Kinnes Elektrisitetsverk

 

Kinnes Elektrisitetsverk A/L

 

På generalforsamling 14 juni 1948 ble midlene fra Andelsselskap Kinnes overført til det nystartede Kinnes Elektrisitetsverk A/L. Ved oppstarten var Jacob Chr. Kind formann i styret.

År 1948 den 14. juni ble det holdt generalforsamling i det nystiftede Kinnes Elektrisitetsverk A/L.

Sak 2 – 1948
Valg av styre
Vedtak:
Valgt ble:
1. Jacob Chr. Kind, formann
2. Nils Henriksen, nestformann
3. Peder Jentoftsen
4. Jonas Henriksen
5. Bjarne Nilsen
Varamenn:
1. Alfred Heggelund
2. Torleif Kind
Til arbeidsleder ble valgt Jonas Henriksen.

Sak 2 – 1948.
Disponering av de midler som tilhører Andelsselskapet Kinnes.
Vedtak:
Andelsselskapet Kinnes nedlegges, og dets midler overføres til det nystartede Kinnes Elektrisitetsverk A/L. På generalforsamlingen ble videre bestemt at to av styremedlemmene går ut hvert år, hvorfor valg av nye blir å foreta på hver generalforsamling som skal avholdes i januar hvert år.
Da anlegget, på grunn av prisstigning, kommer til å bli betraktelig dyrere enn overslaget i januar 1947, ville man vente med å bestemme strømprisen inntil et fullstendig overslag forelå.

 

 

Kraftverket ble bygd med 305 m 10” rørledning og netto fallhøyde 40,5 m.

Rørene er trerør med innvendig diameter 250 mm, for 0 – 45 m trykk, og holdt sammen av tykk ståltråd. Produsert av Tubus Trerørfabrikk A/S, Greåker. Turbinen er en horisontal dobbel pelton, 25 HK, produsert i 1952 av Olaf Sørums Mek. Verksted

Den første generatoren var en 230V – 18kW – 1000 omdreininger/min likestrømsgenerator, produsert i 1951 av Macfarlaine Co. Generatoren var kompoundviklet.
Den ble levert av Elektrisitetsfirmaet Sønnico, Oslo.. En håndbetjent shuntregulator ble montert på veggen.

Jacob Chr. Kind erstattet likestrømsgeneratoren senere med en 3-fase 230V 50 Hz vekselstrømsgenerator.

Det var vanskelig å skaffe kobbertråd, men etter søknad til Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen 30 mai 1949 fikk elektrisitetsverket kjøpetillatelse på 900 meter kobbertråd av tverrsnitt 70 mm2.

Regnskapet for Kinnes Elektrisitetsverk AL viser følgende kostnader:
Rørgate  kr 8504
Turbin kr 10500
Generator kr5785
Apparatanlegg kr 600
Sement, forskaling, diverse kr 2280
Lavpentlinjer kr 2922
Renter kr 211
Sum kr 33339

 

 

Utdrag av jubileumsboka Det e’ glo i strengan! : Andøy energi 1946-1996

På høstparten 1967 ble Andøy Kraftlag bedt om å gi et kostnadsoverslag for bygging av 22 kV kraftlinje fra Lovik til Kinn i Kvæfjord kommune. Der hadde de 5 oppsitterne tidligere gått sammen om å bygge ut et fall i Mølnelva til et likestrømsanlegg på 18 kW/230 V. Verket kom i drift i 1950. Nå var det ønske om å komme inn på samkjøringsnettet og få del i fellesskapet. Kostnadsoverslag som inkluderte transformator og reparasjon av lavspentnett, ble utarbeidet og innsendt til NVE. Overslaget var på Kr. 200.000.-. Av de alternativer som forelå, fant NVE at billigste løsning for stabil krafttilførsel til Kinn, ble å bygge kraftlinje fra Lovik. Andøy Kraftlag vedtok å bygge denne linja, men på grunn av forventet liten inntekt av strømsalg, var det gitt en forutsetning at det ble gitt statsstønad på Kr. 200.000.- til anlegget. Det ble ellers regnet med at inntekter og driftsutgifter såvidt ville balansere. Det ble gitt statsstøtte på Kr. 194.000.-, og støtte fra Kvæfjord kommune med Kr. 6.000.-. Arbeidet ble påbegynt 1968, og fullført i 1969.

 

 

 

Legg igjen en kommentar