Kvæfjordboka – Bind 2 slekt 1241-1448


Redaktør:  Jac. Norman
Utgitt: 1973

RETTELSER  ETTER  UTGIVELSE  AV  BOKA
Rettelser i forhold til opprinnelig tekst er vist som overstrykning og ny rød tekst. Det er lagt inn linker til slektstre på geni.com, hvor det også finnes flere opplysninger og kilder.
De fleste rettelser er ikke godkjent av Bygdeboknemna, og er derfor ikke kvalitetssikret. Kvæfjord kommune er ikke ansvarlig for innholdet på disse sidene.

Nummerering i Kvæfjordboka er beholdt uendret, og det er ikke innført nye nummere. Dette av hensyn til kryssreferanser, samt henvisninger til slekt nr i Kvæfjordboka, hvor Kvæfjordboka er oppgitt som kilde.

Kvæfjordboka bind 2 utgave 1973 i fullversjon uten rettelser og tillegg ligger tilgjengelig i skannet utgave på Nasjonalbiblioteket. Innlogging og tilgang for norske IP-adresser, leses på skjerm.

Link til innholdsoversikt Kvæfjordboka bind 1

Kvæfjordboka – Bind 2
godfjord.no/kvafjordboka-2-1
    slekt nr 1-210    Godfjord (Kinn, Finnseter, Myrland, Gapøy, Reinstad, Bjørnrå, Gunnesdal, Mehus, Røkenes)
godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)
godfjord.no/kvafjordboka-2-3    slekt nr 452b-612    Kjengsnes, Refsnes, Forholtan, Melå, Indre Aspenes, Skommesvik, Øvre Hemmestad, Nedre Hemmestad, Sandvik
godfjord.no/kvafjordboka-2-4    slekt nr 613-754    Kveøy (Øynes, Haug, Skår, Garles, Vebostad, Hunstad, Hokland)
godfjord.no/kvafjordboka-2-5    slekt nr 755-1006   Salen, Straumen, Storjord, Voktor, Vik
godfjord.no/kvafjordboka-2-6    slekt nr 1007-1240b   Tennvassås, Vikeland, Gåre, Strand
godfjord.no/kvafjordboka-2-7    slekt nr 1241-1448   , Nordre Rå, Nedre Husby, Borkenes, Råsjøen, Berg, Trastad
godfjord.no/kvafjordboka-2-8    slekt nr 1449-1606a    Dale, Utstrand
godfjord.no/kvafjordboka-2-9
    slekt nr 1606b-1739   Elde, Molvik, Haugen, Bremnes, Bonstadvik, Ytre Aspenes, Sørlia

Rå   (slekt nr 1241-1255b)

Om prester i Kvæfjord – se bind I:

A.
Særlige opplysninger om Peder Leth f. 1718, og som var prest i Kvæfjord 1749 – 1779.

Prost Falster i Senjen skriver:
1779. Den 19. september klokken 10 om aftenen døde den Welfortjente herrens tjener, Welder Wærdige Hr. Peder Leth i hans alders 63 år efter han med Lærdom og kristelig levnet har op bygget denne Guds menighed i Kvæfjord i samfulde 30 år.
18 post Trin. var jeg her ved Kvæfjord og holdt liig predigen over Salig Peder Leth.

Peder Leth skriver:
«1765  –  13.de søndag efter Trinit. Paa denne dag blev *) Kirken innviet. Den var bygget 1764.»
*) Kirka som var før den nåværende kirke, bygd 1867.

B.
Interessant sitat frå presten Henning Junghans (i Kvæfjord 1710 – 1719) etter Ytrebergs bok i «Det gamle Tromsø»:
«Herr Henning Junghans, som Først i Meldal Gjeld Var Caplan 3.de Aar/ Og siden 3. gang 3. jeg fødde Quæfiords Faar Hvorfra jeg Tromsøekald av Gud og Kongen Fich/Skiønt jeg u == værdighed Tergiversando (nølende) gich. –– En slegt gaar, En Slegt kommer. Eccles  :  I.
Junghans døde i 1753:
Jfr. Mesterviktragedien. Ytrebergs bok: «Timeglasset.»

Prestefamilier med barn som er født i Rå:

Nr. 1241.
*) Johan Lorentz Buchard d.y. f. i Kvæfjord 1733 d. 1824 i Gåra 91 år gl. g. m. Rebekka Elisabeth Kildal frå Trondenes d. tidlig.
BARN:
Lorentz Burchard blei student, lærer og klokker på Tromsø.

*) blei sokneprest i Kvæfjord 1780. Sluttet som prest 82 år gl. Skulle ha 140 daler i pensjon av Kvæfjord sognekall, men fikk intet. Levde enda i 9 år, men «uten eksistensmidler». (Se under 1103. Lorentz Becker).

«Hårde tider har vi døyet.»
Nødsåra 1811 – 1812.
Om året 1811 skriver presten Burchard d. y.
Her i dette Sogn er bortdøde 128 mennesker, de fleste bortdøde aav hunger og slet Føde. N.B. i dette år er Vinterfiskeriet bortdøde i Vaagen: Ander Amundsen Borchenes og Hans Jespersen Garles.
På Wardøe af de ud Commanderede: Peder Jonsen Hemmestad, Michel Nilsen Dale, Jon Pedersen Gambogen, Christen Ingebrigtsen Strømmen, Martinus Pedersen Strømmen (døde på festningen).
Om 1912 1812:
I dette aar begraven ved Øxnes kirke i Vestbygden af Kvæfjord menighed:
Roland Pedersen Myrland 31 aar gl. Anders Jensen Sandvig 21 aar. Steen Johansen Hunstad 36 aar. Lars Andersen Øynes 20 aar.
Ved Waagens kirke begravet:
Knud Andersen Aspenses 30 aar. Ole Iversen Udstrand 22 aar. (Frå 1529). Ole Hanen Hemmestad 34 aar.
Paa Wardøe i Øst Finnmarken:
Willum Jonsen Trasrtad 25 aar. Jørgen Thomesen Udstrand 36 aar. (Se Utstrand nr. 1).
Paa Siervøe i Tromesns Prosti Begravet:
Povel Andersen Gaare 22 aar. (Se 1068 a). Altsaa er her af Sognet døde, af mand og Qvindekjøn 97 mennesker.

Nr. 1242.
Jens Andreas Krogh g. m. Elerine Christianne Brodkorb.
BARN:
Mathias Bonsak f. 1. september 1919.
Laurits Brodtkorb f. 30. mars 1820.

Nr. 1243.
Hans Gerhard Stub f. ? g. m. Martha Andrea Giæver. (Se under nr. 7 Vebostad). f. 1785.
BARN:
Mathilde Lorentze f. 13. oktober 1826.

Nr. 1244.
*) Thomas Hee f. i Danmark d. i Kjøbenhavn 1834. (Hans vita i følge Erlandsen: Geistligheden i Tromsø stift): Erkleredes ved theol. Attestads 21. oktober 1794 immaturus, og erholdt til samme Ex. 21. juli 1795 Non cont. For Dimisjonspred. 12. okt. 1814 Charakter Haud ill og for den catechetiske Prøve 19. søndag efter Trinit s. å. Ch. non cont.
Blev 13. Febr. 1815 Sogneprest til Loppa og 9. mars 1827 til Kvefjord. Ansøkning i Nåde entlediget 1. Mars 1829 med en aarlig Pension 160 spd. av Embedet og 100 spd. av det Nordlandske Kirke- og skolefond.
G. 1. m. Martha Marie Hansen, datter av kjøbmann Ellef Hansen Christiania. Hun døde plutselig 20. august 1823 – 30 år gl. og etterlot 2 små barn.
G. 2. m. Hedvig Monsd. Datter av almuesfolk i Bodø prestegjeld. Hun døde efter 5 aars ekteskap 3. august 1828 – 27 år gl. Havde 3 børn, nemlig 2 døttre, hvoraf den ene var ved moderens død neste 2 aar, den andre døde førend Moderen, 1/2 aar gl, og en søn, hvis fødsel kostede moderens liv den 3. august 1828. Han hette Mons f. 27. juli 1828 på Rå.
*) Deltok i krigen 1807, der han visstnok var trompeter.
Denne presten har hatt mye motgang i sitt liv.      (Red.).

Nr. 1245.
Tobias Brodtkorb Bernhoft f. 1803 g. m. Anna Marie Juul Weibye.
BARN:
Ludvig Must f. 24. februar 1830.
Elisabeth Marie f. 21.august 1832.
Antonette f. 2. februar 1834.

Nr. 1246.
*) Christen Ernst Qvale f. 1807 d. 1. juli 1841 på Rå g. m. Bernhardine Collin.
BARN:
Cathinka Wilhelmine f. 22. julni 1835.
Bernhard Caniel f. 14. oktober 1836 d. 1839.
Fredrik Andreas f. 28. januar 1838 d. s.barn.
Paul Fredrich f. 18. januar 1839.
Bernhard Fredrich f. 26.august 1840.
Christianne Cicilia Carolina f. 29. april 1841.
Christian Ernst f. s.d. død 11 dg. gl.

*) Qvale var prest i Kvæfjord frå 1834 til han døde og ligger begravet på Kvæfjord kirkegård. Han skildres som en dyktig gårdbruker, og hjelpsom mot de fattige. Når han om vinteren kjørte forbi Kjellhus til Harstad, kunne har rope til oppsitterne der: «Har dere såkorn!», og når disse svarte: «Nei dessverre», kunne han si: «Kom til Kvæfjord prestegård!»
Bror hans var distriktslege i Trondenes, og budde på Stangnes.

Nr. 1247.
August Thorvald Deinboll f. 1810 g. m. Sophie Elisabeth f. Kullerup.
BARN:
Wilhelmine Andrea f. 12. juni 1843.
August Wilhelm Wexels f. 12. april 1845 d. s. barn.

Nr. 1248.
Tollef Martin Bang f. 1816 g. m. Ellen Engesgård.
BARN:
Laurits
Anna f. 1. november 1852.
Jens Engesgård f. 27. desember 1854.

Nr. 1249.
Nikolai Castus Berner f. ? g. m. Johanna Sofie Norman f. ?
BARN:
Thora Nikoline f. 23. mars 1859.
Amalius f. 1861 d. s. barn.

Nr. 1249 b.
Ole Berge f. 1834 i Vestre Slidre g. 1867 m. Hanna f. 1841 i Øiestad pr. gj.
BARN:
Olav f. 1868 i Vestre Aker pr. gj.
Katrine f. 1870 i Kristiania.
Ingrid f. 1871 i Kvæfjord.
Anton f. 1873 i Kvæfjord.
Sofie f. 1874 i Kvæfjord.
Thomas f. 13. juni 1876 i Kvæfjord.
Fostergutt Eilert Johnsen f. 1863.
Budeie i 1875: Everine Iversd. f. 1852 i Rasjøen.

Nr. 1250.
*) Sogneprest Peter Olevarius Bugge f. 1840 i Oslo d. 1918 der g. m. Riborg Rambech f. 1860.
BARN:
Anna Marie f. 21. mai ug. budde i Oslo.
Ole Rambech f. 16. november 1884 g. m. prestedatter Hanna Finborud frå Torsken.
Bergljot Peggy f. 18. juni 1885 g. 1910 m. Olaf Aaraas ,Telemark.
Ragnhild Louise f. 1. april 1888 ug. telefondame.
Fredrik Moltke f. 11. mai 1889. Omkom på tur til England.
Edvard Wilhelm f. 14. juni 1890 d. s. barn.
Wilhelm Edward f. 24. januar 1892 gift. (barnløs) arbeidde i skifteretten i Oslo.
Harald Rambech f. 24. mars 1893 d. s. barn.
Sigrid Rambech f. 7. august 1895. Var lærerinne g. m. Halvorsen, Gjøvik. En sønn.
Ågoth Rambech f. 23. august 1899 ug. d. ca. 20 år.
*) Forlot Kvæfjord i 1912. «Det er som å flytte et gammelt tre med rot». Sitat frå hans demisjonspræken.

Nr. 1252.
Forpakter på prestegården: Rasmus Rasmussen f. ? g. m. Olena Maria Ediasd. f. ?
BARN:
Karen Maria f. 21. august 1823 ukj.
Maria Bergitte f. 5. januar 1826 g. m. Peder Larsen, Kjellhus f. 1821 omkom under lofotfiske 9. februar 1855 sammen med Morten Vik) lærer og skipper). Konfirmert i Kvæfjord 1840.
Rachel Gurine f. 28. januar 1830 ukj.

Nr. 1253.
Andreas Jentoft Johansen f. 1867 g. m. Anna Peroline Arnesd. f. 1851.
BARN:
Magnus Lund f. 6. oktober 1890.

Nr. 1254.
Forpakter Johan Olsen Kvenset f. 1847 g. m. Magdalene Edvardsd. f. 1853.
BARN:
Elise Marie f. 20. januar 1882.
Oluf Edvard f. 25. juni 1884.

Nr. 1255.
John Toresen Hilstad f. 1841 i Meldalen d. 1905. (Far: Tore Jonsen.) G. 1874 m.  Kari Bersvendsd., f. 1851 i Støren pr. gj.
BARN:
Gjertrud f. 1873 på Elde d. 1897.
Marie f. 1876 d. 1883.
Petra f. 30. oktober 1878 ug. d. 1899.
Trine f. 25. juli 1881 g. m. Peder Johansen frå Leknes. (Se 1255 b).
Berntine Marie f. 29. september 1885 d. 1971 g. m. Martin Torbergsen Nordvika.
Johan Konrad f. 2. august 1887 g. m. Mathilde Hansd., Nergård Bjarkøy.
Bernhard Meyer f. 9. februar 1891 d. 1908.

Nr. 1255 b.
Peder Joakim Johansen f. 23. juni 1884 på Hol i Leknes d. 1. januar 1937. g. m. Trine Jonsd. Hilstad f. 25. juli 1881 i Rå d. 8. desember 1951. (Frå 1255).
BARN:
Klara Josefa f. 13. mai 1911 g. m. Jens Wedding Molvik f. 1. august 1908. (Frå 1729). Sønn Torfinn.
Trygve f. 1. oktober 1907 g. og bur i Øksfjord. G. 1. m. Emma Mathisen Sørøysund g. 2. m. Gyda Larsen frå Kjelvik.
Tormod Peder f. 11. mars 1914 g. m. Signe Kaspersd., Mehus. (Frå 180).
Bjarne Gulberg f. 30. september 1909 på Strand g. m. Anna Paulsen frå Takelvdal.
Gudrun f. 19. april g. m. Arild Gjrtsen Haug f. 17. juli 1919. Bustad Dale. (Frå 638 b).
Valter f. 18. februar 1928 g. m. Merry Gustavsen. Bur i Øksfjord.

Nordre Rå   (slekt nr 1256-1266d)

Fredrick Olsen f. 1777 d., 1841 trulig i Nordrå hadde bl. andre 2 sønner med samme navn.

Nr. 1256.
*) 1. lærer og kirkesanger Ole Fredriksen f. 1812 i Ullevolden Sell i Gudbrandsdalen d. 1902 g. m. Mette Margrethe Mensd., Kinn f. 8. april 1813. (Frå nr. 2 Kinn),
BARN:
Ane Bergitte f. 1839 på Kinn
Dorthea Fredriche f. 1842 i Nordrå.
Fredrik Magnus f. 14. mai 1843 i Nordrå. (Se 1256 b).
*) Ekteparet budde ei tid i Nordrå.
*) Ole Fredriksen tok lærereksamen i 1839 ved lærerskolen på Trondenes, før skolen blei flytta til Tromsø i 1848.

2. Ole Fredriksen f. 1815 i Sell i Gudbrandsdalen d. 1881 f. g. m. Johanna Gulbrandsd., Vikeland. Eide halve Gullholm. (Se 418).
Bror til lærer og kirkesanger Ole Fredriksen.
Kirkesanger Peter Andreas Pettersen f. 1819 i Bergsfjord g. m. Anne Fredriksen f. 1827 i Sel i Våge.
BARN:
Peter Martinus Fritz f. 4. mai 1844 i Nordrå.

Nr. 1256 b.
Fredrik Magnus Fredriksen f. 14. mai 1843 i Nordrå. (Frå 1256). Tok lærereksamen på Tromsø 1865. Har vært lærer og kirkesanger i Kvæfjord. En har ikke funnet denne lærer i skolens historie bind I.
Men på side 93 står under Lærere, poster og skoleveker 1865:
Kirkesangeren: Strand 18 veker, Tennvassås 6 veker. Det er mye som taler for at Fredriksen har hatt denne post.
Han må imidlertid være død tidlig. Jfr. følgende minnesang, «trykt» (må vel helst være) «skrevet» av Henrikke Røvik Molvik. (Se 1659). (Mulig at hun også har forfattet den.)
Sang forfattet i Anledning af Kirkesanger Fredrik Fredriksens Død.

Farvel til Fredriksen.
Tone: Hvo vet hvor nær meg er min ende.

 1. Saa kommen er den tunge Time
  Da vi skal byde dig Farvel
  Hist Fredens Kirkeklokker kime.
  Til Himmelen din frelste Sjæl.
  Dit kjære Støv for sidste Gang
  Skal vies til dets Svanesang.
 2. Som Kirkesanger og som Lærer
  Du elsket var af Stor og Smaa
  Du lærte purt at Gud vi eier
  Naar ham vi sikkert bygge på
  Hav Tak for al din Kjærlighed
  Du lærte purt fra dette Sted.
 3. I Skolens Gjærning var du kjærlig
  I Kirkens Kor Du alltid sang
  Saa mangen Salme Skjøn og herlig
  Du glædet os saa mangen Gang
  De Unges Tak Du bringer med
  Til Gravens Fred til Evighed.

Nr. 1256 c.
Edias Thomas Fochsen f. 15. april 1821 på Vikeland. (Frå 1041). Avla ed til konstitusjonen 1849 d. 13. august 1903 g. 22. juli 1851 m. Kirsten Margr. Ingebrigtsd. f. 27. januar 1829 i Kaltdalen Tr.nes d. 20. oktober 1900. Far: Ingebrigt Halvorsen frå Rendalen pr.gj.

Nr. 1257.
Edias Thomas Fochsen f. 15. april 1821 på Vikeland. (Frå 1041). Avla ed til konstitusjonen 1849 d. 13. august 1903 g. 22. juli 1851 m. Kirsten Margr. Ingebrigtsd. f. 27. januar 1829 i Kaltdalen Tr.nes d. 20. oktober 1900. Far: Ingebrigt Halvorsen frå Rendalen pr.gj.
BARN:
Michael Severin f. 28. april 1852. Omkom på havet 26. september 1880 i nærheten av Bodø. (Se også 1258 b).
Fredrikke Maria f. 1854 U.S.A.
Johan Martin Fochsen f. 30. oktober 1856 g. i U.S.A. m. Anna Bjørn f. 1868 dreiv ei tid handel i Vika Tr.nes.
Edvard Kristian f. 4. august 1859 g. m. Mathilde Iversd., Holand. (Se 1259).
Jakobine Bernhardine f. 1862 g. m. Ole Røst Hagen, Utstrand. (Se 1258).
Nils Dahl f. 1873. Omkom på Bygdesundet 14. juni 1908 ug.
Dorthea Juliane f. 1875 g. 1910 m. Håkon Dahl frå Holmstad f. 1887.

