Gårdshistorie fra Godfjord

Gårdshistorie omtaler de enkelte gårdene i hver bygd i Godfjord. Hovedsakelig er grunnlaget slektshistorie, men hensikten er å presentere mest mulig fra hver gård og bygd. Også bilder kan presenteres, både nyere bilder, og historiske bilder, i den utstrekning det er mulig. Av personvernhensyn er det visse begrensninger i offentliggjøring av nyere opplysninger.  Men den beste presentasjonen får du ved å kjøpe Sortland Bygdebok del 4.

Da dette er et dugnadsprosjekt, kan alle bidra på sin måte. Fortellinger, kunnskap om det som var og hvorfor det var slik, bilder og tegninger, osv. Husk at Godfjord.no er for alle. Har du egen hjemmeside du vil bruke i stedet, og du vil ha linker fra Godfjord.no, så lar det seg selvfølgelig løse. Her er det også muligheter for nåværende eiere å presentere sin gård/eiendom.

Sortland Bygdebok – Gård og slekt, del 4, 

et bind med Godfjord som ble utgitt 2011. Vi anbefaler at de som er interessert i historie fra Godfjord kjøper denne boka som koster kr 600,- pr 2012, se informasjon. Boka har fått god omtale, bl a fra historikeren og lederen av Kvæfjord Historielag. Se fra lanseringen av det nye bindet. Informasjon fra Sortland kommune.
Søkbare navnlister for Sortland Bygdebok, bind 4.

Kvæfjord BygdebokKvæfjordboka” består av 2 bind og dekker hele Kvæfjord inkludert Godfjord.
Utgitt av Kvæfjord Kommune – bygdeboknemnda:

    • Bind 1 utgitt 1960. Forfattere Erling Linde og Jac Norman (bind 1 utgitt i 2.utg. 1975). 430 sider.
    • Bind 2 utgitt 1973. Forfatter Jac Norman. 844 sider.

Kvæfjordboka har nok en del feil, men er likevel den eneste bygdeboka for Kvæfjord, og det er imponerende mye arbeid som er lagt ned i den. Det anbefales å lese Kvæfjordboka for de som er interessert i Kvæfjords historie. Se også en diskusjonsforum-lenke på Riksarkivet (Kvæfjord-slekter, oppslag Kvæfjord-boka).

Etter mye arbeid er nå Kvæfjordboka bind 2 (slektsboka) tilgjengelig på nett. Men det kan forstatt være mangler, og nettutgaven er ikke helt fullstendig.
Pga størrelsen er det valgt å dele nettutgaven inn i 9 deler:

godfjord.no/kvafjordboka-2-1    slekt nr 1-210    Godfjord (Kinn, Finnseter, Myrland, Gapøy, Reinstad, Bjørnrå, Gunnesdal, Mehus, Røkenes)
godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)
godfjord.no/kvafjordboka-2-3    slekt nr 452b-612    Kjengsnes, Refsnes, Forholtan, Melå, Indre Aspenes, Skommesvik, Øvre Hemmestad, Nedre Hemmestad, Sandvik
godfjord.no/kvafjordboka-2-4    slekt nr 613-754    Kveøy (Øynes, Haug, Skår, Garles, Vebostad, Hunstad, Hokland)
godfjord.no/kvafjordboka-2-5    slekt nr 755-1006   Salen, Straumen, Storjord, Voktor, Vik
godfjord.no/kvafjordboka-2-6    slekt nr 1007-1240b   Tennvassås, Vikeland, Gåre, Strand
godfjord.no/kvafjordboka-2-7    slekt nr 1241-1448   Rå, Nordre Rå, Nedre Husby, Borkenes, Råsjøen, Berg, Trastad
godfjord.no/kvafjordboka-2-8    slekt nr 1449-1606a    Dale, Utstrand
godfjord.no/kvafjordboka-2-9
    slekt nr 1606b-1739   Elde, Molvik, Haugen, Bremnes, Bonstadvik, Ytre Aspenes, Sørlia

