Flekkerøy

Flekkerøy

Index med linker til slektsregister på geni.com

Boka Flekkerøya i eldre og nyere tid (annet opplag) kjøpes fra Flekkerøy historielag.
Boka er skrevet av Rudolf Martin Rudolfsen og ble utgitt første gang i 1947. Annet opplag ble utgitt av Flekkerøy historielag i 1991.
Sidehenvisninger er til denne boka.

 

ANDAAS

1.  Aadne Osmundsens slekt (side 64)

første slektsledd, Aadne Osmundsen Andaas. (side 64)
annet slektsledd, Osmund Aadnesen Andaas. (side 64)

tredje slektsledd:
nr. 1. Tormod Osmundsen Andaas. (side 65)
nr 2. Simon Osmundsen Skaalevig. (side 66)
nr 3.  Nils Osmundsen Kjære.

fjerde slektsledd:
nr 1. Osmund Tormodsen Andaas.
nr 2. Aadne Tormodsen Kjellevig. (side 67)
nr 3. Ansten Tormodsen Andaas.
nr 4. Simon Tormodsen Skaalevig.
nr 5. Lars Tormodsen Andaas. (side 68)
nr 6. Morten Nilsen Kjære.

femte slektsledd:
nr 1. Simon Simonsen Skaalevig.
nr 2. Ansten Simonsen Skaalevig. (side 69)
nr 3. David Mortensen Kjære.

sjette slektsledd:
nr 1. Tønnes Simonsen Skaalevig. (side 70)
nr 2. Iver Simosen Skaalevig.
nr 3. Ommund Davidsen Kjære.

syvende slektsledd, David Ommundsen Kjære. (side 71)

åttende slektsledd, Ommund Davidsen kjære nummer to. (side 71)

niende slektsledd:
nr 1. David Ommundsen Kjære.
nr 2. Kristian Ommundsen Kjære. (side 72)
nr 3. Elias Ommun dsen Kjære.
nr 4. Aanen Ommundsen Kjære.

tiende slektsledd:
nr 1. Ommund Kristiansen Kjære. (side 73)
nr 2. Jørge Eliassen Kjære.
nr 3. Aanen Eliassen Kjære.
nr 4. Otto Aanensen Kjære.

2. Anders Tollisens slekt (side 74)

første slektsledd, Anders Tollisen Andaas. (side 74)

annet slektsledd:
nr 1. Tolli Andersen Mæbø. (side 74)
nr 2. Bent Andersen Flekkerø havn.
nr 3. Erik Andersen Andaas. (side 75)

tredje slektsledd:
nr 1. Anders Tollisen. (side 76)
nr 2. Bent Eriksen Skaalevig.

fjerde slektsledd:
nr 1. Tolli Andersen Mæbø nr. 2. (side 77)
nr 2. Los Peder Andersen Mæbø.
nr 3. Anders Bentse Andaas.

femte slektsledd, Los  Jakob Pedersen Mæbø. (side 79)

sjette slektsledd:
nr 1. Los Pedersen Jakobsen nummer to. (side 81)
Aanen Olsen Bakken.
Elias Olsen Bakken.
Peder Eliassen Mæbø.
nr 2. Losformann Lars Jakobsen Mæbø. (side 83)
nr 3. Los Tønnes Jakobsen Mæbø.
nr 4. Los Tellef Jakobsen Mæbø.

syvende slektsledd:
nr 1.
nr 2.
nr 3.
nr 4.
nr 5.
nr 6. Jakob Tønnessen Mæbø.

