Gårdshistorie fra Reinstad

Innhold

Tidligere navn: Reenstad Se Norske Gaardnavne

Gnr 64 i Sortland. Tidligere gnr 5 i Kvæfjord.
I tidligere folketellinger er Reinstad plassert som gnr 5 under Kvæfjord, derfor benyttes gnr 5 også her på godfjord.no.

Ved folketellingen i år 1666 var følgende registrert:

Aslach Hansón 76 år
Isach Jensón 40 år
Anders Jensón 35 år, husmann
Amund Jensón 45 år, husmann

Ved folketellingen i år 1701 var følgende registrert:
Ollúf Isachß: 34 år, leilending
Raßmúß 4 år, sønn
Villúm Laßßeß: 59 år, leilending
Villúm Villúmß 19 år, sønn
Det står skrevet:” Postbönder den siste lidet Ejenden den förste noget bedre”

Ved folketellingen i år 1801 var følgende registrert:
Anders Pedersen 62 år, gift med Bereth Jonsdtr 68 år
Jon Andersen 25 år, sønn
Peternelle Andersd 23 år, datter
Christian Pedersen 10 år, fostersønn

Anders var bonde og gårdbruker, samt fisker.

Jon Torlofsen 49 år, gift med Bereth Maria Jørgensd 37 år
Torlef Jonsen 13 år,
Jørgen Jonsen 11 år,

Anders var bonde og gårdbruker, samt fisker.

Peder Willumsen 36 år, gift med Guri Dorthea Torløfsd 29 år
Willum Peders 4 år, datter
Ane Birgithe Hansd 13 år, fosterdatter

Anders var bonde og gårdbruker, samt fisker.

Jens Pedersen 60 år, enkemann etter andre ekteskap

Michel Jonsen 23 år, hans sønn
Zara Jensdtr 26 år, hans datter
Ane Pedersdtr 25 år, tjenstepike

Anders var bonde og gårdbruker, samt fisker.

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1801 – 1845:

Nils Pedersen ble født 24.06.1806. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 66 og 78)

Hans Nikolai Johansen ble født 17.07.1806. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 74.)

Nils Torger Johnsen, sønn av Peder Villumsen og Dorte? Tobiasdr?, ble konfirmert 1921. Se kirkebok.

Niels Pedersen, 16 år, sønn av Peder Nielsen og Dorothea Olsdr., ble konfirmert 1822. Se kirkebok.

Bendich-Christian ble født 03.10.1828, døpt 26.11.1828. Sønn av John Andersen og Elisabeth Maria Nilsdr. Se kirkebok.

Gårdsmatrikkelen 1838:

Løpenr 189: John Andersen
Løpenr 190: Peder Villumsen
Løpenr 191: Jetmund Benjaminsen
Løpenr 192: Peder Nielsen

Niels Johan ble født 13.05.1840, døpt 07.06.1840. Sønn av John Andersen og Elisabeth Maria Nielsdatter. Se kirkebok.

Hans Peder ble født 11.07.1842, døpt 14.08.1842. Sønn av Hans Jansen og Anne Kirstine Michelsdatter. Se kirkebok.

Inger Caroline ble født 24.09.1843, døpt 19.11.1843. Datter av Peter Severin Ediassen og Margrethe Pedersdatter. Se kirkebok.

Ved folketellingen i år 1845 var følgende registrert:

 Hans Johnsen (39 år, selveier) og hans kone (31 år) og deres 5 barn:
Johan Jonsen (20 år)
Rakhel (16 år)
Jens (12 år)
Abel (9 år)
Hans Jonsen (4 år)

Willum Peersen (50 år, leilending) og konen (49 år)
Johannes (19 år) tjenestedreng
Jacob (9 år) fostersønn
Anna (30 år) tjenestejente

Peer Willumsen (77 år, kårmann) og konen (75 år)

John Anders. (51 år, selveier og enkemann)
Anders Jørgen (24 år, selvholder)
Bendix (18 år, sønn)
Necoline (19 år, datter)
Magrethe (12 år, datter)
Nils (6 år, sønn)

Peder Nilsen (71 år, leilending) og konen (66 år)
Helge (21 år, dreng)
Dorothea (18 år, pike)
Peernella (6 år, fosterdatter)

Peter Severin (30 år, jordløs husmann) og konen (44 år) med de 3 barna:
Marcus (13 år)
Peder (11 år)
Karoline (2 år) blind

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1845 – 1865:

Benjamin Esausen (27 år, Reinstad, sønn av Esau Benjaminsen) giftet seg 16.11.1845 med Anne Bergitha Elisabeth Pedersdatter (26 år, Gunnersdal, datter av Peder Olsen). De var da begge bosatt Gunnesdal.

Nils Michael ble født 08.06.1847, døpt 25.07.1847. Sønn av Petter Severin Ediassen og Margrethe Pedersdttr. Se kirkebok.

Petter Severin ble født 08.06.1847, døpt 25.07.1847. Sønn av Nils Michael Ediassen og Pedersdttr Margrethe. Se kirkebok.

Anne Andrea ble født 16.08.1847, døde. Datter av Daniel Danielsen Michelborg og Johanna Olsdttr. Se kirkebok.

Jakob Johan ble født 08.09.1847, døpt 24.10.1847. Sønn av Caspar Jakobsen og Nikoline Bergitte Johnsdttr. Se kirkebok.

Inger Jensine Maria ble født 20.09.1848, døpt 05.11.1848. Datter av Hans Jansen og Anne Kirstina Mikelsdttr. Se kirkebok.