Flere bygdebøker er gjort tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket:
Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie:
Gårds- og slektshistorie for Lødingen 2. Side 517-1113. Utgitt av Lødingen kommune 1987.
– Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund. Bind 2A, side 1-740, gnr 64 – 75. Utgitt av Lødingen kommune 1990.
– Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund. Bind 2B, side 422-853, gnr 85 – 94, personregister. Utgitt av Lødingen kommune 1994.
Gård og slekt i Øksnes, bind 3, 1997, 515 sider, utgitt av Øksnes historielag.
Trondenes bygdebok. Bind 2. Gårdshistorie for Sandtorg herred.
Trondenes bygdebok. Bind 3. Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad. 597 sider, 1956.
Trondenes bygdebok. Bind 4, Trondenes sogns historie. 573 sider, 1958.
Bjarkøy bygdebok 2. personalhistorie. 1948, 297 sider.
Salangen bygdebok. 1952. 609 sider.
Bardu bygdebok 1. 1950, 492 sider.
Bardu bygdebok 2. 1950, 510 sider.
bygdebok 1. 1962, 557 sider.
bygdebok 2. 1963, 499 sider.
Buksnes bygdebok 2. 1950, 497 sider.
Øyfolket : bygdebok for Værøy 2. 1976, 300 sider.

University of Wisconsin har digitalisert Kvæfjordboka (bind 2) 4 aug 2011. Hole kommune har både gitt ut bygdebøker i bokform og lagt de tilgjengelig på nett. Sem kommune har i samarbeid med Høgskolen i Vestfold lagt bygdebøkene Sem og Slagen fra 1945 – 1963 på nett. Stange bygdebok fra 1946 er ocr-skannet og lagt tilgjengelig på nett. Bygdebok for Gjerpen prestegjeld finner vi på nett.

For Kvæfjord Kommune vil nok også en løsning på nett være det mest aktuelle. De har ikke planer om å trykke opp boka på nytt.
Ved å legge Kvæfjordboka tilgjengelig på nett, vil man nok over tid få den oppdatert med rettelser og tillegg, uten kostnader.

Kvæfjordboka – Bind 2
godfjord.no/kvafjordboka-2-1
    slekt nr 1-210    Godfjord (Kinn, Finnseter, Myrland, Gapøy, Reinstad, Bjørnrå, Gunnesdal, Mehus, Røkenes)
godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)
godfjord.no/kvafjordboka-2-3    slekt nr 452b-612    Kjengsnes, Refsnes, Forholtan, Melå, Indre Aspenes, Skommesvik, Øvre Hemmestad, Nedre Hemmestad, Sandvik
godfjord.no/kvafjordboka-2-4    slekt nr 613-754    Kveøy (Øynes, Haug, Skår, Garles, Vebostad, Hunstad, Hokland)
godfjord.no/kvafjordboka-2-5    slekt nr 755-1006   Salen, Straumen, Storjord, Voktor, Vik
godfjord.no/kvafjordboka-2-6    slekt nr 1007-1240b   Tennvassås, Vikeland, Gåre, Strand
godfjord.no/kvafjordboka-2-7    slekt nr 1241-1448   Rå, Nordre Rå, Nedre Husby, Borkenes, Råsjøen, Berg, Trastad
godfjord.no/kvafjordboka-2-8    slekt nr 1449-1606a    Dale, Utstrand
godfjord.no/kvafjordboka-2-9
    slekt nr 1606b-1739   Elde, Molvik, Haugen, Bremnes, Bonstadvik, Ytre Aspenes, Sørlia

Kvedfjord Sparebank (etablert 1880) ga i 1955 ut en jubileumsbok. Denne er også verd å lese. Er mulig å få kjøpt i antikvariat for en rimelig pris, under kr 200. Tromsø og Kvedfjord sparebanker fusjonerte i 1984 til Tromsø Sparebank (etablert 1836), senere Sparebank 1 Nord-Norge (etablert 1989).

Gårdsnummer og løpenummer:
Godfjord hadde gårdsnummer 1 – 10 i Kvæfjord, og disse gårdsnummerene må fortsatt benyttes når man skal lete i gamle folketellinger. Etter overføringen til Sortland fikk alle gårdene i Godfjord nye gårdsnummer 61-69, unntatt Gapøya som ikke ble overført. I denne gårdshistorien for Godfjord har vi konsekvent benyttet de gamle gårdsnummerene, men med nye gårdsnummere som tilleggsinformasjon. Les mer i Kvæfjordboka bind 1 om gamle gårdsnummer i Kvæfjord.
Tidligere ble det benyttet løpenummere, og da hadde Godfjord løpenummer 177-202, se oversikt.