åttende slektsledd:
nr 1.
nr 2.
nr 3.
nr 4.
nr 5.
nr 6.
nr 7.
nr 8.
nr 9. Gårdbruker Jakob Larsen Mæbø nr to. (side 91)

 

RISLEVIG

1. Bertel Olsens slekt (side 94)

første slektsledd:
Bertel Olsen Rislevig.
Ole Nilsen. (side 95)
Tolli Fredriksen Berge.
Peder Ingebretsen Rislevig. (side 96)

annet slektsledd:
nr 1. Lauritz Bertelsen Rislevig. (side 97)
nr 2. Bertel Bertelsen Mæbø. (side 97)

tredje slektsledd, Tellef Bertelsen Mæbø. (side 99)

fjerde slektsledd, Thomas Tellefsen Mæbø. (side 100)

femte slektsledd, Peder Jørgen Thomassen Mæbø. (side 100)

sjette slektsledd:
nr 1. Tønnes Pedersen Skaalevig. (side 101)
nr 2. Los Bertel Pedersen Mæbø. (side 101)
nr 3. Ommund Pedersen Mæbø. (side 102)

syvende slektsledd:
nr 1. Elef Tønnessen Skaalevig. (side 102)
nr 2. Peder J. Ommunndsen Mæbø. (side 103)

2. Christopher Pedersens slekt (side 103)

første slektsledd, Christopher Pedersen Rislevig. (side 103)

annet slektsledd:
nr 1. Losoldermann Bertel Christophersen Rislevig. (side 104)
nr 2. Lars Christophersen Rislevig. (side 105)

tredje slektsledd, nr 1. Anders Larsen Rislevig.

fjerde slektsledd, Erik Andersen Rislevig. (side 105)

2. Gunder Sivertsens slekt (side 106)

første slektsledd, Gunder Sivertsen Rislevig. (side 106)

annet slektsledd:
nr. 2. Los Nils Gundersen Rislevig. (side 107)
nr 2. Los Nils Gundersen Rislevig. (side 107)
nr 3. Los Christopher Gundersen Berge. (side 108)

tredje slektsledd:
nr. 1. Los Gunder Nilsen Rislevig. (side 108)
nr 2. Ansten Christoffersen Berge. (side 109)
nr 3. Los Gunder Christoffersen Berge. (side 110)

fjerde slektsledd

femte slektsledd

BERGE

1. Tolli Pedersen Berge (side 115)

2. David Andersens slekt (side 115)

første slektsledd, David Anstensen Berge. (side 115)
annet slektsledd, Tolli Davidsen Berge. (side 116)
tredje slektsledd, David Tollisen Berge. (side 116)

3. Aanen Knudsens slekt (side 117)

første slektsledd, Knud Thorkildsen Hartmark. (side 117)
annet slektsledd, Aanen Knudsen Berge. (side 118)

tredje slektsledd:
nr 1. Thorkild Aanensen Berge. (side 118)
nr 2. Anders Aanesen Berge. (side 119)
nr 3. Nils Aanesen Berge. (side 120)

fjerde slektsledd:
nr 1. Erik Thorkildsen Berge. (side 120)
nr 2. Simon Thorkildsen, Flekkerø havn. (side 120)
nr 3. Torje Thorkildsen Berge. (side 121)
nr 4. Anders Andersen Møvig. (side 121)
nr 5. Simon Andersen Berge. (side 122)
nr 6. Christen Nilsen Berge (side 122)
nr 7. Aanen Nilsen Kjære. (side  122)

femte slektsledd:
nr 1. Thorkild Eriksen Berge. (side 123)
nr 2. Peder Simosen Rislevig. (side 123)
nr 3. Peder Torjese Berge (side 124)
nr 4. Aanen Torjesen Berge. (side 124)
nr 5. Aanen Andersen Berge. (side 124)
nr 6. David Christensen Berge. (side 125)
nr 7. Nils Aanensen Kjære. (side 125)

sjette slektsledd:
nr 1,
nr 2,
nr 3,
nr 4,
nr 5,
nr 6. Torje Aanensen Berge. (side 128)
nr 7. Tellef Davidsen Berge.
nr 8. Ansten Davidsen Berge.
nr 9. Aanen Nilsen Kjære. (side 129)

syvende slektsledd:
nr 1.
nr 2.
nr 3.
nr 4. Torje Torjesen Berge. (side 133)
nr 5.
nr 6. Tellef Aanensen Kjære. (side 134)
nr 7. Los Aanen Torjesen Berge. (side 134)
nr 8.
nr 9.

