Gårdshistorie for Berg kommune, Senja i Troms

[dropcap]! Denne side er et arbeidsdokument, er fortsatt uferdig, og da man stadig finner nye opplysninger, blir det aldri helt ferdig.
Legg gjerne link til http://godfjord.no/skaland . Flyttes siden, blir du automatisk videresendt til ny plassering.
Da dette er et arbeidsdokument, er alt plassert i samme dokumentet. Det er enklest når man arbeider med stoffet.
Ser du feil eller mangler, vil vi gjerne ha de opplysningene.
Kontaktperson ifm rettinger og tillegg: tom.olaf.magnussen@gmail.com , mobil 91717489 (jobber på Skaland).

Her kan du fritt bruke det som står på siden, det er ingen copyright eller krav til å oppgi kilde.
Kan denne siden være med på å gi flere interesse og innsikt i slekt og slektsforskning, er hensikten oppnådd.
Så langt det lar seg gjøre, er det lagt inn link til kildene som er tilgjengelig på nett. Der hvor link til folketelling er lagt inn uten at innholdet er gjengitt, vil det komme etterhvert.

Innholdet er organisert på hver enkelt gård så langt det lar seg gjøre, slik at det skal være mulig å følge de enkelte familier gjennom år og generasjoner. En del feil vil det naturligvis være, men årsaken er oftest feilskrivninger i folketellinger. Det gjelder både skrivemåter for navn, fødselsår, etc. Det er i mange tilfeller lagt inn linker til håndskrevne originalsider, slik at den enkelte selv kan lese håndskrevet tekst, og prøve å tolke den.

Alle kirkebøkene og en rekke andre protokoller ble ødelagt da Berg prestegård brant høsten 1845.

Linker til Digitalarkivet vil kunne bli endret, da
Riksarkivaren har bestemt at det gamle arkivsystemet ikke skal brukes etter 31.12.2013.
[/dropcap]

 

Mefjorden

Gårdsnummer 1 – 2 – 3.
Medfjordbotten (gnr 1, tidligere løpenr 86),
Øvergaard, Yttergaarden, Græshopen, Indergaard,
Senjahopen / Hopen (gnr 2, tidligere løpenr 82-83-84-85),
Mefjordvær / Mefjord (gnr 3, tidligere løpenr 78-79-80-81), Solheim.

Ersfjord – Strandby

Gårdsnummer 4 – 5 – 6. Tidligere løpenr 69-77.
Ersfjord (gnr 4, tidligere løpenr 75-76-77),
Stenfjord (gnr 5, tidligere løpenr 72-73-74)
Strandby(gnr 6, tidligere løpenr 69-70-71)

Gårdsnummer  7 – 13. Tidligere løpenr 57-68
Bøvær / Bø (gnr 7, tidligere løpenr 67)
Bergs Prestegård (gnr 8, tidligere løpenr 66)
Bergsøyene (gnr 9, tidligere løpenr 68)
Skaland / Skagland (gnr 10, tidligere løpenr 65)
Nordfjord (gnr 11, tidligere løpenr 57-58-59)
Lutnes (gnr 12, tidligere løpenr 60-61)
Bergsbotn (gnr 13, tidligere løpenr 62-63-64)

Havn – Fladnæs

Gårdsnummer 14 – 17.
Strømsnæs, Strømsbotn, Storjord, Finsæter, Havn, Bergsøerne.
Bergsøyene (gnr 9, tidligere løpenr 68)
Langvoll (gnr 14, tidligere løpenr 54-55)
Straumsnes / Straumsbotn (gnr 15, tidligere løpenr 56)
Finnsæter (gnr 16, tidligere løpenr 52-53)
Hamn / Havn (gnr 17, tidligere løpenr 51)

1701-manntall ??

De enkelte gårder

Mefjordbotn

1  Mefjordbotn

Stedsnavn:
1838 – Midtfjordbotn, 1886 – Mefjordbotn
Løpenummer 86.

Folketelling 1801 for Mefjordbotn:
Bertinus Janssen, 42 år, . . .

Folketelling 1801 for Øiefiord:
Gregus Meldal, 68 år, . . .

Gårdsmatrikkelen 1836, eier: Esajas Bastiansen

Folketelling 1865 for Midfjordbottn 86:
Lars Petersen, . . .

Folketelling 1865 for Midtfjordbottn 86:
Ole Gabrielsen, 36 år, . .

Folketelling 1875 for løpenr 86a:
Ole Gabrielsen (1830), fisker og gårdbruker, leilending, gift med
Ingeborg Anna Pedersdatter (1834 Lenvik)
Peter Jørgen Olsen (1858), sønn
Kristofer Greger Olsen (1863), sønn
Johanna Andrea Petrina Olsdatter (1868), datter
Karoline Kristine Olsdatter (1869), datter
Kristofer Gabrielsen (1836), tjenestedreng
De hadde 1 hest, 4 kyr og 12 sauer.

 

Folketelling 1865 for Midfjordbottn:
Andreas Gabrielsen, 33 år, husmann uten jord, ugift

 

Folketelling 1875 for løpenr 86b:
Andreas Gabrielsen (1833), fisker og gårdbruker, leilending, gift med
Serina Maria Olsdatter (1836 Lenvik)
Beret Kjerstine Mattisdatter (1862) Stedatter datter
Maria Emelia Andreasdatter (1871) datter
Søren Nikolai Meyer (1874) sønn
Ingeborg Sofia Olsdatter (1834 Lenvik) enke, tjenestejente
Jakob Martin Sørensen (1866 Lenvik) sønn
Hansina Petrina Sørensdatter* (1864) datter
De hadde 2 kyr, 14 sauer og 1 gris.

Folketelling 1865 for under 86b:
Mathias E Nilsen, . . .

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn:
Ole Gabrielsen
Edvard Enoksen

1/1  Nedregård

Eier i 1950: Ole M. Jørgensens arv.

1/2 Øvergård (tidligere Øvergaard)

Eier i 1950: Olai Enoksen m.fl.

1/3  Nergård

Eier i 1950: Sedolf Enoksen

1/4  Mellemgård

Eier i 1950: Edvin Enoksen

Senjahopen

2  Hopen

Stedsnavn:
1838 / 1886 – Hopen
Løpenummer 82, 83, 84 og 85.

Folketelling 1801:
Søren Larssen, 39 år, . . .

Gårdsmatrikkelen 1836, eiere:
Løpenr 82: Nils Pedersen
Løpenr 83: Henning Rasmussen
Løpenr 84: Gabriel Jansen
Løpenr 85: Søren Larsen

Folketelling 1865 for 85:
Jacob Kristiansen, 46 år, . .

Folketelling 1865 for 85:
Peder Rasmussen, 48 år, . .

Folketelling 1865 for 84:
Enok Larsen, 52 år, . .

Folketelling 1865 for Hopen:
Hans Hemmingsen, 42 år, . .

Folketelling 1865 for Hopen 82:
Martin Maursund, 57 år, . .

Folketelling 1865 for Hopen 83:
Edevard Nilsen, 35 år, . .

2/1  Yttergården (tidligere Yttergaarden, Græshopen)

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn for løpenr 82: Edvard Nilsen

Eier i 1950: Peder Kristiansen

2/2  Hopen (tidligere Græshopen)

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn for løpenr 83: Tobias Severin Hansen

Eier i 1950: Thorleif Tobiassen

2/3  Hopen

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn for løpenr 84: Enok Larsen

Eier i 1950: Enok Hansen m.fl.

