Gårdshistorie fra Mehus

Tidligere navn: Mehuus. Se Norske Gaardnavne

Ved folketellingen i år 1666 var følgende registrert:

Ane Knudtzdotter, enke og oppsitter
Oluff Carlsón 16 år, sønn
Rasmus Boodtzmand 50 år, husmann
Edijs Persón 66 år, oppsitter
Oluff Edijsón 16 år, sønn
Amund Amundsón 20 år, knegte

Ved folketellingen i år 1701 var følgende registrert:
Peder Edießen 60 år, leilending
Peder Olß: 15 år, fostergutt
Peder Isachßen 48 år, leilending
Einer Perß: 18 år, sønn
Michel Pß: 9 år, sønn
Isach Perß: 4 år, sønn

Christopher Jonsen bodde på Mehus omkring 1739-1743. Kilde: Fogd Tønders skattenotater ca.1739-1743.

Ved folketellingen i år 1801 var følgende registrert:
Michel Christophers 62 år, bonde og gårdbruker, fisker, gift med Bereth Hansdtr 73 år
Tobias Torløvsen 12 år, fostersønn

Christopher Erland 50 år, husmann uten jord, fisker, gift med
Johanna Christophersd 60 år
Ole Pedersen 50 år, bonde og gårdbruker, fisker, gift med Karen Gregusdtr 60 år
Peder Olsen 20 år, sønn
Dorthe Olsdtr 22 år, datter
Ingebor Marg. Olsdtr 17 år, datter
Johanna Olsdtr 14 år, datter
Bereth Marta Olsdtr 10 år, datter
Peder Jørgensen 24 år, tjeneste
Christopher Olsen 8 år,fostersønn

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1801 – 1845:

Peder Olsen, 41 år, Mehus giftet seg 30.12.1821 med Ane Maud Olsdatter, 25 år, Røkenes. Se kirkebok.

Adrianna Corneliusdatter, 24 år, Mehus, datter av Cornelius Olsen, giftet seg 29.12.1830 med Ole Pedersen, 29 år, Reinstad, sønn av Peder Nilsen. Se kirkebok.

Pernille Bergithe ble født 08.06.1839, døpt 21.07.1839. Datter av Niels Pedersen og Margrethe Maria Iversd. Se kirkebok.

Hans Peder ble født 08.05.1839, døpt 14.07.1839. Sønn av pike Benedicta Poulsd. og tjenestegutt Niels Lucas Pedersen. Se kirkebok.

Peder ble født 11.07.1839, døde. Sønn av Ole Pedersen og Adrianna Corneliusd. Se kirkebok – fødte

Christiane ble født 05.10.1841, døpt 01.11.1841. Datter av Niels Lucas Pederssen og Benedicte Poulsd. Se kirkebok.

Dorothea ble født 05.05.1841, døpt 14.07.1841. Datter av Ole Pederssen og Adrianna Corneliusd. Se kirkebok.

Johan Christian ble født 28.06.1841, døpt 08.08.1841. Sønn av Niels Pederssen og Margrethe Maria Iversdatter. Se kirkebok.

Elen Margrethe ble født 05.01.1842, døpt 01.05.1842. Datter av Niels Lucas Pedersen og Bendicte Paulsd. Se kirkebok.

Mette Maria ble født 04.04.1843, døpt 30.04.1843. Datter av Niels Pedersen og Margrethe Maria Iversd. Se kirkebok.

John Torlefsen, Mehus, 28 1/4 år, sønn av avdøde Tollef Johnsen, giftet seg 04.10.1844 med Anna Serina Amundsdatter, 22 1/2 år, Myrland, datter av Amund Johnsen (gårdbruker, Myrland). Se kirkebok.

Ole Christian ble født 29.01.1845, døpt 25.05.1845. Sønn av Niels Lucas Pedersen og Benedicte Paulsdatter. Se kirkebok.

Gårdsmatrikkelen 1838:

Løpenr 181 Mehuus (Midthuus): Ole Pedersen

Ved folketellingen i år 1845 var følgende registrert:

Peder Olsen (70 år) og konen (50 år)
Olene (16 år)
Bergeth (10 år)
Barn 1 år ? (usikker alder, 12 år? 1 uke?)
Nils Lykas P. (35 år) og konen (25 år)
Hans (6 år) sønn
Chrestina (4 år)
Pikebarn 2 år
Ole Christian (1 år) sønn
Paul Hansen (60 år, kårmann) og konen (50 år)

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1845 – 1865:

John Tollefsen giftet seg 28.09.1846 med Marith Larsd., 42 år, enke, Tenvassås. Se kirkebok.