åttende slektsledd:
nr 1. Zakarias Abrahamsen Berge.
nr 2.
nr 3.
nr 4.
nr 5.
nr 6.
nr 7. Iver Torjesen Berge. (side 137)
nr 8.
nr 9.
nr 10.
nr 11. Adolf M. Tellefsen Kjære.

niende slektsledd:
nr 1.
nr 2. Skipper Aanen Edvardsen, Lund. (side 139)
nr 3.
nr 4. Byggmester Theodor Edvardsen Andaas. (side 140)
nr 5.

4. Rasmus Tønnesens slekt (side 141)

første slektsledd, Rasmus Tønnesen Berge

annet slektsledd:
nr 1. Bokhadler C. R. Berge, Kristiansand.
nr 2. Rasmus Tobias Tønnessen Berge. (side 142)

5. Peder Sørensens slekt (side 142)

første slektsledd
Annet slektsledd:
nr 1. Søren Pedersen Fiskaa.
nr 2. Salve Pedersen Berge.
nr 3. Anders Pederse, Kristiansand.
nr 4. John Pedersen Berge.

tredje slektsledd:
nr 1. Peter Sørensen, Kristiansand.
nr 2. Bendik Sørensen Mæbø.
nr 3. John Sørensen Mæbø.
nr 4. Peder Salvesen Berge.
nr 5. Olaus Salvesen Berge.
nr 6. Peter Johnsen Berge. (side 144)

KJÆRE

Tormod Kjæres slekt (side 145)

nr 1.
nr 2.
nr 3.
nr 4.

4. Gunder Ingebretsens slekt (side 146)

første slektsledd, Gunder Ingebretsen Kjære. (side 146)

annet slektsledd, nr. 1. Peder Gundersen Kjære. (side 147)

tredje slektsledd, nr. 1. Tolli Pedersen Kjære. (side 149)

fjerde slektsledd:
nr 1. Peder Tellefse Kjære. (side 150)
nr 2. David Tellefsen Kjære. (side 150)

femte slektsledd, nr. 1. Tellef Davidsen Kjære. (side 150)

sjette slektsledd:
nr 1. Peder Tellefsen Kjære nummer to. (side 151)
nr 2. Torje Tellefsen Kjære. (side 151)
nr 3. Los Lars Tellefsen Kjære. (side 152)
nr 4. David Tellefsen Kjære. (side 153)

syvende slektsledd:
nr 1. Tellef Pedersen Kjære, nummer to. (side 153)
nr 2. David Pedersen Kjære.
nr 3. Aanen Pedersen Kjære. (side 154)
nr 4. Peter Pedersen Kjære. (side 154)
nr 5. Johannes Pedersen Kjære.
nr 6.
nr 7.
nr 8.
nr 9.
nr 10. nr 11.
nr 12. Bertel Larsen Kjære. (side 157)

åttende slektsledd:
nr 1.
nr 2.
nr 3.
nr 4.
nr 5.
nr 6.
nr 7.
nr 8.
nr 9.
nr 10. Bendik Bertelsen, Kristiansand. (side 162)

niende slektsledd:
nr 1.
nr 2.
nr 3.
nr 4.

5. David Mortensens slekt (side 164)

første slektsledd, David Mortensen Kjære.

annet slektsledd, Aadne Davidsen Kjære. (side 164)

tredje slektsledd, David Aadnesen Kjære. (side 165)

fjerde slektsledd:
nr 1.
nr 2.
nr 3.
nr 4.

femte slektsledd:
nr 1.
nr 2.
nr 3.
nr 4.

sjette slektsledd:
nr 1.
nr 2.

sjette slektsledd:
nr 1.
nr 2.

syvende slektsledd:
nr 1.
nr 2.

