Gårdshistorie fra Røkenes

Tidligere navn: Røkenæs, Røgenæs, (Røyknes)      Se Norske Gaardnavne

Ved folketellingen i år 1666 var følgende registrert:

Roland Haagensón 28 år

Bendictt Povelsón 16 år, tjenestedreng
Per Nielsón 44 år

Ved folketellingen i år 1701 var følgende registrert:

Rolant Haagenßen, 72 år, leilending
Ingebrit Anderßen,26 år
Roland Michelß:, 7år, dattersønn
Olle Olßen, 34 år, leilending

Skiftregister 1690 – 1805

1706-1712:

Maren Pedersdtr
Roland H†gensen

1753-1767:

Barbro Olsdtr
Kirsten Pettersdtr
Peder Rolandsen

1767-1776:

Roland Mikkelsen

1776-1785:

Hans Nilsen

Ved folketellingen i år 1801 var følgende registrert:

Axel Nilsen 47 gift med Martha Henrichsd 40 og deres 3 barn:
Nils Axelsen 13
Hans Axelsen 4
Beatha Axelsdtr 10
Jørgen Esausen 66 år
Ingebor Jørgensd 30 år, datter fra hans første ekteskap
Martha Jørgensdtr 26 år, datter fra hans første ekteskap
Petter  Jørgensen 3 år, sønn fra hans andre ekteskap
Marith Maria Jørgensd 6 år, datter fra hans andre ekteskap
Andreas Hansen 10 år, fostersønn
Martin Monsen 1 år, fostersønn
Ole Hansen 72 gift med Bereth Marg. Torløvsd 40
Hans Olsen 28 Børn i hans 1ste ægteskab
Barbro Olsdtr 23 Børn i hans 1ste ægteskab
Torløv Olsen 11 Børn af sidste ægteskab
Karen Maria Olsd 9 Børn af sidste ægteskab
Ane Maria Olsd 5 Børn af sidste ægteskab
Axel  Nilsen 47 år, gårdbruker og fisker, gift med Martha  Henrichsd 40 år
Nils  Axelsen 13 Deres børn
Hans  Axelsen 4 Deres børn
Beatha  Axelsdtr 10 Deres børn
Jørgen  Esausen 66 år, gårdbruker og fisker, enkemann etter andre ekteskap
Ingebor  Jørgensd 30 år, datter fra første ekteskap
Martha  Jørgensdtr 26 år, datter fra første ekteskap
Petter  Jørgensen 3 år, sønn fra andre ekteskap
Marith Maria Jørgensd 6 år, datter fra andre ekteskap
Andreas  Hansen 10 år, fostersønn
Martin  Monsen 1 år, fostersønn
Ole  Hansen 72 år, gårdbruker og fisker, tredje ekteskap, gift med Bereth Marg. Torløvsd 40 år
Hans  Olsen 28 år, sønn fra første ekteskap
Barbro  Olsdtr 23 år, datter fra hans første ekteskap
Torløv  Olsen 11 år, fra hans siste ektskap
Karen Maria Olsd 9 år, datter fra hans siste ekteskap
Ane Maria Olsd 5 år, datter fra hans siste ekteskap

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1801 – 1845:

Villum Pedersen 23 år Reinstad og Elen Cathrine Andersdatter 29 år Reinstad giftet seg 07.10.1821 se kirkebok

Peder Olsen 41 år Mehus og Ane Maud Olsdatter 47 år Røkenes giftet seg 30.12.1821 se kirkebok

Bendicht Martinus født 16.05.1822 Røkenes, døpt 27.05.1822. Sønn av Tollev Olsen og Gjertrud Olsdatter, se kirkebok

Peder Andreas født 18.09.1823 Røkenes, døpt 28.09.1823. Sønn av Peder Andreas Olsen og Marta Lavine Pedersdatr,  se kirkebok

Peder 09.02.1823 Røkenes se kirkebok

Marta Margrethe 22.08.1825 Røkenes se kirkebok

Nils Andreas 24.09.1826 Røkenes se kirkebok

Johanna 08.07.1827 Røkenes se kirkebok

Marchus 12.08.1827 Røkenes se kirkebok

Ingebor Andrea 15.01.1829 Røkenes se kirkebok

Anne Johanna 30.04.1829 Røkenes se kirkebok

Ane Bergitha 03.03.1831 Røkenes se kirkebok

Willum Matthias 12.03.1831 Røkenes se kirkebok

Niels Andreas 03.10.1837 Røkenes se kirkebok

Johan Andreas 16.09.1838 Røkenes se kirkebok

Martinus 22.06.1839 Røkenes se kirkebok

Maren Anna Dorothea ble født 26.06.1840, døpt 06.09.1840. Datter av Hans Johnssen og Karen Margrethe Johannesdatter. Se kirkebok.

