Telehistorie

Telefon til Kinn

Fra Myrland til Finnsæter går det en firetråds telefonlinje, som fortsetter til Kinn som totråds linje. Tråden er 4 mm blank jerntråd på porselen-isolatorer som er skrudd fast i stolper (294 stolper, nummerert 77 – 371), loddede skjøter. Telefonlinja er i drift. Denne telefonlinja har vesentlig bedre overføringsegenskaper og lavere tap enn tradisjonell luftkabel med bærewire. De 5,4 km moderne telefonkabel (0,6 mm luftkabel, jordkabel og sjøkabel) fra sentralen på Austerlandet til telefordeleren på Myrland har en antatt elektrisk resistans på 608 Ohm.

Men den mye lengre jerntrådlinja fra Myrland til Kinn har kun omkring 442 Ohm, som er vesentlig bedre. Jerntrådlinja har heller ikke forstyrrelser og overhøring/krysstale av betydning, og er å anse som en transmisjonslinje med overføringsmulighet for data.

Bredbånd på Kinn

På Kinn i 2012 hadde Telenor kun 2G/EDGE dekning, ikke 3G.
Det kan synes som at dekningen på Kinn ble dårligere etter moderniseringen av basestasjonene 2011/2012.
Det er sannsynlig at det er en Telenor basestasjon i Kvæfjord som benyttes.
Med 4G i fremtiden, antas det at det blir en vesentlig bedring på Kinn.

Netcom bredbånd er også testet på Kinn høsten 2012, men er dårligere enn Telenor. Se dekningskart Netcom.
Netcom har stort sett ikke 3G-dekning i Risøyhamn heller, noe Telenor har.

Ice.net
Dekning for Kvæfjord pr okt 2012: 22% geografisk dekning, 12% boligdekning, 16% hyttedekning.
Aktuell sender for Kinn er Rubbestadfjell på Sør-Senja, men den er nok for langt unna til å ha reell dekning.
Ved testing i 2013 har ICE ingen dekning på Kinn.

Totalnett (radiobasert bredbånd) har høsten 2012 svart at de ikke leverer bredbånd på lokalisasjonen, og foreslår Ice. Forøvrig leverer Totalnett radiobasert bredbånd i Andøy kommune. Det kan være mulighet for at de ikke har konsesjon for Sortland kommune.

Nordlysnett som er en avdeling av Andøy Energi, leverer radiobasert bredbånd på 3,5 GHz i Andøy kommune. Iht dekningskartet er det ikke dekning på Kinn eller nærliggende område. Basestasjoner på Åseåsen og Sauramasta m.m.
Åseåsen er i skygge fra fjellene, mens det finnes steder ved Kinn som har fri sikt mot Saura. Fra husene er det ikke sikt. Sommeren 2013 er det testet med midlertidig plassering nede ved havet noen hundre meter nord for husene på Kinn, og selv om avstanden til senderen er 22 km, har det vært tilfredsstillende signalstyrke og hastighet. Nordlysnett benytter abonnentutstyr fra Nera Networks AS.
Nå (2014) er det fast plassert utstyr oppe i fjellsiden ved Kinn, med fri sikt til Saura. En liten godt bardunert mast med antenne, og et stort utendørs elskap med alt øvrig utstyr. Alt godt festet i fjell. Plasseringen er slik at det ikke er utsatt for snøskred og steinsprang. Strøm er ført frem, 650 meter kabel er lagt fra husene på Kinn, og foreløpig benyttes samme kabel for internett (god hastighet, men litt forsinkelse). Det vil bli montert en liten 5 GHz radiolink ned til Kinn i løpet av 2017.
Nordlysnett er som en av få leverandører i Norge, istand til å holde kundene informert om feil og problemer på nettet. Et eksempel for andre internettleverandører på hvordan det bør gjøres.

ADSL
Telefonsentralen på Austerlandet i Godfjord er utbygd for ADSL, linjeavstanden til Kinn er ca 21 km, men da blir det for langt uten forsterkerutstyr.

 

 

Legg igjen en kommentar