Emilia Maria ble født 10.09.1849, døpt 02.12.1849. Datter av Anders Jørgen Johnsen og Dorthea Karoline Nilsdttr. Se kirkebok.

Nils Mathias ble født 14.02.1851, døpt 27.07.1851. Sønn av Anders Jørgen Johnsen og Dorthea Karolina Nilsdttr. Se kirkebok.

Johan Andreas ble født 22.10.1852, døpt 08.05.1853. Sønn av Anders Jørgen Johnsen og Dorthea Caroline Nilsdttr. Se kirkebok.

Døde 03.10.1928 på Mehus. Kilde: DIS-Norge, gravminner, Rå prestegård, 766761.

Anne Kirstina ble født 13.08.1853, døpt 18.09.1853. Datter av Rakel Hanniken Hansdatter (og Helge Pedersen). Se kirkebok.

Ble senere kalt Anna Kristine. Gift 1889 med Helmer Anton Andreassen. (Kilde: slektstavle av lærer Angel Elvik)

Indiana Nikoline ble født 02.05.1853, døpt 11.09.1853. Datter av Peder Olsen og Johanna Margrethe Nilsdttr. Se kirkebok.

Tobias Nikolai ble født 31.05.1855, døpt 03.08.1855. Sønn av Bendix Martinus Tollefsen og Rakel Benedikte Nilsdatter. Se kirkebok.

Mathias Dehard ble født 07.04.1855, døpt 01.07.1855. Sønn av Anders Jørgen Johnsen og Dorthea Caroline Nilsdttr. Se kirkebok.

Døde 05.12.1924. Kilde: DIS-Norge, gravminner, Rå prestegård, 766766.

Maren Johanna ble født 27.06.1855, døpt 19.08.1855. Datter av Helge Pedersen og Rakel Hanniken Hansdatter. Se kirkebok.

Hans Peder Jentoft Helgesen ble født 11.06.1860. Senere gift med Amalia Kristine Eriksdtr. (28.11.1861, Bjørnrå). Han døde 17.01.1930 på Bjørnrå.

(Kilde: slektstavle av lærer Angel Elvik)

Ved folketellingen i år 1865 var følgende registrert:
Peder Olsen 56 år, gift med Johanna M. Nilsdatter 60 år
Nils A. Pedersen 27 år, sønn
Oline D. Pedersdatter 19 år, datter
Peder var gårdbruker og selveier.
Anne M. Jensdatter 65 år, enke
Johan Jensen 38 år, sønn, fisker
Jens A. Jensen 40 år, sønn, fisker

Hans Jansen 62 år, gift med Anne K. Mikkelsdatter 64 år
Abel M. Hansen 26 år, sønn, fisker
Hans P. Hanssen 23 år, sønn, fisker
Inger J. Hansdatter 18 år, datter
Dorthea M. Hansdatter 20 år (Sortland), tjenestepike
Hans var gårdbruker og selveier.

Jens A. Hanssen 30 år, gift med Pernille B. Nilsdatter 25 år
Jakobine Jensdatter 4 år, datter
Jehermine D. Jensdatter 2 år, datter
Jens var husmann uten jord og fisker.

Anders J. Johnsen 43 år, gift med Dorthea K. Nilsdatter 38 år,
Emilia M. Andersdatter 16 år, datter
Nils M. Anderssen 15 år, sønn
Johan A. Anderssen 14 år, sønn
Mathias D. Anderssen 10 år, sønn
Anders var gårdbruker og selveier.

Johan Johnsen 43 år, gårdbruker og selveier.

Helge Pedersen 41 år (Trondenes), gift med Rakel H. Hansdatter 37 år
Anna K. Helgesdatter 13 år, datter
Maren G. Helgesdatter 10 år, datter
Peder D. Helgesen 9 år, sønn
Hans P. Helgessen 5 år, sønn
Hanna G. Helgesdatter 3 år, datter
Helge var husmann uten jord og fisker.

Bendix Tollefsen 38 år, gift med Rakel B. Nilsdatter 36 år
Tobias N. Bendixsen 10 år, sønn
Nils M. Bendixsen 9 år, sønn
Johan M. Bendixsen 7 år, sønn
Margrethe P. Bendixdatter 5 år, datter
Peder O. Bendixsen 3 år, sønn
Severin Bendixsen 1 år, sønn
Bendix var gårdbruker og selveier.

Ved folketellingen i år 1865 Gressnes var følgende registrert:
Andreas R. Danielsen 29 år (Trondenes), husmann m/jord, fisker, gift med Ingebor Pedersdatter 43år (Solberg prestegjeld)
Daniel M. Danielsen 57 år, hans far
Rebækka J. Johnsdatter 14 år, deres datter

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1865 – 1875:

Jakob Mathias Helmer Helgesen ble født 01.06.1869, døpt 19.09.1869. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 18.)

Ved folketellingen i år 1875 var følgende registrert:

Renstad (Gresnæs) 191

Johan Hanssen (1839), gift med Bergithe Tøllefsdatter (1829)
Ove Olsen (1859), Johan’s stesønn
Johanna Johansdatter (1866), datter
Anne Jensdatter (1802), enke, losjerende, forsørges av sønnen
Johan Jenssen (1828), sønn, fisker
Johan Hanssen var gårdbruker og selveier, samt fisker. Han hadde 2 kyr og 3 sauer.