Juditte Dorthea ble født 18.03.1849, døpt 17.06.1849. Datter av Nils Lukas Pedersen og Benedikte Paulsdttr. Se kirkebok.

Olena Kirstina ble født 02.06.1849, døpt 19.08.1849. Datter av Hans Peder Aslaksen og Anne Margrethe Tollefsdatter. Se kirkebok.

Bendix Nikolai ble født 18.04.1851, døde. Sønn av Olena Dorthea Pedersdttr (og Hartvig Nilsen, gift på Dahle). Se kirkebok.

Peder ble født 17.04.1851. Sønn av Olena Dorthea Pedersdttr (og Hartvig Nilsen, gift på Dahle). Se kirkebok.

Petra Hanna ble født 04.07.1851, døpt 09.11.1851. Datter av Nils Lukas Pedersen og Bendikte Paulsdttr. Se kirkebok.

Lorentze Bendikte ble født 31.08.1852, døpt 12.06.1853. Datter av Nils Lukas Pedersen og Bendikte Paulsdatter. Se kirkebok.

Andor Edevard ble født 06.03.1854, døpt 18.06.1854. Sønn av Nils Lukas Pedersen og Bendikte Paulsdatter. Se kirkebok.

Bergithe Maria ble født 29.05.1854, døpt 13.08.1854. Datter av Casper Jakobsen og Nikoline Bergitte Johnsdttr. Se kirkebok.

Konfirmanter fra Mehus 21 jun 1857:
Kristiane Nielsdtr (05.10.1841), sønn av Niels Lucas Pedersen og Benedicte Poulsdtr.
Dorthea Olsdtr (05.05.1841), sønn av Ole Pedersen og Adriane Corneliusdtr.

Casper Jakobsen ble født på Finnsæter i 1820. Han giftet seg med Nikoline Bergitte Jonsdatter fra Reinstad.

Ved folketellingen i år 1865 var følgende registrert:

Kasper Jakobsen 45 år, gardbruker og selveier, gift med Nikoline B. Johnsdatter 40 år
Lorents M. Kaspersen 18 år, sønn, fisker
Johan B. Kaspersen 14 år, sønn
Kristian N. Kaspersen 8 år, sønn
Bergitte M. Kaspersdatter 12 år, datter
Elisabeth M. Kaspersdatter 4 år, datter
John Andersen 78 år, enkemann, Kaspers (sviger?)far, hjelper til med gårdsbruket
Hans P. Nilsen 27 år, eier jord men losjerer, gift med Inger K. Petersdatter 23 år
Nora B. Hansdatter 3 år, datter
Petra S. Hansdatter 1 år, datter
Anna J. Andreasdatter 20 år, tjenestepike
Ole M. Larsen 41 år, fattiglem
Andreas Jakobsen 38 år, gift med Ingebor Pedersdatter 30 år
Ovidia B. Andreasdatter 8 år, datter
Nils Lukas Pedersen 52 år, gift med Anne K. Thomasdatter 36 år, Mo Præstegjæld
Ole K. Nilsen 21 år, sønn, fisker
Juditte D. Nilsdatter 17 år, datter
Petra H. Nilsdatter 15 år, datter
Andor E. Nilsen 12 år, sønn
Indiane D. Nilsdatter 9 år, datter
Anna B. Nilsdatter 6 år, datter
Paull N. Nilsen 4 år, sønn

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1865 – 1875:

Gårdsmatrikkelen for 1886:

Ved folketellingen i år 1875 var følgende registrert:

181a, 185a

Nils L. Pedersen (1815), gift med Ane Tomasdatter (1827, Mo i Rana)
Petra Nilsdatter (1851), datter
Andor Nilsen (1854), sønn, fisker og smed
Anna Nilsdatter (1860), datter
Paul Nilsen (1862), sønn
Nils var gårdbruker og fisker, han hadde 1 hest, 5 kyr, 11 sau og 1 gris.

Ole Nilsen (1845), gift med Anna Nilsdatter (1848)
Ingeborg B. Olsdatter (1875), datter
Ole var fisker (inderst), han hadde 1 sau.