Peder Andreas ble født 16.09.1841, døpt 10.10.1841. Sønn av Peder Olsen og Johanna Margrethe Nielsd. Se kirkebok.

Ole Martinus Heiberg ble født 12.07.1842, døpt 21.08.1842. Sønn av Hans Johan Johnsen og Karen Margrethe Johannesdatter. Se kirkebok

Ane Maud Olsdatter, giftet seg 30.12.1821 med Peder Olsen, 41 år, Mehus. Se kirkebok.

Jensine Caroline 22.01.1845 Røkenes se kirkebok

Gårdsmatrikkelen 1838:

Løpenr 177: Ole Arntsen
Løpenr 178: Nils Nilsen
Løpenr 179: Axel Nilsens enke
Løpenr 180: Tollef Olsen

Hans Axelsen, 42 år, (Røkenes, enkemann og bosatt Gunnesdal, sønn av Axel Nielsen) giftet seg 16.12.1839 med Johanne Larsd. 28 år, Strømmen. Se kirkebok.

Ved folketellingen i år 1845 var følgende registrert:

Torløv Olsen (50 år, leilending) og konen (55 år)
Bindechsen (22 år)
Johanne (16 år)

Ole Torløvsen (26 år, selveier) og konen

Nils Aslagsen (60 år, selveier) og konen (40 år)
Marit (17 år) datter
Berit Magret (24 år) tjener
Bendect (24 år) tjener

Lars Enersen (55 år, selveier) og konen (55 år)
Ole(20 år) barn
Peder (16 år) barn
Ingebor (23år) datter

Hans Aslagsen (24 år, leilending) og konen (22 år) med datteren på 1 år.

Hans Johnsen (35 år, leilending) og konen (30 år)
3 døtre, 8 år, 6 år og 4 år
Sønn på 2 år

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1845 – 1865:

Jensine Caroline ble født 22.01.1845, døpt 25.05.1845. Datter av Hans Johnsen og Karen Magrethe Johannesdatter. Se kirkebok.

Jette Theodora ble født 02.07.1846, døpt 26.07.1846. Datter av Ole Andreas Tollefsen og Maren Anna Axelsd.Se kirkebok.

Bendix Tode ble født 07.03.1847, døpt 02.05.1847. Sønn av Hans Aslaksen og Ane Margrethe Tollefsdttr. Se kirkebok.

Nils Andreas Heberg ble født 07.10.1847, døde. Sønn av Bendix Nilsen og Bereth Margrete Villumsdttr. Se kirkebok.

Bendix Nilsen 26 ¾ år, (Røkenes, sønn av Nils Axelsen) giftet seg 24.07.1847 med Beret Magrethe Villumsdttr, 31 år, Strand. Se kirkebok.

Anne Dorthea Kirstina ble født 18.02.1848, døpt 12.06.1848. Datter av Martinus Nilsen og Bereth Maria

Olianna Torlefsdttr, 23 3/4?? År, (Røkenæs, datter av Torlev Andersen), giftet seg 04.07.1848 med Peder Andreas Olsen, 26 3/4 år, Tennvassås. Se kirkebok.

Peder Nilsen 25 2/3 år (Røkenes, sønn av Nils Axelsen) giftet seg 28.10.1848 med Anne Bendikte Lorentze Paulsdttr, 36 1/2 Aar, Harbakken i Trondenes. Bosatt Dahle. Se kirkebok

Anne Birgitta ble født 25.03.1849, døpt 15.07.1849. Datter av Ole Andreas Tollefsen og Maren Anna Axelsdttr. Se kirkebok.

Peder Andreas ble født 14.08.1849, døpt 04.11.1849. Sønn av Nils Johan Pedersen og Ingeborg Margrethe Larsdttr. Se kirkebok.