Nr. 1258.
Ole Røst Hagen f. 17. januar 1852 d. 1. mai 1940. Tok lærerskoleeksamen 1872. (Frå 1563). g. m. Jakobine Bernhardine Fochsen f. 29. januar 1862 d. 27. mars 1940. (Frå 1257).
BARN:
Egil f. 12. mai 1880 g. og budde i Oslo d. i Nordrå.
Konstanse f. 14. juni 1883 d. 2. desember 1931 g. 4. februar 1912 m. lensmann Lars Aas frå Vestnes f. 1874 d. 1943. Ekteskapet barnløst.

Nr. 1258 b.
Skipper Mikal Severin Fochsen kjøpte jagtfartøyet «Kronemands Minde» for 200 kr. av Ove Olsen Gapøy. Kjøpekontrakten blei tinglest på Ibestad 13. januar 1879. Allerede året etter kom forliset. (Se 1257).

En lensmann Nils Dahl budde på Husby Øvre i 1850 da han avla ed til forfatningen. Ei tid etter er han «fraflyttet».

Nr. 1259.
Edvard Christian Fochsen f. 4. august 1859 d. 20. august 1920 (Fra 1257) g. 1894 m. Mathilde Elida Kristine Iversd. Holand f. 12. april 1872 d. 24. mai 1956.
BARN:
Sigbjørg f. 30. mars 1899 g. m. Nakor Johansen frå Gratangen. (Se 1260).
Erling Kristian f. 13. mars 1895 g. m. Elfrida frå Ballangen.
Anna Indine Petrine f. 2. mai 1897 ug.
Fredrikke Marie f. 13. juni 1900 g. og budde i Oslo d. 1969.
Dagny Jakobine f. 3. april 1902 g. og budde i Oslo d. ca. 1967.
Ellinor Margareth f. 8. februar 1903 g. m. Bernhof Knutsen. Bustad Lødingen.
Hildur Olaug f. 27. oktober 1905 d. 1970 g. og budde i Oslo.
Astrid Margit Henrikke f. 15. oktober 1907 g. m. Olav Kvandal frå Ballangen f. 1905 d. 1961. De hadde barnet Eilif f. 1942.
Kirsten f. 6. april 1913 g. m. Cato Holmsen. Budde i Oslo.

Nr. 1260.
Nakor Hj. Marinius f. i Gratangen 30. mai 1897. (Far: Johan Nilsen) g. m. Sigbjørg Fochsen f. 30. mars 1899 d. 23. mars 1972. (Frå 1259).
BARN:
Birger Johan f. 10. oktober 1926 g. m. Tordis Mortensen frå Gamvik.
Erna Marie f. 24. desember 1927 g. m. Bjørn Bø Leknes.
Ivar Nikolai f. 18. april 1929 g. m. Evelyn Winter Gimsøy.

Nr. 1261.
Husmann John Johnsen Toppen, f. 1834 i Nesset i Romsdal g. 1864 m. Ane Normann Johnsd. f. 21. mars 1836. (Frå 121).
BARN:
Elise Karoline f. 17. januar 1866.
Ekteparet fór til U.S.A.

Nr. 1262.
Murarbeider og kirkegårdstjener: Ole Gulliksen Lande f. 1828 i Lande pr. gj. d. 1908 g. m. Jensine Johnsd. f. 1846 i Stræte Ibestad.
BARN:
Gerhard Julius f. 1875. Reiste ut tidlig.
Johan Martin f. 20. oktober 1876 g. m. Karen Nilsd. frå Øksnes. (Se 1297).
Anton Kornelius f. 15. januar 1878. Reiste ut tidlig.
Olufine Jørgine f. 19. juli 1880 d. s. barn.
Ingbert Christian f. 15. februar 1881 ukj.
Ole f. 8. februar 1881.
Joakim f. 28. august 1884 g. og budde på Seljestad.
Deodora Marie f. 1886 d. s. barn.
Halvor f. 1889 d. s. barn.
*) Olufine Jørgine f. 2. september 1887. Blei gift sørpå.

*) hadde med Gerhard Johansen Husby (F. 1878) barnet Lilly Gerda Oline f. 8. august 1905 g. og bur i Flekkefjord.
I den tida var det 60 øre pr dag for oppsetting av steingjerde og 40 øre for håndtrøsking.

Nr. 1263.
Skredder Johan Pauli Pedersen (Persen) f. 19. september 1851 d. 22. mars 1938. (Frå nr. 403). g. m. *) Marit Hansd. f. 20. februar 1860 på Dovre Åsreidet i Vågå d. 12. juni 1946. Far: Hans Olsen.
BARN:
Eivind Konrad f. 1887 d. s. barn.
Helga Otilie f. 1890 d. s. barn.
Kirsten Edine f. 4. mars 1900 g. m. Erik Johnson, bur i Stockholm.
Eyvind Heggelund f. 1. juni 1897 g. og budde i Stockholm. Var kunstmaler, hadde utstilling i Stockholm.
*) Marit var søster til Ragnhild g. m. John Stafne, Moelv.

Nr. 1264.
Skredder Hans Bach f. 29. august 1828 i Foldereid Namdalen d. 24. august 1913 g. m. jordmoder Ingeborg Caroline Larsd. Utstrand f. 15. oktober 1822 d. 26. mars 1912. (Frå 1607?).
BARN:
Maria f. 14. august 1862 ug.
Ludvig Bach f. 21. september 1865 d. 3. juni 1936 i Trondheim ug. Kjent fotograf i Kvæfjord.

Nr. 1265.
Bendiks Andreas Fredrik Pedersen f. 18. februar 1864 d. 8. oktober 1920. (Frå 947) g. m. Mathea Emilie Christiansd., Berg f. 26. juni 1873 d. 15. november 1955. (Frå 1421).
BARN:
Knut Asbjørn f. 17. september 1901 g. m. Birgith Gregussen, Voktor. (Se under 851).
Anna Benedikte f. 30. juli 1903 g. m. Jacob Norman Hundstad. (Se 1266).
Margit Bergljot f. 10. august 1910 d. ug. 21. nov. 1933 på Jessheim sanatorium.
Per Nikolai f. 26. desember 1916 gikk til sjøs (jungmann) d. 7. april 1936 falt ned av riggen utenfor Mexicos kyst. Gravlagt i havet.

Nr. 1266.
*) Jacob Peder Kristian Norman f. 30. mars 1897 på Vebostad (Frå 713) g. 17. august 1929 m. Anna Benedikte Husby f. 30. juli 1903 (frå 1265).
BARN:
Bendiks Magnus f. 10. mai 1931 g. m. Bjørg Evjenth Narvik.
Ole Nikolai f. 21. september 1939 g. m. Jorun Larsen, Oslo.
Ingeborg Anna f. 1. januar 1945 g. m. Tor-Egil Lund frå Nordreisa.
*) Har kongens fortj.medalje i gull for samfunnsnyttig arbeid.  Skoleinspektør i Kvæfjord 1948 – 1967.

Nr. 1266 b.
Alf Kåre Markussen f. 1. juni 1907 i Dale d. 30. mars 1972. (Frå 1507). g. m. Kristina Dorthea Hunstad f. 10. september 1917. (Frå 731).
BARN:
Stein f. 1936 g. m. Marie Julianne Jacobsen.
Rigmor f. 1941 g. m. Erling Nilsen Hasvik.
Arne f. 1951.

Nr. 1266 c.
Alf Ernst Hagen f. 4. november 1904. (Frå 1236). g. m. Sigrid Strokkenes frå Salangen f. 28. april 1910.
BARN:
Svein Arne f. 1943 g. m. Jannice frå England.
Normann f. 1947 g. m. Ingrid Torbergsen, Harstad.
Ole Eirik f. 1950.

Nr. 1266 d.
Erling Prøsch f. 28. oktober 1904 i Sildpollen Hadsel g. m. Alfhild Henriette Bøhmer Salomonsen f. 29. november 1920 i Elverum.
BARN:
Hilde Ingeborg Bøhmer.

Nedre Husby   (slekt nr 1267-1271)

Nr. 1267.
*) Lorentz Rasmus Norman f. på Ytre Elgsnes 13. september 1808 d. 26. januar 1883 g. 15. juli 1834 m. enke *) Henriche Hedemark Brodtkorb f. 2. juli 1798 i Vadsø d. 4. januar 1865.
BARN:
Anne Kristine Rhode f. 28. mai 1835 ukj for til USA.
Marianne Benedicte f. 13. august 1837 g. m. Anders Tollefsen, Gåre. (Se 1268).
Maren Johanne f. 7. februar 1839 g. 1. 1865 m. handelsmann Andreas Monsen frå Kiberg g. 2. 1870 m. Hilmar Theodor Engelsen, Vardø. Maren har etterkommere på Gibostad, Harstad og Trondheim.

*) Henrikke Hedemark Brodtkorb var først g. m. handelsmann Claus Rhode Borkenes. (Se 1274 c).

*) Lorentz Norman hadde ei tid handel på Borkenes. Han avla ed til konstitusjonen i 1834.

*) Lorentz Norman var Kvæfjords første ordfører etter formannskapslovene 1836. De første formannskapsmøter blei som oftest holdt hos ordføreren, mens herredsstyremøtene blei holdtes i skolehusa.
I herredsstyremøte 3. januar 1899 blei besluttet bygging av kommunehus på Borkenes. Johan Chr. Fochsen var villig til å avstå fri tomt på sin eiendom. Anbudsinnbydelse blei utsendt, og i herredsstyremøte 11. juni s. å. blei byggmester Hauglands anbud antatt. Det lød på 4.500 kr, uten grunnmur. Murer Ole Stafne – seinere – Gullesfjordbotn – første opp grunnmuren.
Første formannskapsmøte i det nye hus blei holdt 23. juni 1900 og herredsstyremøte 15. september s.å.
Huset var bygd i én etasje, og ingen plass for kommunale kontorer var der.
I 1938 besluttet herredsstyret å bygge nok en atasje på huset. Dette blei gjort samme år, da der også blei innlagt vatn og kloak.

«Nå kan en si at kommunen, hva husspørsmået angår, er en av de heldige i kommunene.» Sitat av tidligere ordfører Pedersen, da han arbeidet med første bind av Kvæfjordboka.

SITAT
Det første møte etter formannskapslovens ikrafttreden avholdtes 7. august 1838 hvor da foretoes valg på ordfører og viseordfører.
Til ordfører valgtes handelsmann Lorents Norman, Husby nedre.
Til viseordfører valgtes gårdbruker Nils Pedersen Wulf, Trastad.
Det forelå ikke flere saker og protokollen underskreves av L. Norman, Nils P. Wulf, Anfin Pedersen, Peder Nilsen.
Fredag 10. august holdtes atter møte av formannskapet for i h.h. til formannskapsloven å velge kasserer og revisorer.
Til kasserer valgtes sogneprest Kvale mot en årlig godtgjørelse av 20 spd.
Til revisorer valgtes *) lensmann Kaasbøll og Arctander.
19. august samme år holdt formannskapet møte til fornyet ansettelse av kaserer, da Kvale har sagt fra at han ikke mottar stillingen som kasserer for 20 spd. pr. år, men forlanger 30 spd. Skipper Hans Petter Gjæver tilbød sig også for 30 spd. Lensmann Kåsbøll forlangte 50 spd.
Sogneprest Kvale valgtes til kasserer med en årlig godtgjørelse av 30 spd.
Der blev også foretatt nytt valg på revisorer og valgt blev: skipper og gårdbruker Nils P. Wulf og Lorents R.

*) Lensmann Laurits Kaasbøll. (kommunerevisor i 1838) var f. 1810 og flytta med familien til Hitra i 1845.

Det første fellesmøte av formannskap og representater avholdtes 28. desember 1838.

Møtet er underskrevet av:
Lorents R. Norman. Nils Pedersen Wulf. Peder Nilsen. Anfin P. Dale m. p. p. Christian Thomassen. Torlev Pedersen, Gåre, m.p.p. Peder A. Gregussen Hunstad, m. p. p. T. Nilsen Fløtternes, m. p. p. Even Olsen Furøy, m. p. p. Hans Olsen, Gåre, m. p. p. Ole J. Pedersen, Gåre, m. p. p. Peder Olsen Strand. Jacob Berntsen Elde og Johan L. Tomassen Berg m. p. p.

I året 1838 og 1839 holdtes der mange formannskapsmøter, da alt var så nytt, og så snart der forelå ei sak, holdt de møte.
Det er betegnende å konstatere at så mange av «bygdens beste menn» som var medlemmer av det første herredsstyre i Kvæfjord i 1838, og som underskrev protokollen 28. desember 1838, ikke var skrivekyndige. Men dette er forståelig: De fleste medlemmer var født i siste halvdel av det 17. århundre og hadde som barn minimal skolegang. Den første «Forordning om skoler på landet» i Norge kom under Kristian den sjette 23. januar 1739, og denne gjaldt stort sett uten forandring til Landsfolkeskoleloven av 1827. Disse menn hadde ikke fått annen undervisning enn det vesle de fikk i omgangsskolen. I denne var det lagt vinn på at barna skulle lære å lese, og hovedfaget var kristendomskunnskap. Skriving og regning var valgfrie fag, som barna kunne være med på eller la være. Noen lærte likevel å skrive, men det var langt ifra det vanlige i den tida. Var det travelt med arbeid på gården, eller fiske slo til, så fikk elevene, og da i sær guttene – være heime: «Folk hadde greidd seg før også, da der mest ingen skolegang var for almuemannen.»
Det var først etter 1814 at kravet kom om rikere folkeopplysning i landet vårt.

Nr. 1268.
Anders Jørgen Tollefsen f. 19. juni 1831 i Gåre d. 1904. (Frå 1069). g. 1863 m. Marianne Benedicte Norman f. 13. august 1837 på Husby Nedre d. 1904. (Frå 1267).
BARN:
Henrikke Hedemark f. 31. mai 1866 g. m. Kristian Pettersen Varan. (Se 1269)
Andrea Bernhardine Marie f. 22. april 1869 d. 1955 g. og budde på Andenes d. på Borkenes.

Nr. 1269.
*) Kristian Theodor Pettersen f. 2. juni 1862 på Varan d. 25. november 1923 (Frå 857) g. 8. september 1892 m. Henrikke Hedemark Tollefsen f. 31. mai 1866 d. 21. juni 1906. (Frå 1268)
BARN:
Tordis Husby f. 17. mai 1893 g. m. Hans Lind frå Gratangen.
Magnhild Marie Husby f. 4. oktober 1900 g. m. tannlege Finn Zahl, Sandnessjøen. De hadde barna: Kari Lovise f. 1927 og Brit f. 1928.
*) Var lenge skyssfører i Kvæfjord.

Nr. 1270.
Skipper Hans Mikal Lind f. på Årstein i Gratangen 14. februar 1886 d. 18. august 1944 g. 16. oktober 1922 m. *) Tordis Husby f. 17. mai 1893.
BARN:
Aud Henrikke Lind f. 29. juli 1923.
Kristin Lind f. 3. mars 1925.
Hans Mikal Lind f. 14. juni 1929 g. m. Magna Gåre. (Frå 1091 a).
*) Var organist i Kvæfjord kirke frå 1913 til 1939.

Nr. 1271.
Skomaker Sevald Pedersen Lund f. 1854 g. m. Ingeborg Olsd. f. 25. april 1854.
BARN:
Magna Marie f. 3. mai 1878.
Gustav Magnus f. 1881.
Sofie f. 14. april 1883.
Magnus Reinhart f. 19. mai 1885.
Øivind Sigurd f. 27. mars 1890.
Otto Evald f. 18. februar 1893.

Borkenes   (slekt nr 1272-1324c)

BORKENES som handelsted og gjestgiveri.
Borkenes tilhørte opprinnelig gården Husby nedre, og kaltes Husbynesset. Her var kremmerleie i 1721. Leiet er  «bondeodel». Der nemnes en Michel Normann. Husby nedre tilhørte i seinmiddelalderen Kirka. Gården var en av de største i Kvæfjord. Offisielt blei Borkenes skilt frå Husby nedre da Anders Fochsen (Se 1275) frå Stangnes kjøpte stedet.
Om Borkenes historie forøvrig vises til Kvæfjordboka bind I.
Handelssteder.
Når det gjelder sjølve namnet Borkenes, så er det vel nokså sannsynlig at dette skriver seg frå tidsrommet 1620 – 1658 da Sivert Borch holdt handel på Husby nedre – Nesset – i følge Trondhjems magistrats regnskap for nevnte år. Uvist hvor Sivert Borch kom frå.
Den som hevder å ha «bygget stedet opp frå øde», er dog utliggerborger Nils Normann. Han kom til Borkenes i 1784, og var gjestgiver og bondehandler her til 1800, da Hans Walsøe tok over stedet for 3599 riksdaler. Han var og gjestgiver og dreiv jordbruk frå 1801 til 1813 – foruten bondehandel.
Men der har vært bondehandel på Borkenes før Nils Norman og Hans Walsøe, og foruten Sivert Borch.
I 1745 gjør en *) Antonio Bogø kjent at han på grunn av alder ikke akter å bruke noen bondehandel lenger, og må bli fritatt for handelsskatt.
Der nemnes en Christoffer Evensen Normann – seinere Forhavn, og dessuten en Peder Jens Iversen som i 1760 kjøpte gården. Enka hans selger i 1784 gården til før nemnte Nils Norman.
Der hersker en tvil om hva Borkenesnamnet kommer av. I 1793 er stedet nemnt «Borgnesset». Dette kan være ei fordansking av ordet Borkenes. Noen meiner at namnet har noe med borg (festning) å gjøre.

*) Bergenskjøpmannen, Nordfarer og skipper Anton Wilhelm Borøe kjøpte Nedre Husby med «Borgernæsset» i 1727.

Forskeren John G. Reppe meiner at Borgernesset er det riktige namn på grunn av at stedet var «borgerleie». Se side 115 i Kvæfjordboka bind 1.

Nr. 1272.
Trondhjemsborgeren *) Nils Nikolaisen Norman f. 4. september 1762 i Trondheim d. på gården Skog i Ibestad hos sin datter Else Anna Thode den 3. februar 1829. G. 1. 1782 i Vår frue kirke Trondheim med Elen Hansd., Dypfest f. 1754 d. 28. februar 1792.
Barn: Else Anna som kom til Skog Ibestad, gift Thode.
G. 2. m. enken Christine Sabine Christensen, Andenes.

*) Hans foreldre var nordlandshandler Nikolai Norman d. e., Elgsnes og Maren Eriksd. Grøn frå Balstad. Nils Norman kom som nemnt til Borkenes i 1784 og var gjestgiver og bondehandler der til 1800, da Hans Walsøe overtok stedet. Om borgerleiet Borkenes år 1800 vises til artikkel av ukjent forfatter – inntatt i Harstad Tidende 20. januar 1960.

