Kinnes Elektrisitetsverk

 

Kinnes Elektrisitetsverk A/L

 

På generalforsamling 14 juni 1948 ble midlene fra Andelsselskap Kinnes overført til det nystartede Kinnes Elektrisitetsverk A/L. Ved oppstarten var Jacob Chr. Kind formann i styret.

År 1948 den 14. juni ble det holdt generalforsamling i det nystiftede Kinnes Elektrisitetsverk A/L.

Sak 2 – 1948
Valg av styre
Vedtak:
Valgt ble:
1. Jacob Chr. Kind, formann
2. Nils Henriksen, nestformann
3. Peder Jentoftsen
4. Jonas Henriksen
5. Bjarne Nilsen
Varamenn:
1. Alfred Heggelund
2. Torleif Kind
Til arbeidsleder ble valgt Jonas Henriksen.

Sak 2 – 1948.
Disponering av de midler som tilhører Andelsselskapet Kinnes.
Vedtak:
Andelsselskapet Kinnes nedlegges, og dets midler overføres til det nystartede Kinnes Elektrisitetsverk A/L. På generalforsamlingen ble videre bestemt at to av styremedlemmene går ut hvert år, hvorfor valg av nye blir å foreta på hver generalforsamling som skal avholdes i januar hvert år.
Da anlegget, på grunn av prisstigning, kommer til å bli betraktelig dyrere enn overslaget i januar 1947, ville man vente med å bestemme strømprisen inntil et fullstendig overslag forelå.

 

 

Kraftverket ble bygd med 305 m 10” rørledning og netto fallhøyde 40,5 m.

Rørene er trerør med innvendig diameter 250 mm, for 0 – 45 m trykk, og holdt sammen av tykk ståltråd. Produsert av Tubus Trerørfabrikk A/S, Greåker. Turbinen er en horisontal dobbel pelton, 25 HK, produsert i 1952 av Olaf Sørums Mek. Verksted

Den første generatoren var en 230V – 18kW – 1000 omdreininger/min likestrømsgenerator, produsert i 1951 av Macfarlaine Co. Generatoren var kompoundviklet.
Den ble levert av Elektrisitetsfirmaet Sønnico, Oslo.. En håndbetjent shuntregulator ble montert på veggen.

Jacob Chr. Kind erstattet likestrømsgeneratoren senere med en 3-fase 230V 50 Hz vekselstrømsgenerator.

Det var vanskelig å skaffe kobbertråd, men etter søknad til Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen 30 mai 1949 fikk elektrisitetsverket kjøpetillatelse på 900 meter kobbertråd av tverrsnitt 70 mm2.

Regnskapet for Kinnes Elektrisitetsverk AL viser følgende kostnader:
Rørgate  kr 8504
Turbin kr 10500
Generator kr5785
Apparatanlegg kr 600
Sement, forskaling, diverse kr 2280
Lavpentlinjer kr 2922
Renter kr 211
Sum kr 33339

 

Legg igjen en kommentar