Ole Mathias ble født 29.06.1850, døde. Sønn av Martinus Røvig Nilsen og Bereth Maria Nilsdtr. Se kirkebok.

Hendrika Margrethe ble født 06.07.1850, døpt 25.08.1850. Datter av Hans Johan Johnsen og Karen Margrethe Johannesdttr. Se kirkebok.

Ole Bernhard ble født 14.07.1851, døpt 21.09.1851. Sønn av Ole Andreas Tollevsen og Maren Anna Axelsdttr. Se kirkebok.

Ole Christian Mathias ble født 09.09.1851, døpt 18.04.1852. Sønn av Martinus Røvig Nilsen og Bereth Maria Nilsdttr. Se kirkebok.

Jentoft Mathias ble født 09.09.1851, døpt 09.11.1851. Sønn av Bendix Martinus Tollefsen og Mette Maria Axelsdttr. Se kirkebok.

Bendikte Johanna Marie ble født 08.10.1851, døpt 09.11.1851. Datter av Bendix Nilsen (død) og Bereth Margrethe Villumsdtr. Se kirkebok.

Bendix Martinus Tollevsen, 29 1/3 Aar, (Røkenes, sønn av Tollev Olsen), giftet seg 26.09.1851 med Mette Maria Axelsdttr, 29 1/2 Aar, Indre Husby. Se kirkebok.

Indiana Lorine ble født 20.09.1852, døpt 14.11.1852. Datter av Nils Johan Pedersen og Ingeborg Margrethe Larsdttr. Se kirkebok.

Ovidia Margrethe ble født 22.09.1852, døpt 14.11.1852. Datter av Hans Johnsen og Karen Margrethe Johannesdttr. Se kirkebok.

Martha Margrethe Nilsdatter, 28 år, (Røkenes, datter av Nils Axelsen) giftet seg 06.10.1853 med Peder Paulsen, 38 1/4 år, Dahle. Sekirkebok

Nils Røvig ble født 11.07.1854, døpt 05.11.1854. Sønn av Martinus Røvig og Bereth Maria Nilsdttr. Se kirkebok.

Peder Johan Larsen, 29 år, (Røkenes, sønn av Lars Einersen) giftet seg 20.09.1857 med Oline Birgithe Jacobsdtr, 29 år, Øynes. Bosatt Øvre Husby. se Kirkebok

Ved folketellingen i år 1865  var følgende registrert:

Nils J. Pedersen 51 år, gårdbruker og selveier, gift med
Ingebor M. Larsdatter 45 år
Peder A. Nilsen 17 år
Indiane L. Nilsdatter 14 år
Laurits E. Nilsen 10 år
Anna J. Nilsdatter 6 år

Marthinus Røvig 55 år (Dverberg) gårdbruker og selveier, gift med
Bereth M. Nilsdatter 43 år (Dverberg)
Anna D. Marthinusdatter 18 år
Ole K. Marthinussen 15 år
Nils R. Marthinussen 12 år
Kirstine M. Marthinusdatter 5 år

Ole A. Tollefsen 47 år, gårdbruker og selveier, gift med Maren A. Axelsdatter 48 år
Jette T. Olsdatter 20 år
Ole B. Olsen 15 år
Johan O. Olsen 2 år
Ole Pedersen 77 år (Dverberg Præstegjæld), losjerende fisker

Peder Olsen 38 år (Vefsen Præstegjæld), logerende husmann uten jord, fisker, gift med
Pernille M. Jakobsdatter 23 år
Bereth M. Jakobsdatter 62 år, logerende hjælper i Husholdningen
Anna D. Pedersdatter 2 år
Bergitte Pedersdatter 1 år

Bendix Tollefsen 44 år, gårdbruker og selveier, gift med
Mette M. Axelsdatter 40 år
Jentoft M. Bendixen 15 år
Anna B. Bendixdatter 13 år
Bernhof Bendixen 11 år
Tobias M. Bendixen 5 år
Stina O. Bendixdatter 1 år