4. Osmund Pedersens slekt (side 170)

første slektsledd, Osmund Pedersen Kjære.
annet slektsledd, Herman Osmundsen Kjære.
tredje slektsledd, Peder Hermansen Kjære.
fjerde slektsledd, Herman Pedersen.

5. Juhr Fredriksens slekt (side 171)

første slektsledd, Juhr Fredriksen Kjære. (side 171)

annet slektsledd

tredje slektsledd

MÆBØ

1. Aadne Anstens slekt (side 176)

2. Ommund Tollisens slekt (side 176)

3. Tolli Jonsens slekt (side 177)

4. Engel Ingebretsens slekt (side 178)

første slektsledd

annet slektsledd

tredje slektsledd

fjerde slektsledd

femte slektsledd

sjette slektsledd

syvende slektsledd:
nr 1.
nr 2.
nr 3. Julius Engelsen, Kristiansand. (side 197)

5. Jan Pedersens slekt (side 197)

første slektsledd

annet slektsledd

tredje slektsledd

fjerde slektsledd:
nr 1.
nr 2. Los Thomas Arnesen Mæbø. (side 201) Hustru.
nr 3. Los Peder Arnesen Mæbø. (side 201)

femte slektsledd

sjette slektsledd

syvende slektsledd

åttende slektsledd:
nr 1. Arne Larsen Mæbø. (side 218)
nr 2. Karl Larsen Mæbø.
nr 3. Søren K. Pedersen Mæbø. (side 218)

5. Hans Tollisens slekt (side 219)

første slektsledd, Telle Rejersen. (side 219)

annet slektsledd

tredje slektsledd

fjerde slektsledd

femte slektsledd

sjette slektsledd

syvende slektsledd

åttende slektsledd

6. Axel Hansens slekt (side 236)

første slektsledd

annet slektsledd

tredje slektsledd:
nr 1.
nr 2.
nr. 3. Nils Hoskuldsen Sodefjed. (side 239)

fjerde slektsledd:
nr 1.
nr. 2. Axel Nilsen Sodefjed. (side 241) Hustru Karen Aanensdatter.

femte slektsledd:
nr 1.
nr. 2. Hans Axelsen Sodefjell. (side 242)

sjette slektsledd:
nr 1.
nr. 2. Axel Hansen Mæbø. (side 243) Hustru.
nr 3.

syvende slektsledd:
nr 1.
nr. 2. Los Rudolf Axelsen Mæbø. (side 244)
nr 3.
nr 4.
nr 5.

åttende slektsledd:
nr 1.
nr 2.

7. Ole Hansens slekt (side 247)

8. Ole Olsen Byremos slekt (side 249)

9. Nils Olsens slekt (side 250)

10. Ole Larsens slekt (side 253)

LINDEBØ

1. Christen Johnsens slekt (side 255)

første slektsledd, Christen Johnsen Lindebø. (side 255)

annet slektsledd, John Christensen Lindebø. (side 256)

tredje slektsledd, nr. 1. Christen Johnsen Lindebø nummer 2. (side 257)

fjerde slektsledd, nr. 2. Ansten Christensen Mæbø. (side 258)

2. Torje Simonsens slekt (side 272)

3. Ole Hansen Søms slekt (side 277)

4. Ole A. Fredriksens slekt (279)

første slektsledd, Ole A. Fredriksen Lindebø. (side 279)

5. Ole Rasmussens slekt (side 282)

6. Tobias Sørensens slekt (side 284)

7. Abraham Larsens slekt (side 286)

SKAALEVIG

1. Harald Bertelsens slekt (side 288)

 

2. Ole Knudsens slekt (side 297)

 

3. Lars Gundersens slekt (side 314)

 

4. Peder Møller Thomassens slekt (side 315)

første slektsledd, Peder Møller Thomassen Skaalevig.
annet slektsledd, Los Thomas Møller Skaalevig.
tredje slektsledd:
Kjøpmann Peder Møller, Flekkerøy.
Skipper Tønes Møller, Kristiansand.

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar