Post i Godfjord

I 1901 ble det åpnet de to poståpneriene GODFJORDEN og GAPØEN under Tromsø postkontor. I 1902 ble poståpneriene lagt under Harstad postkontor. I 1908 fikk begge poståpneriene nye navn, GODFJORD og GAPØY, dette etter den nye matrikkelen (offisielt stedsnavn). Og i 1911 ble det også poståpneri på REINSTAD. Med brevhus både på Mehus og Reinstad, ble det slik at i 1915 fikk brevhuset på Mehus endret navn fra GODFJORD til MEHUS.
1938 ble det åpnet brevhus på Kinn, med navnet KINNES. 1941 ble det åpnet brevhus på FINNSÆTER, men det ble nedlagt i 1965. 9414 GAPØY, som da var brevhus, ble nedlagt i 1971. 9415 KINNES ble nedlagt 1983, da var det også veg til Kinn.
Pr 01.01.1988 hørte Godfjord til Harstad Postområde, med de to postkontorene MEHUS og REINSTAD.
9412 MEHUS ble nedlagt i 1996. Postkontoret på Reinstad ble nedlagt 1998, men 9413 REINSTAD ble beholdt som postadresse for Godfjord. 8407 REINSTAD fikk nytt postnummer i 1999. Året etter ble det endret til 8407 GODFJORD. Senere endret til 8407 SORTLAND.

 

8407 GODFJORD

01.03.1999      9413 Reinstad fikk nytt postnummer, 8407 Reinstad.

01.10.2000      8407 Reinstad fikk nytt navn 8407 GODFJORD

mars 2012      Forslag om endring fra 8407 Godfjord til 8407 Sortland. Også Hognfjord legges da under 8407 Sortland.

9412 MEHUS

01.07.1901      GODFJORDEN poståpneri åpnet, under Tromsø Postkontor.
Poståpner: Ds.eksp. og gårdbr. Johan Kaspersen Mehus.

01.10.1902     Underlagt Harstad Postkontor

1905                poståpneren ble lønnet.

1908                Navnet endret til GODFJORD (navn i ny matrikkel)

01.01.1915      Navnet endret til MEHUS I SENJEN

01.04.1917      Poståpner: Ds.eksp. og gårdbr. Reinholdt Røkenes (f. 1880)

01.10.1921      Navnet endret til MEHUS I SENJA

11.03.1950      Poståpner: Ds.eksp. Ole B. Røkenes (f. 1913).

01.01.1953      Navnet endret til MEHUS I KVÆFJORD

01.11.1973      underpostkontor

01.08.1975     Navnet endret til MEHUS

01.01.1977      postkontor C

23.09.1978      Poståpner/styrer:

01.10.1983      Poståpner/styrer: Landpostbud Helge Elif Røkenes (f. 1947).

01.04.1996      nedlagt. Ny postadresse 9413 Reinstad

 

9413 REINSTAD

01.10.1911      poståpneri, poståpner: Ds.eksp. Mathias Andersen Reinstad

1914                poståpnern ble lønnet

01.08.1925      poståpner: Ds.eksp. og handelsmann Erling Reinstad (f. 1897)

01.11.1973      underpostkontor

01.04.1976      poståpner/styrer: Otto M. Reinstad (f. 1927)

01.01.1977      postkontor C

01.10.1983      poståpner/styrer: Kjell Reinstad (f. 1933)

01.10.1998      postkontoret nedlagt

01.03.1999      nytt postnummer 8407

01.10.2000      nytt navn GODFJORD

 

9414 GAPØY

01.07.1901      GAPØEN poståpneri, poståpner: Ds.eksp. og gårdbruker Ole Kind (f. 1855)

1908      navn endret fra Gapøen til Gapøy

15.03.1922      poståpner: Jacob Kind

15.08.1933      poståpner: Ds.eksp. Bernhard Kind (f. 1903)

01.08.1970      brevhus I, brevhusstyrer: Johan Johansen (f. 1924).

01.10.1971      nedlagt

Kommentarer:
Ole Kind (04.05.1855 Kinn-06.11.1921 Gapøy).
Jacob Kind (Jacob B Kind 22.03.1897- eller Jacob Iver Kind 13.02.1900-12.11.1980) var sønn av Ole Kind.
Bernhard Kind (16.03.1903-22.09.1970) var bror til Jacob Kind.
Johan Hartvig Emil Johansen (01.04.1924-18.04.1996).

 

9415 KINNES

Se Poststedsdatabasen

01.04.1938      brevhus, brevhusstyrer: gårdbruker Jacob R. Kind (f. 1879).

02.02.1949      brevhus II

01.02.1957      brevhusstyrer: Ds.eksp.  Jacob Chr. Kind (f. 1913).

01.01.1960      brevhus I

01.10.1983      nedlagt

Kommentar: Poststedsdatabasen oppgir Jacob B Kind som brevhusstyrer 01.04.1938, skal være Jacob R Kind, (04.04.1879-08.10.1957). Hans sønn Jacob Chr. kind (26.08.1913-11.08.2001) overtok i 1957.

 

Legg igjen en kommentar