181c, 185c

Hans P. Nilsen (1839), gift med Inger Pettersdatter (1843)
Petra Hansdatter (1865), datter
Nora Hansdatter (1863), datter
Peroline Hansdatter (1869), datter
Nekolai Hansen (1872), sønn
Hans var gårdbruker og fisker, han hadde 1 hest, 1 kyr og 3 sau.

181b1

Kasper Jakobsen (1821), gift med Nikoline Johnsdatter (1825)
Johan Kaspersen (1851), sønn
Kristian Kaspersen (1857), sønn
Bergitte Kaspersdatter (1854), datter
Elisabeth Kaspersdatter (1862), datter
Jakobine Kaspersdatter (1866), datter
Jensine Kaspersdatter (1868), datter
John Andersen (1792), Kaspers svigerfar, og forsørges
Kasper var gårdbruker og fisker, han hadde 1 hest, 5 kyr, 11 sau og 1 gris.

181b2

Enok Jensen (1836), gift med Dorthe Olsdatter (1841)
Ole Enoksen (1866), sønn
Peder Enoksen (1867), sønn
Petra Enoksdatter (1870), datter
Enok var gårdbruker og fisker, han hadde 1 hest, 2 kyr og 1 sau.
Tobias Axelsen (1850), ugift, losjerende, fisker og løskarl

Marthe Korneliusdatter (1815), enke, Tobias mor, forsørges av sønnen

181b3

Hartvig Martinussen (1829), gift med Margrethe Johnsdatter (1831)
Karoline Olsdatter (1861), pleiebarn
Kristian Eliassen (1851), ugift, losjerende, tønnemaker
Hartvig var gårdbruker og fisker, han hadde 2 kyr og 2 sauer.

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1875 – 1900:

Anna Birgitte Olsdtr ble født 14.02.1885.

Døde 19.12.1961. Kilde: Kilde: DIS-Norge, gravminner, Rå prestegård, 767723.

Anna Jensine Johansdtr. ble født 20.06.1891.

Døde 03.06.1985 (Øynes). Kilde: Kilde: DIS-Norge, gravminner, Rå prestegård, 768840.

Fra år 1900:

9/1 – Mehus Austerlandet 232, Gnr 68, Bnr 1 i Sortland

Ved folketellingen i år 1900:
Andor Nilsen (1854), gardbruker og smed, gift med Mætte Ediassen (1853)
Beret Andorsen (1882), datter
Edvard Andorsen (1884), sønn, fisker
Anders Andorsen (1886), sønn
Ole Andorsen (1888), sønn
Anfin Andorsen (1891), sønn
Kristian Andorsen (1893), sønn
Andreas Andorsen (1895), sønn
Berger Andorsen (1897), sønn
Olianna Paulsen (1890, Øksnes), datter
Ane Tomasen (1830, Nesne Helgeland), føderådsenke

Folketelling 1910 (bustadnr 024 i Østre Godfjord):
Andor Nilsen, 06.03.1854, gårdbruker og smed, gift med Mette Eidissen, 07.06.1853
Kristian Andorsen, 30.07.1893, sønn
Andreas Andorsen, 02.11.1895, sønn
Berger Andorsen, 29.10.1897, sønn
Paul Andorsen, 27.06.1901, sønn
Anton Mortensen, 09.06.1882, fisker, gift med Bereth Andorsen, 24.01.1882
Andor Antonsen, 06.09.1909, sønn

Eier i 1950: Berger Mehus. Se Matrikkelutkastet av 1950

Berger Mehus (29.10.1897) døde 11.09.1962. Kilde: Østre Godfjord kirkegård

På eiendommen er det registrerte fornminner. Kilde:  Skjøtselsplan for Gunnesdal, Mehus og Røkenes, kan lastes ned (pdf, 31 sider, utgitt av Vesterålen Landbrukstjenester 2007).