Nils Norman kom seinere til «Gjæstgiver-Stædet Andenes Wæhr». Kiilfamilien hadde visst tilknytning til han.

Borgerleiet BORCHENES år 1800
Hus og innbo for 160 år siden
Den 32-årige bondehandler og gjestgiver Hans Walsøe ante lite om hvilke år og kår han gikk i møte, da han i 1800 kjøpte borgerleiet Borchenes og gården Nedre Husby i Qvæfjords Tinglav, senjens Fogderi i Nordlandene. Han betalte 3599 Riksdaler Dansk Courant. Tiden var rolig og det var gode år i sikte. Helt fram til 1806 var det oppgang og livlig handel og eksport, og så kom de forferdelige krigens år 1807 – 1812 med virvar i handel og med inflasjon. Det var år som tok knekken på flere bondehandlere her nord.
Men skjøtet på disse eiendommene gir i året 1800 et blikk inn i en svunden tid. Skjøtet var utstedt i Bergen 5.September av Nils Nicolaisen Norman som bodde på «Gjæstgiver-Stædet Andenes Wæhr».
Gården Nedre Husby var på 2 voger Fiskes Landskyld. I 1812 utstedte kjøpmannen et gavebrev til det nye norske universitetet på denne landskylden. Da han kjøpte gården var det «6 Woxne Kiør, 20 Faaer og 2 Hæster».
La oss tenke oss at vi kom inn i kjøkkenet på Borchenes år 1800. Der sto det et stort skap med dørlås og nøkkel. Det var et bord på en tønne, og en benk. Borte ved ildstedet var det tre skjæringer, fire kokegryter, to ildstenger og en ildskuffel. Om vi ellers fikk lov å se oss om, fant vi fire kobberstikk og fire tinnfat, tinnskål og seks lange krusfat. Det var et og et halvt dusin flate, og ni dype tallerkener. Og det var grove krusmugger og fat, fire krusbunker og fem ditto fat. The-kjeler av kobber på en og en halv liter sto der. Av fyrfat var det ett i messing og to av jern. Og så sto der lyseplater, -staker og lysesakser av kobber og messing. En hel del andre ting var der også. Blant dette skimter vi 5 vinglass og fire mindre ditto.
Om vi nu var heldige å bli bedt inn i dagligstuen, ville vi finne bohavet slik:
Det var et slagur med kasse, et nytt klaffebord og et gammelt blått bord, en skrivepult med fot. De åtte trestolene var brunmalte, og borte i kroken ved det blå bordet var det et blåmalt sengested med dundyne, bolster med fjær, en fjærfylt hodepute og en dunpute som var rød og hvit. Men det var også et annet sengested. Det var brunmalt og hadde bare en kalveskinns bolster. Ildstedet? Det var en «Grødsteensovn med Røer».
Ja, ja, hvem som skulle ligge i skinnfellen står det ikke noe om. Vi undres bare – –. Og vi undrer oss over hva storstuen kunne inneholde?
Jo, der var det åtte skillerier i forgylt ramme på veggene. Der var to speil, ett i forgylt og ett i brun ramme. Ildstedet var en toetasjers ovn med jernrør. Og den som ble budt å sitte, kunne velge mellom to lenestoler og seks andre med «Rødt Klæde betrokken». To bord var der. Et blått malt thebord og et brunt spisebord. Selv her inne sto det et sengested. Det var blått med «Kartuns Omhæng og ditto Tækken». Og selvfølgelig var det dundyne og fjærbolstere i hvitt og blått.
En ting synes vi å skjønne. – De bondeblå møblene fra eldre tid går igjen i inventaret. Det er bare på loftet vi ikke finner blåmalte møbler. Her sto det et sengested med sengeklær med fjær og dun, og med trekk av grønt og hvitt. Og enda et sengested av samme art var det der. Møblementet eller var et klaffebord spikret til veggen.
Om vi i fantasien tenker ossat gjestgiveren viser oss rundt på Borchenes høsten 1800, så vil vi i kjøkkenet i Borgestuen finne bakerovnen. På samme veggen inne i stuen sto bileggeren som var av jern. I sengestedet og i sengebenken lå fen skinnfeller og et reinskinn, men hodeputene var med fjær. Ellers var det to benker og et bord på en tønne. Oppe på loftet var det et nytt sengested.
Som et tilbygg til Borgestuen var det en 12 alen lang sjå. Her inne var det et par klæruller, 1 bagstebord på stoler, «En blåe fyr-Stæde», en håndkvern, fire høysleder og to vedsleder, og det var en plog med «Jern og Ristel.» Og så var det to vogs lodder, en ny harv med 20 store jerntinder.
Og så er det noe på gården som heter «Grind-Huus». Her inne er det Høeljaaer, River og Grinder».
Nede i naustet er det noe rart. Der sto det «En Gryde på en Tønde. og en på en halvtønde». Båter? Det står ikke noe om i skjøtet.
Ellers omkring på gården er det en stensatt kjelder med tretak, en matbod, en liten brygge, to sjåer og et annet naust, en fiskesjå, en smie med stall som tilbygg.
og så sier Skjøtet: «Alt ovenmeldte brugbart og Huusene i Beboelig Stand. Vedgaar Borchenesset den 13. september 1800, Niels N. Norman».
Og så omtaler skjøtet en «Fææhuus-Bygning med Laave og Tærske Rom oven paa». Det var en høylade og et ildhus oppe i Markeslåtten, en lade og en hesje til høy, og hesjer her nede til kornet. «Dette er alt hva som med Huus gaardspart følger. Borcheneset ut supra. Niels N. Norman».
Ja, slik var husene og innboet på bondehandelsstedet og gjesgiveriet Borchenes for 160 år siden. De tider eieren skulle møte var nødsår hvor dødeligheten var oppe i 35 prosent, og det skulle komme år hvor inflasjonen gjorde at pengesedlene gikk ned til en verdi av en fjortendedel av sin pålydende. Han ante ikke at en riksdaler som omregnet i kroner var 2,87 i 1802, 9 år etter bare skulle få en verdi av 50 øre. Og tenk på det forferdelige året 1812, da 139 liter korn (1 tønne) omregnet i verdi mot fisk ville koste 450 kg rundfisk.
Året  1813 solgte han begge eiendommene. Gjennom «Kongelig Skjøte» finner vi ham igjen på gården Myklebostad i Lødingen. I 1845 døde han av brystvattersott hos distriktslege Høeg på Sortland. Utlodning av boet hans ble foretatt på gården Støver, og skifteprotokollen er fra Salten sorenskriveri. Da han var kårman og han var insolvent.
Men, – gjennom utskrifter fra arkiver og historiske kilder kan vi finne hvordan folk levde for 160 år siden i de verste kriser som antakelig har hersket i Nordlandene. Men her skal vi helst huske solskinnsåret for den 31-årige mannen og ungkaren som kjøpte Borchenes og Nedre Huseby for 3599 Riksdaler, for å virke som bondehandler og gjestgiver.

Nr. 1273.
*) Handelsmann Hans Walsøe f. 1770 d. 1845 hos distr. lege Høeg, Sortland g. m. Margrethe Brechansen frå ?
BARN:
Ane Dorthea f. 11. september 1808.

Nr. 1274 a.
*) Handelsmann Eilert Nikolai Brodtkorb f. ? g. m. Elisabeth f. Lund.
BARN:
Laurits f. 9. januar 1831.

*) Visstnok en bror av Henricha Hedemark Brodtkorb. (Se 1267).

Nr. 1274 b.
I 1813 får en Mads Schrøder Rhode (Mads Schrøder kjøpte eiendommen av Hans Walsøe) d. 22. september 1823 bevilling som kremmer og gjestgiver på Borkenes. Og etter han sønnen:

Nr. 1274 c.
Handelsmann Claus Rhode f. 1796 d. 2. mars 1832. Omkom visstnok i uvær på Kvæfjordeidet. G. 20. oktober 1819 m. *) Henricha Hedemark Brodtkorb f. 2. juli 1798 i Vadsø d. 1865. Far: sokneprest Laurits Lassen Brodtkorb. Ingen barn notert.

*) Som enke oppattg. m. Lorentz Norman Husby nedre. (Se 1267).

Nr. 1275.
Handelsmann Ungkar Anders Fochsen Stangnes f. 6. april 1800 d. 21. desember 1868 (En brorsønn av Jens Fochsen d.e. Hemmestad). g. m. *) Birgitte Olsd. frå Ytre Holmedal f. 4. november 1840. En kan ikke finne barn.

*) Bergitte Olsd. oppattg. m. Ludvig Drevland. (Se 1175). Hun solgte Borkenes til Peder O. Svanem.

Notert ei enkemadam Marie Starup f. Fochsen d. 1869 – 82 år gl.

Nr. 1276.
Peder Olsen Svanem f. 1815 i Hevne pr.gj. d. 1902 g. 29. desember 1843 m. enkemadam Ottine Johanne Fochsen frå Stave i Dverberg f. 1801 (1799) d. 1871. Budde først på Hemmestad. (Se under 567).

Se folketellinga Borkenes 1875:
Notert:
En E. Olsen Svanem f. 1822 d. 1853.
Ei jomfru Mette Marie Dahl f. 1826 i Ibestad d. 1884 Borkenes.
Ei enkemadam Nikoline Hole f. 1816 d. 1882 på Borkenes.

Frå folketellinga Borkenes 1875:
Peder Olsen Svanem:
Kone: Ottine f. Heggelund frå Stave i Dverberg.
I huset
Stedsønn
Johan Chr. Fochsen f. 26. april 1841 på Hemmestad. (Se 1277).
Betjening 1875
Richard Arnetz – handelsbetjent – f. 1858 i Trondheim.
Mette Dahl – husholderske – f. 1827 i Ibestad. (Se foran).
Marith Pedersd. – husjomfru – f. 1854 i Lyngen.
Oluf Lorentsen – styrer gårdsbruket – f. 1854 i Ytterøens pr. gj.
Henrik Hansen – dagarbeider, losjerer – f. 1841 i Brønø pr. gj.
Henriette Lexau – lærerinne, holder til på Hemmestad – f. 1865 i Bremanger.
(P. O. Svanem: 1 hest, 7 kjyr, 13 får, 2 griser, 2 t. bygg, 14 tønner poteter, 1/8 mål til «annen frukt».

Det nåværende handelshus på Borkenes er grunnlagt av:

Nr. 1277.
Johan Chr. Fochsen f. 26. april 1841 på Hemmestad d. 19. juli 1901 g. 8. juli 1881 m. Georgine Henriette Maria Bang f. 1854 i Bergen d. 27. oktober 1926.
BARN:
Peder Carl Jens f. 13. mars 1883 g. m. Anna Bang frå Drammen. (Se 1278).
Inger Oline Elisabeth f. 5. januar 1895 ug. d. 19. november 1961.

Nr. 1278.
*) Peder Carl Jens Fochsen f. 13. mars 1883 d. 6. juni 1949 (Frå 1277) g. ca. 1907 m. Anna Katrine Bang f. 1881 i Drammen d. 4. august 1954.
BARN:
Johan Christian f. 24. juni 1908 g. m. Elisabeth Koppang, Oslo. (Se 1279).
Elisabeth Helene Collett f. 11. desember 1909 g. 1934 m. Jakob Holst, Harstad.
Skjalm f. 2. september 1913 d. v. ulykkestilfelle 8. oktober 1918.

*) Grunnlegger av Kvæfjord sildoljefabrikk.

Nr. 1279.
*) Johan Christian Fochsen f. 24. juni 1908 d. 2. mars 1957 (Frå 1278) g. 30. desember 1936 m. Elisabeth Charlotte Koppang f. 26. november 1911 i Oslo.
BARN:
Ida Elisabeth
Per
Inger
Nils Koppang

*) Var ei tid disponent v. Kvæfjord sildoljefabrikk.

Nr. 1280.
Joakim Edvin Wikeland f. 16. februar 1879 d. 7. april 1945 (hadde lærerurdaning) g. m. Marie Antonette Nikolaisen Dalsnes f. 11. september 1905. (Frå 1513).
BARN:
Tore Rudolf f. 26. august 1835 g. m. Karin Pettersen frå Tysfjord.
Hårek Nikolai f. 14. mars 1938 g. m. Liv Paulsen frå Silsand Senja.

Nr. 1281.
Anders Bårdsen f. 1834 i Værdalen. Omkom i Lofoten 23. februar 1859. Budde da i Vik. g. 1854 m. *) Anna Martha Nilsd. Berg f. 30. august 1831. (Frå 1381).
*) Husholderske hos Gabriel Kristiansen, Gåre i 1875. (Se 1082).
BARN:
Marianne Christine f. 3. juni 1854 på Hokland g. m. Bernhof Christiansen, Gåre. (Se 1084).
Nikolai Bernhard f. 6. august 1855 g. m. Ingeborg Johansd., Skår. Bustad Gåre. (Se 1127).
*) Peder Anton Andersen f. 21. april 1858 d. 1929 g. m. Julie Martinusd. frå Leka i Namdalen. Ingen barn. Ekteparet budde på Strand.
*) Oppfostra: (Se under 1367).

Anders Bårdsen hadde før ekteskapet barnet:
Bergitte Margrethe f. 6. august 1852 g. m. Iver Martinussen, Bremnes. (Se 1703). Mor: Mette Marie Mikelsd., Rasjøen.

Nr. 1282.
Baker Johan Normann Jensen f. 1857 på Furnes, Skjærstad g. m. Anna Andersd. f. 1857 på Tjøtta. Familien kom til Alteidet.
BARN:
Jenny f. 26. juni 1884 lærer g. i Sulitjelma.
Einar f. 9. august 1885 fór til sjøs.
Anders f. 24. april 1887 g. m. Andrea Olufine Fladmark f. 26. juni 1883 i Ålesund. Han fór til sjøs. D. ca. 1956. Baker.
Birger g. og bur i U.S.A.
Georgine Johanne f. 19. januar 1891 g. m. Sigurd Hagen. (Frå 1229).
Mary Bergljot f. 4. juli 1894, blei gift i Salten.
Rudolf f. 20. januar 1897, visstnok gift på Alteidet.

Nr. 1283.
Kommunelege Brynjulf Stendahl f. 1868 i Levanger. Praktiserte som lege i 65 år, var 15 år lege på New Zealand d. 90 år gammel i Trondheim. Blei tilsatt av Kvæfjord herredsstyre som lege i Kvæfjord. Fungerte som sådan frå 1897 til 1901. Blei populært kalt «gammeldoktoren . Ei bok av samme namn forteller om hans virke i Kvæfjord. G. 1897 i Trondheims domkirke m. Anna Dorenfelt Jensen f. 1876 i Trondheim.
BARN:
Olaf f. 13. mai 1898 i Kvæfjord.
Gunnar Dorenfelt f. 13. juni 1900 i Kvæfjord.
Gunvor (gift Wærner), f. i bjugn før 1904.

Nr. 1284.
Rasmus Christian Angel f. 26. februar 1875 i Melø, Helgeland d. ca. 5. oktober 1908 på Borkenes g. 12. september 1907 m. Halfrid Andreassen f. 1886 i Gimsø. (Far: Ole Andreassen). Angel starta privat middelskole i Kvæfjord omkring 1905. Musikkbegavet. Halfrid Andreassen blei seinere ivrig gransker av nordnorske målføre. Tituleres som dr.philos. Se ellers bind I om Angels private middelskole. Ingen barn.

Nr. 1285.
*) Albert Hieronimus Heyerdal Solem f. i Tana 17. mai 1878 (Far: sokneprest T. Solem). g. 13. desember 1908 m. Hansine Bergithe Andreasd. f. 16. februar 1862 i Torsken, Berg d. 3. august 1914. (Far Andreas Eliassen). Solem blei seinere lærer v. Otto Treiders handelsskole, Oslo. Ingen barn. Hansine dreiv ei tid manufakturforretning på Borkenes.

*) var lærer v. Angels middeelskole.

Nr. 1286.
*) Jentoft Olai Hagen f. 30. april 1869 d. 6. april 1939. (Frå 1234). g. m. Ida Olea Johansd., f. 13. mai 1871 i Gimsøy. (Far: Johan Enoksen).
BARN:
Janne Alethe f. 29. september 1891 g. m. Oskar Klefstad Kabelvåg.
Ole Harald f. 14. juli 1893 g. (Se 1286 b).
Einar Johan f. 23. mai 1894 ug. d. i U.S.A.
Reidar Olai f. 4. januar 1897 g. i Oslo.
Ella Oline f. 9. oktober 1898 ug. friserdame Borkenes.
Georg f. 23. januar 1901 g. m. Ruth Hogstad Balsfjord.
Wilhelm f. 7. september 1903 ug. forliste under verdenskrigen 1940–45.
Håkon f. 1906 ug. fór til U.S.A.
Fredrik Hagen f. 24. mars 1913 g. m. Signe Hansen. Bur i Skjomen.

*) Var første håndverksmester på Borkenes (skredderfaget).

Nr. 1286 b.
*) Ole Harald Hagen f. 14. juli 1893 d. ca. 1959 (Frå 1286) g. m. Arnlida Arnesd. Hokland f. 5. mars 1900. (Frå 750).
BARN:
Idar g. m. Martha Antonie Mikalsen.
Anne g, i Tyskland.

*) Oppattg. m. Julie ? f. i Orkanger.

Nr. 1286 c.
Peder Olai Olsen f. 28. mai 1875 på Berg d. 6. juni 1949 g. m. Sofie Johanna Isaksd. f. 7. februar 1882 i Balsfjord d. 13. september 1960.
BARN:
Eldis Johanne f. 16. april 1910 g. m. Egil Olsen f. 9. mai 1902 i Dale d. 1. desember 1964. (Frå 1498). Ingen barn i ekteskapet.
Margot g. m. Arne Rugeldal. Bur på Kirkenes.

Nr. 1287.
Klaus Røst f. 6. april i Tovik d. 1960 g. m. Svanhild Rochmann Nilsen f. 24. desember 1905. (Frå 671 a).
BARN:
Dankert.
Inger.

Nr. 1288.
*) Hans Olaus Aas f. 1847 i Trondheim. Omkom 14. juni 1908 i Bygdesundet. (Far: Kristoffer Olsen Aas, Trondheim. G. 1886 m. Anne Marie Larsen f. 1861 i Bergen d. 1897. (Far: Thorleif Larsen.)
BARN:
Karl Edvard Adolf f. 188 (styrmann). Omkom sammen m. faren.
Astrid Marie f. 11. oktober 1887 ug. d. 9. mai 1910 på Tromsø sykehus.
Harda Elise f. 18. februar 1889 ug.
Rolf Georg f. 1892 ukj.
Trygve Christian f. 1890 g. og budde i Trøndelagen.
Sverre Johan f. 7. november 1893 g. 1. m. Augusta frå Skjervøy. (Se 1289a) g. 2. m. Klara Mathiasd.
Fridtjof Nansen f. 22. november 1895. Budde på Kirkenes.