Jakob Olsen 36 år (Vefsen Præstegjæld) gårdbruker og selveier, gift med
Hanna Hansdatter 32 år
Ole M. Jakobsen 11 år
Bendix K. Olsen 9 år
Dorthea M. Jakobsdatter 7 år
Hans O. Jakobsen 6 år
Anfind R. Jakobsen 4 år
Bergitte M. Jakobsdatter 2 år
Peter S. Jakobsen 1 år

Ved folketellingen i år 1875 var følgende registrert:

178b, 180

Bendiks Tøllefsen (1822), gift med Mette Axelsdatter (1826)
Anna Bendiksdatter (1853)
Stina Bendiksdatter (1865)
Bernhof Bendiksen (1855)
Tobias Bendiksen (1861)
Bendiks var gårdbruker og fisker, han hadde 1 hest, 3 kyr og 15 sauer.

Jentoft Bendiksen (1851) gift med Beret Mikkelsdatter (1852, Vaage i Gudbrandsdalen)
Ole Sivertsen 1843 (Hamerø), tilreisende, fisker og dagarbeider
Jentoft var sønn til Bendiks Tøllefsen, losjerende inderst og fisker. Han hadde 1 kyr og 2 sauer.

178b, 180

Peder Olsen (1826, Vefsen i Helgeland), gift med Pernille Jakobsdatter (1843)
Bergitte Pedersdatter (1864), Peder Olsens datter
Anna Pedersdatter (1864)
Ole Pedersen (1866)
Jakob Pedersen (1869)
Andreas Pedersen (1871)
Elisabeth Pedersdatter (1874)
Peder var fisker/strandsitter, med 1 kyr og 4 sauer.

179b

Jakob Olsen (1828, Vefsen i Helgeland), gift med Hanna Hansdatter (1829)
Ole Jakobsen (1855)
Bendiks Jakobsen (1857)
Hans Jakobsen (1860)
Anfind Jakobsen (1862)
Petter Jakobsen (1865)
Kristian Jakobsen (1871)
Jentoft Jakobsen (1873)
Dorthe Jakobsdatter (1858)
Bergitte Jakobsdatter (1864)
Jakobine Jakobsdatter (1868)
Emelie Jakobsdatter (1875)

Jakob var gårdbruker og fisker, han hadde 1 hest, 3 kyr og 3 sauer.

179a

Peder Nilsen (1849)
Indianne Nilsdatter (1853) søster
Anna Nilsdatter (1860) søster

Peder var gårdbruker og fisker, han hadde 1 hest, 4 kyr og 6 sauer.

178c

Martinus Røvig Nilsen (1811, Andenes Bjørnskinn), enkemann
Ole Martinussen (1851)
Nils Martinussen (1854)
Kirstine Martinusdatter (1861)

Martinus var gårdbruker og fisker, han hadde 2 kyr og 4 sauer.

177, 178a

Ole Tøllefsen (1819) gift med Maren Axelsdatter (1822)
Ole B. Olsen (1851),sønn losjerende og fisker
Johan Olsen (1864)

Ole var gårdbruker og fisker, han hadde 1 hest, 4 kyr, 6 sauer og 1 svin.

De enkelte bruk fra år 1875:

 

Gnr 10, Bnr 1 og 2 Røkenes i Kvæfjord / Gnr 69, Bnr 1 og 2 i Sortland

Løpenr 177, 178a ved folketellingen i 1875:
Ole Tøllefsen (1819) gift med Maren Axelsdatter (1822)
Ole B. Olsen (1851),sønn, losjerende og fisker
Johan Olsen (1864)
Ole var gårdbruker og fisker, han hadde 1 hest, 4 kyr, 6 sauer og 1 svin.

Bruker av 177 og 178a i 1886 (gårdsmatrikkelen): Ole Bernhard  Olsen

Ved folketellingen i år 1900:
Amanda Hansen (1853, Hol Lødingen) gårdbruker og fiskerenke, med de 4 barna
Reinholdt Olsen (1880)
Mathilde Olsen (1889)
Hanna Olsen (1891)
Gustav Olsen (1895)

Ole Tøllefsen (1817) enkemann, føderådsmann

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 027 i Østre Godfjord):
Reinholdt Olsen (10.03.1880) gift med Marie Johansen (04.04.1886)
Amanda Reinholdtsen (16.04.1906)
Johanna Reinholdtsen (06.07.1907)
Udøpt barn (12.10.1910)

