Gårdshistorie fra Myrland

Innhold

Ved folketellingen i år 1666 var følgende registrert:

Oluff Amundsón 65 år, bruker
Niels Olsón 40 år, husmann

Ved folketellingen i år 1701 var følgende registrert:

Jenß Isachß: 50 år, leilending
Isach Jenß: 18 år, sønn
Thorlef Jenß 12 år, sønn
Peder Jenß: 10 år, sønn

Erik Jenssen ble født 1765. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 128).

Martha Jensdatter ble født 1773. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 129).

Ved folketellingen i år 1801 var følgende registrert:

Peder Michelsen 54 år gift (andre ekteskap) med Ane Johanna Eidisdtr 36 år

Peders sønner fra første ekteskap: Roland Pedersen 22 år, Henrich Pedersen 13 år

Derses barn:

Eidias Pedersen 10 år, Maren Kirst. Pedersd 8 år, Karen Pedersdtr 4 år, Bereth Joh. Pedersd 1 år

Roland Rolands 79 år, enkemann og Peder’s svigerfar

Peder var bonde og gårdbruker samt fisker.

Hans Pedersen 56 år gift med Barbro Eidiædtr 48 år og sønnen Peder Hansen 13 år

Hans levde av fiskeri

Erich Jensen 36 år, gift med Martha Jensdtr 28 år
Ingebor Erichsdtr, 80 år, blind enke og Erich’s mor
Cornelius Jens 28 år, Erich’s bor, ugift
Johanna Jensdtr 38 år, enke, Erich’s søster, og sønnen Jens Torlefsen 11 år
Erich var bonde og gårdbruker samt fisker.

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1801 – 1845:

Christian Eriksen ble født 24.12.1804, døpt 15.04.1805. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 64).

Christian Erichsen, 18 år, sønn av Erich Jensen og Martha Jensd., ble konfirmert 1823. Se kirkebok.

Ingeborg Maria Eriksdtr, 17 år, konfirmert 1824.

Jens Christian Pedersen, 22 år, sønn av Peder Jenssen og Johanna Jensdatter, ble konfirmert 1827. Se kirkebok.

Erik Martinius Christensen ble født 09.01.1828. Han giftet seg 19.09.1853 med Dorthea Benedikte Nilsdatter (Kinn). Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 32.)

 Gårdsmatrikkelen 1838:

Løpenr 193: Erik Jensen
Løpenr 194: Amund Johnsen
Løpenr 195: Edies Pedersen

Claus Olai ble født 26.01.1841, døpt 23.05.1841. Sønn av Amund Johnssen og Marith Olsd. Se kirkebok.

Elen Gjæver ble født 21.06.1843, døpt 30.07.1843. Datter av Daniel Danielsen Mechelborg og Johanne Olsdatter. Se kirkebok.

Mette Maria Nilsdatter ble født 04.04.1843. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 39).

Taralina Christine ble født 08.03.1845, døpt 20.07.1845. Datter av John Tollefsen og Ingeborg Anna Amundsdatter (døde). Se kirkebok.

Lorents Nicolai ble født 15.03.1845, døpt 25.05.1845. Sønn av Niels Pedersen og Margrethe Maria Iversdatter. Se kirkebok.

Ved folketellingen i år 1845 var følgende registrert:

Nils Peersen 38 år og konen på 37 år

Dorothea 12 år, Ole Iver 10 år, Hendriethe 7 år, Johan Christ. 3 år, Lorentz Nicolai 1/2 år

En fostersønn på 22 år.

Ole Peersen 50 år og konen på 60 år.

Amund Johnsen 50 år og konen på 54 år

Johan 28 år, Claus Olai 4 år

Maren M. 12 år, tjenestejente

Ole Amundsen 26 år, selveier

Johan Torlevsen 30 år, enkemann, og datteren Christine 1/2 år

Marith Larsdt. 42 år

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1845 – 1865:

Mine Ovidia ble født 18.08.1847, døpt 19.09.1847. Datter av Ole Amundsen og Anne Bergitta Pedersdttr. Se kirkebok.