*) Kontorist hos Fochsen.

Nr. 1289 a.
Sverre Johan Aas f. 7. november 1893 *) g. 1. m. Augusta Marie Jørgensen f. 1891 d. 1919, frå Skjervøy.
BARN:
Astrid f. 24. oktober 1916 g. m. Sverre Forn. (Se under 118 Reinstad).
Hans f. 10. april 1918 g. og bur i Tjeldsund.

*) Oppattg. m. enke *) Klara Mathiasd., Gambogen. (Frå 321 a).
BARN:
Mary f. 26. mai 1921 ug. fór til U.S.A.

*) Klara Mathiasd. var først g. m. August Jakobsen Hundstad f. 27. august 1887. (Frå 730).
BARN:
Anna Marie f. 20. mai 1916 g. m. Johan Rask frå Gimsøy.

Nr. 1289 b.
Skomaker John Rasmussen f. 14. januar 1844 på Storås i Meldalen, d. 7. april 1933. (Far Rasmus Johansen.) g. 1870 på Strand m. Ingeborg Johnsd. f. 1847 d. 1908. (Frå 1060).
BARN:
Marie f. 8. mai 1874 i Torsken Berg kommune g. m. Hans P. Edvardsen Hokland. (Se 1311).
Julie f. 7. september 1875 g. m. Lorentz Øynes. (Se 617 a).
Richard Rikhard Julius f. 20. november 1878 på Berg, d. 15. august 1964. Datter Astrid f. 6. juli 1904 (se under 711). Kom til Gryllefjord, der g. 1907 m. Andrea Pernille Nilsen f. 31. mars 1887 d. 1970.
Netta f. ? 1888 d. i U.S.A. 1969.

John Storås budde ei tid på Hunstad. Kom til Gryllefjord i 1901.

Ei Jørgine Tobiassen bustad Borkenes. Kom frå Lofoten f. 2. mars 1878 d. 1. oktober 1951. Gikk og arbeidde hos folk.

Nr. 1290.
*) Helmer Anton Andreassen f. 1850 i Overhalla d. på Borkenes g. 1889 m. Anna Kristine Helgesd., Reinstad f. 13. august 1853. (Frå 95).
BARN:
Agnes Olivia Kristine f. 25. januar 1892 ug. d. i Overhalla.

*) Var dreng hos Fochsen Borkenes.

Nr. 1291.
*) Komm.lege Sigurd Kulseng Hansen f. 1872 på Kulseng i Tr.nes. g. m. Elen Kirstine f. Holst f. 1877.
BARN:
Kaare f. 23. september 1902 d. s. barn gravlagt Rå kirkegård.
Øyvin f. 15. mai 1904 sjøkaptein.
Eva f. 13. desember 1905.
Kåre f. 25. januar 1907.
Lars Mikal f. 10. august 1908.
Hans Didrik f. 10. august 1908 tvill.
Arne Kulseng f. 6. august 1910.

*) Blei distriktslege i Harstad.

Nr. 1292.
*) Jørgen Julius Pedersen f. 5. desember 1871 i Gåre d. 26. august 1948 på Borkenes. (Frå 1070). g. m. Jenny Kathrine Tom frå Kabelvåg.
BARN:
Hjørdis Oline f. 24. juli juni 1903 g. m. Asbjørn Nordmo Målselv f. 25. mai 1894.
Ruth f. 27. mai 1907 g. m. lærer Lars Nordmo frå Målselv f. 1891 d. 1961. Bustad Tromsø. Asbjørn og Lars Nordmo var brødre.

*) Oppattg. 31. desember 1918 m. enke Ragna Otilie Nikolaisen Bogen f. 21. desember 1887. (Frå 292). Ingen barn i ekteskapet.

Jørgen Pedersen var ordfører i Kvæfjord. Seinere stortingsmann. Se mer om han i Kvæfjord bygdebok, bind I.

Nr. 1293.
Baker Nikolai Martin Ingvald Pedersen f. 9. august 1868 på Fjelldal d. 3. oktober 1940 g. 1895 m. Elise Marie Brox f. 18. september 1873 i Bjarkøy d. 4. august 1959.
BARN:
Halfdan f. 24. desember 1894 g. m. Kitty Herseth. Han var ingeniør. Busatt i Kabelvåg. Fem barn.
Bjarne Harald f. 28. september 1899 g. og budde i Canada d. ca. 1970.
Sigrid Harr f. 25. september 1901 d. 8. april 1918.
Hjørdis Halgjerd f. 9. oktober 1908 g. m. Osvald Hagen. (Frå 1232). Ei datter: Elsa Helene.
Egil Nikolai f. 20. oktober 1911 g. m. Kari Salamonsen frå Leknes i Lofoten. Deres barn: Tor – Kristin Elise.
Åshild f. ca. 1914 g. og bur i Trondheim.

Nr. 1294.
*) Hans Julius Andersen Andreassen, Gåre f. 14. oktober 1876 d. 8. september 1961. (Frå 1216). g. 20. juni 1902 m. Margrethe Birgitte (Gitta) Johanne Lorentsd., Berg f. 29. september 1882 d. 6. september 1958. (Frå 1365).
BARN:
Leif Gåre Gaare f. 20. september 1902 g. m. Ingrid frå Nordreisa.
Ada f. ? 19. juli 1912 g. m. dr. Bakke. Bur i Oslo.

*) Hadde handel på Borkenes.

Nr. 1295.
Andreas Jentoft Pedersen f. 10. juni 1871 på Røkenes d. 22. desember 1938. (Frå 194). g. m. Marie Kristine Olsd. f. 4. juni 1878 d. 18. januar 1961. (Frå 1419).
BARN:
Leikny Marcelie f. 9. juli 1899 g. m. Alfons Nøis frå Andøya f. 1897. Barn: Arvid Magne f. 1920.
Alida f. 12. september 1903 g. og budde i Oslo.
Arne Meier f. 7. september 1914 d. 26. april 1960 g. m. Hanna Josefine og budde i Oslo. (Politimann).

Andreas Pedersen kjent skomaker.

Nr. 1296.
Urmaker og landpostbud Julius Albert Jakobsen f. 25. juni 1880 d. 18. september 1957 g. 1906 m. Marie Hansd. Berg f. 2. september 1880 d. 1912. (Frå 1370).
BARN:
Hans Julius f. 7. juni 1907 d. s. barn.
Agathe Margot f. 26. juni 1908 g. m. Morten Marin Hagen. (Frå 1236). Barn: Marit f. 1940.
*) Hans Jacob f. 29. august 1910 g. m. Tordis Aronsen Straumsnes. (Se 1006 b). Barn: Marit Julianne – Tor – Hans Jacob.

*) Oppattg. m. Hjørdis Nikolaisen Bogen. (Frå 295).

Nr. 1297.
Skredder *) Johan Martin Lande f. 1876 g. m. Sigrid Paulsd. f. 1881 i Trondheim. d. 1907.
BARN:
Bjarne
Svanhild
Odd Martin f. 1906.

*) Oppattg. m. Karin Nilsd. f. 1881 i Øksnes. Barn: Olaf Sigurd f. 11. september 1909. – Atle Brynjulf f. 10. januar 1911.

Nr. 1298.
Smed Serius Richardt Ricard Svendsen f. 15. februar 1877 d. 8. juni 1966. (Frå 657). g. m. Andrea Theodora Andreasd. f. 17. juni 1886 på Ringberget Trondenes d. 29. oktober 1938.
BARN:
Magnhild Rheodora f. 16. juli 1906 g. m. Kaare Aronsen, Straumsnes. (Se 1299).
Ranveig f. 27. februar 1913 g. m. Harald Hansen frå Kilbotn.

Nr. 1299.
*) Kaare Hermann Aronsen f. 28. august 1907 i Vik. (Frå 1005). g. 1931 m. Magnhild Theodora Svendsen f. 16. juli 1906. (Frå 1298).
BARN:
Jann Rikard f. 27. juli 1937 g. m. Thora Marie Johansen frå Målselv.
Ei pike d. 1 døgn gl.

*) Grunnlegger av Borkenes mek. verksted.

Nr. 1300.
*) Olaf Peder Johnsen Fagerli f. 9. august 1887 på Berg. (Frå 1399). G. 14. september 1911 m. Fredrikke Marie Sivertsen f. 25. mars 1880 i Måsøy d. 29. april 1936. Far: telegrafbestyrer Ole Sivertsen.
BARN:
Janne Josefine f. 13. desember 1911 g. m. Ivar Ingebrigtsen, Tennvassås. (Frå 1015 a). Bur på Borkenes. Barn: Tor Rikard – Geir.
Trygve Nikolai f. 19. februar 1913 g. m. Else Fritsvold Melbu.
Oskar Andreas Meyer f. 25. august 1914 g. 1. m. Solveig Størkersen, Dale f. 22. april 1917 d. 27. februar 1958. (Frå 1518). Barn: Fredrik. – Per Magne. G. 2. m. Borghild Isaksen frå Dyrøy.
Ivar Markus f. 19. juni 1916 g. m. Martha Fredheim Andenes.
Randi Othilie f. 24. juli 1921 g. m. Arvid Christophersen.

*) Olaf Fagerli oppattg. m. Olaug Marie Baardsen f. 1. mars 1915. (Frå 1314).
BARN:
Olaf Bernt
Ritha Marie
Harald
Gunnar

*) Olaf Fagerli starta trelastforretning på Borkenes 1919. En av pionerene i Kvæfjord skytterlag.

Nr. 1300 b.
Bygningsmann Ingvald Gjerstad f. 1894 i Buksnes, Lofoten g. m. Signy Barbara Gjertsen f. 6. juli 1899. (Frå 1520).
BARN:
Marie f. 1917 g. m. Leif Olsen, Buksnes.
Gudrun f. 1919, ugift.
Anna Pernille f. 1920. Ett barn Steinar.
Johan f. 1922 g. m. Signe Figstad, Nesna.
Kirsti f. 1924 g. m. Anders Gjemle, Oslo.
Ruth f. 1931 g. m. And. Moen, Levanger.
Sigrid f. 1933 g. m. Finn Knutsen, Solør.
Gerhard var lærerskoleelev d. ung.

Nr. 1301.
Theodor Norman Berg f. 20. februar 1885. (Frå 1365). g. 30. november 1913 m. *) Mary Othilie Pettersd. f. 20. mars 1885. (Far Petter Pettersen, Dverberg).
BARN:
Arnold f. 30. november 1914 g. m. Else Marie og bur i Stokmarknes.
Tormod f. 25. februar 1916 g. m. Inger og bur i Oslo.
Liv g. og bur i Oslo.

*) Var ei tid poståpner på Borkenes.

Nr. 1302.
*) Iver Nikolai Johansen Mehus f. 9. juni 1879 d. 13. januar 1959. (Frå 182). g. 5. oktober 1911 m. Ingrid Karoline Paulsd., Gapøy f. 29. mai 1891 d. 29. desember 1965. (Frå 84).
BARN:
Jetmund g. og bur i Harstad.
Paul død g. m. Mally Svenning Utstrand. (Frå 1593).
Sønnene trulig f. i Lofoten.

*) Var ei tid i U.S.A.

Nr. 1303.
Ove Albert Jakobsen f. 8. juli 1883 i Flakstad, Torsken d. 12. september 1921 g. 20. juli 1911 m. Alma Petrine Pedersd. Strand f. 4. oktober 1883 d. 8. mai 1961. (Frå 1210).
BARN:
Anna Pernille f. 18. juni 1916 ug. bur i Kjøbenhavn.
Per Asbjørn f. 29. september 1917 g. m. Guri Rambech f. 6. november 1921. Bur i Oslo.

Nr. 1304.
Sigvart Fredriksen f. 28. oktober 1890 d. 6. november 1956 g. m. Emma Emilie Haug f. 3. mai 1894 på Haug d. 28. mars 1964. (Frå 634).
BARN:
Fritz f. 1920 g. m. Ingeborg Hagen f. 1921.
Paul lærer i Tromsø.
Edly f. 1930, g. 1961 m. Anthony Bussolotta i U.S.A.

Nr. 1305.
Ole Johan Melå f. 1884 på Melå (flytta til Svolvær) (Frå 515). G. 18. desember 1905 m. *) Marie Olufsd. f. 1884 i Sigerfjord.
BARN:
Astrid Dagmar f. 31. januar 1907 g. m. Leif Elde. (Se 1321).
Mary f. 28. desember 1911 g. og budde i Svolvær.
Signe.
Rønnaug g. og bur i Svolvær.

*) Hadde før ekteskapet: Hjørdis f. ca. 1903 g. m. Steffen Stefansen, Gåre f. 21. juni 1894 d. 1960. (Frå 1099).

Nr. 1306.
Lorentz Ingmar Melå f. 22. juni 1891 på Melå d. 31. desember 1951. (Frå 515). g. m. Jenny Sørensen f. 2. mai 1895 på Magisås i Salangen d. 1963.
BARN:
Jørunn Synnøve f. 26. desember 1928 i Harstad, g. m. Emil Schieldrop.
Dagfinn

Nr. 1307.
*) Blikkenslager Peder Anton Evensen f. 27. april 1864 d. 1934 g. 1. m. Ragna Egelsgård frå Romsdal.
BARN:
Aksel Evensen f. ca. 1895 g. m. Anna – datteren til Azora Ribe. (Se under 1142).
BARN:
1. Ruth Marianne Pernille f. 8. april 1918 g. m. Martin Kværnstuen f. 3. mai 1910 i Biri d. 2. april 1962. Deres barn: Jenny Ann. – Aksel. – Martin.
2. Aslaug Oliva f. 5. mai 1920 g. m. Torstein Hov, Stokmarknes.

*) Oppattg. m. Oline Halvorsen frå Ålesund f. 12. juli 1882 d. 24. desember 1970.

Peder Evensen var ivrig skytter. Dreiv på med oppdrett av ørretyngel.

Nr. 1307 b.
Isak Jørgen Koldevin Myhre f. 16. mai 1878 i Stamsund d. 16. juli 1945 g. m. Lovise Dorthea f. 5. februar 1876 i Tromsø d. 1961.
BARN:
Ruth Myhre f. 15. november 1909. Omkom v. D/S Svithuns forlis.
Johan Myhre g. m. Margot Tobiassen Trastad f. 14. september 1912. (Frå 1443). Barn: Inger Lovise. – Bjørg. – Karl Fredrik. – Kurt.
Isak Anker Myhre f. 3. juni 1912 g. m. Betzy Kinn. Bur i Øksfjord.

Nr. 1307 c.
Sverre Rugeldal f. 4. mars 1904 på Glamøs g. m. Klara Oliva Pettersen f. 29. mars 1898 på Nedre Husby. (Frå 1571).
BARN:
Dagmar f. 24. juli 1938.

Nr. 1308.
Ingvald Severin Fagerli f. 25. august 1889. (Frå 1399). g. 7. november 1915 m. Andfine Andfinsd., Dale f. 24. oktober 1891 d. 22. april 1960. (Frå 1465).
BARN:
Anfinn Peder Guldberg f. 22. mai 1916 g. m. Mary.

Nr. 1309.
Alfred Berg Fagerli f. 20. november 1892. (Frå 1399). g. m. Dagmar Josefa Klausen Myrland f. 7. april 1901. (Frå nr. 37).
BARN:
Edith f. 1921 g. m. Ragnar frå Oslo.
Josefine f. 1923 g. m. Arne Jamtli, Mo.
John Leonhard f. 2. oktober 1929 ug.

Nr. 1309 b.
Johan Angell Trettvold f. 10. februar 1884 d. 16. desember 1959. (Frå 1508). g. m. Lorentina Samuelsd. f. på Austnes Bjarkøy 11. september 1889 d. 5. mai 1974.
BARN:
Villiam f. 1916 g. m. Gerd frå Sverige.
Halvor Elif f. 2. mars 1919 g. m. Vera Alfhild Dybberg.
Karstein f. 9. september 1920 g. m. Ninni Jakobsen, Harstad. (Datter av Lovise Jacobsen frå nr 1127).
Esther f. 1925 g. m. Hans J. Kristoffersen.

Nr. 1310.
Adolf Eriksen frå Lyngen g. m. *) Anna frå Hammerfest. Begge var delvis i tjeneste hos Fochsen.

*) Anna hadde før ekteskapet:
Jenny. Oppholdsted ukj.
Anton. Kom til Oslo. Bybud.

Nr. 1311.
Hans Peder Edvardsen, Borkenes f. 24. februar 1875 på Hokland d. 23. november 1964. (Frå 744). g. 16. desember 1911 m. Ragna Ovidia Iversd., Hunstad f. 6. juni 1888 d. 10. januar 1962. (Frå 711).
BARN:
Asbjørn Wulff f. 29. mai 1914 g. m. Ragnhild Vikeland. (Se 1320).
Marie Bergitte f. 5. april 1920 g. m. Kornelius Vikan Harstad.
Eva Andrea f. 5. oktober 1922 g. m. Nils Gregussen, Vikeland. (Frå 1035).
Per Fredrik f. 13. september 1924 g. m. Randi Berg Rolness.

Hans Edvard var først g. 3. juli 1897 m. Marie Johnsd. f. 8.mai 1874 i Torsken Berg d. 31. mars 1909. (Se 1289 b).
BARN:
Emma f. 1897 d. 1939 g. m. Edvard Løkstad, Bjarkøy.
Rikka f. 1899 ug. bur i Harstad.

Nr. 1312 a.
Olaf Andreas Nikolaisen f. 27. mai 1886 d. 22. mai 1956. (Frå 913 a). g. 23. juni 1914 m. Marie Theodora Ludvigsd., Dale f. 2. oktober 1893. (Frå 1497).
BARN:
Tordis f. 1915.
Peggy Lovise f. 1917 d. 1969.
Bergljot f. ca. 1921.
Gerd f. 1925 bur i Tyskland.
Nikolai f. 1927 g. m. Agnes Tennholm.

Nr. 1312 b.
Arne Hokland f. 17. oktober 1913 på Hokland. (Frå 750). g. m. Anny Johansen f. 23. desember 1919 på Garles. (Frå 660).
BARN:
Aage
Bernt Kristian
Bergljot
Torunn

Nr. 1313.
Egil Lind Martinussen f. 1. juli 1907 på Hunstad. (Frå 699). g. m. Margit Pernille Mortensen f. 2. august 1908 i Gåre. (Frå 1116).
BARN:
Liv Johanne.
Ole Eivind.

Nr. 1314.
*) Ole Alfred Baardsen f. 22. juli 1893 d. 17. desember 1963. (Frå 585). g. 27. juni 1912 m. Aslaug Nilsen Vebostad f. 1. oktober 1889 d. 2. oktober 1956. (Frå 672).
BARN:
Svanhild f. 1912 g. 1. m. Asbjørn Berg. (Frå 1420). g. 2. m. Markus Molvik. (Frå 1663).
Olaug f. 1915 g. m. enkemann Olaf Fagerli. (Se 1300).
Markus f. 1926 g. og bur i Oslo.