Amanda Olsen (18.07.1853 Lodingen), kårenke
Lovise Olsen (03.03.1887)
Gustav Olsen (10.11.1895)

Eiere i 1950: Ole B Røkenes. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

10/3 og 10/4 Røkenes i Kvæfjord / Gnr 69, Bnr 3 og 4 i Sortland

Løpenr 178B/180 ved folketellingen i 1875:

Bendiks Tøllefsen (1822), gift med Mette Axelsdatter (1826)
Anna Bendiksdatter (1853), Stina Bendiksdatter (1865), Bernhof Bendiksen (1855), Tobias Bendiksen (1861).
Bendiks var gårdbruker og fisker, han hadde 1 hest, 3 kyr og 15 sauer.
Jentoft Bendiksen (1851) gift med Beret Mikkelsdatter (1852, Vaage i Gudbrandsdalen)
Ole Sivertsen 1843 (Hamerø), tilreisende, fisker og dagarbeider.
Jentoft var sønn til Bendiks Tøllefsen, losjerende inderst og fisker. Han hadde 1 kyr og 2 sauer.
Peder Olsen (1826, Vefsen i Helgeland), gift med Pernille Jakobsdatter (1843)
Bergitte Pedersdatter (1864), Peder Olsens datter
Anna Pedersdatter (1864), Ole Pedersen (1866), Jakob Pedersen (1869), Andreas Pedersen (1871), Elisabeth Pedersdatter (1874).
Peder var fisker/strandsitter, med 1 kyr og 4 sauer.

Beret Mikkelsdatter (1850) var var fra gården Mostuen i Sel, Vågå, og datter av Mikkel Paulsen (1803) og Anne Knudsdatter (1808). Kilde: Folketelling 1865 for Mostuen, Våge og Bredebygden. Mikkel Paulsen og Anne hadde barna Paul, Johannes, Ole og Beret.
Beret ble født 26.01.1850, døpt 08.09.1850, se ministerialbok for Vågå/Sel. I kirkeboka står det skrevet Berit, men hun ble alltid kalt Beret seinere.
Se folketelling 1865

Bruker av 178b og 180 i 1886 (gårdsmatrikkelen): Bendiks Martinus  Tollevsen

Ved folketellingen i år 1900:

Jentoft Bendiksen (1851) gift med Beret Mikkelsen (1850 Våge i Gudbrandsdalen) og deres barn: Bernt Jentoftsen (1876), Justinius Jentoftsen (1880), Thode Jentoftsen (1881), Engaa Jentoftsen (1884), Peder Jentoftsen (1887), Olga Jentoftsen (1889), Thea Jentoftsen (1893)
Lina Adolfsen (1897)

Jentoft Bendiksen (09.09.1851) var sønn av Bendix Martinus Tollefsen og Mette Maria Axelsdttr. Gift med Beret (se omtale lenger opp). Jentoft var boende hos sønnene Thode og Bernt på bnr 8 Bjerglund  i 1910, han var da enkemann og fisker.
Bendix (sønn av Tollev Olsen), giftet seg 26.09.1851 med Mette Maria Axelsdttr, (fra Indre Husby). Se kirkebok.
Beret Mikkelsdatter var datter av Mikkel Paulsen (1803) og Anne Knudsdatter (1808). Kilde: Folketelling 1865 for Mostuen, Våge. Mikkel Paulsen og Anne hadde barna Paul, Johannes, Ole og Beret.

Bernt (06.09.1876) var boende på bnr 8 Bjerglund i 1910, var da fisker.
Bernt Røkenes (02.10.1876) døde 21.02.1960. Kilde: Østre Godfjord kirkegård

Justinius giftet seg med Amalie Henriette Johansdatter (19.10.1879-26.10.1947). Han kjøpte senere Gnr 1 Bnr 1 på Kinn og bosatte seg der. Han tok navnet Kinn som etternavn. Justinius var fisker og gårdbruker.
De fikk de 14 barna Jentoft, Anna, Johan, Julius, Ingrid, Peder, Berger, Ingvald, Konrad, Rodmund, Torleif, Betzy, Nils og Grethe.
Justinius Jentoftsen (24.05.1880) døde 16.11.1959. Kilde: Østre Godfjord kirkegård.

