Myrland

Myrland ligger på Vesterlandet i Godfjord.

Da Myrland tilhørte Kvæfjord var gårdsnummeret 3, men etter overflyttingen til Sortland er nå gårdsnummeret 63.
Gateadressene på Myrland er Vesterlandet 178 lengst sør mot Reinstad, og Vesterlandet 242 lengst nord.
Av gårdsnavn har vi 3/1, 3/2, 3/3 som alle heter Myrland, 3/4 Håpet, 3/5 Nøisomheten, 3/6 Skoglund, 3/7 Heggelund, 3/8 Frydenlund, 3/9 Lunde, 3/10 Bakkemo, 3/11 Nordlund, 3/12 Berg, 3/13 Laberg, 3/14 Nordeng, 3/15 Søreng.

På Myrland er det femten landbrukseiendommer. I 2004 var to i drift, og høstet om lag 275 daa dyrkamark. Om lag 100 daa ligger brakk. Det er god tilgang på leiejord i området. Mange av eiendommene benyttes til fritidsformål, og pr 2005 er det bare tre av eiendommene hvor eier er registret bosatt (fastboende) på eiendommen.

Eiendommen bnr 3 tilhørende Geir Breivik er i full drift som landbrukseiendom. Les om Geir Breivik og garden hans i bladet Bondevennen. Sommeren 2010 var Finnmark Bonde- og Småbrukarlåg innom Geir på sin studietur i Nordland.

Også bnr 2 er nå i drift som landbrukseiendom, og Marvin Hansen har moderne investert i utstyr for nydyrking.

 

Se lysbilder og film fra elgjakta på Myrland og Finnsæter 2011 på YouTube.

 

 

Bilder og artikler til denne siden ønskes.

Legg igjen en kommentar