*) Kjent anleggsarbeider.

Nr. 1315.
*) Størk Størkersen f. 13. august 1906 d. desember 1970. (Frå 1518). g. m. Solveig Borchgrewink Lie f. 16. september 1904 d. i november 1970. (Frå 1327).
BARN:
Sølvi
Tor Petter
Knut Lie
Ole Kristian
*) Var poståpner.

Nr. 1316 a.
*) Enok Dehard Mehus f. 24. november 1901. (Frå 179) g. m. Kora Olsen, Straumen f. 23. februar 1904. (Frå 778).
BARN:
Ole Kristian f. 1938.
Per f. 1942.

*) Var lærer. Dessuten klokker til 1972 i Rå kirke.

Nr. 1316 b.
Nikolai Andreas Markussen f. 6. oktober 1898 d. 3. januar 1965. (Frå 1507) g. m. Magnhild Oliva Fredrikke Strand f. 16. januar 1907. (Se under 1201).
BARN:
Olaf
Randi
Judy
Ninni

Nr. 1316 c.
Martin Angel Markussen f. 9. juli 1900 d. 6. april 1955. (Frå 1507). g. m. Signora Rikardsen frå Hadsel.
BARN:
Ruth.

Nr. 1317.
Vidar Pleym f. 2. august 1892 på Hunstad. (Frå 544). g. m. Ida Nilsen f. 27. januar 1890 i Tysfjord.
BARN:
Nils Wollert f. 1919 g. m. Åse Halsen frå Tro, Helgeland.
Fredrik Sigurd f. 1922.
Violet Ingeborg f. 1928.

Vidar Pleym var ordfører i Kvæfjord i 10 år. Var i Australia i 2 ½ år.

Nr. 1318.
Bernt Marinius Pleym f. 5. september 1895 i Skommesvik. (Frå 544). g. m. Berte Kristiansen f. 15. oktober 1898 i Drevja.
BARN:
Anny f. 1924 g. m. Arild Hammerø.
Sigurd f. 1928 d. 1965 g. m. Barbro Jensen frå Skjånes i Tana.

Nr. 1319.
Birger Evensen f. 1905 i Gambogen. (Frå 317) g. m. Vally Petrine Thomasen f. 12. mai 1908 på Flesnes d. 1971. (Frå 246).
BARN:
Jan Wilhelm
Eivind Harald
Bjørn Walter

Nr. 1320.
Asbjørn Wulff Edvardsen f. 29. mai 1914. (Frå 1311). g. m. Ragnhild Vikeland f. 15. januar 1919. (Frå 1051).
BARN:
Bergljot
Astrid
Hans Julius

Nr. 1321.
Leif Peder Enevold Elde f. 19. mai 1905. (Frå 1639). g. m. Astrid Dagmar Melå f. 31. januar 1907. (Frå 1305).
BARN:
Elsa

Nr. 1322.
Kristian Aronsen f. 11. februar 1920 d. 1970. (Frå 1005). g. m. Janne Pedersen, Lamhagan f. 1922. (Frå 972).
BARN:
Synøve
Bodil Petrine
Kristin

Nr. 1323.
Einar Wulff Størkersen f. 31. oktober 1918. (Frå 1518). g. m. Annie Valborg Edvardsen frå Sortland.
BARN:
Jan Eirik.
Rosa Marie.
Einar Andreas.
Elinor.

Nr. 1324.
Erling Elde f. 26. juni 1913. (Frå 1639) g. m. Ruth Vebostad f. 1914. (Se under 673).
BARN:
Judith
Bjørg Annie
Bernt Edmund
Ruth Elin

Nr. 1324 b.
Røvik Konrad Johansen f. 13. september 1900 d. 4. oktober 1964. (Frå 79) g. m. Helga Konstanse Olsen Gunnesdal f. 10. oktober 1902.
BARN:
Reinhard g. m. Petra Karlsen.

Nr. 1324 c.
Johan Meier Markussen f. 6. sept 1903 (Frå 1507) g. m. Kamilla Alise Bjørkvoll f. 27. mai 1916. (Frå 248).
BARN:
Karin Johanne f. 19. juni 1944 g. m. Olaf Myr.

Nr. 1324 d.
Arnfinn Wulff f. 11. sept.1907 (frå 709) g. m. Solveig Vebostad f.16. mai 1903 (frå 673).
Ett barn: Åshild f. 1927 g. m. Agnar Lingaas.

Råsjøen   (slekt nr 1325-1332)

Nr. 1325.
Gullsmed Ingebrigt Iversen f. 1804 i Bergen. (Far Gjert Christian Iversen, skredder) g. m. Mette Maria Pedersd., Strand f. 20. april 1815 d. 3. mars 1853. (Se under 1189).
BARN:
Christian Cornelius f. 30. september 1838 g. m. Anna Andreasd., Kasfjord. (Se 1421).
Mariane Gregina f. 7. februar 1844 g. m. Markus Torlefsen, Gåre. (Se 1076).
Anna Dorthea Pernille f. 29. november 1847. Oppfostra på Utstrand d. i Gåre. (Se under 1076).
Everine f. 26. oktober 1852 buddeie hos sokneprest Berge i 1875. Ei: datter: Sønn: Hermann Gotleib Nemis. (Slekt i Namsos).

Nr. 1326.
Lensmann Mads Lie f. 1834 i Oslo d. 1915 g. m. Johanna Borchgrewink, Røros f. 1830 d. 1910.
BARN:
Lars Lie f. 13. august 1856 ug.
Theodor Bergmand f. 19. august 1858 g. m. Pernille Christiansd. (Se 1327).
Ida Olea f. 1864 g. m. Peder Rønning. (Se 1329)
Maren Johanne Bolette f. 1871 g. m. *) Ole Dahl.
Alle barn visstnok født i Kautokeino.
*) Ole Dahl Wangstad f. 1873 på Altona. (Se 1206). g. 12. april 1896 m. Maren Johanne Bolette Kristine Lie f. 1871 i Kautokeino. Ett barn notert: Laura Dahl ug. telegrafdame.
*) Budde i Narvik.

Nr. 1327.
Theodor Bergmand Borchgrewink Lie f. 19. august 1858 d. 15. ? februar 1940 (Frå 1326) g. m. Pernille Christiansd. f. 31. desember 1864 d. 18. mars 1940.
BARN:
Selma f. 1886 g. m. Martin Berntsen Vang Gåre U.S.A. (Frå 1061 b).
Maren Johanna Bolette Kristine f. 12. juni 1890 g. 1914 m. Sverre Kristoffersen, Harstad f. 1890.
Mads Christian f. 12. mars 1892 ug. d. 1945.
Peggy Marie Hansine f. 17. juni 1894 død nær 70 år gl.
Kristine Kulberg Borchgrewink f. 12. november 1895 bur i Stjørdalen.
Bjarne f. 4. november 1897 d. s. barn.
Ole Bergmann Borchgrewink f. 4. mai 1899 d. ca. 1969 misjonær U.S.A.
Hjalmar Borchgrewink Lie f. 5. august 1900 g. m. Liv Bøhn (Se 1328).
Terje Borchgrewink f. 24. oktober 1902 d. 24. oktober 1947 g. m. Ågot Svenning. (Frå 1593).
Solveig Borchgrewink f. 16. september 1904 g. m. Størk Størkersen. (Se 1315).
Aslaug Martine f. 27. april 1907 d. 31. januar 1942 g. m. Finn Bille.
Bjarne f. 1888 d.

Nr. 1328.
Hjalmar Borchgrewink Lie f. 5. august 1900 (Frå 1327) g. m. Liv Bøhn, Narvik f. 31. juli 1906. (Frå 859).
Ingen barn i ekteskapet.
Adoptivbarn: Børre.

Nr. 1329.
Peder Henrik Rønning f. 1863 i Brønnøysund g. 1890 m. Ida Olea Lie f. 1864. (Frå 1326).
BARN:
Peder Paul Heide f. 15. november 1902 d. s. voksen.
Mads Johannes f. 24. april 1904 d. s. barn.
Rolf Johannes Lie f. 29. oktober 1907 d. s. barn.
Pleiesønn Carl ug. d. s. voksen.

Nr. 1330.
Bødker og byggemann Lars Larsen f. 1828 i Ørskog Sunnmøre d. 1903 g. m. Grete Katrine Abrahamsd. f. 1841 i Bosekop Alta.
BARN:
Elisabeth f. 1865 i Tromsø ukj.
Emma f. 1866 i Tromsø g. m. stiger John Olsen. (Se 1331).
Berete Maria f. 1869 i Trondenes ug. barnepike hos dr. Kulseng Hansen ei tid.
Josefine f. 1873 i Kvæfjord ukj.
Peter Andreas f. 1875 hadde med Sofie Marie Larsd. Barn: Madsy Johanne f. 1. juli 1899 ug. d. i mai 1972.

Nr. 1331.
Stiger John Olsen f. 1860 i Sverige g. m. Emma Bertine Larsd. f. 1866. (Frå 1330).
BARN:
Lindvald Johan f. 2. april 1894 g. m. Aagot Eid og budde i Harstad.
Karen Elida f. 1895.
Gyda Elise f. 1897 d. s. barn.
Karen Elida f. 1898.
Ernst Johannes Orving f. 1901.
Familien kom til Porsa gruver.

Nr. 1332.
Paul Jentoft Petersen f. 13. april 1891 i Dverberg d. 30. mai 1865 g. 19. desember 1911 m. Elfrida Indine Marie Ingebrigtsen f. 5. januar 1893 i Sandvik d. 24. februar 1952. (Frå 609).
BARN:
Osvald f. 1912 d. s. barn.
Selma f. 16. august 1913 d. 21. januar 1936 g. m. en Einar Madsen f. 14. mai 1913.
Petrine f. 1917 g. m. Ragnar Mevold frå Lofoten f. 1912.
Osvald f. 18. oktober 1922 g. m. Torbergsen frå Dverberg.

Bur på Borkenes:
Jacob Behrens Kind f. 22. mars 1897 (Frå 58) g. m. Mary Jensine Eriksen f. 24. sept 1903 i Sørvågen.
BARN:
Elisabeth Jensine Kind f. 13. jan. 1921 g. m. Hans Brengjord frå Lesja (død) .
Ole Kristian Kind f. 28. nov. 1922. (ug.)
*Gunnar Aleksander Kind f. 7. mai 1925 g. m. Klara Torbergsen, Dverberg.
Laila Kristine Kind f . 31. juli 1927 g. m. Kåre Pedersen, Tromsø.
*Familien bur på Borkenes.

Nr. 1333 – nr. 1362 mangler i Kvæfjordboka første utgave.

Nr. 1357.
Peder Andr. Thomassen, Berg. Kone Kirsten Hansd. f. 21. april 1810.

Berg   (slekt nr 1363-1432)

Nr. 1.
Jeronymus Larsen brukte jord på Berg 1754 g. m. Ellen Eriksd.
BARN:
Nils f. 1755 g. m. Berethe Mensd. (Se nr. 2 Berg).
*) Maren f. 1758 d. 1790 g. m. Hans Peter Olsen Berg. De hadde barnet Ole f. 1. juli 1790.
Johannes f. 1766 var dreng på prestegården i 1801.
Ole f. 1769 g. m. Margrethe Ediasd., Vikeland. (Se 734).
*) Maren d. samme dag som sønnen Ole var døpt.

Nr. 2 Berg.
Nils Jeronimussen f. 1755 g. m. Berethe Mensd. f. 1756. (Se nr. 1 Kinn).
BARN:
Hieronymus f. 1790.
Abelona Dorthe f. 1792.
Henning Nilsen f. 13. september 1794 g. m. Marit Jørgensd. (Se 640).
Mens f. 1795 d. s. «selvholder» i Gåre.

Thomas Pedersen f. 1719. Brukte jord 1744. Enkemann 1801. G. m. Martha Hågensd. trulig frå Øynes.
BARN:
Hågen f. før 1770. Gift. (Se nr. 1 Øynes).

Nr. 3 Berg.
Størker Pålsen. Brukte jord i 1754 g. m. Karen Jensd.
BARN:
Jens Størkersen f. 1759 d. som kårmann på Berg 1837 g. m. Beret Jensd. f. 1757 d. 1801. Barn: Karen f. 1788. Ane Jensd. f. 10. august 1791 g. m. Andreas Hansen Berg (Se 1408).
Paul Størkersen f. 1762 ug.
Berethe Størkersen f. 1765.
Begge frå nr. 3.

Nr. 1363.
Thomas Nilsen f. 1765 g. m. enke Ingeborg Torløvsd. f. 1776 d. 12. januar 1857 trulig f. på Reinstad.
BARN:
Johan Lorentz f. 22. mai 1797 g. m. Martha Michelsd. Berg.
Rebekka Elisabeth f. 1803 d. som enke 1862 på Berg.
Peder Andreas f. 18. januar 1806 g. m. Kirsten Hansd. Berg. (Se 1367 b).
Torlev (Tollef) f. 19. september 1810 g. m. Rebekka Olsd., Hokland. (Se 1374).

Nr. 1364.
*) Johan Lorentz Thomassen f. 22. mai 1797 d. 10. juli 1875 (Frå 1363) g. 9. januar 1827 m. Martha Michelsd., Berg f. 8. oktober 1803 d. 25. desember 1865. (Frå 1397).
BARN:
Michael f. 1827 d. s. barn.
Bendiks f. 1. juli 1829 g. m. Maren Michelsd. Molvik. (Se 1367).
Michel f. 24. juli 1831 d. 1835.
Eilert Tobias f. 26. desember 1833 ug.
Lorentz Mathias f. 15. april 1836 d. s. barn.
Margrethe f. 28. mai 1837 g. m. Andreas Johnsen, Utstrand. (Se 1592).
Lorentz Mathias f. 2. mars 1840 g. m. Karen Johansd. frå Øksnes. (Se 1365).
Niels f. 31. januar 1842 g. m. Hanna Eidissen Kasfjord. (Se 1366).
Rebekka Lisabeth f. 5. september 1845 g. 1. m. Bendiks Nilsen, Dale. (Se 1458). G. 2. m. Hans A. Pedersen frå Refsnes. (Se 1526).
Edvard Thode f. 24. januar 1849 d. s. barn.

Nr. 1365.
Lorentz Mathias Johansen f. 2. mars 1840 d. 31. mai 1914 (Frå 1364) g. 1873 m. Karen Oline Mikkelborg Johansd. f. 20. desember 1848 i Øksnes pr. gj. d. 13. mars 1888.
BARN:
Edvard Tobias f. 6. april 1874 politimann i Hamar.
Marie Johanna f. 29. mars 1876 g. m. Nikolai Heiberg Andreassen, Gåre. (Se under 1149).
Laurits Konrad f. 18. januar 1878 g. sørpå.
Margrethe Birgitte (Gitta) Johanne f. 29. september 1882 g. m. Hans Andersen, Gåre. (Se 1294).
Benedikte Johanne f. 29. september 1882.
Theodor Normann f. 20. februar 1885 g. m. Mary Pedersd. Dverberg. (Se 1301).

Nr. 1366.
*) Nils Johansen f. 2. februar 1842 d. 7. august 1900 (Frå 1364) g. m. Hanna Eidisd. f. 19. juni 1846 i Kasfjord d. 21. september 1936.

Ingen barn, men fosterbarn:
Olaf Bergh f. 19. april 1884 d. 10. april 1950. (Frå 1419). g. m. Ingrid Kaløy frå Lekka f. ? d. ca. 1968. De hadde barna: Åse g. m. Magnar Lorentsen, Vadsø. Oddmund ug.

*) Nils Johansen hadde fosterbarn Bendiks Jensen. (Se under nr. 769).

Trulig døde Edis Andersen Kasfjord (f. 1805) i 1887 hos sin datter Hanna. Se ovenfor.

Nr. 1367.
Bendiks Johansen f. 1. juli 1829 d. 27. juli 1906 (Frå 1364). g. 20. november 1857 m. Maren Lavina Michelsd. f. 16. mars 1833 d. 28. juni 1896. (Frå 1674).

Pleiesønn Anton Andersen f. 21 april 1858. (Se under 1281).
Pleiedatter Kornelia frå Sama g. m. Edvard Mortensen. (Se 1429).

Nr. 1367 b.
*) Peder Andreas Thomassen f. 18. januar 1806. (Frå 1363). g. m. Kirsten Hansd. Berg f. 21. april d. ? (Frå 1640).
BARN:
Thomas Nikolai Pedersen f. 13. april 1834 g. m. Jakobine Iversd., Vik.
Hans Nikolai f. 1836 d. s. barn.
Peder Andreas f. 1838 d. s. barn.
Hans Nikolai f. 22. september 1840 g. m. Maren Edisd., Kasfjord. (Se 1370).
*) Avla ed til konstitusjonen 1831.

Nr. 1368.
Thomas Nikolai Pedersen f. 13. april 1834 d. 18. august 1918. (Frå 1367). g. 1888 m. Jakobine Dorthea Iversd., Vik f. 7. mars 1841 d. 20. januar 1910. (Frå 1003).
BARN:
Petra Amalie f.11. oktober 1869 g. m. Andreas Kristiansen, Berg. (Se 1422).
Theodor Jentoft f. 27. april 1875 g. m. Ingeborg Markusd., Nergård. (Se 1369).

Nr. 1369.
Theodor Thomassen Husby f. 27. februar 1875 d. 4. juli 1945. (Frå 1368). g. 17. juli 1903 m. Ingeborg Markusd., Nergård f. 18. juni 1880 d. 22. september 1965. (Se 582).
BARN:
Trygve Markus f. 23. april 1904 U.S.A.
Arne Johan f. 7. oktober 1906 oppf. hos Jentoft Garles. (Se 667).
Torbjørg Ivarna f. 30. januar 1910 g. i Laksefjord.
Turid g. m. Karl Vollan frå Andøy.
*) Jentoft f. ca. 1916 g. m. Dagmar Steen, Harstad.
Stuert Bernhard Husby f. ca. 1916 tvilling g. m. Erna f. i Sovjet.
*) Jentoft Husby tatt over farsgården.

Nr. 1370.
Hans Nikolai Pedersen f. 22. september 1840 d. 29. september 1917. (Frå 1367). g. 1865 m. Maren Eidisd. f. 1841 i Kasfjord d. 1910.
BARN:
Peder Andreas Hansen f. 1866 g. m. lærerinne Gunda Myhr frå Trøndelagen. (Se 1371).
Marianne f. 2. mars 1868 g. m. Dankert Nilsen Vebostad (handelsmann på Åkenes Andøya). (Se 671 a).
Kirsten f. 1869 d. ug. i Vefsn.
Hilda Marie f. 1872 ug. hadde med ungkar Helmer Larsen, Kilavik i Rødøy barnet Solveig Kristine f. 17. mai 1906 g. i Gratangen m. Alf Årstein.
Handelsbetjent Julius Jentoft Hansen f. 1876 d. ug. 1903.
Marie Sofie f. 1880 g. m. urmaker Jakobsen Borkenes. (Se 1296).