Anna Carolina ble født 09.06.1849, døpt 05.08.1849. Datter av Ole Amundsen og Anna?? Pedersdttr. Se kirkebok.

Bendix Christian ble født 13.03.1851, døpt 09.06.1851. Sønn av Nils Pedersen og Margrethe Maria Iversdttr. Se kirkebok.

Ved folketellingen i år 1865 var følgende registrert:

Ole Amundsen 46 år gift med Anne B. Pedersdatter 46 år
Mine O. Olsdatter 19 år datter
Anna K. Olsdatter 17 år datter
Hans Olsen 21 år, tjenestekar, fra Sortland
Hans K. Monsen 17 år, fra Bergen
Elisabeth K. Pedersdatter 6 år, pleiebarn
Karen J. Gjertsdatter 3 år, pleiebarn

Klaus O. Amundsen 25 år gift med Elen Nilsdatter 21 årm og døtrene
Anna B. Klausdatter 3 år, Maren J. Klausdatter 2 år

Kristian N. Vellumsen 21 år, tjenestekar

Marit Olsdatter 75 år,Klaus’ mor, født i Trondenes Prestegjeld

Nils Pedersen 61 år, gift med Margrette M. Iversdatter 61 år, og deres 4 sønner:
Johan K. Nilsen 25 år
Lornts N. Nilsen 21 år
Jens O. Nilsen 19 år
Bendix K. Nilsen 15 år

Ole Nilsen 30 år gift med Oline R. Knudsdatter 26 år, fra Sortland, og dere 2 sønner
Nikolai M. Olsen 6 år
Peter J. Olsen 3 år

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1865 – 1875:

Margrethe Maria Ivarsdatter (21.03.1807, Bremnes) døde 06.06.1870. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 67 og 79).

Nils Pedersen (24.06.1806, Reinstad) døde 20.07.1886. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 78.)

Ved folketellingen i år 1875 var følgende registrert:

194 (O. Amunsens Enkes Gaard)

Lornts Nielsen (1845) gift med Mina Olsdatter (1847)
Adolv Lorntsen (1872) sønn
Nikolai Lorntsen (1873) sønn
Olufine Lorntsdatter (1871) datter
Anne Pedersdatter (1818), enke, Mina’s mor
Elisabeth Pedersdatter (1860), tjenestepike
Karen Jertsdatter (1863), pleiedatter

Lornts var gårdbruker/leilending og fisker. Han hadde 1 hest, 2 kyr, 6 sauer.

195 (K. Amunsens Gaard)
Klaus Amunsen (1840) gift med Jette Olsdatter (1845) og deres 4 barn:
Nikolai Klaussen (1865)
Ole Klaussen (1867)
Anna Klausdatter (1862)
Maren Klausdatter (1864)
Emilie Pedersdatter (1872) Klaus’ stedatter
Klaus var gårdbruker/selveier og fisker. Han hadde 1 hest, 3 kyr, 3 sauer.

Kristian Villumsen (1843) gift med Mina Nielsdatter (1849, Hadsel) og datteren:
Nilsine Kristiansdatter (1873)

Kristian var fisker

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1875 – 1900:

Gårdsmatrikkelen for 1886:

Bnr 1 (løpenr 193), bruker er Jens Nilsen

Bnr 2 (løpenr 194), bruker er Lorents Nilsen

Bnr 3 (løpenr 195), bruker er Klaus Amundsen

Fra år 1900:

Helga Joakine Adelaide (19.07.1896), datter av Ole Aschenberg Lorentsen (1876), se klokkerbok. Myrland/Gressnes.

Evald, født 5 mai 1912, døpt 8 sept. Sønn av Magnus Dehart Bendiksen (1874) og Louise Matilde (1879)
Kilde: Klokkerbok for Kvæfjord 1912-1931.

Gjerløv Sigvart, født 16 mars 1912. Sønn av Ole (1868) og (1870).
Kilde: Klokkerbok for Kvæfjord 1912-1931.