Renstad (Græsnæs)

191 J. Nilssens Gaard
Johan Nielsen (1842), gift med Anna Hansen (1843)
Nora Johansdatter (1869), datter
Emine Johansdatter (1870), datter
Ole Johansen (1871), sønn
Hansine Johansdatter (1874), datter
Petra Johansdatter (1875), datter
Josefine Henriksdatter (1858, Hammerfest), tjenestepike
Johan Niels var gårdbruker og selveier, samt fisker. Han hadde 2 kyr.

192 J. Johnsens Gaard
Johan Johnsen (1825), ugift
Anna Helgesdatter (1854), tjenestepike
Johan var gårdbruker og selveier, samt fisker. Han hadde 2 kyr og 6 sauer.

192 J. Hanssens Gaard
Jens A. Hanssen (1833), gift med Pernille Nielsdatter (1841)
Jakobine Jensdatter (1861), datter
Jehelmine Jenssdatter (1863), datter
Nielsine Jenssdatter (1870), datter
Hans Jenssen (1868), sønn
Julius Jenssen (1871), sønn
Oluf Jenssen (1875), sønn
Jens var gårdbruker og selveier, samt fisker. Han hadde 2 kyr og 6 sauer.

Hans Hansen (1843), gift med Mine Eriksdatter (1853)
Hans Helgesen (1859), tjenestekar
Abel Hansen (1842), ugift, gårdbruker og selveier, samt fisker

Hans Johansen (1806), føderådsmann, gift med Anne Mikkelsdatter (1803)
Hans Hansen bruker gården sammen med Abel Hansen.

Jens Hansen, Hans Hansen og Abel Hansen var brødre. Hans Johansen var deres far.

192
Peder Hanssen (1839), gift med Marit Arnesdatter (1825, Oppdal)
Kristianne Hansdatter (1863, Rejsen, Tranø), datter
Hans Hanssen (1866, Vardø), sønn
Peder var husmann med jord, samt fisker. Han hadde 3 sauer og 1 svin.

190 B. Tøllefsens Gaard
Bendiks Tøllefsen (1826??), gift med Rakel Nilsdatter (1837)
Tobias Bendiksen (1854), sønn
Nils Bendiksen (1855), sønn
Johan Bendiksen (1859), sønn
Peder Bendiksen (1862), sønn
Petter Bendiksen (1865), sønn
Andreas Bendiksen (1869), sønn
Fredrik Bendiksen (1871), sønn
Magnus Bendiksen (1873), sønn
Margrethe Bendiksdatter (1861), datter
Bendiks var gårdbruker og selveier, samt fisker. Han hadde 1 hest, 2 kyr, 6 sauer og 1 svin.

190 N. Pedersens Gaard
Niels Pedersen (1839), gift med Inger Hansdatter (1848)
Johanna Nielsdatter (1870), datter
Ole Nielsen (1873), sønn
Niels var gårdbruker og selveier, samt fisker. Han hadde 3 kyr og 6 sauer.

Peder Olsen (1812), gift med Johanna Nilsdatter (1806)
Emilie Arntsdatter (1860), pleiedatter, forsørges av Peder.
Peder var Niels Pedersen far.

192
Helge Pedersen (1826, Trondenes), gift med Rakel Hansdatter (1830)
Peder Helgesen (1857), sønn
Hanna Helgesdatter (1862), datter
Johanna Helgesdatter (1865), datter
Jakob Helgesen (1868), sønn
Johan Johansen (1870), husfarens dattersønn, forsørges av faren.
Helge var husmann uten jord, samt fisker. Han hadde 1 kyr og 3 sauer.

Dortea Nielsdatter (1828), enke
Niels Andersen (1851), sønn, fisker
Johan Andersen (1852), sønn, fisker
Mathias Andersen (1855), sønn, fisker
Niels Nielsen (1847), legdslem, forsørges av Fattigvesenet
Petter Ediassen (1820), enkemann, tilreisende fisker fra Torsken
Dortea bruker gården ved hjelp af sine sønner. Hun har 3 kyr og 6 sauer.

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1875 – 1900:

Hans Nikolai Johansen (17.07.1806, Reinstad) døde 22.03.1876. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 74.)

Julie Pernille Nilsdtr ble født 15.09.1885. Datter av Nils Andreas Pedersen (18.09.1839) og Inger Jensine Marie Hansdtr. (20.09.1848, Reinstad).

(Kilde: slektstavle av lærer Angel Elvik)

Gårdsmatrikkelen for 1886:
Anne Emilie Amanda Hansdtr ble født 10.05.1892. (Kilde: slektstavle av lærer Angel Elvik)

Jette Agnethe Dorthea Bendiksen ble født 14.10.1895. (Kilde: slektstavle av lærer Angel Elvik)

Erling Christian Dahl Reinstad ble født 28.09.1897. Sønn av Mathias Dehart Andersen (07.04.1855) og Jakobine Taraldine Eriksdatter (14.02.1865, Bjørnrå).

Trine Bendiksen (Thomine Jakobine) ble født 19.01.1898, datter av Jakobine og Tobias. Hun ble konfirmert 29.06.1913 på Gapøy.

Trine Andreassen (Tobiasdtr.)

Trine Tobiasdtr. ble født 24.01.1898. Hun bodde på Gapøy da hun døde 23.12.1981. Kilde: Dis-Norge, gravminner, Rå prestegård. 766713.

Dorthea Mathiasen ble født 28.11.1899. Datter av Mathias Dehart Andersen (07.04.1855) og Jakobine Taraldine Eriksdatter (14.02.1865, Bjørnrå).

Fra år 1900:

Solveig ble født 12 sept 1909, døpt 12 juli.  Datter av Nilsen (1887) og Elen Dorthea Olsdtr (1890) Kilde: Kirkebok for Kvæfjord, døpte 1912.

