Gunnesdal

Bilder og artikler til denne siden ønskes.

Gunnesdal ligger på Austerlandet i Godfjord.
Da Gunnesdal tilhørte Kvæfjord var gårdsnummeret 8, men etter overflyttingen til Sortland er nå gårdsnummeret 67.
Gateadressene i Gunnesdal er Austerlandet 168 lengst sør mot Bjørnrå, og Austerlandet 210 lengst nord mot Mehus.
Av gårdsnavn har vi 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/7, 8/13 som alle heter Gunnesdal, 8/9 Nyland, 8/10 Ørnhaug, 8/11 Fremtiden.

Godfjord skole Austerlandet 177 og kirkegården ligger i Gunnesdalbukta. Godfjord skole drives nå som Godfjorden Kurssenter, og er godt tilrettelagt for bruk til kurs og konferanser. Det er møterom og 18 overnattingsplasser. For leie, ta kontakt med Mads Røkenes i El-Team på Sortland.

Østre Godfjord kirkegård ligger på nedsiden av vegen litt nord for skolen.

 

Lenger nord er bedehuset Austerlandet 189 som nå er i privat eie.

 

Legg igjen en kommentar