Thode giftet seg med Marie Olsen, og de ble boende på bnr 8 Bjerglund.
Tode Jentoftsen (18.12.1881) døde 31.03.1963. Kilde: Østre Godfjord kirkegård.

Han giftet seg med Alida Jentoftsen f. Pedersen (23.05.1882-01.09.1965).

Olga Jentoftsen (1889) var boende på bnr 8 Bjerglund i 1910, sammen med faren Jentoft.

Thea (1893) reiste til Amerika. En bror av ho reiste også.

Lina (1897) kan være datterdatter av Jentoft, var boende på bnr 8 Bjerglund i 1910.

 

Peder Isaksen (1858, Lyngen), fisker og gårdbruker, gift med Anna Bendiksen (1853)

Nils Paulsen (1891, Øksnes) sønn
Samuel Samuelsen (1871, Lyngen), tjenste, pleiesønn
Inga Olsen (1880), tjeneste
Bendiks Tøllefsen (1821), føderådsmann

Ingen registrert på bnr 3 ved folketellingen i 1910.

Bnr 4 ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 031 i Østre Godfjord):
Anton Johansen (06.05.1880), enkemann, gårdbruker og fisker
Jæver Johansen (15.05.1904), sønn
Amanda Johansen (03.05.1906), datter

Ovedia Johansen (06.05.1880), tjenestepike
Olufine Pedersen (26.09.1884), tjenestepike

Anna Bendiksen (13.08.1853), kårenke
Rekardine Haugen (28.03.1901 Harstad) pleiedatter

Inga Justinusen (25.08.1910)

Bendix (Bendik) Martinus Tollefsen
1822 Røkenes – 1908
Mette Maria Axelsdtr
(Akselsd)
1822 – 1897
Mikkel Paulsen
1803 –
Anne Knudsdatter
1808 –
Jentoft Bendiksen
09.09.1851 – 19xx
Beret Michelsd
Berit Mikkelsd
1850 Sel – 1906
Justinius Bernhard Jentoftsen
24.05.1880 – 16.11.1959

Eiere av bnr 4 i 1950: Olaf Bernhofsen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Under Bnr 3,4 (husmannsplass)

Ved folketellingen i år 1900:
Pernille Jakobsen (1843) enke
Bergitte Pedersen (1864) datter
Peder Pedersen (1887) sønn

10/5 Røkenes, Austerlandet 255, Gnr 69, Bnr 5 i Sortland

Løpenr 178c ved folketellingen i 1875:
Martinus Røvig Nilsen (1811, Andenes Bjørnskinn), enkemann Ole Martinussen (1851) Nils Martinussen (1854) Kirstine Martinusdatter (1861).
Martinus var gårdbruker og fisker, han hadde 2 kyr og 4 sauer.

Bruker 178c i 1886 (gårdsmatrikkelen): Ole  Martinussen

 Ved folketellingen i år 1900:

Ole Martinusen (1851) gift med Juditta Nilsen (1849)
Marie Olsen (1885) datter
Anna Olsen (1886) datter
Bendikte Olsen (1890) datter
Elen Olsen (1892) datter
Nils Martinusen (1854)
Ole var gårdbruker og fisker, mens Nils drev fiske og jakt.

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 028 i Østre Godfjord):
Ole Martinusen (10.09.1851) gift med Judita Nilsen (15.03.1849) og datteren
Bendikte Olsen (17.01.1890)

Nils Martinusen (11.07.1854) landarbeider

 

Eier i 1950: Ellen Olsen Røkenes. Se Matrikkelutkastet av 1950

 10/6 Røkenes, Austerlandet 250,  Gnr 69, Bnr 6 i Sortland

Løpenr 179a ved folketellingen i 1875:
Peder Nilsen (1849)
Indianne Nilsdatter (1853) søster
Anna Nilsdatter (1860) søster

Peder var gårdbruker og fisker, han hadde 1 hest, 4 kyr og 6 sauer.