Gnr 5, Bnr 1 Gressnes

Ved folketellingen i år 1900:
Johan Nilsen (1841) gift med Anna Hansen (1842)
Ole Johansen (1872), sønn
Johan Johansen (1878), sønn
Anton Johansen (1880), sønn
Emil Johansen (1882), sønn
Hansine Johansen (1874), datter
Helga Johansen (1896), datter (Tromsø)
Johan var fisker og gårdbruker.

Ole Nilsen (1873), fisker, inderst, gift med Nora Johansen (1870)
Inger Olsen (1895), datter
Alfhilde Olsen (26.08.1899), datter

Eier i 1950: . Se Matrikkelutkastet av 1950

Emil Gressnes ble født 20.08.1882, døde 27.08.1961. Kilde: Vestre Godfjord kirkegård

Johan Gressnes (1878) døde 1960. Kilde: Vestre Godfjord kirkegård

Under Gnr 5, Bnr 2 Gressnes

Ved folketellingen i år 1900:
Peder Ingebrigtsen (1851, Lurø), gift med Karoline Olsdatter (1861)
Ingval Pedersen (1880), sønn, fisker
Olufine Pedersen (1884), datter
Ivar Pedersen (1886), sønn
(udøpt gutt) Pedersen (22.11.1900), sønn
Peder var fisker og gårdbruker.

5/1 – Reinstad, Vesterlandet 127, Gnr 64, Bnr 1 i Sortland

Ved folketellingen i år 1900:
Mathias Andersen (1856) gift med Jakobine Eriksen (1865)
Anker Mathiasen (1891), sønn
Dehard Mathiasen (1895), sønn
Erling Mathiasen (1897), sønn
Dorthea Mathiasen (28.11.1899), datter
Mathias var gårdbruker og fisker.

Mathias Grønlund (1866 Lom Krs), gift med Nilsine Jensen (1870)
Marie Mathiasen (26.06.1899), datter
Hanna Tobiasen (1892),datter
Mathias var fisker og innest.

Ved folketellingen 1910:
Mathias Andersen
Jakobine Andersen
Anker Andersen
Dehard Andersen
Erling Andersen
Dorthea Andersen
Hasly Andersen
Joakim Wikeland

Eier i 1950: Dehard Andersens enke. Se Matrikkelutkastet av 1950

Dehard Martin Reinstad (16.02.1895) døde 27.09.1966. Kilde: Vestre Godfjord kirkegård

Erling Reinstad (28.09.1897) døde 23.01.1980. Kilde: Vestre Godfjord kirkegård

Slektstre på geni.com:  Mathias Dehard Andersen (1855-1924), Erling Reinstad,

Senere eiere:
Thomas Front Gressnes

5/2 – Reinstad, Vesterlandet 129, Gnr 64, Bnr 2 i Sortland

Ved folketellingen i år 1900:
Bendiks Tøllefsen (1827), fisker og gårdbruker, gift med Rakel Nilsen (1828)
Magnus Bendiksen (1874), sønn, fisker

Fredrik Bendiksen (1872), fisker, gift med Emelie Pedersen (1873)
Jette Fredriksen (1895), datter
Borghild Fredriksen (1897), datter
Konstanse Fredriksen (11.03.1900), datter

Nils Pedersen (1839), fisker og gårdbruker, gift
Hagbart Nilsen (1878), sønn, fisker
Iver Nilsen (1881), sønn, fisker
Lovise Nilsen (1883), datter
Julia Nilsen (1885), datter
Nicolai Nilsen (1887), sønn, fisker

Hans Pedersen (1868, Vardø), enkemann, fisker

Peder Bendiksen (1863) fisker, gift med Johanna Nilsen (1872)
Rakel Pedersen (1897), datter
Nils Pedersen (10.03.1900), sønn

Marie Johansen (1886)

Slektstre på geni.com:  , Rakel Benedikte Nilsdatter (1830-1903),

Eier i 1950: Ingvald Olsen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere:
Odny Irene Eriksen

5/3 – Reinstad Gnr 64, Bnr 3 i Sortland

Ved folketellingen i år 1900:
Hans Hansen (1844), gårdbruker og fisker, gift med Mine Eriksen (1854)
Hilmar Hansen (1876), sønn, fisker
Joakim Hansen (1880), sønn, fisker
Radman Hansen (1884), sønn, fisker
Ane Hansen (1892), datter

Josefine Bendiksen (1879), tjenestejente

Peder Nilsen (1870, Sverige),reineier

Elen Henriksen (1872, Ibestad), i tjeneste

Folketelling 1910 for Reinstad og Nyjorden:
Joakim Hansen, 03.09.1880, sønn, gårdbruker og fisker
Rodmand Hansen, 28.03.1884, sønn, fisker
Ane Hansen, 10.05.1892, datter, arbeider ved gårdsbruk

Mina Hansen, 28.08.1854, gaardmandsenke

Av folketellingen ser vi at i 1910 er det Joakim Hansen, sønn av Mina, som driver gården.