Kirkebøker:
Kirkebøker for Kvæfjord – utdrag av Godfjord

Kirkegårder for Godfjord:
Østre Godfjord kirkegård ligger på Austerlandet.
Vestre Godfjord kirkegård på Reinstad.
Kvæfjord kirkegård på Borkenes (Rå).

Godfjord tilhørte Kvæfjord kommune frem til år 2000. Men fra 1. jan 2000 ble hele Godfjord med sine 102 innbyggere, dog unntatt Gapøy, overført fra Kvæfjord kommune i Troms fylke til Sortland kommune i Nordland fylke. Dette etter en folkeavstemning i 1994.

Utdrag av informasjon fra Statistisk Sentralbyrå:
Den 1. januar 2000  ble  . . . et område (del av grunnkrets 0101 Vestre Godfjord og hele grunnkrets 0102 Østre Godfjord) overført i fra 1911 Kvæfjord kommune i Troms fylke til 1870 Sortland kommune i Nordland fylke. Ny grunnkrets 0310 Godfjord ble opprettet i Sortland kommune. I alt 102 personer ble overflyttet.

 

Innbyggere i Godfjord

År 1801 1865 1875 1900 1910 2000 2001 2012
Kinn 22 20 17 31 Vestre
Finnsæter 11 19 26 26 Godfjord
Myrland 18 24 29 24  232 Godfjord Godfjord Godfjord
Gapøy 15 36 48 56
Reinstad 17 43 65 84
Bjørnrå 24 25 30 63 Østre
Gunnesdal 16 22 22 37 Godfjord
Mehus 14 26 34 58  213
Røkenes 19 39 40 49
sum 156 254 321 447 445 102 96 69

Inndelingene er iht folketellinger og Statistisk Sentralbyrå. Gressnes er registrert under Reinstad. Godfjordbotn er registrert under Bjørnrå.

Utdrag av folketelling 1960 (1. nov) for tellekrets 1 Vestre Godfjord, 200 personer (111 menn + 99 kvinner):
0-6 år (7+7), 7-14 år (12+13), 15-19 år (7+5), 20-29 år (15+10),  30-49 år (33+28), 50-69 år (32+27), over 69 år (5+9 personer).
Utdrag av folketelling 1960 (1. nov) for tellekrets 2 Østre Godfjord, 133 personer (62 menn + 71 kvinner):
0-6 år (3+6), 7-14 år (6+10), 15-19 år (7+6), 20-29 år (7+4),  30-49 år (13+15), 50-69 år (23+23), over 69 år (3+7 personer).

Utdrag av folke- og boligtelling 1970 (1. nov) for Vestre Godfjord, 125 personer (65 menn + 60 kvinner):
0-6 år (3+3), 7-15 år (8+10), 16-19 år (8+10), 20-24 år (3+2), 25-29 år (3+3), 30-39 år (7+7), 40-49 år (11+9), 50-59 år (15+13), 60-69 år (15+13), 70 år og over (6+10 personer).
Av de 52 bebodde boligene  på Kinn, Gapøy, Myrland og Reinstad hadde 49 innlagt vann. Finnsæter var ikke bebodd i 1970.
Utdrag av folke- og boligtelling 1970 for Østre Godfjord, 85 personer (39 menn + 46 kvinner):
0-6 år (6+6), 7-15 år (8+5), 16-19 år (2+4), 20-24 år (2+3), 25-29 år (3+1), 30-39 år (5+5), 40-49 år (5+4), 50-59 år (5+10), 60-69 år (10+10), 70 år og over (7+9 personer).
Av de 39 bebodde boligene på Austerlandet hadde alle innlagt vann.

Utdrag av folke- og boligtelling 1980 (1. nov) for Vestre Godfjord, 89 personer (46 menn + 43 kvinner):
0-6 år (1+1), 7-15 år (3+1), 16-19 år (2+5), 20-24 år (2+3), 25-29 år (1+0), 30-39 år (6+7), 40-49 år (8+7), 50-59 år (5+7), 60-69 år (6+4), 70-79 år (10+8), 80 år og over (2+0 personer).
Utdrag av folke- og boligtelling 1980  for Østre Godfjord, 106 personer (52 menn + 54 kvinner):
0-6 år (3+1), 7-15 år (8+7), 16-19 år (6+2), 20-24 år (3+2), 25-29 år (2+3), 30-39 år (11+9), 40-49 år (4+3), 50-59 år (4+8), 60-69 år (2+4), 70-79 år (7+10), 80 år og over (2+5 personer).