Nr. 1371.
Peder Andreas Hansen f. 2. juni 1866. Budde i Røgarden. D. 24. januar 1947 (Frå 1370) g. m. *) lærerinne Gunda Karoline Myhr f. 30. desember 1867 i Trøndelagen d. 5. oktober 1942.
BARN:
Hildur f. 13. juli 1896 g. og bur i Bergen.
Gunvor f. 14. mars 1898 g. m. Arne Moen Bjarkøy.
Nils Myhr f. 13. oktober 1899 g. m. Lusie Lund Lødingen.
Asmund Julius f. 13. september 1904 g. m. Solveig Stoltz Dale.
Dagrun Margrethe f. 7. januar 1909 g. m. Gunvald Olsen, Våtvoll. (Frå 378).
*) Lærerinne Gunda Myhr hadde fleire skoleposter i Kvæfjord.

Nr. 1372.
Asmund Julius Hansen f. 13. september 1904 d. 5. februar 1938 (Frå 1371) g. 1929 m. Solveig Stolz Dale f. 5. juli 1908. (Frå 1467).
BARN:
Bjørn
Per Stolz, har overtatt ættegården.

Nr. 1373.
Christian Pedersen f. 1806 i Bogen d. 6. desember 1842. (Frå nr. 274 b). g. 17. oktober 1828 m. Rebekka Elisabeth Olsd. f. 4. august 1807 på Hokland d. i U.S.A. (Frå 734).
BARN:
Inger Anna f. 5. juli 1829 g. m. Thomas Johansen Berg. (Se 245).
Peder Nicolai f. 20. mai 1831 på Hokland g. m. Anne Abrahamsd. Øynes. Se 1027).
Ole Mathias f. 1832 d. s. barn på Hokland.
Markus Mathias f. 1834.
Ole Johan Christiansen f. 23. oktober 1835 på Berg.
Per f. ? Fór til U.S.A.
Methe Caroline f. 16. mai 1837 g. m. Marselius Gjetsen, Bergen. (Se 1519).
Marie Bergitte f. 4. august 1838 d. s. barn.
Christine Bergithe f. 4. mai 1840 g. m. Bendiks Nilsen Dale. (Se 1458).

Nr. 1374.
Rebekka Olsd. (frå 734) blei oppattg. 13. november 1844 med *) Tollef Thomassen, Berg f. 19. september 1810. (Frå 1363). Ingen barn i ekteskapet, men Tollef Thomassen hadde ei datter: Johanna f. 1836 g. m. Erik Olsen Nedre Stjørdal. (Se 1375).
*) Tollef Thomassen avla ed til konstitusjonen 1847.

Nr. 1375.
*) Erik Olsen f. 8. november 1829 i Nedre Stjørdal d. 6. juni 1895. Far: Ole Johnsen. g. 1864 m. Johanna Tollefsd. f. 1836 i Tennvassås (Frå 1374). Far: Torlef Thomassen.
BARN:
Theodor Røhr f. 1868 g. m. Kirstine Olsd., Voktor. (Se 1376).
Marianne Ovidia f. 2. mai 1874 d. 16. august 1912 hadde ei datter Hjørdis d. 20 år gl.
*) Erik Olsen frå Stjørdalen kom som dreng til lensmann Nils Dahl. (Se 1390).

Bilde: Theodor Eriksen, Berg og hustru Kristine

Nr. 1376.
Theodor Røhr Eriksen f. 8. juni 1868 d. 5. mai 1936 (Frå 1375) g. 10. januar 1896 m. Kirstine Marie Olsd. f. 18. mai 1868 d. 13. oktober 1955. (Frå 911).
BARN:
Erling Jarl f. 9. september 1897 g. m. Margit Svenning Dale. (Se 1377).
Ottar Heiberg Berg f. 21. august 1900 ug. Tok over heimgården.
Trygve Christian f. 25. januar 1906 d. s. barn.
Kjellaug Tordis f. 14. september 1908 ug. bur sammen m. Ottar.

Nr. 1377.
Erling Jarl Berg f. 9. september 1896 d. 28. juli 1966 (Frå 1376) g. m. Margit Svenning f. 3. juli 1898. (Frå 1524):
BARN:
Torbjørg f. 1920.
Alf Bernhof f. 14. desember 1921.
Erling Magnus f. 1922.

Nr. 1378.
Jens Persøn f. ? g. m. Marit Tronsd.
BARN:
over 12 år 1762:
Peder ukj.
Troen (Se 1379).
Ingebor ukj.

Nr. 1379.
Bøgselmann Troen Jensen (Frå 1378). g. m. ? var enkemann 1770. Oppatg. m. ?
BARN:
Jens f. 7. september 1772 g. m. Ingeborg Andersd., Borkenes. (Se 1380).
Peder f. 13. august 1779.
Lars f. 4. oktober 1783.
Rebekka f. 9. april 1788 g. på Bremnes m. Jakob Nilsen. (Se 1691).

Nr. 1380.
Jens Tronsen f. 7. september 1772 budde på Borkenes ei tid. (Frå 1379). G. m. Ingeborg Andersd.
BARN:
Trond f. 11. januar 1802 ukj.

Nr. 1381.
Nils Bertheus Rasmussen f. 24. juni 1806 d. 1. januar 1871 i Gåre g. 18. april 1830 m. Pedernille Jørgensd. f. 26. august 1818 på Haug d. 1872. (Frå 627).
BARN:
Jørgen f. 17. mai 1830.
Anne Martha f. 30. august 1831 g. m. Anders Bårdsen, Borkenes. (Se 1281).
Rachel f. 12. mars 1833.

Nr. 1382.
Thomas Andreas Olsen f. 1822 d. 24. mars 1876 på Berg. Foreldre: Bonde Ole Nilsen og Rebekka Thomasd., Reinstad. G. 5. januar 1850 m. Pernille Andreasd. f. 1822 d. 1885. (Frå 1408).
BARN:
Andreas Olai Bernhoft f. 1851 g. m. Nilsine Pedersd., Kinn. (Se 1383).
Jensine Bergitte f. 25. april 1854 g. m. Johannes Breivik. (Se 1388).
Bebekka Elisabeth f. 4. januar 1857 d. s. barn.
Anna Bendikte f. 10. juli 1859 g. m. Johan Engen frå Opdal. (Se 1386).
Tomine Pernille f. 1861 g. m. Lorents Eriksen Gapøy. (Se 73).
Peder Nikolai Thomassen f. 4. mai 1863 g. m. ei Gunhild. For til Utah U.S.A.
Reobert f. 1866 g. 1. m. Henriette Larsd., Bremnes. (Se 1718). g. 2. m. Martha Olsd., Haugen.

Nr. 1383.
Andreas Olai Bernhoft Thomassen f. 1851 d. 8. september 1914. (Frå 1382). g. 21. oktober 1886 m. Nilsine Ovedia Pedersd., Kinn f. 1. september 1859 d. 11. januar 1927. (Frå nr. 4).
BARN:
Magnus Meyer Berg f. 1888 g. m. Hildegard Charlotte Pedersd., Strand. (Se 1384).
Trine Pernille f. 21. september 1891 ug. d. 1970 på Borkenes.
Anton Olai f. 26. februar 1894 g. m. Thora Mortensd., Lamhagan. (Se 1385).

Nr. 1384.
Magnus Meyer Andreassen Berg f. 9. mai 1888 (Frå 1383) g. 3. mai 1914 m. Hildegard Charlotte Pedersd., Strand f. 17. september 1892 d. 1963. (Frå 1204 b). Familien budde lenge på Gibostad.
BARN:
Andreas Sigmund f. 1917 g. og bur i Oslo.
Emilie f. 1918 g. og budde i Bodø d. 1954.
Per f. 1920 g. og bur i Tune.
Magnhild f. 1929 g. og bur i Oslo.

Bilde: Lystige karer frå Berg og Gåre på Harstadmarked.

Nr. 1385.
Anton Olai Berg f. 26 25. februar 1894 d. 5. juni 1952. (Frå 1383) g. 1925 m. Thora Mortensd., Lamhagan f. 12. mai 1894. (Frå 953).
BARN:
Morten Kristian f. 4. august 1927.
Kåre f. 4. oktober 1929.
Torleif f. 1932.
Astrid eldst. f. 28. februar 1926 d. 3. november 1948.

Nr. 1386.
*) Johan Andreas Pedersen Engen f. 24. september 1857 i Opdal d. 17. juni 1919 g. 9. oktober 1884 m. Anna Bendikte Thomasd. f. 20. juli 1859 d. 17. august 1852. (Frå 1382).
BARN:
Trine Pernille f. 1887 på Nedre Husby d. s. barn.
Arthur Meyer f. 30. mars 1889 g. m. Johanne Jensen Bjarkøy f. 7. april 1887. (Se 1386 b).
Tomas Engh f. 1891 på Garles ug. d. 1915.
Helga Amalie f. 30. april 1895 g. m. Bernt Hamre frå Romsdal. Bur på Kirkenes.
Svanhild Ottine f. 1898 d. ung.
Harald Marin f. 8. august 1900 g. m. Judith frå Ulfsjord. (Se 1387).

*) Fosterbarn:
Astrid f. 1918 g. og reiste sørover.
Eilif. (Se under Arthur Engen).

Nr. 1386 b.
Arthur Meyer Engen f. 30. mars 1889 d. 1936 (Frå 1386) g. m. Johanne Jensen f. 7. april 1887 d. 1962 Bjarkøy. Familien budde på Kirkenes.
BARN:
Karen Margrethe Agersborg.
Trude Eng
Borghild Arna
Anne Dorthea
Anbjørg Margareth

Arthur Engen var først g. m. ei frå Alta. Sønn: Eilif ug. d. ca. 1927 på Berg.

Nr. 1387.
Harald Marin Engen f. 8. august 1900 d. 31. desember 1958 (Frå 1386) g. m. Judith Straumsbukt frå Ulfsfjord.
BARN:
Johan
Anne Berit
Judith Helene
Guri

Nr. 1388.
Bryggemann Johannes Lorentsen Brevig f. 13. juni 1852 i Trøndelagen d. 4. mars 1937 g. m. Jensine Bergithe Thomasd. f. 25. august 1854 d. 17. januar 1938. (Frå 1382):
BARN:
Oluf Bernhard f. 23. juni 1893 d. s. barn.
Fosterbarn Henriethe Thomasd. f. 19. januar 1896 d. 1923 ug.

Mulig Johannes Brevig hadde en bror Ole Lorentius f. 1846. Druknet 1876 da Borkenes.

Nr. 1389.
Nils Henrichsen f. 1752 g. 1787 m. Barbro Jonsd. f. 1763 d. 1847.
BARN:
Elen Maria f. 24. august 1788, d. 2 uker gammel.
Bereth f. 12. oktober 1790 trulig g. m. Hans Olsen Gåre. (Se 1055).
Elen Maria f. 26. juni 1792 g. m. Abraham Thomesen da Rå. (Se 619).
Henning f. 13. september 1794 ukj. d. 14. mars 1856 g. m. Margrethe Jørgensdatter f. 1795.
Martha Elisabeth f. 20. februar 1797 g. m. Hans Paulsen Berg. (Se 1394).
Johanna f. 28. mai 1799 d. 2 uker gammel.
Johanna f. 2. mars 1801 g. m. Jacob Thomassen, Berg. (Se 1411).
Ole f. 10. august 1803 g. m. Beret Jensd. frå Aune. (Se 1391).

Nr. 1390.
*) Lensmann Nils Dahl budde i «Røgarden». (se under 1371), g. m. Elise Margrethe «af Huusbye». Rånes.
BARN:
Georg Emil f. 3. februar 1855.
*) Var lensmann før Tollef Andersen Altona.

Nr. 1391.
Ole Nilsen f. 10. august 1803 d. 1896. (Frå 1389). g. 21. juli 1826 m. Beret Marta Jensd. f. 1794 på Aune i Trondenes d. 22. juni 1845.
BARN:
Nils Johan f. 31. juli 1827.
Ingeborg f. 1830 d. s. barn.

Nr. 1392.
Joen Joensen f. 1748 g. m. Ane Nilsd. f. 1744.
BARN:
Martha f. 1775 g. m. Paul Petersen, Strand. (Se 1393).
Thomas f. 1775.
Maren f. 1780. Trulig g. m. en Hans Petter Olsen. Barn: Ingeborg Anna?
Peder f. 1787.
Nils f. 1791.
*) Bergithe Johanna f. 24. mai 1794 g. 1. 1882 m. inderst John Johnsen f. 23. februar 1791 på Voktor. (Se nr. 4 Voktor). (Far bonde John Nilsen f. 1751. Enkemann 1801). Finner bare ett barn i dette ekteskapet: Anne Kirstine f. 9. august 1822 på Rå g. m. Mikal Davidsen, Hunstad. (Se 673 b).
*) Bergithe g. 2. 1843 m. Hartvig Monsen, Hokland. (Se 737).

Nr. 1393.
Paul Pettersen f. 15. april 1780 på Strand d. 1867 g. m. Martha Jonsd. Berg f. 1775 d. 1847 som kårkone. (Frå 1392).
BARN:
Peder Elias f. 1. juli 1817 d. 1833.

Nr. 1394.
Inderst Hans Paulsen f. 1793 d. 11. januar 1838. (Trulig tilflytta). g. 26. september 1820 m. Marthe Elisabeth Nielsd. f. 20. februar 1797. (Frå 1389).
BARN:
Paul Egede f. 28. september 1820 i Gåre d. ung.
Barbro Jonetta f. 20. august 1822 i Gåre g. m. Otte Larsen Trastad. (Se 1441).
Olena Maria f. 1824 i Gåre d. s. barn.
Niels f. 1827 i Gåre d. s. barn.
Ane Johanna f. 1828 i Gåre d. s. barn.
Hans Mathias f. 17. august 1830 på Utstrand.
Markus Hansen f. 21. februar 1832 g. m. Karen Iversd., Hunstad. (Se 1444).
Michael f. 1835 på Berg d. s. barn.
Hans f. 1838 på Berg d. s. barn.

Nr. 1395.
Ole Einersen Berg f. 1735 i Bogen. (Se under nr. 1 Bogen). Far: Einer Pedersen, som brukte jord i Bogen 1723 og hadde ei lita jekt.) G. m. Martha Aslagsd. f. 1747.
BARN:
Einer f. 1772 ug. 1801.
Bereth Marie f. 1776 g. m. Michel Hansen Berg. (Se 1397).
Aslag Olsen f. 16. januar 1782 g. m. Martha Michelsen Finseter. (Se 639 l).
Petronelle f. 1779 ug. 1901.
Hans f. 1783 d. s. barn.
Abelone f. 1785 d. s. barn.
Ingeborg Abelone f. 1787. (Levde i 1801).
Karen Maria f. 1792.

Nr. 1396.
*) Peder Pedersen f. 1791 i Gambogen d. 16. juli 1833. (Frå 307). g. m. Karen Olsd. Trastad f. 17. februar 1782. (Frå 1440 a). Nemnes som kårkone på Berg 1843.
BARN:
Ane Maria f. 8. august 1813 g. m. Ole J. Iversen, Utstrand. (Se 1535).
Thomas Andreas f. 1816 d. 1844.
Olena f. 1819 d. som barn.
John f. 20. mars 1820 g. 1. m. Elisabeth Michelsd., Utstrand. (Se 1562). g. 2. m. Nille Nilsd., Straumen.
Bergitha f. 1822 d. s. barn.
Peder f. 1824 d. s. barn.
Olena Maria f. 20. august 1826 g. m. Nils O. Andersen Dalsnes. (Se 1510).
*) Peder Pedersen kjøpte matrikulert jord på Berg i 1812.

Nr. 1397.
Michel Hansen f. 1761 neppe i Kv. d. 26. oktober 1830 «liktale i kirken» var noe ekstra, g. m. Bereth Olsd. f. 1776. (Frå 1395).
BARN:
Ole f. 20. april 1802 g. m. Pernille Jakobsd., Bremnes. (Se 1398 a).
Martha f. 8. oktober 1803 g. m. Johan L. Thomassen, Berg. (Se 1364).
Margrethe f. 7. april 1806.

Nr. 1398 a.
Ole Michelsen f. 20. april 1802 d. 15. mai 1870 (Frå 1397) g. 15. september 1827 m. Pernille Maria Jacobsd., Bremnes f. 1806 d. 1846. (Frå 1691).
BARN:
Bergithe Maria f. 7. juli 1831 g. m. Ole Johnsen Berg. (Se 1398  b).
Jacob Gregus f. 16. mai 1833 g. 14. januar 1860 m. Pauline Jensd. frå Værdalen f. 1835.
Anfinn f. mars 1838 g. m. Ane Margrethe (Frå 498).
Melzer Elias f. 22. mai 1846 d. s. barn.
Michael f. 17. mars 1829 d. s. barn.

Nr. 1398 b.
Ole Johan Johnsen f. 20. oktober 1825 d. 1908. (Frå 1625). g. m. Bergitte Maria Olsd. f. 7. juli 1831 d. 1892. (Frå 1398 a).
BARN:
Peder Olai Olsen f. 27. mai 1861 g. m. Henrikke Andreasd., Utstrand. (Se 1401).
John Peder Olsen f. 18. mai 1864 g. m. Josefine Johnsen. (Se 1399).

Nr. 1398 c.
*) Skomaker Peder Johnsen f. 1822 på Stiklestad d. 1875 på Øvre Husby g. m. Inger Susanne f. 1835 i Brunlanes d. 1889 på Berg.
BARN:
Josefine Mathilde f. 1865 i Langsund g. m. John Olsen, Berg. (Se 1399).
*) Budde på Øvre Husby.

I huset 1875: Tilreisende Didrik Kr. Sand, gift, overstuer frå Tromsø.

Nr. 1399.
John Peder Olsen f. 18. mai 1864 d. 1960 (Frå 1398 b) g. 1. november 1888 m. Josefine Mathilde Johnsen f. 5. mars 1865 i Langesund d. 1940. (Frå 1398 c).
BARN:
*) Olaf Peter Fagerli f. 9. august 1887 g. 1911 m. Fredrike Sivertsen, Gåre. (Se 1300).
Ingvald Severin Fagerli f. 25. august 1889 g. m. Andfine Andfinsd., Dale. (Se 1308).
Alfred Berg Fagerli f. 20. november 1892 g. m. Dagmar Klausen, Myrland. (Se 1309).
Bernt Marin Fagerli f. 20. august 1894 g. og bur i Oslo.
Bergithe Marie f. 1896 d. s. barn.
Leonhard d. s. barn.
Einar Paul Nikolai f. 23. mars 1905 g. m. Oliva Larsen Berg. (Se 1400).
*) Olaf Fagerli blei oppattg. m. Olaug Baardsen Borkenes.