Slektstre på geni.com: , Joakim Julius Reinstad (1880-1965), Mina Hansen (1854-1938),

Eier i 1950: Joakim Hansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Under 5/3 –

Ved folketellingen i år 1900:
Bendiks Nilsen (1851), fisker, gift med Gyda Olsen (1853, Sel, Gudbrandsdalen)
Alfred Bendiksen (1884), sønn, fisker (Sortland)
Inga Bendiksen (1891, Trondenes), datter
Anton Bendiksen (1893), sønn
Bendikte Bendiksen (1896), datter

Peder Hansen (1838), fisker og husmann, gift med Anna Helgesen (1852, Vos SB)

Iver Paulsen (1859, Innherred, Nordtrøndelag), favnvedhugger

Husmannsplass Reinstad under 5/3

Folketelling 1910:
Peder Hansen, 03.05.1836, Fattigunderstøttet, gift med Anna Hansen, 17.02.1854 (Steller i huset og passer nogen smaafe)

Husmannsplass Nyborg under 5/3

Folketelling 1910:
Bendiks Nilsen, 13.03.1851, husmann og fisker, gift med Gyda Nilsen, 24.09.1862 Sel i Gudb.
Anton Nilsen, 03.05.1893, sønn, fisker
Bendikte Nilsen, 17.05.1896, datter

Anton Hansen, 1902 Dverberg, fosterbarn

5/4 – Reinstad Gnr 64, Bnr 4 i Sortland

Ved folketellingen i år 1900:
Jens Hansen (1834), fisker og gårdbruker, gift med Pernille Nilsen (1832)
Emil Martinusen (1886), sønn
Jakobine Jensen (1863), inderst-enke, spinning og strikking
Ragnar Tobiassen (1895), sønn
Trine Tobiassen (1898), datter

Julius Jensen (1873), skomaker og inderst, gift med Emma Aarstad (1876)
Olaf Juliusen (1898), sønn

Johan Johnsen (1882), skomakerlærling

Hans Hansen (1866), gårdbruker og fisker, gift (bosatt Skommesvik)
Haakon Hansen (1888), sønn (bosatt Skommesvik)

Augusta Tobiassen (1883), tjenestepike

Peder Helgesen (1856),fiske, gift med Karoline Ediassen (1862, Bjørnskinn)
Edevin Pedersen (1884), sønn, fisker
Egil Pedersen (1886), sønn, fisker
Ragna Pedersen (1888), datter
Olga Pedersen (1893), datter
Johan Pedersen (1895), sønn
Kirstine Pedersen (1898), datter

Folketelling 1910:

Poståpneri ble opprettet på Reinstad 01.10.1911. Poståpner: Ds.eksp. Mathias Andersen Reinstad. (Mathias Dehart Andersen, født 07.04.1855)

01.08.1925 Ds.eksp. og handelsmann Erling Reinstad (28.09.1897-23.01.1980) overtok som poståpner. (Erling Christian Dahl Reinstad, født 28.09.1897, sønn av Mathias Andersen)

Eier i 1950: Erling Reinstad. Se Matrikkelutkastet av 1950

Bilde 63830 av butikken tatt av Telemark Flyselskap 19/8-1960.

Erling Reinstad (28.09.1897) døde 23.01.1980. Kilde: Vestre Godfjord kirkegård

01.04.1976 Otto M. Reinstad (25.12.1927-20.03.2007) overtok som poståpner/styrer.

01.10.1983 Kjell Reinstad (22.08.1933-16.12.2001) overtok som poståpner/styrer. Han hadde postkontoret helt til det ble nedlagt 01.10.1998. Da gikk det over til landpostbud.

Reinstad Dagligvare ble nedlagt ca år 2002.

Kjell Reinstad (22.08.1933) døde 16.12.2001. Kilde: Vestre Godfjord kirkegård

Gårdene på Reinstad etter 1900

Vally Ottosdatter ble født 15.03.1908.

Vally Reinstad (15.03.1908) døde 13.02.1996. Kilde: Vestre Godfjord kirkegård

Edmund Joakim Jenssen ble født 22.07.1912.

(Kilde: slektstavle av lærer Angel Elvik)

Mina Lovise Marie ble født 02.06.1923. Senere gift med Edmund Joakim Jenssen (22.07.1912, Reinstad).

(Kilde: slektstavle av lærer Angel Elvik)

Jakobine Taraldine Andersen (Eriksdtr, 04.02.1865, Bjørnrå) døde 25.06.1938. Kilde: DIS-Norge, gravminner, Rå prestegård, 766767.

Anker Solheim (19.01.1891) døde 05.10.1968. Kilde: Vestre Godfjord kirkegård

Konstanse Solheim (11.03.1900) døde 10.04.1979. Kilde: Vestre Godfjord kirkegård

Otto M. Reinstad (25.12.1927) døde 20.03.2007. Kilde: Vestre Godfjord kirkegård

Gårdene 5/5 – 5/31:

5/5 – Rolighet Vesterlandet 148, Gnr 64, Bnr 5 i Sortland

Folketelling 1910:
Fredrik Bendiksen, 09.01.1872, gårdbruker og fisker, gift med Emelie Bendiksen, 08.06.1873
Jette Bendiksen, 14.10.1895, datter
Borghild Bendiksen, 26.08.1897, datter
Konstanse Bendiksen, 09.03.1900, datter
Petry Bendiksen, 09.05.1902, datter
Elfrida Bendiksen, 09.09.1904, datter
Peggy Bendiksen, 30.06.1906, datter
Adeleide Bendiksen, 30.06.1908, datter
!! Bendiksen*, 18.09.1910, datter

Bendiks Tølløfsen, 24.06.1823, Føderaadsmand

Eier i 1950: Fredrik Bendiksen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Slektstre på geni.com: Fredrik Andreas Bendiksen (1872-1960), Petry Bendiksen (1902-1971),

Senere eiere:
Roy Gustav Søberg

5/6 – Nyjorden (Sætervik) Vesterlandet 132, Gnr 64, Bnr 6 i Sortland

Er 5/6 Nyjorden i 1950 og 5/6 Sætervik i 1910 samme?