Senere eiere: Bjørn Mikal Nilsen

9/2 – Mehus Austerlandet 224, Gnr 68, Bnr 2 i Sortland

Ved folketellingen i år 1900:
Kristian Kaspersen (1857), gardbruker og fisker, gift med Hanna Størkersen (1862)
Nikolina Kristiansen (1887), datter
Barbro Kristiansen (1889), datter
Henny Kristiansen (1893), datter
Konrad Kristiansen (1897), sønn
Størker Kristiansen (07.05.1899), sønn

Folketelling 1910:
Kristian Kaspersen, 22.06.1857, gårdbruker og fisker, gift med Hanna Størkersen, 18.05.1862
Barbro Kristiansen, 25.02.1889, datter, syelev
Henny Kristiansen, 15.07.1893, datter
Konrad Kristiansen, 06.06.1897, sønn
Størker Kristiansen, 07.05.1899, sønn
Bernhard Kristiansen, 26.04.1901, sønn

 

Jacob Carstensen
01.04.1796 Finnsæter – 12.03.1862
Bereth Martha Andersdatter
1797 Finnsæter –
Johan Andersen
07.07.1794 Gåre – 1876 Mehus
Elisabeth Maria Nilsdatter
03.05.1798 Vik – 29.10.1843 Reinstad
Iver Wulf Larsen
1770 – 04.09.1838 Strand
Bereth Martha Størkersdatter
03.03.1788 Garles – 16.05.1845
Nils Jacob Pedersen
11.04.1805 – 1897
Ingeborg Marie Thomasdatter
? – 28.04.1841
Casper Jakobsen
03.09.1820 Finnsæter –
Nikoline Bergitte Jonsdatter
04.04.1825 Reinstad –
Størker Iversen
10.08.1817 Strand – 05.11.1897
Barbro Margrethe Nilsdatter
19.01.1831 Vik – 02.03.1911
Kristian Nikolai Kaspersen
22.06.1857 Mehus – 1956
Hanne Birgithe Størkersdatter
18.05.1862 –
Størker Tobias Mehus 07.05?.1899 Mehus – 31.05.1998 Drøbak,
gift 23.04.1926 med Fredrikke Marie Kind 20.05.1906 Kinn – 12.12.1973 Drøbak
Anne Ingebj
Hanna Kristine
Konrad Mehus 10.04.1929 Gunnesdal – 13.04.1961 Drøbak
Ruth Johanne Mehus

Les mer om Forfedre til Størker Tobias Mehus.

Eier i 1950: Emil J. Klausen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere: Ståle Klaussen

9/3 – Mehus Austerlandet 228, Gnr 68, Bnr 3 i Sortland

Ved folketellingen i år 1900:
Johan Kaspersen (1851), gårdbruker og fisker, gift med Bergitte Jakobsen (1865)
Amalie Johansen (1880), datter
Peder Johansen (1883), sønn, Skoleelev Tromsø (forberedelse til seminariet)
Kornelie Bernhofsen (1883), datter
Anna Johansen (1891), datter
Kristian Johansen (1893), sønn
Hanna Johansen (1898), datter
Christian Graven (1876), ugift, lærer folkeskole, Gåre

Folketelling 1910:

Johan Kaspersen, 26.10.51. Gaardbruker, postaapner og dampskibs expeditør. Gift med
Bergitte Jakobsen, 00.04.1864
Anna Johansen, 20.06.1891, datter
Kristian Johansen30.07.1893, sønn
Hanna Johansen, 27.08.1898, datter
Amanda Johansen, 01.11.1901, datter
Jenny Johansen, 21.07.1903, datter

Christian Gravem, 06.03.1876, Lærer i folkeskolen, gift med
Gitta Gravem, 28.03.1883
Harleif Gravem, 08.02.1908, sønn

Kristine Gravem, 25.08.1843, Kaarenke, midlertidig

Johan K Mehus (26.10.1851-27.07.1941) og Bergitte K Mehus (17.04.1864-14.12.1936) er gravlagt Østre Godfjord kirkegård.

Kristian Martin Mehus (30.07.1893-25.05.1966) er gravlagt Østre Godfjord kirkegård.

Inga Justinusen (25.08.1910)

Casper
(Kasper) Jakobsen 1820/21 Finnseter – 1891
Nikoline Bergitte Jonsdtr
14.04.1825 Reinstad – 1891
Peder Andreas Jensen
21.03.1830 Finnseter – 1880
Ingeborg Anne Hansd.
1828 Røkenes – 10.01.1911
Johan Bernhard Kaspersen Mehus
26.10.1851 Mehus – 1941
Anna Jensine Pedersdtr
02.11.1857 Finnseter – 1891
Amalie Henriette Johansdatter
19.10.1879 Mehus – 26.10.1947