Nr. 1400.
Einar Paul Nikolai Fagerli f. 23. mars 1905 (Frå 1399) g. m. Emilie Oliva Larsen f. 7. september 1908 i Dale d. 9. mars 1951. (Frå 1423).
BARN:
Johan.
Sverre f. 13. mars 1947.

Nr. 1401.
Peder Olai Olsen f. 27. mai 1861 d. 1951 (Frå 1398 b) g. 27. oktober 1892 m. Henrikke Marcelie Andreasd., Utstrand f. 2. oktober 1866 d. 4. mai 1940. (Frå 1582).
BARN:
Berger Olai f. 28. desember 1892 ug. d.
Klara f. 1896 g. m. Martinus Norø (se 1402).
Gjerløv Peder f. 9. juni 1905 d. s. barn.

Nr. 1402.
Martinus Kornelius Norø f. 3. mars i Rinøy i Lødingen g. m. Klara Olsen f. 10. oktober 1896. (Frå 1401).

Ingen barn, men fosterbarn Gerd f. 1935 i Ålesund g. på Mehus.

Nr. 1403.
*) Enkemann Ole Nilsen Berg f. 1806. Kårmann 1844 g. m. Martha Lavine Pedersd. f. 1799 i Trondenes.
BARN:
Kristine g. m. kirkebygger *) Hans Schølberg frå Værdalen f. 1838 d. 1883 blei spedalsk og måtte reise bort.
*) Trulig var han med og bygde Kvæfjord kirke som blei ferdig i 1867.

Nils Johan Olsen f. 1825 g. 19. oktober 1860 m. Anne Marie Gregusd., Strand f. 1835 d. 1905. (Se under 1189).
BARN:
Anna Nikoline f. 1865 g. 1892 m. Anton Andreassen Balsfjord f. 1862.
Gregine Dorthea f. 9. februar 1872 g. m. Ole Olsen frå Måsøy. (Se 1404).
*) Ole Nilsen var trulig først g. m. ei Rakel Nilsd.

Nr. 1404.
Ole Olsen f. 1863 i Måsøy. (Far: Ole Efraimsen). Omkom utafor Senja 24. januar 1898 g. 28. september 1893 m. Gregine Nilsd. f. 9. februar 1872 d. i Vingersand i Bjørnør. (Frå 1403).
BARN:
Oluf Meyer f. 27. oktober 1893 d. v. forlis i Finnmark 21. mai 1917.
Nanna Amalie f. 9. juni 1896 g. og budde på Vingersand i Bjørnør.

Nr. 1405.
*) Jens Martinius Lorentz Hansen f. 4. august 1826 d. 4. desember 1902 (Frå 931). g. 28. desember 1854 m. Jørgine Andreasd., Berg f. 1825 d. 4. desember 1876. (Frå 1408).
BARN:
Andrea Gerhardine f. 1856 d. s. barn.
Ingeborg Anna Jensine f. 1858 d. s. barn.
Anna Jakobine f. 1851 g. 1874 m. adam Nilsen frå Folden. (se 1406).

*) Oppattg. m. Johanna Normann frå Hammarøy f. 21. juli 1845 d. 11. februar 1925. Far: Sivert Normann.
BARN:
Jørgen August Berg f. 24. august 1885 g. m. Alida Karlsd. frå Nøss. (se 1407).
Selma Marie f. 17. oktober 1889 g. m. Bergiton Larsen, Narvik.

Nr. 1406.
Adam Nilsen f. 1848 i Folden g. 1874 m. *) Anna Jakobine Jensd. f. 1851. (Frå 1405).
BARN:
Jentoft Julius f. 1874.
Nikolai Kornelius f. 28. februar 1877.
Familien flytta til Nesna.
*) Anna Jakobine blei 4. februar 1885 oppattg. m. Thore Arntsen f. 1841 i Svorkmo Orkedalen.

Nr. 1407.
Jørgen August Jensen Berg f. 24. august 1885 (Frå 1405) g. 10. desember 1914 m. Alida Petrine Karlsd., Nøss f. 15. juni 1878. Far: Karl Kristensen.
BARN:
Jens g. og bur i Narvik.
Hildur g. og bur i Lødingen.
Betzy g. og bur i Evenes.
Jørgen Berg flytta til Dragvik i Ofoten.

Nr. 1408.
Andreas Hansen f. 1791 d. 23. juni 1849. (Mor: Marit Pettersd.). g. m. Ane Jensd. f. 1791 d. 1870. (Se under nr. 3 Berg).
BARN:
Hans Andreassen f. 1. oktober 1813 g. m. Maren Nilsd., Hunstad. (se 1409).
Margarethe f. 1815 ug.
Beret Margrete f. 25. mars 1816 ug. d. 25. april 1876.
Inger Serina f. 30. juli 1817 d. 1895 g. 14. januar 1842 m. John Eriksen, Refsnes. (Frå 476).
Jens Størker f. 13. juli 1820 g. m. Barbro Hansd., Gåre. (Se 1410).
Pernille f. 1823 g. m. Thomas Andr. Olsen, Reinstad. (Se 1382).
Karen Ovidia f. 16. april 1824 m. Peder Nilsen Dale. (Se 1459).
Jørgine f. 8. august 1825 g. m. Jens Hansen Berg. (Se 1405).
Petter Peder f. 1827 d. s. barn.
Ane Olena f. 1828 d. s. barn.
Anne Olena f. 1832 g. m. Eilert N. Olsen, Gunnesdal. (Se 165).
Petter Peder f. 1834 d. s. barn.
Petrika f. 1836 d. s. barn.

Nr. 1409.
Husmann Hans Andreassen f. 1. oktober 1813 d. 6. september 1888 (Frå 1408) g. 27. september 1840 m. Maren Dorthea Nilsd. f. 29. juni 1816 på Hunstad d. 1905. (Frå 726).
BARN:
Anna Bergitte f. 1836 d. ug. 1871.
Andreas f. 23. april 1840 g. 1866 m. Kristianne Olsd., Gunnesdal f. 18. juli 1837. (Frå 164). Ingen barn i ekteskapet, men pleiebarn Ovedia g. m. Lyder Dahle. (Se nr. 1500).
Anna Bergitte f. 17. august 1842 g. m. Johan Nilsen, Garles. (Se 107).
Nils Peder Mathias f. 20. august 1844 g. m. Dorthea Andreasd., Hemmestad. (Se 560).
Hanna Jensine Marie f. 16. september 1847 g. m. Jens Foch, Hemmestad. (Se 563).
Carl Mathias f. 31. januar 1850 ug. sprengte seg under løp til Harstad etter brannhjelp da tingstua på Borkenes brente.
Madselius Kornelius f. 14. september 1856 lærer g. og budde i Nikkeby.

Nr. 1410.
Jens Størker Andreassen Berg f. 13. juli 1822. (Frå 1408) g. m. Barbro Hansd. Gåre. Ingen barn notert.

Nr. 1411.
Jacob Thomassen f. 9. mai 1800 på Strand d. 12. august 1853. (Frå 1189) g. m. Johanne Maria Nilsd. (kanskje søster av Rakel Nilsd. (Se 1403). f. 2. mars 1801 d. 1885. (Frå 1389).
BARN:
Oline Bergitte f. 1828 på Øynes g. 1857 m. Peder Johan Larsen, Røkenes
Nikoline Bergitha f. 15. mars 1830 i Dale.
Nikolai Bernoni f. 19. september 1833 g. m. Anna Jakobsd. frå Folden. (se 1412).
Michael Johan f. 1837 d. s. barn.
Michael Tobias f. 1838 d. 3 år gl.
Rakel Hannichen f. 19. juli 1843 g. m. Gabriel Christiansen, Gåre. (Se 1082).
Jacobine Benedicte Hardine f. 30. august 1845 d. s. barn.

Nr. 1412.
Nikolai Benoni Jacobsen f. 19. september 1833 (Frå 1411). g. m. Anne Jakobsd. f. 1834 i Folden pr. gj. Far: Jakob Enevoldsen.
BARN:
Jakob f. 1865 d. ung.
Johan f. 1867 gikk til sjøs.
Nils Berg f. 1872 g. m.Kima. Bustad Bjarkøy.
Rakel Gerhardine f. 1875 g. m. Markus Martinsen, Vebostad. (Se 1507).
Hagbart Andreas f. 20. mars 1879 d. s. barn.

Rakel Nilsd. budde hos Nikolai. (Se 1403).

Nr. 1413.
John Andersen f. 1804 i Åmot pr.gj., kom som dreng til Rå, d. 9. november 1876 g. m. Elen Maria Olsd. Berg f. ? på Hokland d. i U.S.A. flytta dit som enke. (Frå 934 734).
BARN:
Ane Margrethe f. 1831 g. 20. november 1859 m. Nils Pedersen frå Værdalen f. 1831. Barn: Mariane Emilie f. 14. juli 1859 på Berg. U.S.A.
Olena f. 1837 d. s. barn.
Ole Johan Mathias f. 24. januar 1839 g. m. Bergitte Martinusd., Gåre. (Se 1415).
Karen Nikoline f. 8. april 1842 g. m. Ole Pedersen frå Værdalen. U.S.A.
John Edvard f. 9. mars 1845 Wisconsin, U.S.A.
Petra Elisabeth f. 16. januar 1849 g. m. Anders M. Nilsen frå Vefsn. (Se Gåre 1137).
Simon Christian Olai f. 28. mai 1851. U.S.A.
*) Albertine Bergitte f. 26. januar 1854 g. 1876 m. Henrik M. Benjaminsen frå Våg i Brønøy. U.S.A.
Martine Elisa f. 1835 g. i m. Mathias Nilsen Voktor. (Se under 960). U.S.A.
Andrea Elerina f. 6. juni 1834 trulig g. m. Mathias Nilsen, Voktor. (Se under 960). U.S.A.
*) Hadde barnet Jette Emilie Henriksd. ukj. i Kvæfjord.

Nr. 1414.
*) Smed Ole Edvard Frostad f. 1862 i Frostad d. 31. juli 1911 på Berg g. m. Mathilde Mathiasd. f. 1862 i Tromsø d. 1908.
BARN:
Jakobine Marie f. 7. april 1886 i Tromsø.
Fridar f. 13. juni 1899.
Alfie
Halfrid
Steffen Bertram f. 1887.
Olga Mathilde f. 27. mai 1890.
*) Hadde verksted i «gamlesmia» til Fochsen.

Nr. 1415.
*) Ole Johan Mathias Johnsen f. 24. januar 1839 d. 15. september 1915. (Frå 1413) g. m. Bergitte Maria Martinusd. Gåre f. 7. mai 1835 d. 28. april 1916. (Frå 1085).
BARN:
Martin Meyer f. 6. mai 1867 g. m. Anna Pedersd. frå Bjørnskinn. (se 1416).
Josefine Gerhardine f. 8. mars 1872 g. m. Johan Petersen, Voktor. (Se 960 a).
Peder Olai f. 28. mai 1875 g. m. Sofie Isaksd. frå Balsfjord. (Se 1286 b).
Jette Marie f. 1877 g. m. Edvard Pettersen, Skallan. (Se 981 og 1150).
*) Ole Joh. Math. Johnsen hadde med *) Bergitha M. Tøllefsd. Bjørnrå. (Frå 129). barnet Ove Bernhard f. 30. oktober 1860 g. m. Hanna Johnsd., Garles. (Se 655).
*) Bergitha Maria Tollefsd. blei g. m. Johan Hansen Hokland. (Se 681).
Budde lenge på Kjellhus.

Nr. 1416.
Martin Meyer Olsen f. 6. mai 1867 (Frå 1415). g. 15. april 1895 m. Anna Kristine Gjerdine Pedersen f. 22. januar 1870 på Medby i Bjørnskinn.
BARN:
Borghild Olufa f. 10. juli 1895 g. m. Peter Nøis. (se 1417).
Peter Johan Meyer f. 31. mai 1897 g. m. Hjørdis Paulsen. (se 1418).

Nr. 1417.
Peter Andr. Nøis f. 1. august 1890 i Bjørnskinn g. 1918 m. Borghild Olufa Meyer f. 10. juli 1895. (Frå 1416).
BARN:
Judith Pauline f. 9. juli 1918 g. m. Nils Ruud bur i Ankenes.
Atle Meyer f. 5. august 1921 g. m. Rigmor Wilhelmsen.
Ole Brynjulf f. 10. desember 1922 g. m. Laila. Bur på Yttern i Rana.
Betty Pernille f. 9. september 1924 ug.
Dagfinn f. 10. desember 1931 g. m. Inger Trekkvoll.
Anne Petra f. 28. mai 1938 ug. lærerinne.

Nr. 1417 b.
Gruvearbeider og sjømann Carl Grenlund Carlsen f. 1888 i Mo i Rana hadde med *) Stina Augusta Pedersen frå Medby i Bjørnskinn barnet: Petrine Jensine f. 26. november 1911 22. januar 1912 g. m. Arthur Andreassen Haugland frå Torsken f. 1908. Bur i Moss.
*) D. i Trondheim.

Nr. 1418.
Peder Johan Meyer f. 30. mai 1897 d. 20. juni 1954 (Frå 1416) g. m. Hjørdis Paulsen frå Sortland.
BARN:
Liv.
Arnulf.
Laila.
Oluf.
Hjørdis.
Jan.

Nr. 1419.
Ole Kristian Olsen Berg f. 1847 på Forøy. (Frå nr. 15). g. 10. oktober 1873 m. *) Johanne Marie Iversd. Vik f. 9. juli 1851 d. på barseng. (Frå 1003).
*) Hadde ei datter oppfostra hos Iver Aronsen Straumsnes.

Ole Kr. oppattg. 28. juli 1876 m. Anna Rebekka Eidisd. f. 14. september 1853 i Kasfjord.
BARN:
Emil Kristian f. 28. august 1876 g. m. Golla Johannessen, Tromsø. (se 1420).
Marie Kristine f. 4. juni 1878 g. m. Andreas Pedersen, Røkenes. (Se 1295).
Hilmar Andreas f. 17. september 1880 g. m. Mina Hansd. frå Malangen. (Se 1227).
Olaf Bergh f. 19. april 1884 g. m. Ingrid Kvaløy frå Lekka. (Se 1366).
Fredrikke Marie f. 4. juni 1889 ug. d. 1905.
Alfred Meyer f. 6. mai 1892 d. s. barn.

Nr. 1420.
Emil Kristian Berg f. 28. august 1876 (Frå 1419) g. m. Golla Cicilia Johannessen f. 16. juni 1876 i Tromsø.
BARN:
Valborg f. 28. juli 1901 g. m. Peder Ingebrigtsen, Tennvassås. (Se 1015).
Asbjørn f. 20. april 1903 d. 19. september 1954 g. m. Svanhild Bårdsen, Borkenes. (Frå 1314).
Alfhild f. ? 28. juli 1905 ug.
Sigurd f. ? 10. februar 1909 g. m. Amalie frå Kasfjord f. 14. juli 1911. Bur i Sørreisa.
Johan f. 1910 g. m. Elen Elde. (Se 1639 b). Bustad Elde.
Barna trulig f. i Tromsø.

Nr. 1421.
*) Kristian Cornelius Iversen f. 30. september 1838 på plassen Råsjøen d. 27. mai 1923. (Frå 1325). oppfostra hos Tollef Thomassen Berg. (Se 1374) g. m. Anna Martine Andreasd. f. 1844 i Kasfjord d. 24. august 1889. Far: Andreas Andersen.
BARN:
Andreas f. 1870 g. m. Petra Thomasd. Berg. (se 1422).
Mathea Emilie f. 26. juni 1873 g. m. Bendiks Pedersen, Vik. (Se 1265).
Iver Konrad f. 1. juli 1880 g. m. Laura Lauritsd., Bjørnrå. (Frå 144). U.S.A.
Kristine Amalie f. 14. mars 1886 U.S.A. g. m. Magnus Hestness. Ingen barn i ekteskapet.
*) Oppattg. 4. desember 1895 m. Susanna Amalie Normann f. 1852 i Sørkil Hammarøy. Hun hadde en sønn Sivert Berg. Omkom på havet 21. mai 1917 i Finnmark.

Nr. 1422.
Andreas Kristiansen Berg f. 10. april 1870 d. 28. mars 1937 (Frå 1421) g. ca 1899 m. Petra Amalie Thomasd. Berg f. 11. oktober 1869 d. 31. mai 1941. (Frå 1368). Ingen barn i ekteskapet, men pleiebarn:
Ingva Aronsen f. 30. august 1896 ug. Hennes far hette Ivar Aronsen frå Straumsnes. (Frå 1004). Mor: Hanna Ingebrigtsd. Oppattg. m. bokbinder Mosås, Harstad.

Nr. 1423.
Konrad Meier Larsen f. 26. mai 1876 d. 31. desember 1949. (Frå 1516). g. 1908 m. Leonore Marie Olsd. Tranøy f. 12. september 1879 d. 23. februar 1960.
BARN:
Emilie Oliva f. 7. september 1908 i Dale g. m. Einar Fagerli. (Se 1400).
Leif Fridtjof Bjarne f. 10. mars 1910 g. m. Magna frå Balsfjord. (Se 1424).
Jenny g. m. Olaf Ingebrigtsen Tennvassås. (Frå 1015). Bustad Berg.

Nr. 1424.
Leif Fridtjof Bjarne Larsen Berg f. 10. mars 1910 (Frå 1423). g. m. Magna Sigrfride Fredriksen, Balsfjord f. 21. juli 1911.
BARN:
Konrad f. 26. september 1944.
Lennart.
Bjørg.

Nr. 1425.
*) Gregus Willumsen f. 11. juni 1810. Omkom i Lofoten 23. februar 1859. (Frå 1178). g. 6. oktober 1837 m. Riborg Andrea Andersf., Kasfjord f. 1807 d. 31. desember 1867.
BARN:
Johanna f. 18. mai 1836 på Strand.
Hans Anders f. 20. mai 1841 på Berg d. s. barn.
Andreas Petter f. 1. februar 1843 g. m. Anna Kristiansd., Rå. (Se 1426).
Bendiks Johan Gregussen f. 5. april 1845 g. 1896 m. Bergitte Marie Nilsd. Straumen f. 1837. (Frå 774). Ekteskapet barnløst, men 2 fosterbarn: Peder Johan Berg f. 31. desember 1892 på Røkenes. (Se under 192). g. m. sykepleier Haldis budde på Skaland i Senja, og Petra g. m. Samuel Svendsen, Utstrand. (Se under 1564).
*) Avla ed til konstitusjonen 1837.

Nr. 1426.
Andreas Petter Gregussen f. 1. februar 1843 på Berg d. 23. september 1898 (Frå 1425) g. 1870 m. Anna Kristiansd. f. 29. september 1836 i Rå d. 5. januar 1908. (Se 969 b).
BARN:
Gerhard Røgh f. 13. mars 1875 g. m. Inger Kristiansd. Hunstad. (Se nr 1427).
Ingeborg Bendikte f. 11. juni 1877 d. s. barn 4. august 1877.