2/4  Hopen

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn for løpenr 85: Peder Andreas Rasmussen

Eier i 1950: Ingbert Hansen

2/5 Indergård (tidligere Indergaard)

Eier i 1950: Tobias Hansen

Eier i 1950 for bruksnummerene 6 – 52.
2/6  Stengård:  Reiert Rikkardsen
2/7  Sletten:  Haldor Hansen
2/8  Solstrand:  Sivert Esaiassen
2/9  Rydningen:  Nelly Kristiansen
2/10  Strand:  Sigleif og Magnor Vik
2/11  Vik:  Sigleif og Magnor Vik
2/12  Arnestad:  Arne Markussen
2/13  Fredheim:  Ole Simonsen
2/14  Larseng:  Olaf Larsen
2/15  Resseng:  Haldor Hansen
2/16  Hopsbruket:  Hilbert Karlsen
2/17  Heimgård:  Petter Markussen
2/18  Mellemgård:  Sivert Esaiassen
2/19  Nyheim:  Marinius Kristiansen
2/20  Stranda:  Kolin Kristiansen
2/21  Kjosbakken:  Berg kommune
2/22  Hamnsteinen:  J. Eilertsen & Sønn
2/23  Friheim:  Kitty Fredriksen
2/24  Vangen:  Markus Markussen
2/25  Barholdt:  Arthur Reiertsen
2/26  Smestad:  Johannes Johansen
2/27  Hamstad:  Johan Eilertsen jr.
2/28  Stensland:  Othelius Reiertsen
2/29  Haugen:  Olai Enoksen
2/30  Karlstad:  Karl Esaiassen
2/31  Fjelltun:  Magne Reiertsen
2/32  Mellemjord:  Sedolf Olsen
2/33  Kvanstad:  Magne Larsen
2/34  Olsborg:  Birger Olsen
2/35  Tryggstad:  Jens Hansen
2/36  Myrlund:  Ingbert Hansen
2/37  Grønnjord:  William Knutsen
2/38  Kveldro:  Johan Bjarnesen
2/39  Myrvang:  Amandus Karoliussen
2/40  Solgård:  Sigurd Hansen
2/41  Nyvoll:  Otto Markussen
2/42  Ørnebakken:  U. L. Havørn
2/43  Elvevoll:  Jens Eilertsen
2/44  Hopsbrukneset:  Hilbert Karlsen m.fl.
2/45  Berg:  Berg kommune
2/46  Solstad:  Knut Simonsen
2/47  Myreng:  Berg kommune
2/48  Steinvoll:  Esther Hansen,m.fl.
2/49  Ringhaug:  Egil Jakobsen
2/50  Fredriksbo:  Hilbert Karlsen m.fl.
2/51  Rabben:  Christian Eilertsen
2/52  Signstad: Sverre Esaiassen

Mefjordvær

3  Mefjord

Stedsnavn:
1838 – Midtfjord, 1886 – Mefjord
Løpenummer 78, 79, 80 og 81.

Folketelling 1801:
Ole Anderssen, 70 år, . .

Gårdsmatrikkelen 1836, eiere:
Løpenr 78: Ole Olsen
Løpenr 79: Jan Olsen
Løpenr 80: Christopher J. Brox
Løpenr 81: Erik Larsen

Folketelling 1865 for 78:
Bertinus Danielsen, 36 år, . . .

Folketelling 1865 for 80:
Andreas Sørensen . .

Folketelling 1865 for 81:
Einar Einarsen . .

Folketelling 1865 for 79:
Anders Skanke, 35 år Røraas, . .

Folketelling 1865:
Andreas Thronsen, 50 år, . .

Folketelling 1865:
Hans Larsen, 60 år, . .

3/1  Mefjord

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn for løpenr 78: Henrik Bertinussen

Eier i 1950: Peder Brox

3/2  Mefjord

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn for løpenr 79: Ole Edvard Olsen

Eier i 1950: Emil Sivertsen

3/3  Mefjord

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn for løpenr 80:
Jens Bing Johannessen
Andreas Sørensens Enke

Folketelling 1910 for Mefjord 3/3, Mefjordvær, Berg: (link til nye Digitalarkivet)
Jens Sørensen (12.03.1861, Berg), gift, fisker og arbeider.
Kristianne Sørensen (18.11.1873, Balsfjord), gift.
Petra Sørensen (09.02.1898, Berg), datter.
Kristine Sørensen (02.09.1900, Berg), datter.
Eldis Sørensen (04.09.1903, Berg), datter.
Søren Jakobsen (15.06.1868, Berg), gift, midlertidig, fisker.

Ved folketelling 1900 er de bosatt på Hulhaugen 5/5, Berg. (link til nye Digitalarkivet)

Petra Karoline (09.02.1897/98-12.02.1984) ble gift med Håkon Meyer Håkonsen (07.05.1900-11.01.1973). Bosatt Skjellelv.
Kristine (02.09.1900-1985) ble gift med Oskar Karl Meyer Eilertsen (1893-1980). Bosatt Bø (Bøvær).

Eier i 1950: Jens Fredriksen

3/4 Mefjord

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn for løpenr 81: Hans Martin Einarsen

Eier i 1950: Fritz Pettersen

3/5  Solheim

Folketelling 1910 for Selheim Mefjord:
Alex Nilsen (04.11.1849 Bodin), handelsmann, gift
Osvald Nilsen (14.08.1887 Tromsø), sønn, fiskearbeide
Magna Kind (14.07.1888 Kvæfjord), tjenestepike
Karl Sannes (19.06.1875 Lenvik), fiskearbeider, ugift
….
….

Magna kom fra Dortheastua 1/2 Kinn i Kvæfjord, senere gift og bosatt på Andøya.
Osvald Nilsen giftet seg senere med Henny Elise Heitmann (1892-1952) fra 14/2 Lavoll i Berg, hun vokste opp hos farbroren herredskasserer Daniel Heitmann på 10/5 Skogland.
Slektstre på geni.com: Alexander Nilsen, Osvald Alf NilsenMagna Adeleide Jakobine Nilsen, ,

Eier i 1950: Joakim Johansen m.fl.

Eier i 1950 for bruksnummerene 6 – 43.
3/6  Bakken:  Johannes Skancke
3/7  Krambutomten:  Ernst Eriksen
3/8  Appaltomten:  Ernst Eriksen
3/9  Salteritomten:  Ernst Eriksen
3/10  Kalvantomten:  Ernst Eriksen
3/11  Smibakken:  Søren Einarsen
3/12  Sjøtomt:  Brødrene Vang
3/13  Indre Henrikstøen:  Ernst Eriksen & Sønn
3/14  Indre Bingen:  Marie Magnussen og Sigurd Magnussen
3/15  Ytre Kvalvik:  Marie Magnussen og Sigurd Magnussen
3/16  Solhaug:  Noralf Magnussen og Kåre Larsen
3/17  Strandstykket:  Johs. Skancke
3/18  Solvang:  Haga Skancke
3/19  Vika:  Peder Brox
3/20  Nygård:  Arthur Simonsen
3/21  Fjærstein: (ikke registrert)
3/22 Strand  Hjalmar Johansen
3/23  Steingrunn:  Asbjørn Eriksen
3/24  Elvestrand:  Adolf Larsen
3/25  Solbu:  Henry Larsen
3/26  Heimstad:  Sigvald Sivertsen
3/27  Kveldro:  Anders Sivertsen
3/28  Sørgård:  Kåre Kristoffersen
3/29  Steinhaug:  Birger Berntsen
3/30  Storstø:  Sverre Einarsen
3/31  Nyheim:  Karl Sivertsen
3/32  Ytregård:  Egil Johansen
3/33  Skogholt:  U. L. Alveland
3/34  Fredbo:  Simon Slettum
3/35  Rydningen:  Lars Enoksen
3/36  Lynghaug:  Theus Henriksen
3/37  Stormbu:  Fritjof Brox
3/38  Rognmo:  Rolf Larsen
3/39  Vesleheimen:  Ingolf Wilsgård
3/40  Solgård:  Magnar Magnussen
3/41  Elvemo:  Oddmund Kristoffersen
3/42  Rorbutomta:  Ernst Eriksen & Sønn
3/43  Moen:  Rasch Danielsen

Ersfjord

4  Ersfjord

Stedsnavn:
1838 / 1886 – Ersfjord
Løpenummer 75, 76 og 77.