Folketelling 1910:
Peder Ingebriktsen, 28.03.1851 Lurø Helgeland, gårdbruker, gift med Karoline Ingebriktsen, 27.05.1861
Petra Johansen, 28.11.1894 Dverberg, ugift, tjenestepike
Sverre Ludviksen, 17.03.1910 Trondhjem, fostergutt

Eier i 1950: Joakim Hansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere:
Harriet Reinstad

5/7 – Elvebakken Vesterlandet 133, Gnr 64, Bnr 7 i Sortland

Gården ble opparbeidet av Julius Jensen, og det gamle våningshuset ble bygd ca 1890.
I 2014 er eiendommen fortsatt i familiens eie, og det gamle våningshuset er erstattet av et nytt våningshus på den samme grunnmuren. Et nordlandshus som er en kopi av det gamle huset, så langt det er praktisk mulig.

Utdrag av folketelling 1900 for 5/4 (farsgården til Julius):
Julius Jensen (1873), skomaker og inderst, gift med Emma Aarstad (1876)
Olaf Juliusen (1898), sønn

Julius er sønn av Jens A Hanssen (1833) og Pernilla Nielsdatter (1841), se folketelling 1875 for løpenr 192.
Ved folketelling 1865 finner vi også Jens og Pernilla, han var på den tiden fisker, samt husmann uten jord. Mens hans far Hans Jansen samtidig var gårdbruker og selveier. Ved folketelling 1845 var Jens 12 år, sønn av Hans (39 år).
I 1875 var Jens blitt gårdbruker og selveier, med 2 kyr og 6 sauer.
Emma, kona til Julius, kom fra Haugen i Kvæfjord.

Folketelling 1910:
Julius Jensen, 16.03.1872, skomaker og gårdbruker, gift med Emma Jensen, 22.08.1876
Olav Jensen, 13.03.1898, sønn
Dagny Jensen, 22.01.1904, datter
Astri Jensen, 17.09.1906, datter
!! Jensen*, 15.10.1909, sønn

Jens Hansen, 16.03.1831, Lidt fiskeri, fattigunderstøttet, gift med
Pernille Hansen, 24.06.1833, Steller i huset
Jakobine Jensen, 1864??.07.29, datter, enke, Husflid, vævning og søm
Ragnar Tobiassen, 20.08.1895, dattersønn, gårdsarbeide
Oluf Tobiassen*, 20.04.1903, dattersønn

Slektstre på geni.com:  , Jens Andreas Hansen (1835-1916), Julius Andreas Bernhard Jensen (1872-1952), Olaf Jensen (1898-1985)

Eier i 1950: Olaf Jensen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere: Frank Hansen

5/8 – Sætervik Gnr 64, Bnr 8 i Sortland

 

Eier i 1950: Ingolf Gressnes. Se Matrikkelutkastet av 1950

5/9 – Myrsletten Vesterlandet 172, Gnr 64, Bnr 9 i Sortland

 

Folketelling 1910:
Peder Helgesen, 29.07.1858, enkemann, fisker og gårdbruker
Johan Helgesen, 20.09.1895, sønn
Ragna Helgesen, 21.07.1888, datter
Olga Helgesen, 24.02.1893, datter
Kirstine Helgesen, 10.04.1898, datter

Eier i 1950: Hans Hansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere:
Eskil Hansen
Geir Egil Kristoffersen

5/10 – Steinbakken Vesterlandet 114, Gnr 64, Bnr 10 i Sortland

 

Folketelling 1910:
Hans Pedersen, 1867.08??.28, Gaardsbruk, selveier og fiskeri, gift med Hansine Pedersen, 12.03.1874
Inga Pedersen, 08.10.1894??, datter
Anna Pedersen, 05.06.1903, datter
Dagny Pedersen, 18.03.1905, datter
Albert Pedersen, 07.01.1907, sønn
Emil Pedersen, 13.05.1909, sønn

Eier i 1950: Albert Hansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere:
Eva Halvorsen

5/11 – Rabben Gnr 64, Bnr 11 i Sortland

 

Eier i 1950: Hans Helgesen. Se Matrikkelutkastet av 1950

5/12 – Gresnes Vesterlandet 161, Gnr 64, Bnr 12 i Sortland

Eier i 1950: Nils Johansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere:
Karin Bunk

5/13 – Molund Vesterlandet 106, Gnr 64, Bnr 13 i Sortland

 

Eier i 1950: Ivar Bendiksen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere:
Freddy Molund

5/14 – Solheim Vestelandet 128, Gnr 64, Bnr 14 i Sortland

 

Eier i 1950: Anker Mathiassen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Flyfoto 63833 tatt av Telemark Flyselskap 19/8-1960.