Nr. 1427.
Gerhard Røgh Andreassen f. 13. mars 1875 d. 7. april 1951 (Frå 1426) g. 29. desember 1898 m. Inger Marie Christiansd. Hunstad f. 19. desember 1875 d. 24. desember 1966. (Frå 722).
BARN:
Andreas Petter Aschenberg f. 18. juni 1899 g. m. Alvilde Andreassen frå Bleik. (Se 1428).
Johanne Marie f. 20. mai 1901 g. m. Levi Haldorsen Liland.
Christian Kongsvold f. 27. juli 1903 g. m. Helga Halvorsen frå Tromsø.
Bendiks Berger f. 3. februar 1905 g. m. Olga Kjelsberg frå Helgeland.
Einar Guldberg f. 21. juli 1907 g. m. Petry Wikeland.
Magnus Christian f. 27. september 1909 d. 2. februar 1926.
Gjermund Berg f. 7. august 1911 g. m. Alma Dahle f. 20. mars 1914. (Frå 1485). har overtatt farsgården. Deres barn: Gerhard – Hulda. – Arne.
Riborg f. 25. september 1917 g. m. Yngvar Pharo frå Liland i Ofoten.

Nr. 1428.
Andreas Petter Aschenberg Berg f. 18. juni 1899 (Frå 1427) g. m. Alvilde Olea Andreassen Bleik f. 26. mai 1903 d. 14. januar 1964.
BARN:
Gunnar Berg f. 1930 g. m. Anny Lydersd., Storjord f. 1930.

Nr. 1429.
Edvard Martin Mortensen f. 27. mai 1865 d. 7. juni 1944. (Frå 1531). g. 1893 m. *) Kornelia Kristine Markusd. Sama f. 7. november 1873. f. 25. juli 1914.
*) Var oppfostra. (Se under 1367). Far: Markus Bertelsen).
BARN:
Magnar Berglund f. 21. april 1908 g. m. Sonja Forsgren Elde. (Frå 1623).
Pleiesønn: Olaf Berglund g. og bur i Lommedal.

Husholderske i mange år hos Edv. Mortensen: Petra Pedersd. f. 29. desember i 1878 på Røkenes d. 6. desember 1959 på Berg. (Frå 194).

Nr. 1430.
Eilert Nikolai Wulff Nilsen f. 11. januar 1868 i Kasfjord d. 12. juli 1908 g. 1893 m. Inga Bernhardine Hansd. f. 26.juni 1868 d. 30. mai 1955. (Frå 1446).
BARN:
Nils Peder Wulff f. 9. august 1895 ug. d. 9. januar 1949.
Harda Elida f. 29. juni 1897 g. m. Oskar Albrigtsen, Strand. (Se 1222).
Ingvarda Elise f. 11. juli 1903 ug. d. 1969.

Nr. 1431.
Peder Johan Larsen g. m. Olina Bergitta Jakobsd.
BARN:
Laurits Cornelius f. 14. desember 1859 d. s. barn.
Jakob Johan f. 14. desember 1859 d. s. barn.

Nr. 1432.
Enkemann inderst Peder Nilsen frå Loppa f. 1818. (Far: Nils Nilsen). G. 23. april 1860 m. Elisabeth Kirstine Jakobsd. (Frå 25).
BARN:
Elisabeth Kirstine f. 1860 ukj.

Trastad   (slekt nr 1433-1448)

Nr. 1433.
Gårdbruker og jektreder *) Peder Pedersen f. 1720 d. 95 1/3 år gammel g. m. Barbro Gabrielsd. Dale d. 3. august 1769. Hennes far: gårdbruker Gabriel Olsen f. 1690 på Dale.
BARN:
Peder f. 1745 ug. d. ca. 1806.
Kirsten f. ca 1751 g. m. Willum Samsonsen Voktor. (Se under 851).
Drue f. 1752 g. m. Størker Pedersen Garles. (Se 650).
Marit f. 1756 g. m. Nils Jacobsen, Vik. (Se 942).
Karen f. 1754 g. m. Mikkel Abrahamsen, Strand. (Se 1187).
Margrete f. 1755 nokså sikkert d. i ung alder.
Gabriel f. 1759 d. 1808.
Pernille f. 1763 g. m. Mads Johnsen Elde. (Se 1608).

*) Oppattg. m. *) Karen Nilsd. Wulff f. i Gåre 1740 d. 1826. (Frå 1065). (Far: Nils Hansen Wulff g. m. Marit Anfinsd.)
BARN:
Barbro f. 1771 g. m. enkemann Peder Torstensen, Molvik. (Se 1657).
Nils Jakob Pedersen f. 1774 g. m. Adriane Joensd., Refsnes. (Se 1434).
Anfind Pedersen f. 23. februar 1776 g. m. Berit Pedersd., Dale. (Se 1463).
Marit f. 1773 g. m. enkemann Mons Johannessen, Hokland. (Se 736).
*) Karen Nilsd. Wulff kom med Wulffnamnet til Trastad.

Peder Pedersen f. 1720. Hans far kan være Peder Pedersen, Trastad. Nevnes som styrmann i 1729 lagrettemann for Kvæfjords tinglaug i 1725.

Nr. 1434.
Nils Jakob Pedersen f. 1774 d. 1. september 1858 som kårmann (Frå 1433) g. m. Adrianne Joensd., Refsnes f. 16. februar 1777 d. 26. april 1850. (Frå 470).
BARN:
Karen f. 6. april 1807 g. m. Ole Johan Pedersen Gåre. (Se 1129).
Anne Johanne f. 15. september 1808 g. m. Erik Tollefsen Kasfjord f. 1795 d. 1873.
Hanna Bergitte Wulff f. 12. september 1810 g. m. enkemann Nils Jac. Pedersen Vik. (Se 956).
Gjertrud Maria f. 27. mars 1812 d. 15 år gl.
Peder Elias Wulff f. 17. juni 1814 g. m. Elisabeth Norman frå Ytre Elgsnes. (Se 1435).

Nils Jakob Pedersen tok over gårdsbruket på Trastad ca. 1803, dreiv oppkjøp av fiskeprodukter med jekttrafikk til Bergen og frakting av forbruksvarer tilbake. Han kaltes populært «gammelskippern». Avla ed til konstitusjonen 21. august 1815.

Nr. 1435.
*) Peder Elias Wulff f. 17. juni 1814 d. 16. juli 1902 (Frå 1434) g. 22. oktober 1840 m. Elisabeth Dorothea Norman f. på Elgsnes 5. januar 1815 d. 2. juli 1896.
BARN:
Ingeborg Bendikte Heiberg Wulff f. 26. mai 1845 g. m. Macael Ursin Nilsen Vebostad. (Se 1436).
Nikolai Norman Wulff f. 1847 d. 28. april 1903 ug. overrettssakfører i Tromsø. Kjent som en dyktig forsvarer i lagmannsretten.

*) Peder Elias Wulff hadde lærerutdanning, men blei jektreder etter far sin, og dyktig gårdbruker. Ordfører i freire perioder. Var med og stifta Kvedfjord sparebank. Hadde ei tid handel på Trastad.

Nr. 1436.
Mecael Ursin Nilsen f. 6. mai 1845 på Vebostad d. 22. januar 1936 på Trastad. (Frå 669). g. m. Ingeborg Benedikte Heiberg Wulff f. 26. mai 1845 d. 13. juli 1915. (Frå 1435).
BARN:
Elisabeth Dorothea Nilsen Wulff f. 2. mai 1874 d. 12. mars 1928 g. 1897 m. Jørgen Assersøn Hiort f. 15. juni 1866 d. 13. januar 1942.

BARN:
Julie Vilhelmine Elisabeth Jarmann f. 17. august 1900 g. m. Gunnar Mladeck. (Se 1437).
Per Nikolai Wulff f. 13. september 1903 g. og bur i Oslo. (Se 1438).

Nr. 1437.
Gunnar Mladeck f. 24. april 1893 d. 27. september 1966 var fylkesskogsjef i Hordaland g. 26. mars 1921 m. Julie Vilhelmine Elisabeth Jarmann Hiorth f. 17. august 1900. (Frå 1436). Bustad: Paradis, Bergen.
BARN:
Ingeborg Benedicte Hiort Mladeck f. 24. juli 1923.
Micael Hiort Mladeck f. 13. oktober 1927.
Per Elias Mladeck Hiort f. 13. juli 1938.

Julie Mladeck var lærer v. Kvæfjord middelskole i 1920.

Nr. 1438.
Per Nikolai Wulff Hiorth f. på Trastad 13. september 1903. Forretningsmann i Oslo. (Frå 1436) G. 1. m. Ellen Østby, g. 2. m. Sylvia Mohn.
BARN:
Elisabeth
Kristin

Nr. 1439.
*) Johannes Nilsen f. 1718 g. m. Karen Monsd. var død i 1801.
BARN:
Niels f. før 1751.
Mons f. før 1751.
Bereth f. før 1751.
Marite f. 1754 d. s. barn.
Ole f. 1756 g. m. Ane M. Johansd. (Se 1440 a).
Maren f. 1766 var i 1801 enke d. som bondekone på Refsnes 1830.
Karen f. 1778 d. s. barn.
*) Var i 1801 g. m. enke i 3. ekteskap: Berethe Hansd. f. 1740. Hun hadde da en sønn: Hans Johnsen f. 1766 ug. 1801.

Nr. 1440 a.
Gårdbruker og fisker Ole Johannessen f. 1756 (Frå 1439) g. m. Ane M. Johnsd. f. 1749.
BARN:
Johannes f. 1779 d. s. barn.
John f. 1780 d. 4. veker gl.
Karen f. 17. februar 1782 g. m. Peder Pedersen, Gambogen. (Se 1396 Berg).
Johannes f. 4. mars 1784. Han vervet seg i 1812 på et engelsk krigskip. Gift i England. Ekteskapet barnløst. I 1832 melding til Kvæfjord om hans død.
Peder f. 19. februar 1790 g. m. Andrea Andersd. Schubart. (Se 1166).
Ane Margrethe f. 9. september 1792 g. m. John Pedersen Elde. (Se 1625).

I 1807 sees Ole Johannessen g. m. enke Marit Gabrielsd. (Frå nr. 2 Gåre).
BARN:
Mads f. 1807 på Trastad.
Andreas f. 12. oktober 1810 på Strand g. m. Jørgine Jørgensd., Straumen. (Se 772 b).

Nr. 1440 b.
Husmann Peder Nilsen f. 1823 i Kvæfjord d. ca. 1900 g. m. Ane Bendiksd. f. 1812 i Trondenes. Ingen barn notert, men

Pleiesønn Nils Martin Pedersen f. 22. februar 1857. (Se 1477).

Peder Pedersen Trastad budde i denne heimen som nygift. (Se 1599).

*) Peder Nilsen oppattg. m. ei Marta.

Nr. 1441.
Enkemann Skomaker Otte Larsen f. 1827 i Lesje Våge d. 1906. Far: Lars Ottesen Bjørlibekken Lesje. G. 30. desember 1857 m. Barbro Jonette Hansd. f. 1823 på Berg. (Frå 1394).
BARN:
Lars f. 1852 g. m. Maren Pedersd, Bjørbak. (Se 1442).
Laurits Johan f. 25. juni 1853 g. m. Dorthe Martinusd., Bremnes. (Se 1709 a).
Inger Maria f. 1859 d. s. barn.
Otto Meyer f. 30. august 1862.
Iver Martin f. 1863 g. m. Kristine Gerhardsd., Dale. (Se 1519 b).

Nr. 1442.
*) Lars Ottesen Enebo f. 1852 (Frå 1441) g. 1882 m. Maren Pedersd., Bjørbak f. 1860. (Far Peder Ørgersen frå Romsdal). Ekteparet kom visstnok til Bjarkøy.
BARN:
Otto Meyer f. 30. august 1882.
Ragna (Se under 1660).
*) Det ser ut til at Lars Ottesen har budd på Aun til 1889.

Nr. 1443.
Magnus Bernhard Tobiassen Gåre f. 22. april 1876. (Frå 1143). g. m. Ottine Bergithe Lauritsd. Bremnes f. 1874 (Frå 1709).
BARN:
Anna Jakobine f. 16. juni 1897.
Maren Anna f. 14. april 1899 g. m. Torleif Bremnes. (Se 1711).
Lydia Dorthea f. 1902 d. s. barn.
Tobias Angel Jarman f. 1904 d. 1969 g. m. Solveig frå Balsfjord. Ekteparet budde på Borkenes.
Dorthea Marie f. 4. mars 1906 g. m. Per Bendiksen Straumen. (Se 971).
Osvald Berglund f. 9. mai 1907 g. m. Riborg Bendiksen Reinstad d. 1969. (Frå 52).
Laurits Johan Ottesen f. 3. juni 1909 ug.
Margot f. 14. september 1912 g. m. Johan Myhre Borkenes.

Nr. 1444.
Markus Hansen f. 21. februar 1832 d. 18. mai 1911. (Frå 1394). g. 27. desember 1856 på Hunstad m. Karen Iversd. da Hunstad f. 18. mai 1824 1823 i Sell Gudbr.dalen d. 3. juni 1911. Far: Iver Olsen Kongsparten. Hennes bror Jakob Iversen kom til Kinn (Se 10).
BARN:
Hans f. 1857.
Ingeborg Marie f. 1859 g. m. Tobias  Trondsen, Bremnes. (Frå 1692).
Theodor Martin f. 1862 g. m. Maren Kristiansd. Elgsnes f. 1857 d. 1887. Barn: Marinius Emil f. 28. mai 1887. Familien forlot Kvæfjord.
Magnus Røhr Markussen f. 21. august 1866 g. m. Petra Mortensd., Utstrand f, 1868. (Frå 1531). Budde på Utstrand. Ingen barn notert.

Kom til Gåre:

Nr. 1445.
Inderst Johannes Wærnes f. i Stjørdalen 1799 g. m. Maren Maria Hansd. Dale f. 18. mai 1803. (Frå 1450 b).
BARN:
Lars Peter  f. 8. juli 1825 i Gåre g. m. Maren Korneliusd. Frå Berg sogn. (Se 238).
Bereth Martha f. 6. mai 1828 i Gåre.
Johan Widding f. i 1830 på Husby Øvre.
Hans Nikolai Wærnes f. 13. april 1832 g. m. Elen Ingebrigtsd. (Se 1446).

Nr. 1446.
Hans Nikolai Johannessen Wærnes f. 13. april 1832 d. 20. januar 1921. (Frå 1445) g. 1864 m. Ellen Elisabeth Ingebrigtsd. f. 21. august 1831 i Kaltdalen d. 23. april 1920.
BARN:
Joakim Martin f. 1865 d. s. barn.
Inga Bernhardine Johanne f. 26. juni 1868 g. m. Eilert W. Nilsen frå Kasfjord. (Se 1430).
Ole f. 1870 d. 1887.
Hilda Emilie f. 1873 d. 1960 g. 6. januar 1903 m. Hans Olausen Ervik f. 1872. Barn f. i Kv.: Elly Elisabeth f. 7. juni 1903.
Joakim Martin f. 10. oktober 1875 g. m. Oline Olsd., Lavangen (Se 1447).

Nr. 1447.
Joakim Martin Wernes f. 10. oktober 1875 d.  25. januar 1953 (Frå 1446) g. m. Oline Serine Sofie Mathilde Olsd. f. 1877 i Soløy Lavangen d. 1970.
BARN:
Eldbjørg f. 1903 d. s. barn.
Olav Erling Werness f. 9. september 1906 d. 11. juni 1971 g. m. Astrid Wold Kasfjord f. 28. januar 1907. Familien tok opphold i Stavanger.
Eldbjørg f. 11. august 1911 g. m. Halvdan Woldstad frå Sandtorg kommune. Har overtatt heimgården. Ekteskapet barnløst.

Nr. 1448.
John Svenning f. 12. mars 1822 i Stad Nord-Trøndelag g. 1857 m. Maren Bergithe Olsd. f. 1838 i Tjøtø.
BARN:
Karen f. 1857 i Stad g. m. Peder Johansen Bunesfjord Lofoten.
Lina f. 1859 fór til U.S.A.
Eilert Andreas f. 28. november 1863 d. 1946 g. og budde i Tønsvik.
John Mathias f. 1862 d. 1876.
Alfred Julius f. 17. juni 1867 d. 1938 g. m. Antonette Olsen Åkenes.
Jette Dorthea f. 7. mai 1869 g. 1896 m. Jørgen Peder Olai Næs Alvestad f. 1873. Kom til Mosjøen. Barn f. i Kvæfjord: Selmer Konstanse f. 11. mars 1900.
Adolf Bernhoft f. 25. april 1871 g. m. Jørgine Olsd. Nordmjele. (Se 1524).
Ole Meldor f. 28. juni 1873 g. m. Amanda Kristiansd., Utstrand. (Se 1569).
Lovise Bergithe f. 6. april 1875 d. 1962 g. m. Ove Kristian Olsen og budde på Helgeland.
Julie Mathea f. 14. august 1877 på Strand d. 1964 g. og budde på Åkenes.
Ditlef Olai f. 30. mai 1879 g. m. Amanda Andreasd. (Se 1593).

John Svenning kom til Trastad og budde først i «Borgstua». Seinere Dale. Han var musikalsk. Spilte fele.

 Kvæfjordboka – Bind 2
godfjord.no/kvafjordboka-2-1    slekt nr 1-210    Godfjord (Kinn, Finnseter, Myrland, Gapøy, Reinstad, Bjørnrå, Gunnesdal, Mehus, Røkenes)
godfjord.no/kvafjordboka-2-2    slekt nr 211-452a    Gullesfjord (Holand, Rørvik, Flesnes, Bogen, Gambogen, Forøy, Langvassbukt, Langvassdalen, Bømark, Våtvoll, Gullesfjordbotn, Eide, Moelv, Gullholm, Indre Husby, Lyså)
godfjord.no/kvafjordboka-2-3    slekt nr 452b-612    Kjengsnes, Refsnes, Forholtan, Melå, Indre Aspenes, Skommesvik, Øvre Hemmestad, Nedre Hemmestad, Sandvik
godfjord.no/kvafjordboka-2-4    slekt nr 613-754    Kveøy (Øynes, Haug, Skår, Garles, Vebostad, Hunstad, Hokland)
godfjord.no/kvafjordboka-2-5    slekt nr 755-1006   Salen, Straumen, Storjord, Voktor, Vik
godfjord.no/kvafjordboka-2-6    slekt nr 1007-1240b   Tennvassås, Vikeland, Gåre, Strand
godfjord.no/kvafjordboka-2-7    slekt nr 1241-1448   , Nordre Rå, Nedre Husby, Borkenes, Råsjøen, Berg, Trastad
godfjord.no/kvafjordboka-2-8    slekt nr 1449-1606a    Dale, Utstrand
godfjord.no/kvafjordboka-2-9
    slekt nr 1606b-1739   Elde, Molvik, Haugen, Bremnes, Bonstadvik, Ytre Aspenes, Sørlia

Legg igjen en kommentar