1661:    4 bruk
1723:    1 bruk
1802:    3 bruk
1820:    4 bruk, men 2 lå øde
1835:    2 bruk
1838:    Garden fikk matrikkelnr 4.
1862:    Løpenummer 77 ble delt i to.
1863:    2 bruk
1881:    Løpenummer 77 ble delt i tre (77a – 77b – 77c)
1949:   11 bruk

Folketelling 1801:
Johannis Henrichssen, 43 år, fisker, bonde uten åker, kun noen kyr, gift (1. ekteskap) med
Jacobet Persdtr, 66 år (3. ekteskap)
Andreas Carolussen, 26 år, konens sønn etter 2. ekteskap
Hans Peder Carolussen, 20 år, konens sønn etter 2. ekteskap
Anne Henrichsdtr, 40 år, ugift, tjener
Anne Catrine Andersdtr, 29 år, ugift, tjener
Alet Justdatr, 30 år, tjener
Inger Olsdatr, 19 år, tjener
Enoch Sørenssen, 9 år, fosterbarn
Geertrud Erichsdatt, 80 år, enke

Andreas Carolussen var eier av løpenr 75 i 1836.
Slektstre på geni.com: Andreas Karoliussen (ca 1775-1832),

___________________________________________________________

Folketelling 1801:
Zacharias Christopherssen, 67 år, fisker, bonde uten åker, kun noen kyr, dårlig helse, gift med
Ingebor Larsdtr, 65 år
Martinus Hemmingssen, 23 år, ugift, tjener
Anne Catrine Hemmingsdattr, 17 år, tjener
Anne Reinholtsdattr, 12 år, tjener
Marta Gregusdattr, 63 år, ugift, vanfør

Slektstre på geni.com: Zacharias Christophersen,

Folketelling 1801:
Christopher Zachariassen, 35 år, fisker, bonde uten åker, kun noen kreatur, gift med
Olava Friderichsdatr, 30 år
Hanna Christophersdatr , 10 år, datter
Birgitte Christophersdatr, 8 år, datter
Ingebor Christophersdatr, 6 år, datter
Zacharias Christopherssen, 3 år, sønn
Niels Anderssen, 36 år, tjener, ugift
Anne Henrichsdtr, 36 år, tjener, ugift

 

Christoffer (1766-1818) var sønn av Zacharias Christopherssen (ca 1734-1812). Han var gift med Olava Fredriksdatter (1771-1812) og Christianna Brox (1769-1847). Christianna Brox var gift med Tarald, men hun ble enke, og giftet seg deretter med Christoffer som hadde 6 barn fra første ektsteskap.
ca 1790 fikk  Christopher Zachariasen utenfor ekteskap sønnen Zacharias Christophersen (konfirmert 1808) med Margrethe Maria Hansdatter (1766-1848). Zacharias ble oppfostret hos Jacob Olsen på Holmen i Lenvik.
Slektstre på geni.com:

_________________________________________________________

Gårdsmatrikkelen 1836, eiere:
Løpenr 75: Andreas Carolussen
Løpenr 76: Christopher Zachariassens Enke
Løpenr 77:

4/1,2  (4/1 og 4/2) Ersfjord

Løpenummer 75, 76

Folketelling 1865 for 75, 76:
Johan Andersen, 60 år, Lenvik, gårdbruker og selveier, gift med
Marie M. Unsgaard, 46 år
Abert Anthon Johansen, 21 år, sønn
Kornelia Jokkumsdatter, 28 år, tjenestepike
Vilhelmine Johansdatter, 22 år, tjenestepike
Barbro S. Johansdatter, 78 år, fattiglem
Elen B. Eriksdatter, 4 år, pleiedatter
Kristian Jensen, 3 år, pleiesønn
De hadde 1 hest, 9 kyr og 27 sauer.

Johan Andersen var sønn av Anders Gudmundsen og Synnev Andersdatter.
Slektstre på geni.com:
Johan Andersen (1805-1870), Marie Margrethe Andersen (Unsgaard) (1829-), Albert Anton Johansen (1846-1921),

Folketelling 1875 for 75, 76:
Albrigt Anton Johansen (1847), fisker, gårdbruker og leilending, gift med
Kristianna Ovidia Johansen* f Heitmann (1845)
Johanna Fredrikka Albrigtsdatter* (1875), datter
Ingeborg Maria Albrigtsdatter* (1866), datter
Elen Bertine Eriksdatter (1861), pleiedatter
Marie Unsgaard (1820), enke, kårkone, husfarens mor
Kristofer Pedersen (1848 Mo), tjenestegutt, fisker
Pedersen Hansen (1850 Svossel Sverige ), losjerende, fisker
De hadde 1 hest, 6 kyr, 20 sauer og 1 gris.

 

Slektstre på geni.com:
Albert Anton Johansen (1846-1921), Kristianna Ovidia Johansen (1844-),

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: Albert Anton Johansen

Folketelling 1900:
Albert Anton Johannessen (1846) gift med Kristianne Ovidie Johansen (1843)
Joakim Ingbert Johanessen (1877), sønn
Daniel Heitmann Johanessen (1880), sønn
Marie Margrette Johanessen (1884), datter
Anton Kristian Andersen (1888), sønn
Oline Hansine Knutsen (1894), datter

Slektstre på geni.com:
Albert Anton Johansen, Kristianne Ovidia (Heitmann) Johansen, Joakim Johansen, Daniel Johansen, Oline Knutsen,

Folketelling 1910:
Albert Anton Johansen (06.04.1846) gift med Kristianne Johansen (13.02.1844)
Daniel Johansen (29.12.1880), sønn
Oline Knutsen (19.08.1894), datter
Ella Andreassen, datter
Anton Andersen (19.09.1888)

 

Albert Anton Johansen døde 18.06.1921, gravlagt Berg gamle kirkegård.

Slektstre på geni.com:
Albert Anton Johansen, Kristianne Ovidia (Heitmann) Johansen, Daniel Johansen, Oline Knutsen,

Folketelling 1910:
Joakim Johansen (09.01.1878) gift med Emilie Johannessen (30.11.1875)
August Johansen (21.12.1907), sønn
Sigurd Rikardsen (16.07.1891, Lenvik), gårdsarbeide og fiskeri, fast bosatt
Hilda Sørensen (25.05.1886, Hillesø), sypike og kjøkkenpike, midlertidig bosatt

 

Slektstre på geni.com:
Joakim Johansen, Emilie Johansen, August Johansen,

___________________________________________________

Folketelling 1900:
Hans Lind Jakobsen (1857, Hillesø) gift med Else Marie Emilie Eriksen (1867)
Jakob Johan Gunelius Hansen (1887), sønn
Dorthea Marie Hansen (1892), datter
Erikka Danie?? Hansen (1899), datter
Golla Jakobsen (1834), enke, tjenestejente

 

Slektstre på geni.com:
Hans Lind Jakobsen,  Jakob Johan Gunelius Jakobsen Lind,   Golla Marie Olesdatter.