3/1 – Myrland Vesterlandet, Gnr 63, Bnr 1 i Sortland

Bruker av løpenr 193 i 1886 (gårdsmatrikkelen): Jens Nilsen

Ved folketellingen i år 1900:
Johan Johansen (1871) gift med Laura Klausen (1876) og deres 2 barn:
Jarl Johansen (07.08.1899)
Karn Kristiansen (1887)

Johan var gårdbruker og fisker.

Anders Johnsen Omma (1838, Karasuando Sverige) gift med Elen Persdatter Sara (1846, Kautokeino Finnland), og deres 2 barn:

Kristine Andersen Omma (1888)

John Andersen Omma (1860)

Anders og familien var reineiere og fjellfinn.

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 019 i Vestre Godfjord):

 

Eier i 1950: Johan Johansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Trondarnes Distriktsmuseum: Arbeidshester i gamle Kvæfjord. Les her.

3/2 – Myrland Vesterlandet 226, Gnr 63, Bnr 2 i Sortland

Bruker av løpenr 194 i 1886 (gårdsmatrikkelen): Lorents  Nilsen

Ved folketellingen i år 1900:
Lorents Nilsen (1845) gift med Mine Olsen (1847)
Dankert Lorentsen (1877)
Olufine Lorentsen (1871)
Alida Lorentsen (1885)

Lorents var gårdbruker og fisker.

Lovise Lorentsen (1878, Forfjord, Dverberg)
Aslaug Johansen (1898, Forfjord, Dverberg), datter
Iver Bendiksen (1890), sønn

Lovise var gårdbruker og fiskerkone, gift

Lovise Nilsen (1884, Forfjord, Dverberg), bosatt Dverberg

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 020 i Vestre Godfjord):

 

Eier i 1950: Ole Hansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Trondarnes Distriktsmuseum: Arbeidshester i gamle Kvæfjord. Les her.

3/3 – Myrland Vesterlandet 222, Gnr 63, Bnr 3 i Sortland

Bruker av løpenr 195 i 1886 (gårdsmatrikkelen): Klaus Amundsen

Ved folketellingen i år 1900:
Klaus Amundsen (1842) gift med Bergitte Davidsen (1854, Sortland)
Konrad Klausen (1881)
Oluf Klausen (1878)
Emil Klausen (1885)
Emma Jensen (1881)
Emil Jensen (1886)
Magna Jensen (1893)
Ove Jensen (1895)

Klaus var gårdbruker og fisker

Ole Klausen (1868), fisker, bosatt på Andenes, gift med Eline Nilsen (1873, Bjørnskinn), og de 2 døtrene:
Elen Olsen (1896), Nelly Olsen

Svein A. Olsen (1858, Lenvik), lekpredikant, gift med Ida Johansen (1871, Hadsel)

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 018 i Vestre Godfjord):
Oluf Klaussen (17.05.1878) gift med Kaja Klaussen (03.04.1884)
Jenny Klaussen (04.07.1904) datter
Klaus Klaussen (24.05.1907) sønn
Konrat Klaussen (23.02.1880) fisker
Emil Klaussen (10.05.1885) fisker

 

Eier i 1950: Oluf Klausen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Eier i 2009: Geir Breivik

Geir er sønn av Ovald Breivik, Andøya (24.10.1911-14.08.1981) og Erna, Myrland (05.05.1928-18.05.2007). Erna var oppvokst på gården med søsknene Osvald, Einar og Hjørdis.

Einar ble boende på gården.

Osvald giftet seg med Magnhild, og de bosatte seg på Kinn.

Hjørdis (13.08.1911-19.12.1993) giftet seg med Jentoft Kinn (31.07.1903-07.10.1993), og bosatte seg på Gunnesdal/Mehus.

Les om gårdsbruket til Geir Breivik på Bondevennen.no

3/4 – Håpet Vesterlandet 216, Gnr 63, Bnr 4 i Sortland

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 017 i Vestre Godfjord):

 

Eier i 1950: Bjarne Myrland. Se Matrikkelutkastet av 1950

under 3/4

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 014 i Vestre Godfjord):

 

3/5 – Nøisomheten Vesterlandet, Gnr 63, Bnr 5 i Sortland

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 015 i Vestre Godfjord):

Eier i 1950: Dehard Reinstad. Se Matrikkelutkastet av 1950

3/6 – Skoglund Vesterlandet 178, Gnr 63, Bnr 6 i Sortland

Bolighuset ble bygd i 1903, fjøsen i 1934.