Senere eiere:
Aina Kristine Sørensen

5/15 – Alfheim Vesterlandet 174, Gnr 64, Bnr 15 i Sortland

 

Eier i 1950: Eugen Gunnesdal. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere:
Oddmund Klophus

5/16 – Nordheim Vesterlandet 116, Gnr 64, Bnr 16 i Sortland

 

Eier i 1950: Lockert Lunde. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere:
Karstein Johan Molund, Bjørg Lillian Molund

5/17 – Tennes Vesterlandet 98, Gnr 64, Bnr 17 i Sortland

 

Eier i 1950: Hans Nikolaisen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere:
Frank Nicolaisen

5/18 – Søreng Gnr 64, Bnr 18 i Sortland

 

Eier i 1950: Hans Søreng. Se Matrikkelutkastet av 1950

5/19 – Søreng Vesterlandet 64, Gnr 64, Bnr 19 i Sortland

 

Eier i 1950: Hans Søreng. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere:
Rolf Søreng

5/20 – Strandebø Vesterlandet 100, Gnr 64, Bnr 20 i Sortland

Eier i 1950: Rolf Eriksen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere:
Anita Oddrun Valkonen

5/21 – Ornes Gnr 64, Bnr 21 i Sortland

Eier i 1950: Hjalmar Johansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere:
Jon-Are Lunde, Hilde Kristin Mork

5/22 – Solstrand Vesterlandet 92, Gnr 64, Bnr 22 i Sortland

Eier i 1950: Tobias Johansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere: Oskar Johansen

5/23 – gravlund Gnr 64, Bnr 23 i Sortland

Eier i 1950: Kvæfjord kommune. Se Matrikkelutkastet av 1950

5/24 – Stenhaug Vesterlandet 150, Gnr 64, Bnr 24 i Sortland

Eier i 1950: Arthur Scheldrup. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere:
Olaf Arthur Schelderup

5/25 – Heimen Vesterlandet 60, Gnr 64, Bnr 25 i Sortland

Eier i 1950: Otto Tømmerås. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere:
Berit Tømmerås

5/26 – Nyheim Vesterlandet 56, Gnr 64, Bnr 26 i Sortland

Eier i 1950: Olaf Johansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere:
Chris Munkvold

5/27 – Vindheim Gnr 64, Bnr 27 i Sortland

Eier i 1950: Kvæfjord kommune. Se Matrikkelutkastet av 1950

Også i 2010 stod Kvæfjord kommune som eier.

5/28 – Myreng Vesterlandet 86, Gnr 64, Bnr 28 i Sortland

Eier i 1950: Kristian Johnsen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere:
Bjarne Johnsen

5/29 – Friborg Gnr 64, Bnr 29 i Sortland

Eier i 1950: Vestre Godfjord Bedehusforening. Se Matrikkelutkastet av 1950

5/30 – Haugly Vesterlandet 84, Gnr 64, Bnr 30 i Sortland

Eier i 1950: Olaf Hansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere:
Anders Kjellbergvik

5/31 – Sandmo Vesterlandet 168, Gnr 64, Bnr 31 i Sortland

Eier i 1950: Birger Johansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eiere:
Bodil Jenny Haldorsen

5/32 – Vassenden Gnr 64, Bnr 32 i Sortland

Eiere:
Normunn Bernt Arntsen

5/34 Vesterlandet 118, Gnr 64, Bnr 34 i Sortland

Eiere:
Sølvi Jenssen

5/36 Vesterlandet 96, Gnr 9, Bnr 36 i Sortland

Eiere:
Anne-Lise Haukøy

5/37 Vesterlandet 149, Gnr 64, Bnr 37 i Sortland

Eiere:
Laila H Søberg

5/38 Vesterlandet 68, Gnr 64, Bnr 38 i Sortland

Eiere:
Åsa Steinrud

5/39 Vesterlandet 88, Gnr 64, Bnr 39 i Sortland

Eiere:
Siv Anita Johansen

5/40 Vesterlandet 40, Gnr 64, Bnr 40 i Sortland

Eiere:
Hans Normann Reinstad

5/44 Vesterlandet 1, Gnr 64, Bnr 44 i Sortland

Eiere:
Børge Berthinussen

5/45 Vesterlandet 21, Gnr 64, Bnr 45 i Sortland

Eiere:
Stig Solheim

5/46 Vesterlandet 119, Gnr 64, Bnr 46 i Sortland

Eiere:
Elsa Oline Reinstad

5/47 Vesterlandet 52, Gnr 64, Bnr 47 i Sortland

Eiere:
Jon-Are Lunde

5/48 Vesterlandet 136, Gnr 64, Bnr 48 i Sortland

Eiere:
Per Arne Reinstad

Vesterlandet 6, Gnr 64, Bnr 50 i Sortland

Eiere: Jette Agnete Hofsøy

Soltun Gnr 64, Bnr 53 i Sortland

Eiere: Jens Børre Molund

Iverlund Gnr 64, Bnr 54 i Sortland

Eiere: Irene Bendikte Rønqvist

Innerelva Gnr 64, Bnr 55 i Sortland

Eiere: Karstein Johan Molund

Heidi-Bo Gnr 64, Bnr 56 i Sortland

Eiere: Heidi S Molund Framvik

Tunet Gnr 64, Bnr 58 i Sortland

 

Eiere: Wenche Oddrun Gressnes

 

Godfjord fiske- og småbåtforening har bygd småbåthavn på Reinstad. Les mer på godfjord.net

Informasjon om Godfjordbotn grunneierlag, kart og fiskevann. Se Vesterålen Regionråd.

Tilhørende vann: Forfjorddalsvatnet, Nordheivatnet og Tennvatnet.

Jakt: Se Vesterålen Regionråd

Mulighet for bygging av nye kraftverk er:

Nordelva nord for Reinstad.

Innerelva i Nerdalen.

Trettelva i Godfjordbotn.

Det er ikke kjent om noen av disse er prosjektert eller kostnadsberegnet. Les mer her.

 

Dersom linker til folketellinger og kirkebøker ikke virker, er det fordi Digitalarkivet har endret sine sider. Les mer.
Har du flere historiske kilder som er relevant, så vil vi gjerne  ha de med her.
Også flere opplysninger om personer, hvor kom de fra, og hvor ble de av.