Husmand på 4/1,2  Folketelling 1910:
Hans Lind Jakobsen (21.05.1856) gift med Else Jakobsen (14.10.1868)
Erikka Hansen (27.04.1899), datter
Ingbert Hansen (11.03.1901), sønn
Allida Hansen (18.09.1903), datter
Hilmar Hansen (09.07.1906), sønn

 

Slektstre på geni.com:
Hans Lind Jakobsen,

____________________________________________________

Folketelling 1900:
Jakob Martin Sørensen (1864, Tromsøsundet) gift med Jensine Ovidie Sørensen (1861)
Henrik Kristian Adolf Jakobsen (1888), sønn
Jakob Johan Olai Jakobsen (1890), sønn
Sigurd Ingbert Jakobsen (1892??), sønn
Jakobine Jensine Konstanse Jakobsen (1894), datter
Kattinka Kristine Alida Jakobsen (1898), datter
Nikolai Albert Iversen (1875), fisker, gift

 

Slektstre på geni.com:
Jacob Martin Sørensen, Jensine Ovedie Sørensen, Henrik Kristian Adolf Jakobsen,

Husmand på 4/1,2  Folketelling 1910:
Jakob Sørensen (02.07.1864) gift med Jensine Sørensen (1862)
Henrik Jakobsen (09.05.1887), sønn
Johan Jakobsen, sønn
Sigurd Jakobsen (30.06.1892), sønn
Katinka Jakobsen (25.05.1898), datter
Jakobine Jakobsen (23.02.1894), datter
Albert Jakobsen, sønn
Andreas Pedersen (1880), fisker, gift, midlertidig

 

Slektstre på geni.com:
Jacob Martin Sørensen,  , Henrik Kristian Adolf Jakobsen,

________________________________________________________

Folketelling 1900:
Melker Elias Sørensen (1868) gift med Anna Ovidie Johannessen (1872, Ibestad)
Haakon Andreas Andreassen (1894, Ibestad), sønn

Slektstre på geni.com: Melker Elias Sørensen,

_________________________________________________________

Eier i 1950: Ole Olsen

Eier av 4/1 Ersfjord i 2013: Janita Olsen

4/3  Ersfjord

Løpenummer 77

Folketelling 1865 for 77a:
Ole M. Eriksen, 43 år, gårdbruker og leilending, gift med
Signild M. Andreas T., 33 år
Lorntine Olsdatter, 12 år, datter
Andreas T. Olsen, 1 år, sønn
Davine Eriksdatter, 21 år, pleiedatter
Kristian V. Olsen, 7 år, pleiesønn
Kristine Andreasdatter, 24 år, tjenestepike

 

Folketelling 1875 for 77a:
Ole Martin Eriksen (1823), fisker, gårdbruker og leilending, gift med
Signild Marie Elisabeth Eriksen* f Brox (1833)
Andreas Trane Broks Olsen* (1865), sønn
Kristine Marie (1843), tjenestepike
Anna Olava (1873), hennes barn
Andreas Trane Broks (1800 Tromsøysund), Signhild’s far
De hadde 4 kyr og 12 sauer.

 

Signhild var datter av Andreas Trane Brox og Else Marie Johansdatter. I 1865 bodde Andreas hos sin sønn Edevard Andreassen, i 1875 hos datteren Signhild.
Slektstre på geni.com:
Ole Martin Eriksen, Signhild Maria Elisabeth BroxAndreas Trane Brox Olsen,  , Andreas Trane Taraldsen Brox.

____________________________________________

Folketelling 1865 for 77b:
Søren Mosesen, 34 år, gårdbruker og leilending, gift med Johanna P. Andreasdatter, 36 år
Ane Lisabeth Larsdatter, 66 år, enke, hans mor
Andreas M. Sørensen, 10 år, hans sønn
Ingvard L. Sørensen, 8 år, hans sønn
Sigvard J. Sørensen, 3 år, hans sønn
Kristiane E. Sørensdatter, 5 år, hans datter
Kristian Larsen, 83 år, enkemann, fattiglem

 

Slektstre på geni.com:
Søren Jakob Mosessen, Johanne Petrika Trane Brox, Andreas Mikal Trane Sørensen, Ingvard Lund Sørensen, Kristiane Elmine Brox Sørensdatter, Sigvart Johan Meier Sørensen,

Folketelling 1875 for 77b:
Søren Mosessen (1833), fisker, gårdbruker og leilending, gift med Johanna Petrika Broks (1831)
Andreas Mikal Trane Sørensen* (1857), sønn
Ingvard Lund Sørensen* (1858), sønn
Kristianna Elmine Sørensdatter* (1860), datter
Sigvard Meyer Sørensen* (1863), sønn
Else Marie Sørensdatter* (1866), datter
Melker Elias Sørensen* (1868), sønn
Othelia Simonette Sørensdatter* (1870), datter
Johan Marsellius Sørensen* (1872), sønn
Therese Kristine Sørensdatter* (1875), datter

 

Slektstre på geni.com:
Søren Jakob Mosessen, Johanne Petrika Trane Brox, Andreas Mikal Trane Sørensen, Ingvard Lund Sørensen, Kristiane Elmine Brox Sørensdatter, Sigvart Johan Meier Sørensen, Else Marie Sørensdatter, Melker Elias Sørensen, Othelie Simonette Sørensdatter, Johan Marsellius Sørensen, Therese Kristine Sørensdatter.

_________________________________________________

Folketelling 1865:
Edevard Andreassen, 27 år, husmann med jord, gift med Sofie S. Hansdatter, 24 år
Andreas Trane Brox, 66 år Tromsø, føderådsman, enkemann, hans far

 

Slektstre på geni.com:
Edvard Mathias Heggelund Brox, Sofie Cesilie Hansdatter, Andreas Trane Taraldsen Brox.

Folketelling 1875 for 77c:
Edvard Heggelund Andreassen (1838), fisker, gårdbruker og leilending, gift med
Sofie Secilie Hansdatter (1842)
Emma Sofie Dorthea Edvardsdatter* (1875), datter
Sofie Kristine (1864), pleiedatter
De hadde 3 kyr, 12 sauer og 1 gris.

 

Slektstre på geni.com:
Edvard Mathias Heggelund Brox, Sofie Cesilie Hansdatter, Emma Sofie Dorthea Brox,  .

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn for løpenr 77:
Ole Martin Eriksen
Søren Mosessen
Edvard Andreassen

_________________________________________________

Folketelling 1900:
Kaspar Johan Heitmann (1878) gift med Anne Olave Venberg (1873)
Alfred Kornelius Heitmann (1898), sønn
Agnis Terresse Heitmann (10.05.1900), datter
Signild Marie Brox (1833), føderådsenke
Kristine Andrea Brox (1842), Tjenestekvinde
Berntine Kristine Berntsen (1883), datter av fisker, Strandby

 

Slektstre på geni.com:
Kaspar Johan Heitmann, Anne Olava Brox Wennberg, Alfred Kornelius Heitmann, Agnes Therese Heitmann,
Ved folketelling 1910 var de registrert på 15/3.

____________________________________________

Folketelling 1900:
Henrik Kristian Hansen (1868) gift med Emma Sofie Dortea Brox (1875)
Hjalmar ?? Hansen (1897), sønn
Sofie Edvarda Hansen (25.09.1899), datter
Inga Malene Andrea Hansen (1883), tjenestejente
Edvard Matias Brox (1838), enkemann, fisker

 

Slektstre på geni.com:
Henrik Kristian Hansen, Emma Sofie Dorthea Brox, Hjalmar Henriksen,  Edvard Mathias Heggelund Brox.

Folketelling 1910:
Henrik Hansen (27.06.1867) gift med Emma Hansen (15.03.1875)
Hjalmar Henriksen (25.11.1897), sønn
Sofie Henriksen (25.09.1899), datter
Hans Henriksen (07.05.1902), sønn
Terese Henriksen, datter
Svanhild Henriksen (11.03.1909), datter
Edvard Broks, enkemann og fisker, fast bosatt

 

Slektstre på geni.com:
Henrik Kristian Hansen, Emma Sofie Dorthea Brox, Hjalmar Henriksen,  Edvard Mathias Heggelund Brox.