Utdrag av folke- og boligtelling 1990  for Vestre Godfjord, 61 personer (36 menn + 25 kvinner):
0-6 år (3+0), 7-15 år (3+1), 16-19 år (1+1), 20-24 år (2+0), 25-29 år (1+1), 30-39 år (5+4), 40-49 år (5+4), 50-59 år (3+3), 60-69 år (2+4), 70-79 år (7+4), 80 år og over (4+3 personer).
Utdrag av folke- og boligtelling 1990  for Østre Godfjord, 65 personer (31 menn + 34 kvinner):
0-6 år (2+0), 7-15 år (1+0), 16-19 år (2+2), 20-24 år (3+2), 25-29 år (3+0), 30-39 år (4+5), 40-49 år (5+7), 50-59 år (5+3), 60-69 år (1+1), 70-79 år (3+9), 80 år og over (2+5 personer).

Utdrag av folke- og boligtelling 2001 (3. nov) for Godfjord:
0-3 år (3 personer), 6-15 år (10), 16-19 år (4), 20-24 år (3), 25-29 år (1), 30-49 år (21), 50-59 år (11), 60-66 år (11), 67-69 år (5), 70-79 år (15), 80 år og over (9). De 93 personene var fordelt på 43 husholdninger, og 35 personer var sysselsatt.

Folketellinger
1980, nedlastbare hefter (pdf):  Kvæfjord – folketellingKvæfjord – dokumentasjon

Befolkning senere

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  2014
96 91 83 81 76 76 78 72 63 62 67 69  74  75

 

Les om posthistorie i Godfjord.

Det offisielle stedsnavnet skrives Godfjord, ref Statistisk Sentralbyrå og Posten. Også navnet Godfjorden benyttes mye, fjordarmen heter Godfjorden og er en del av Kvæfjorden, i likhet med Gullesfjorden. I tidsrommet 1901 – 1908 var poststedsnavnet Godfjorden, men i 1908 ble dette endret til Godfjord. Fra 1908 ble også Gapøen endret til Gapøy.
Godfjord er egentlig ikke en del av Vesterålen, men det faller naturlig å regne Godfjord geografisk under Vesterålen etter at Godfjord ble overført til Sortland kommune.  Dog er det delte meninger om dette.
Vesterålen består av de 6 kommunene Andøy, Bø, Flakstad, Hadsel, Moskenes, Sortland, Vestvågøy, Vågan og Øksnes beliggende på 5 store øyer, Andøya, Langøya, Hadseløya,Austvågøya og Hinnøya. Godfjord ligger på Hinnøya, i likhet med Kvæfjord og en stor del av Sortland.

Offisiell grunnkretsoversikt pr 2012, ref Statistisk Sentralbyrå:

1870           SORTLAND KOMMUNE:
18700310     GODFJORD                                                 (unntatt Gapøy, fra år 2000)
1911           KVÆFJORD KOMMUNE:
KVÆFJORD VESTRE:
19110101      VESTRE GODFJORD                                 (kun Gapøy etter år 2000)
19110102      ØSTRE GODFJORD                                   (kun frem til år 2000)
19110103      YTRE GULLESFJORD
19110104      INDRE GULLESFJORD
KVÆFJORD ØSTRE:
19110201      REFSNES
19110202      HEMMESTAD
19110203      KVEØY
19110204      STRAUMEN
19110205      VIK
19110206     VIKELAND
19110207      GÅRE INDRE
19110208      GÅRE YTRE
19110209      BORKENES ØVRE
19110210      BORKENES
19110211      TRASTAD
19110212      UTSTRAND
19110213      ELDE
19110214      MOLVIK

Historisk:

Informasjon om Kvæfjord: Tilhørte Senjen og Tromsø Fogderi, Finnmarken Amt, senere Tromsø Amt.

Kvæfjord er nevnt i reformatsen 1589 som et residerende kapellani under Trondenes prestegjeld. Det ble utskilt som selvstendig prestegjeld ved anordn. av 28.12.1731. (Kilde: Riksarkivet).

Gamle bilder:
Flyfotoarkivet
Sør-Troms Museum –  Trondarnes Distriktsmuseum: Fotominner

 Laksefiske
Lakseskatt for Kvæfjord 1957 – 1971.

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar