Gunnesdal

Bilder og artikler til denne siden ønskes.

Gunnesdal ligger på Austerlandet i Godfjord.
Da Gunnesdal tilhørte Kvæfjord var gårdsnummeret 8, men etter overflyttingen til Sortland er nå gårdsnummeret 67.
Gateadressene i Gunnesdal er Austerlandet 168 lengst sør mot Bjørnrå, og Austerlandet 210 lengst nord mot Mehus.
Av gårdsnavn har vi 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/7, 8/13 som alle heter Gunnesdal, 8/9 Nyland, 8/10 Ørnhaug, 8/11 Fremtiden.

Godfjord skole Austerlandet 177 og kirkegården ligger i Gunnesdalbukta. Godfjord skole drives nå som Godfjorden Kurssenter, og er godt tilrettelagt for bruk til kurs og konferanser.
Østre Godfjord kirkegård ligger på nedsiden av vegen litt nord for skolen.

 

Lenger nord er bedehuset Austerlandet 189 som nå er i privat eie.

 

Legg igjen en kommentar