__________________________________________

Eier i 1950: Kristofa Nilsen

4/4  Smibakken

 

Folketelling 1900:
Søren Jakob Mosessen (1831) gift med Johanna Petrikke Brox (1831)
Ingvard Lund Sørensen (1859), sønn
Else Marie Sørensen (1866), datter
Edel Johanna Martinussen (1875, Melø), tjenestejente
Halvdan Marselius Johannessen (1885), sønn
Helga Joakime Johannessen (1887), datter

Johan Marselius Sørensen (1872) gift med Gurine Marie Kristiansen (1872, Trondenes)

Karl Johan Sørensen (1873) gift med Otelie Simonette Sørensen (1870)
Kristian Karlsen* (1898), sønn

Slektstre på geni.com:
Søren Jakob Mosessen, Johanne Petrika Trane Brox, Ingvard Lund Sørensen, Else Marie Sørensdatter,
Johan Marsellius Sørensen, Gurine Marie Sørensen,
Karl Johan Sørensen, Othelie Simonette Sørensdatter, Kristian Karlsen.

Folketelling 1910:
Johan Sørensen (12.08.1872) gift med Gurine Sørensen (20.12.1872, Trondenes??)
Teodor Sørensen (08.12.1900), sønn
Kristianne Sørensen (24.03.1902), datter
Sigfred Sørensen (22.09.1903), sønn
Gudleif Sørensen (25.03.1905), sønn
Olaf Sørensen (22.12.1906), sønn
Johanna Sørensen (01.05.1831), enke, kårkone

Slektstre på geni.com:
Johan Marsellius Sørensen, Gurine Marie Sørensen, Teodor Sørensen, Kristianne Hergot, Sigfred Sørensen, Gudleif Sørensen, Olaf Sørensen, Johanne Petrika Trane Brox,

Eier i 1950: Reidar Johansen

Eier av 4/4 Smibakken i 2013: Jorunn Bertheussen

4/5  Strand

Folketelling 1910:
Ingvard Sørensen (28.08.1858) gift med Inga Sørensen (23.07.1883)
Otto Sørensen (26.03.1906), sønn
Villy Sørensen (07.07.1909), datter

Slektstre på geni.com:
Ingvard Lund Sørensen, Inga Malene Andrea Hansdatter, Otto Sørensen,

Eier i 1950: Otto og Willy Sørensen

4/6,7 (4/6 og 4/7)  Fredlund

Folketelling 1910:
Melker Sørensen (10.07.1868) gift med Anna Sørensen (Ibestad??)
Hanna Sørensen (23.05.1901), datter
Johannes Sørensen (19.01.1904), sønn
Søren Sørensen (19.04.1904), sønn
Arthur Sørensen (15.09.1907), sønn

Slektstre på geni.com:
Melker Elias Sørensen, Anna Ovedie Sørensen, Hanna Sørensen, Johannes Sørensen, Søren Sørensen, Arthur Sørensen.

Eier i 1950: Melker Sørensen

4/8  Framtiden (tidlegere Fremtiden)

Folketelling 1910:
Karl Sørensen (08.01.1873) gift med Magna Sørensen (16.04.1888, Lenvik)
Kristian Sørensen (18.09.1898), sønn

Karl Johan Sørensen (08.01.1873 Strandby) døde 02.01.1959, gravlagt Ersfjord kirkegård.

Eier i 1950: Kristian Ersfjord

Slektstre på geni.com:
Karl Johan Sørensen,

Eier i 1950 for bruksnummerene 9 – 20.
4/9  Myrvold:  Hans A. Hansen
4/10  Nyborg:  Hans A. Hansen
4/11  Solbakken:  Søren Sørensen
4/12  Sjøvold:  Søren Sørensen
4/13  Rammen:  Søren Sørensen
4/14  Sjølund:  Sigurd Rikardsen
4/15  Elvevold:  August Johansen
4/16  Sandbak:  August Johansen
4/17  Nylund:  Sigurd Rikardsen
4/18  Strandheim:  Ingbert Lind
4/19  Elveslett:  Henrik Jakobsen
4/20  Ersfjord kirkegård:  Berg kommune

Etter 1950:
4/23 Nygård
4/24 Bakken
4/25 Nyheim
4/26 Slettun
4/27 Vangen
4/28 Solstrand
4/29 Solvang
4/30 Soltun
4/31 Bakketun
4/33 Fremtiden
4/34 Rognbakken
4/35 Strandheim
4/36 Stranda
4/37 Søreng

Steinfjord

5  Steinfjord

Stedsnavn:
1838 – Steensfjord, 1886 – Steinfjord
Løpenummer 72, 73 og 74.

1723:    4 bruk, men 2 lå øde
1820:    3 bruk
1835:    3 bruk
1838:    Garden fikk matrikkelnummer 5, løpenummer 72, 73 og 74.
1863:    1 bruk
1949:   14 bruk

Steinfjord fikk skole i 1895, dampskibsanøp i 1921, telefon i 1920, poståpneri i 1927, og strømmen kom i 1943.

Folketelling 1801:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Peder Wilumsen, 50 år, fisker, bonde uten åkerbruk, kun noen kyr, gift med Gierke Svendsdtr, 50 år
Christopher Pederssen, 18 år, sønn, ugift
Else Sophie Hundt, 21 år, ugift, tjenestejente
Jens Anderssen, 11 år, mannens søstersønn, er der for å pleies en tid

Salomon Salomonssen, 53 år,  fisker, bonde uten åkerbruk, kun noen kyr, gift med Marit Andersdtr, 48 år
Salomon Salomonssen, 19 år, sønn, ugift
Kristen Salomonssen, 16 år, sønn
Andrine Salomonsdtr, 13 år, datter
Andreas Salomonssen, 4 år, sønn

Joe Fridrichssen, 50 år,  fisker, bonde uten åkerbruk, kun noen kyr, gift med Maren Pedersdtr, 52 år
Per Jonssen, 22 år, sønn, ugift
Maren Jonsdtr, 16 år, datter
Gabriel Jonssen, 13 år, sønn
Barbra Jonssen, 9 år, datter
Karen Sørena Jonsdtr, 5 år, datter
Per Erichssen, 78 år, enkemann, konens far

Lars Perssen, 46 år,  fisker, bonde uten åkerbruk, kun noen kyr, gift med Ingebor Friderichsdtr, 40 år
Christian Larssen, 12 år, sønn
Martinus Larssen, 7 år, sønn
Anne Elisabeth Larsdtr, 1 år, datter

Slekstre på geni.com:
, Lars Kofoed Ursin Kristoffersen (sønn av Christopher Pederssen),

Gårdsmatrikkelen 1836, eiere:
Løpenr 72: Lars Pedersen
Løpenr 73: Christopher Pedersen
Løpenr 74: Christian Larsen

_________________________________________________

Folketelling 1875  for 72:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Herman  (1835 Kvæfjord), fisker og gårdbruker, gift med Berith Maria Samuelsdatter (1839 Ibestad)
Arne Johan Hermansen* (1862), sønn
Hans Mikal Hermansen* (1863), sønn
Karl Ingvard Hermansen* (1868), sønn
Anna Sofie Hermansdatter* (1870), datter
Berntina Maria Hermansdatter* (1871), datter
Henrik Bertin Hermansen* (1875), sønn
De hadde 3 kyr, 6 sauer og 1 gris.

Bergitha Kristiansdatter (?), losjerende, håndarbeide

Slektstre på geni.com:
Herman Søren Coucheron, Berith, Arne Hermansen, Hans, Karl. Anna, Bertina, Henrik .

Folketelling 1865 for 73:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Anthon Hermansen, 57 år (Ibestad), gårdbruker, selveier og fisker, gift med
Michol M. Sørensdatter, 60 år (Ibestad)
Ane B. Anthonsdatter, 19 år (Ibestad), datter
Ole Johannesen, 24 år, Tjenestekarl
Hansine M. Hermansdatter, 7 år, pleiedatter
De hadde 4 kyr og 20 sauer.