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 012 i Vestre Godfjord):
Ole Klaussen (06.04.1868) gift med Lina Klaussen (03.04.1873 Dverberg)
Elen Klaussen (28.02.1896) datter, men overstrøket i folketellingen
Nelly Klaussen
Dagmar Klaussen (08.04.1901)
Klaus Klaussen (23.08.1903)
Leif Klaussen (07.09.1906)

Eier i 1950: Leif Skoglund. Se Matrikkelutkastet av 1950

3/7 – Heggelund Vesterlandet Gnr 63, Bnr 7 i Sortland

 

Eier i 1950: Ole Kind. Se Matrikkelutkastet av 1950

3/8 – Frydenlund Vesterlandet Gnr 63, Bnr 8 i Sortland

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 016 i Vestre Godfjord):

 

Eier i 1950: Svend Olsen. Se Matrikkelutkastet av 1950

3/9 – Lunde Vesterlandet Gnr 63, Bnr 9 i Sortland

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 013 i Vestre Godfjord):

 

Eier i 1950: Magnus Bendiksen. Se Matrikkelutkastet av 1950

3/10 – Bakkemo Vesterlandet 200 Gnr 63, Bnr 10 i Sortland

 

Bolighuset ble bygd i 1933.

Eier i 1950: Arthur Johansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

3/11 – Nordlund Vesterlandet 198 Gnr 63, Bnr 11 i Sortland

Bolighuset ble bygd i 1933.

Eier i 1950: Alfred Bendiksen. Se Matrikkelutkastet av 1950

3/12 – Berg Vesterlandet 202 Gnr 63, Bnr 12 i Sortland

Eier i 1950: Viktor Berg Johansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

3/13 – Laberg Vesterlandet 186 Gnr 63, Bnr 13 i Sortland

Eier i 1950: Klaus Skoglund. Se Matrikkelutkastet av 1950

3/14 – Nordeng Vesterlandet 234 Gnr 63, Bnr 14 i Sortland

Eier i 1950: Magnus Johansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

3/15 – Søreng Vesterlandet 230 Gnr 63, Bnr 15 i Sortland

Eier i 1950: Sigvald Karlsen. Se Matrikkelutkastet av 1950

3/16 – Nordheim Vesterlandet Gnr 63, Bnr 16 i Sortland –

Eier i 1950: Emil H,HhHhh Hansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

3/17 – Vangen Vesterlandet 188 Gnr 63, Bnr 17 i Sortland

Eier i 1950: Arnold Lunde. Se Matrikkelutkastet av 1950

3/18 – Fagertun Vesterlandet 206 Gnr 63, Bnr 18 i Sortland

Eier i 1950: Otto S. Myrland. Se Matrikkelutkastet av 1950

3/25 – Valborgheimen Vesterlandet Gnr 63, Bnr 25 i Sortland

 

3/26 – Nordheim Vesterlandet Gnr 63, Bnr 26 i Sortland

Myrland etter 1900:

På Myrland er det femten landbrukseiendommer. I 2004 var to i drift, og høstet om lag 275 daa dyrkamark. Om lag 100 daa ligger brakk. Det er god tilgang på leiejord i området. Mange av eiendommene benyttes til fritidsformål, og pr 2005 er det bare tre av eiendommene hvor eier er registret bosatt (fastboende) på eiendommen.

Eiendommen bnr 3 er i full drift som landbrukseiendom.

Informasjon om Myrland grunneierlag, kart, jakt. Se Vesterålen Regionråd.

Mulighet for bygging av nytt kraftverk er i Forelva mellom Myrland og Finnsæter. Det er ikke kjent om dette er prosjektert eller kostnadsberegnet. Les mer her.

Legg igjen en kommentar