Kirkebøker og folketellinger:
Skannet kirkebok, ministerialbok for Trondenes prestegjeld 1744-1777. Digitalarkivet, ny versjon.
Skannet kirkebok, ministerialbok for Kvæfjord prestegjeld 1751-1822. Digitalarkivet, ny versjon.
Skannet kirkebok, ministerialbok for Kvæfjord prestegjeld 1821-1830. Digitalarkivet, ny versjon.
Transkribert kirkebok, ministerialbok for Kvæfjord prestegjeld 1821-1830: Søkeside Fødte og døpte. Digitalarkivet, ny versjon.
Transkribert kirkebok, ministerialbok for Kvæfjord prestegjeld 1821-1830: Søkeside Konfirmerte. Digitalarkivet, ny versjon.
Transkribert kirkebok, ministerialbok for Kvæfjord prestegjeld 1821-1830: Søkeside Viede (søkbar 1821-1839). Digitalarkivet, ny versjon.
Transkribert kirkebok, ministerialbok for Kvæfjord prestegjeld 1821-1830: Søkeside Døde og begravde. Digitalarkivet, ny versjon.
Transkribert kirkebok, ministerialbok for Kvæfjord prestegjeld 1821-1830: Søkeside Dødfødte. Digitalarkivet, ny versjon.
Skannet kirkebok, ministerialbok for Kvæfjord prestegjeld 1830-1857. Digitalarkivet, ny versjon.
Transkribert kirkebok, ministerialbok for Kvæfjord prestegjeld 1830-1857. Søkeside Fødte og døpte. Digitalarkivet, ny versjon.
Transkribert kirkebok, ministerialbok for Kvæfjord prestegjeld 1830-1857. Søkeside Konfirmerte (søkbar 1830-1857). Digitalarkivet, ny versjon.
Transkribert kirkebok, ministerialbok for Kvæfjord prestegjeld 1830-1857. Søkeside Viede. Digitalarkivet, ny versjon.
Transkribert kirkebok, ministerialbok for Kvæfjord prestegjeld 1830-1857. Søkeside Døde og begravde. Digitalarkivet, ny versjon.
Transkribert kirkebok, ministerialbok for Kvæfjord prestegjeld 1830-1857. Søkeside Dødfødte. Digitalarkivet, ny versjon.
Skannet kirkebok, ministerialbok for Kvæfjord prestegjeld 1857-1877. Digitalarkivet, ny versjon.
Skannet kirkebok, ministerialbok for Kvæfjord prestegjeld 1878-1894. Digitalarkivet, ny versjon.
Skannet kirkebok, ministerialbok for Kvæfjord prestegjeld 1895-1914. Digitalarkivet, ny versjon.
Ministerialbok for Kvæfjord prestegjeld, Kvæfjord sokn 1915-1931. Digitalarkivet, ny versjon.
Skannet kirkebok, klokkerbok for Kvæfjord prestegjeld 1806-1824. Digitalarkivet, ny versjon.
Skannet kirkebok, klokkerbok for Kvæfjord prestegjeld 1841-1855. Digitalarkivet, ny versjon.
Skannet kirkebok, klokkerbok for Kvæfjord prestegjeld 1856-1870. Digitalarkivet, ny versjon.
Skannet kirkebok, klokkerbok for Kvæfjord prestegjeld 1870-1886. Digitalarkivet, ny versjon.
Skannet kirkebok, klokkerbok for Kvæfjord prestegjeld 1886-1911. Digitalarkivet, ny versjon.
Skannet kirkebok, klokkerbok for Kvæfjord prestegjeld 1912-1931. Digitalarkivet, ny versjon.
Skannet kirkebok, klokkerbok for Kvæfjord prestegjeld 1926-1931. Digitalarkivet, ny versjon.
Skannet kirkebok, dissenterprotokoll,  for Kvæfjord Baptistmenighet prestegjeld 1877-1892. Digitalarkivet, ny versjon.

Manntall 1701 for Senja og Tromsø fogderi, skannet. Digitalarkivet, ny versjon.
Manntall 1701 for Senja, søkeside. Digitalpensjonatet, ny versjon.
Skatteliste 1739-1743 for Senja og Troms fogderi fra fogd Tønders skattenotater. Digitalarkivet, ny versjon.
Folketelling 1801 for Kvæfjord, digital. Digitalarkivet, gammel versjon 60 sider, første side, siste side.
Folketelling 1801 for Kvæfjord, skannet. Digitalarkivet, ny versjon.
Folketelling 1801 for Kvæfjord, søkeside. Digitalarkivet, ny versjon.
Folketelling 1845 for Kvæfjord, søkeside. Digitalarkivet, ny versjon.
Folketelling 1865 for Kvæfjord, skannet. Digitalarkivet, ny versjon.
Folketelling 1865 for Kvæfjord, søkeside. Digitalarkivet, ny versjon.
Folketelling 1875 for 1Kvæfjord, søkeside. Digitalarkivet, ny versjon.
Folketelling 1891 for Kvæfjord, skannet. Digitalarkivet, ny versjon.
Folketelling 1900 for Kvæfjord, søkeside. Digitalarkivet, ny versjon.
Folketelling 1910 for Kvæfjord, søkeside. Digitalarkivet, ny versjon.

Tinglysingsmateriale: Pantebok. Panteregister. Digitalarkivet, ny versjon.

Søkeside Digitalarkivet, gammel versjon.
Folketelling 1910 for Kvæfjord, pdf-versjon.

Legg igjen en kommentar