Slektstre på geni.com:

________________________________________________

Folketelling 1875 for 73b:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Ole Johansen (1842), fisker og gårdbruker, gift med
Anne Bergitha Antonsdatter (1848 Ibestad)
Ingeborg Maria Olsdatter* (1866), datter
Joakime Nikoline Olsdatter* (1868), datter
Klara Magrethe Olsdatter* (1871), datter
Jens Mikal Ursing Olsen* (1873), sønn
Mikol Maria Sørensdatter (1806 Ibestad), enke, Anne Bergitha’s mor, kårkone
Hansina Maria (1860), pleiedatter
De hadde 4 kyr og 11 sauer.

Slektstre på geni.com:

Folketelling 1865 for 74:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Herman Anthonsen, 32 år (Ibestad), gårdbruker, selveier og fisker, gift med
Bereth M. Samuelsdatter, 20 år
Arne J Hermansen, 4 år, sønn
Hans M. Hermansen, 3 år, sønn
Anthon Hansen, 18 år, tjenestekar, ugift
De hadde 4 kyr, 17 sauer og 1 gris.

Bergithe Kristiansdatte, 49 år, losjerende

Enok B. Sørensen, 28 år, ugift, losjerende, Selvfosterkarl Fisker
Søren Andreasen, 60 år, enkemann, hans far, bor hos sønnen

Slektstre på geni.com:
, Arne Hermansen,

 

5/1  Steinfjord (tidligere Stenfjord og Jora)

Tidligere løpenummer 72a, 73a og 74a.

Angell Julius Antonsen (1895 Lutnes-1988 Bergsbotn),

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: Johan Peder Johansen

Folketelling 1900:                       Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Johan Peder Johannesen (1858), gårdbruker og fisker, gift med Nikoline Margrette Mikkelsen (1854, Hammerfest by).
– Johan Peder var uttrådt av kirka, intet trossamfunn. Ved folketellingen var han i Mefjord.
Marie Olea Esaiassen (1888, Bardo), datter
Angell Julius Antonsen (1895), sønn
Ingeborg Anna Antonsen (1825, Tranø), føderådsenke
Berntine Mikkelsen (1858, Hammerfest), tjenestepike
Sigvard Kristian Sørensen (1871), fisker

Folketelling 1910:                      Digitalarkivet  , gammel versjon, ny versjon.
Johan Peder Johannessen (1858), enkemann
Ingeborg Anna Mekalsen (1827, Tranøy), enke
Ole Johannessen (1841) gift med Anna Bergitte Olsen (1847, Ibestad)
Emil Marinius Hansen (12.06.1893), sønn

 

____________________________________________

Folketelling 1900:                      Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Jakob Pareli Jakobsen (1839) gift med Sigrid Bergitte Hansen (1869, Dverberg)
Jakobine Simonette Jakobsen (1886), datter
Hans Paul Johan Jakobsen (1889), sønn
Egil Gunelius Jakobsen (1894), sønn
Hildur Karlotte Jakobsen (1897), datter

Folketelling 1910:                      Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Laurits Johansen (24.04.1870, Bodin) gift med Oline Lauritsen (09.10.1883, Karlsø)
Bernhard Lauritsen (21.01.1903), sønn
Jendor Lauritsen (02.03.1906), sønn
Laura Lauritsen, datter
Ester Lauritsen (03.09.1908), datter
(Ved folketellingen befant Laurits seg på 6/3 Slettevolden)

_____________________________________________

Sigvard Kristian Sørensen (26.10.1867-1945), sønn av Søren Mikal Antonsen, se 5/5, gift med Marie (12.03.1884-?) fra Torsken.

Folketelling 1910:                      Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Sigvard Sørensen (26.10.1867) gift med Marie Sørensen (12.03.1884, Torsken)
Borghild Sørensen (15.02.1902), datter
Johannes Sørensen (22.05.1905), sønn

Folketelling 1920:                   Digitalarkivet
Sigvart Kristian Sørensen (1868-10-26, Berg) gift med Marie Olea Sørensen (1884-03-12, Bardu)
Johan Petter Johansen (1856-02-15, Berg), enkemann
Baarghild Kristine Marie Sørensen (1902-02-15, Berg), datter
Johannes Meier Sørensen (1905-05-22, Berg), sønn
Helene Karlotte Sørensen (1915-04-11, Berg), datter
. . . Sørensen (1920-07-29, Berg), datter

Eier i 1950: Sigvard Sørensen

Eier av 5/1 Steinfjord i 2013: Anna Bakken

5/2  Steinfjord (tidligere Stenfjord)

Tidligere løpenummer 72b, 73b og 74b.

Folketelling 1865 for 72:                      Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Søren Anthonsen, 30 år, født i Ibestad, gårdbruker, selveier og fisker, gift med Karoline Jensdatter, 28 år
Johanna M. Sørensdatter, 7 år, datter
Jens S. Sørensen, 5 år, sønn
Edevin A. Sørensen, 3 år, sønn
Sofie K. Sørensdatter, 2 år, datter
Johanna P. Johansdatter, 17 år, tjenestejente
De hadde 4 kyr, 12 sauer og 1 gris.

Folketelling 1875 for 74c:                      Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Søren Antonsen (1836 Ibestad), enkemann, gårdbruker og fisker
Johanna Maria Sørensdatter* (1859)
Jens Søren Sørensen* (1861), sønn
Edvin Anton Sørensen* (1863), sønn
Sigvard Kristian Sørensen* (1867), sønn
Joakim Bernt Sørensen* (1871), sønn
Ludvig Kristian Sørensen* (1873), sønn
Kristine Sørensdatter* (1875), datter
Karen Kjerstine Hagerup Hansdatter (1851), tjenestejente, husholder
De hadde 1 kyr og 6 sauer.

Slektstre på geni.com:
Søren Mikal AntonsenEdvin Anthon Sørensen,   ,
Slektstre på geni.com: Sigvard Sørensen,

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: Søren Antonsen

Folketelling 1900:                      Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Edvin Anton Sørensen (1863) gift med Joakime Nikoline Olsen (1867)
Oskar Sverdrup Edvindsen (1890), sønn
Alfhild Olea Edvindsen (1892), datter
Hjalmar Kornelius Edvindsen (1894), sønn
Kaspara Sofie Edvindsen (1896), datter
Meyer Severin Edvindsen (1898), sønn
Augenie Karoline Edvindsen (1900), datter

Folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Edvin Sørensen (1863) gift med Joakime Sørensen (1866)
Oskar Sørensen (30.06.1890), sønn
Alvhild Sørensen (30.07.1892), datter
Hjalmar Sørensen (13.02.1894), sønn
Kaspara Sørensen (09.02.1896), datter
Meyer Sørensen (28.05.1898), sønn
Eugenie Sørensen (23.04.1900), datter
Edvarda Sørensen (13.04.1903), datter
Dagmar Kristensen (24.06.1909), datter

Meyer Severin Sørensen (28.05.1898 Steinfjord) døde 23.07.1954.

Slektstre på geni.com:
Edvin Anthon Sørensen, , Meyer Severin Sørensen,

Folketelling 1900:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Sigvard Johan Simonsen (1875), fisker, gift med Klara Margrette Olsen (1891)
Albert Kristian Simonsen (1897), sønn
Jens Mikal Ursin Simonsen (20.05.1900), sønn

Slektstre på geni.com:

Eier i 1950: Kaspara og Edvarda Sørensen

5/2,5 Jora
Folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Martin Andersen (08.03.1881, Hillesø) gift med Ragna Andersen (13.10.1885, Tromsø)
Gurine Andersen (08.09.1908, Hillesø), datter

Slektstre på geni.com:

5/3  Stenfjord

Tidligere løpenummer 72c, 73c og 74c.

