 25. Lyså.

Gårdsnr. 26. Kjengsnes.

Gårdsnr. 27. Aspenes.

Gårdsnr. 28. Finnviken.

Gårdsnr. 29. Melå.

Gårdsnr. 30. Refsnes.

Gårdsnr. 31. Skommesvik.

Gårdsnr. 32. Øvre Hemmestad.

Gårdsnr. 33. Nedre Hemmestad.

Gårdsnr. 34. Sandvik.

Kveøya – gårdnr 35 – 41: Les mer om Kveøy og gårdene der på kveoy.no

–  Gårdsnr. 35. Øynes.

–  Gårdsnr. 36. Haug.

–  Gårdsnr. 37. Skår.

–  Gårdsnr. 38. Garles.

–  Gårdsnr. 39. Vebostad.

–  Gårdsnr. 40. Hundstad.

–  Gårdsnr. 41. Hokland.

Gårdsnr. 42. Salen.

Gårdsnr. 43. Straumen.

Gårdsnr. 44. Grashola.

Gårdsnr. 45. Storjorda.

Gårdsnr. 46. Sørli.

Gårdsnr. 47. Vokter.

Gårdsnr. 48. Vik.

Gårdsnr. 49. Tenvasåsen.

Gårdsnr. 50. Vikeland.

Gårdsnr. 51. Indre Gåre.

Gårdsnr. 52. Ytre Gåre.

Gårdsnr. 53. Strand.

Gårdsnr. 54. Raa. (Kvæfjord prestegård).

Gårdsnr. 55. Øvre Huseby.

Gårdsnr. 56. Nedre Huseby.

Gårdsnr. 57. Berg.

Gårdsnr. 58. Trastad.

Gårdsnr. 59. Dale.

Gårdsnr. 60. Utstrand.

Gårdsnr. 61. Elde.

Gårdsnr. 62. Ytre Aspenes.

Gårdsnr. 63. Haugen.

Gårdsnr. 64. Indre Moldvik.

Gårdsnr. 65. Ytre Moldvik.

Gårdsnr. 66. Bremnes.

 

 

 

Legg igjen en kommentar