Bruker av 179a i 1886 (gårdsmatrikkelen): Nils Andreas  Nilsen

 Ved folketellingen i år 1900:

Peder Nilsen (1849) Gaardbruger og fisker
Johanna Johannesen (1868) Husholderske/tjeneste
Nils Pedersen (1883) fisker
Nikoline Pedersen (1885) datter
Lovise Pedersen (1889) datter
Kasper Pedersen (1891) sønn
Jenny Pedersen (1893) datter
Pauline Pedersen (1895) datter
Hjalmar Olsen (1889) sønn

Udøpt gutt (24.06.1900), sønn

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 029 i Østre Godfjord):
Peder Nilsen (17.08.1849) gift med Johanna Johannesen (17.07.1867) og barna:
Kasper Pedersen (29.06.1891) fisker
Jenny Pedersen (09.06.1892)
Ole Pedersen (24.06.1900)
Kristine Pedersen (18.08.1902)
Birger Pedersen (18.06.1904)
Dortea Pedersen (07.10.1906)
Nordal Pedersen (06.02.1909)

 

Eiere i 1950: Birger Røkenes. Se Matrikkelutkastet av 1950

10/7 Røkenes, Austerlandet 252, Gnr 69, Bnr 7 i Sortland

Løpenr 179b ved folketellingen i 1875:

 

Bruker av løpenr 179b i 1886 (gårdsmatrikkelen): Jakob Osen

Ved folketellingen i år 1900:

Petter Bendiksen (1865) gift med Jakobine Jakobsen (1868) og de 4 barna:

Emelia Pettersen (1893)
Kornelia Pettersen (1895, Dverberg)
Bernhard Pettersen (1896, Dverberg)
Jentoft Pettersen (1898)
Hanna Hansen (1828), føderådsenke

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 030 i Østre Godfjord):
Jakobina Jakobsen (02.08.1868) Gaardmandsenke, med de 5 barna:
Kornelia Pettersen (10.02.1895)
Bernhard Pettersen (12.08.1896)
Jentoft Pettersen (17.02.1898)
Jakob Pettersen (26.12.1900)
Trine Pettersen (20.09.1903)

Slektstre på geni.com: Petter Bendiksen (1865-1905),  Bernhard Røkenes (1896-1977),

Eiere i 1950: Jakob Olsen. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

10/8 Bjerglund i Kvæfjord / Gnr 69, Bnr 8 i Sortland

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 032 i Østre Godfjord):
Thode Jentoftsen (18.12.1881) gift med Marie Olsen (11.01.1885)
Olav Thodesen (01.04.1907) sønn

Berent Jentoftsen (06.09.1876) fisker

Jentoft Bendiksen (10.09.1851) fisker og enkemann
Olga Jentoftsen (02.02.1889) datter
Lina Meiersen (10.06.1897), datterdatter

 

Eiere i 1950: Olaf Røkenes. Se Matrikkelutkastet av 1950

Under bnr 8:

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 033 i Østre Godfjord):
Pernille Jakobsen (17.09.1843) Husmandsenke
Bergitte Pedersen (13.07.1864) datter, syerske (døvstum)

 

10/9 Austerlandet 243, Gnr 69, Bnr 9 i Sortland

 

10/10 Austerlandet 253, Gnr 69, Bnr 10 i Sortland

 

10/11 Austerlandet 240, Gnr 69, Bnr 11 i Sortland

 

10/12 Austerlandet 248, Gnr 69, Bnr 12 i Sortland

 

 

Røkenes etter år 1910:

Eiere i 1950: Se Matrikkelutkastet av 1950

Bnr 1  Røkenes        Ole B Røkenes
Bnr 2  Røkenes        Ole B Røkenes
Bnr 3  Røkenes        Ole B Røkenes
Bnr 4  Røkenes        Olaf Bernhofsen
Bnr 5  Røkenes        Ellen Olsen Røkenes
Bnr 6  Røkenes        Birger Røkenes
Bnr 7  Røkenes        Jakob Olsen
Bnr 8  Bjerglund      Olaf Røkenes

På eiendommene er det registrerte fornminner. Kilde:  Skjøtselsplan for Gunnesdal, Mehus og Røkenes, kan lastes ned (pdf, 31 sider, utgitt av Vesterålen Landbrukstjenester 2007).

Fiskebruk, nå nedlagt.

2007-2008: Molo og småbåthavn med plass til 20 båter. Henvendelse Røkenes Havn BA.

Informasjon om jakt på Røkenes, se Vesterålen Regionråd.

Legg igjen en kommentar