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: Herman Antonsen

______________________________________

Folketelling 1900:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Hermann Søren Antonsen (1833, Kvædfjord) gift med Beret Marie Samuelsen (1835, Ibestad)
Nikoline Marie Hermannsen (1877), datter
Andreas Kristoffer Pedersen (1880), sønn
Tora Guneva Olea Tomsen (1887), datter

Folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Hermann Antonsen (06.07.1832, Ibestad) gift med Beret Hermansen (02.06.1835, Torsken)
Hans Hansen (21.02.1866, Tranø), enkemann
Harald Hansen (19.07.1901, Bjarkø), sønn
Inga Hansen (17.05.1903, Bjarkø), datter
Alida Hansen (30.05.1883, Lenvik)

Hvor var Hermann og Beret fra? Kvæfjord og Ibestad eller Ibestad og Torsken?
Slektstre på geni.com: (ikke funnet)

____________________________________________

Folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Oluf Larsen (1865, Ibestad) gift med Johanna Larsen (1869, Ibestad)
Marie Larsen (19.08.1892, Ibestad), datter
Laura Larsen (08.08.1896, Ibestad), datter
Sigurd Larsen (29.08.1901, Ibestad), sønn
Odin Larsen (22.05.1903, Ibestad), sønn
Ivanna Larsen (03.06.1907), datter

Slektstre på geni.com: (ikke funnet)

Eier i 1950: Maren Sørensen

5/4  Skrevold (tidligere Skredvold)

Utskilt fra bruksnr 1.

Folketelling 1900:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Ole Johan Johannessen (1845) gift med Anna Bergitte Antonsen (1847, Ibestad)
Josefine Arntine Marie Johannessen (1885), datter
Olaf Hæggelund Johannessen (1887), sønn

Johan Kristian Olsen (1868, Aafjord), fisker, gift med Elise Andrea Olsen (1879
Marie Kristine Olsen (1899), datter

Slektstre på geni.com:

Folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Olaf Heggelund Olsen (09.02.1887) gift med Ragna Olsen (15.07.1886, Ibestad)
Solveig Olsen (11.09.1906), datter
Øivind Olsen (21.01.1908), sønn
Ruth Olsen (12.10.1910), datter
Nikoline Sørensen (27.04.1864), tjenestejente, barne- og sypike
Kristoffer O. Larsen (19.07.1870), midlertidig, lærer, gift

Slektstre på geni.com:
Olaf Heggelund Olsen,

Eier i 1950: Øyvind og Magne Olsen

Eier av 5/4 Skrevold i 2013: Normann Olsen

5/5  Hulhaugen

Utskilt fra bruksnr 2.

Søren Mikal Antonsen (08.06.1836-17.01.1907), først gift med Karoline Jensdatter (1836-21.09.1874).
Barn:
Johanne Nikoline Sørensdatter (1859-1911).
Jens Søren Sørensen (17.03.1861-1951), gift med Kristiane Elise (18.11.1873-?). Se nedenfor.
Edvin Anthon Sørensen (1863-1936), gift med Joakime Nikoline Olsdatter (1869-?). Bosatt Steinfjord 5/1.
Sofie Kristine Sørensdatter (1864-1935), gift med Søren Jakobsen ?. Bosatt Steinfjord.
Hansine Kristine Andrea Sørensdatter (1866-?), gift med Anders Oluf Hanssen (1864/65-?), fra Sverige. Bosatt Stranden 17/1, Hamn.
Sigvard Kristian Sørensen (26.10.1867-1945), gift med Marie (12.03.1884-?) fra Torsken. Bosatt Steinfjord 5/1.
Jensine Berntine Sørensdatter (1869-1870).
Joakim Bernt Sørensen (1871-1948), gift med Thora Gunneva Olea Trondsen (1887-1973). Bosatt Steinfjord, se nedenfor.
Ludvig Kristian Sørensen (1873-1932). Bosatt Steinfjord.
Søren Mikal Antonsen (08.06.1836-17.01.1907), gift andre gang med Karen Hagerup Hansdatter (1851-1896).
Barn:
Kristian Albert Sørensen (1876-19.11.1898).
Hansine Kristine Andrea Sørensen (1878-1967). Bosatt Ersfjord.
Simonette Karoline Sørensen (1880-?). Konfirmert 1896.
Vilhelm Kristian (1883-1884), døde 1 år gammel.
Vilhelmine Kristine Sørensen (1885-?), gift med Andreas Kristofer Pedersen (1880-?). Bosatt Harstad.
Mikol Marie Sørensen (15.04.1887-?). Bosatt Trondheim.
Konstanse Cesilia Sørensen (1889-1889), døde samme år.
Konrad S Sørensen (1891-1891), døde samme år.

5/4 Hulhaugen, folketelling 1900: (er det 5/4 eller 5/5?)                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Søren Mikal Antonsen (1838, Ibestad), enkemann, fisker og pladsbruger
Joakim Bernt Sørensen (1871), sønn
Ludvik Kristian Sørensen (1877), sønn
Simonette Sørensen (1880), datter
Vilhelmine Kristine Sørensen (1885), datter

Søren Mikal Antonsen døde 17.01.1907 Steinfjord, begravet 03.05.1907, jordfestet 25.08.1907. Se kirkebok.

 

Jens Søren Sørensen (17.03.1861-1951), sønn av Søren Mikal Antonsen og Karoline Jensdatter,
gift med Kristiane Elise (18.11.1873-?) fra Balsfjord. Ved folketelling 1910 bosatt Mefjord.
Barn:
Petra Karoline (09.02.1897-12.02.1984), gift med Håkon Meyer Håkonsen. Sønn: Kyrre Jens Kurt Håkonsen (1922-2005).
Kristine Sofie (02.09.1900-1985), gift med Oskar Karl Meyer Sørensen (1893-1980).
Eldis Hansine (04-12-1903-?).

Folketelling 1900:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Jens Mikal Sørensen (1855) gårdbruker og fisker, gift med Kristianne Karelsen (1876, Balsfjord), fraværende, midlertidig Medfjord.
Petra Karoline Jensen (1898), datter, fraværende, midlertidig Medfjord.
Sofie Kristine Jensen (06.09.1900), datter, fraværende, midlertidig Medfjord.
Gaardbruger med korn/potet og fisker

 

Joakim Bernt Sørensen (1871-1948), gift med Thora Gunneva Olea Trondsen (1887-1973).

Folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Joakim Sørensen (14.03.1871) gift med Tora Sørensen (Tromsø)
Gudrun Sørensen (29.12.1905), datter
Aagaat Sørensen (28.03.1907), datter
Lilly Trondsen (17.10.1895, Tromsø), barnepike
Ludvik Trondsen (15.03.1873), fattigunderstøttet

Folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Jakob Haugen (21.01.1839, Torsken) gift med Sigrid Haugen
Johan Haugen (29.01.1889), sønn
Hildura Haugen, datter

Eier i 1950: Joakim Sørensen

Eier av 5/5 Hulhaugen i 2013: Unni Mikalsen

5/6  Elvevoll (tidligere Elvevold)

Utskilt fra bruksnr 3.