Eier i 1950: Kristian Johnsen. Se Matrikkelutkastet av 1950

under bruksnr 3

Folketelling 1910 (bustadnr 023 i Østre Godfjord):
Oluf Næss Furnæs, 27.02.1863 Bjung, Omførselshandlende, gift med
Anne Næss, 1876.06??.22 Alstahaug, Handlende
Oskar Næss, 17.08.1895 Dverberg, sønn, Omførselshandlende
Hilly Næss, 29.11.1897 Dverberg, datter
Kathinka Næss, 10.02.1902 Dverberg, datter
Artur Næss, 11.03.1899 Dverberg, sønn
Solberg Næss, 07.10.1904, Dverberg, sønn
Lovise Hansen, 28.09.1852 Mo i Rana, enke, tjener

9/4 – Mehus Austerlandet 215, Gnr 68, Bnr 4 i Sortland

Ved folketellingen i år 1900:
Enok Jensen (1834), fisker og gårdbruker, gift med Dorthea Olsen (1849)
Petra Enoksen (1870), tjener
Peder Enoksen (1868), fisker og gårdbruker, gift med Amanda Olsen (1879)
Kasper Paulsen (1868), fisker og gårdbruker, gift med Anna Enoksen (1876)
Peder Kaspersen (01.06.1899), sønn
(udøpt pike) Kaspersdatter (06.11.1900), datter
Laura Markussen (1885), tjenestepike

Folketelling 1910 (bustadnr 018 i Østre Godfjord):
Peder Enoksen 23.10.1868, gårdbruker, gift med Amanda Olsen 25.05.1878
Enok Pedersen 24.11.1901, sønn
Olga Pedersen 25.05.1904, datter
Alfred Kristiansen 24.07.1888, fisker, ugift, fra Harstad

Alfred Ole Odin Mehus, født 22.10.1911, døde 24.04.1998. Maud Mehus, født 24.11.1913, døde 12.03.1991. Se DIS-Norge, Østre Godfjord kirkegård.

Eier i 1950: Alfred E. Mehus. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere: Arne Mehus

husmannsplass under bruksnr 4.

Ved folketellingen i år 1900:
Tobias Akselsen (1850, Lødingen), fisker, gift med Berntine Hansen (1852, Tromsøsundet)
Albertine Tobiasen (1889), datter
Hansine Tobiassen (1894), datter
Torvik Tobiassen (1896), sønn

Folketelling 1910:
Tobias Akselsen, 03.08.1852 Finmarken, fisker, gift med
Berntine Akselsen, 06.06.1855 Trømsø landsogn
Torvik Tobiassen, 28.07.1896, sønn

9/5 – Mehus Austerlandet 216, Gnr 68, Bnr 5 i Sortland

Ved folketellingen i år 1900:
Hartvig Martinusen (1829), fisker og gårdbruker, gift med Margrete Johnsdatter (1831)

Folketelling 1910:
Hagbart Olsen, 20.08.1875, fisker og gårdbruker, gift med Carlotte Riibe, 17.05.1880
Olaf Hagbartsen, 16.01.1901, sønn
Helga Hagbartsen, 10.08.1903, datter
Nils Hagbartsen, 06.04.1909, sønn

Elen Olsen, 28.02.1896, tjenestepike

Hartvig Martinussen, 17.06.1829, kaarmand, gift med Margrete Martinusen, 26.03.1831

Eier i 1950: Olaf Olsen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere: Jøran Bernhofsen

9/6 – Mehus Austerlandet 237, Gnr 68, Bnr 6 i Sortland

Ved folketellingen i år 1900:
Johan Olsen (1864), gårdbruker og fisker, gift med Kristine Henningsen (1860, Lødingen)
Andreas Olsen (29.04.1899), sønn
Jakobine Tobiassen (1891), datter, pleiedatter

Martin Haugland (1864, Eid Nordfjord), gift, snekker og gardbruker, Gåre

Andreas Meel (1880, Eid Nordfjord), snekkersvenn, Gåre

Anders Jakobsen (1882, Eid Nordfjord), snekkerlærling, Gåre

Johan Andorsen?? (1852), gårdbruker og fisker, gift med Indianna Nilsen (1852)
Ivar Johansen (1879), sønn, fisker
Kaja Johansen (1884), datter
Dorthea Johansen (1886), datter
Ingeborg Johansen (1891), datter

Folketelling 1910 (bustadnr 025 i Østre Godfjord):
Johan Olsen, 02.05.1865, Gaardbruker og handelsmand, gift med Kristine Henningsen, 29.09.1863
Jakobine Tobiassen, 13.03.1890, pleiedatter
Andreas Olsen, 29.04.1899, sønn

Eier i 1950: Johan Olsen. Se Matrikkelutkastet av 1950

På eiendommen er det registrerte fornminner. Kilde:  Skjøtselsplan for Gunnesdal, Mehus og Røkenes, kan lastes ned (pdf, 31 sider, utgitt av Vesterålen Landbrukstjenester 2007).

Senere eiere: Johan Kr Mehus

9/7 – Nøisomheten Austerlandet 238, Gnr 68, Bnr 7 i Sortland

Folketelling 1910 (bustadnr 026 i Østre Godfjord):
Johan Andersen, 22.09.1852, gårdbruker og fisker, gift med Indianna Andersen*, 20.09.1852
Ivar Johansen, 09.06.1879, sønn, handelskoleelev
Ingeborg Johansen, 07.08.1891, datter, sylære

Eier i 1950: Jarl Myrland. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere: Lars Ivar Johansen

9/8 – Såstad Austerlandet 212, Gnr 68, Bnr 8 i Sortland

Ved folketellingen i år 1910 (bustadnr 017 i Østre Godfjord):
Kasper Paulsen (26.02.1869), gårdbruker og fisker, gift med Anna Enoksen (13.04.1875)
Dorthea Kaspersen (07.11.1900), datter
Konrad Kaspersen (12.04.1902), sønn
Petry Kaspersen (29.02.1904), datter
Erling Kaspersen (22.01.1906), sønn
Marie Kaspersen (27.04.1908), datter
Kaare Kaspersen (30.03.1910), sønn
Petra Enoksen (22.01.1870), tjenestejente

 

Eier i 1950: Kasper Paulsen. Se Matrikkelutkastet av 1950

På eiendommen er det registrerte fornminner. Kilde:  Skjøtselsplan for Gunnesdal, Mehus og Røkenes, kan lastes ned (pdf, 31 sider, utgitt av Vesterålen Landbrukstjenester 2007).

Senere eiere: Tobias Paulsen

Gnr 9, Bnr 9 i Kvæfjord / Gnr 68, Bnr 9 i Sortland – Framsteg

Eier i 1950: U. L. Framsteg. Se Matrikkelutkastet av 1950

9/10 – Lilleng Austerlandet 231, Gnr 68, Bnr 10 i Sortland

Eier i 1950: Tormund Røkenes. Se Matrikkelutkastet av 1950 (Lilberg var overstrøket)

Senere eiere: May-Britt Christensen

9/11 – Ranheim Austerlandet 213, Gnr 68, Bnr 11 i Sortland

Eier i 1950: Ole Paulsen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere: Kai Hemminghytt

Austerlandet 236, gnr 68, bnr 12 I Sortland

Senere eiere: Harald Mehus

Mehus etter år 1900:

Alfred Ole Odin Mehus, født 22.10.1911, døde 24.04.1998. Maud Mehus, født 24.11.1913, døde 12.03.1991. Se DIS-Norge, Østre Godfjord kirkegård.

Jon Bernhard Alf Mehus, født 04.02.1922 Mehus, død 13.03.1981, Ranheim kirkegår, Trondheim. DIS-Norge ID 815072.

Harstad Tidende 18 mai 1905 side 2: les avisen

Forulykket. 2 mennesker druknet.

Fra Kvædfjord telefoneres idag til ”Harstad Tidende”:

En beklagelig ulykke hendte idagmorges kl. 8, idet to mennesker – 1 pige og 1 gutt – på vei fra Borkenæs til Godfjord, kuldseilede og kom helt bort. De forulykkede, der begge var i 16 aars alderen, var fra gaarden Mehus i Godfjord. De hadde igaar deltaget i 17 mai festlighedene paa Borkenæs, og var altsaa nu på hjemveien.

Er K. O. Mehus fra Mehus?

K. O. Mehus, født av bondefolk i Kvæfjord 30. juli 1893, ble først res. Kapellan og deretter sogneprest i Nesna. Han var kand. teol. frå Menighetsfakultetet 1926 med laud. Giftet seg med Lovise Emilie, datter av salmaker Angell, Bodø, og deres bryllup stod i Mo den 7. januar 1927.

 

Informasjon om Gunnesdal og Mehus grunneierlag, kart og fiskevann. Se Vesterålen Regionråd.

Tilhørende fiskevatn er Storvatnet.

Jakt: Se Vesterålen Regionråd

Legg igjen en kommentar