Folketelling 1900:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Arne Johan Hermandsen (1862) gift med Elise Sørensen (1864)
Ragna Olsen (1887), datter
Hermand Berg Arnessen (1889), sønn
Alfred Emil Arnessen  (1892), sønn
Signe Karlotte Arnessen (1896), datter

Slektstre på geni.com:
Arne Hermansen,

Folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Arne Hermansen (01.04.1862) gift med Elise Hermansen (28.05.1864, Torsken)
Hermann Hermansen (03.08.1889), sønn
Alfred Hermansen (29.05.1892), sønn
Signe Hermansen (30.05.1896), datter
Aslaug Hermansen, datter
Aslaug Hermansen (29.04.1906), datter

Slektstre på geni.com:
Arne Hermansen,

Eier i 1950: Arne og Hermann Hermansen

Eier i 1950 for bruksnummerene 7 – 30.
5/7  Solheim:  Odin Johan Larsen
5/8  Ringseth:  Arne Hermansen
5/9  Minde:  Petter Johansen m.fl.
5/10  Naustvoll:  Otto Hermansen
5/11  Torheim:  Angvald Jensen
5/12  Bukten:  Bjarne Mikalsen
5/13  Nyheim:  Inge Mikalsen
5/14  Rydeng:  Osvald Mikalsen
5/15  Lyngmo:  Kristoffer Simonsen
5/16  Sjøvoll:  Kaspara og Edvarda Sørensen
5/17  Alfheim:  Alfred Hermansen
5/18  Nesset:  Steinfjord & Bergsbotn Produksjonslag
5/19  Vollen:  Hjalmar Sørensen
5/20  Steinrabb:  Ole Jensen
5/21  Asphaug:  Augenie Johansen
5/22  Nygård:  Meyer Sørensen
5/23  Fredheim:  Oskar Sørensen
5/24  Solli:  Randulv Karoliussen
5/25  Nymoen:  Lothar Johansen
5/26  Bakkland:  Bjarne Mikalsen
5/27  Alfheim:  (ikke registrert)
5/28  Ranheim:  Magne Olsen
5/29  Olahaimen:  Ole Jensen
5/30  Sjøvoll:  Alfred Hermansen

6  Strandby

Stedsnavn:
1838 / 1886 – Strandby
Løpenummer 69, 70 og 71.

1723:   2 bruk
1802:    4 bruk
1820:    3 bruk
1835:    3 bruk
1863:    2 bruk
1949:   6 bruk, men 3 ligger øde

Folketelling 1801:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Faste Christopherssen 27 år og Gurra Andersdtr 40 år
Anne Margrete Fastesdatr 3 år
Michel Christopherssen 31 år
Christiana Olsdatr 8 år
Peder Harraldssen 27 år

Andreas Larssen 32 år og Anne Petrica Friderichsdatr 27 år
Søren Andreassen 3 år, Andreas Jonssen 10 år

Ole Christenssen 40 år og Anne Margrete Gregusdtr 44 år
Anne Petrica Olsdatr 6 år, Hans Olssen 4 år

Ole Rasmussen 50 år og Pauline Friderichsdattr 40 år
Carolus Olssen 15 år, Berit Olsdtr 10 år,
Rasmus Olssen 4 år, Christopher Olssen 2 år

Thomas Rasmussen 30 år og Margrete Jonsdattr 35 år
Niels Thomassen 7 år, Joe Thomassen 4 år

Magnus Erichssen 65 år og Berit Ingebrigtsdatr 74 år
Hans Henrichssen 66 år og Ingebor Friderichsdtr 60 år

Gårdsmatrikkelen 1836, eiere:
Løpenr 69: Salomon Salomonsen
Løpenr 70: Christen Nilsen
Løpenr 71:

6/1  Strandby

Løpenummer 69

Folketelling 1865 for 69:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Michal Jonnasen, 45 år (Tranø), enkemann, gårdbruker, leilending og fisker
Hanna Michalsdatter, 17 år (Lenvik), forestær farens Husholdning
Berner Michalsen, 14 år (Lenvik), sønn
Johan C. Michalsen, 2 år, sønn
Engel M. Johansdatter, 30 år, enke, tjener
Grethe Hansdatter, 3 år, hennes datter
De hadde 1 hest, 2 kyr og 7 sauer.

Slektstre på geni.com:

Folketelling 1875:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Mikal Jonassen (1826 Tranø), enkemann, fisker, gårdbruker, leilending
Karoles Mikalsen (1857), sønn, ugift
Johan Edvard Mikalsen* (1864), sønn
Hanna Erikka Mikalsdatter*(1849 Hillesø), datter, ugift, husholderske hos faren
De hadde 3 kyr, 12 sauer og 1 gris.

Berner Severin Mikalsen* (1852 Hillesø), inderst og fisker, gift med
Karoline Kjerstine Margrethe Nilsdatter (1855 Hillesø)
Bernt Olai Bernersen* Bernersen* (1875)
Gerhard Albert (1873), sønn av Hanna Erikka
Esau Ingvard Danielsen (1856 Torsken), losjerende midlertidig, ugift, fisker

Slektstre på geni.com:

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: Mikael Jonassen

Folketelling 1900:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Nils Edvard Hay (1859) gift med Ingeborg Marie (Olsen (1864)
Ole Hay Egeberg Nilsen (1890), sønn
Anton Magnuss Aaberg Nilsen (1890), sønn
Inga Nikoline Nilsen (1893), datter
Anna Olea Nilsen (1895), datter
Jenny Marie Nilsen, datter

Slektstre på geni.com:
Nils Edvard Olsen HayOle Egeberg Hay Nilssen, Anton,

Folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Nils Hay (19.08.1856) gift med Ingeborg Hay (02.06.1864)
Anton Hay (11.04.1890), sønn
Ole Hay (11.04.1890), sønn
Anna Hay, datter
Jenny Hay (28.05.1898), datter
Marit Hay, datter

Nils Edevard Hay (19.08.1857 Nordfjord) døde 08.12.1926, gravlagt Berg gamle kirkegård.

Ole Hay Egeberg Hay (11.04.1890 Steinfjord) døde 30.05.1926, gravlagt Berg gamle kirkegård.

Slektstre på geni.com:
Nils Edvard Olsen Hay,

husmann 6/1 folketelling 1900:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Karolius Mikalsen (1856) gift med Hansine Marie Karoliussen (1857)
Nikolai Hagerup Berntsen (1886), sønn
Johanna Lovise Berntsen (1884), datter
Harald Meyer Karoliussen (1888), sønn
Martin Georg Johan Karoliussen (1894), sønn
Elevine Serine Karoliussen (1891), datter
Fisker og pladsbruger med kreatur

Slektstre på geni.com:

Eier i 1950: Ingeborg Hay

Eier av 6/1 Strandby i 2013: Karin Sebulonsen

6/2  Strandby

Løpenummer 70 og 71.

Folketelling 1865 for 70,71:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Hans Kristensen, 53 år, gårdbruker, leilending og fisker, gift med Karen M. Iversdatter, 46 år (Tranø)
Kristiana Hansdatter, 22 år, datter, ugift
Karen H. Hansdatter, 15 år, datter
Jensine O Hansdatte, 4 år, datter
De hadde 2 kyr og 4 sauer.
Hans Olai Hanse, 28 år, ugift, losjerende midlertidig, selvfosterkar

Slektstre på geni.com:

Folketelling 1875 for løpenr 70, 71:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Hans Kristensen (1815), fisker og gårdbruker, gift med
Karen Malena Iversdatter (1820 Dyrøy)
Jensine Ovedie Hansdatter* (1860), datter
Kristianna Kristense Hansdatter* (1846), datter, ugift
Karl Johan Sørensen (1872), hennes barn
De hadde 1 kyr og 12 sauer.

Slektstre på geni.com:
, Karl Johan Sørensen.

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: Berner Mikaelsen

Folketelling 1900:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Bernt Severin Mikalsen (1852, Hillesø) gift med Karoline Margrette Berntsen (1854, Hillesø)
Bernt Olai Berntsen (1875), sønn, snekker
Golla Andrea Berntsen (1877), datter, midlertidig Trondenes
Mikal Kristian Berntsen (1880), sønn
Berntine Kristine Berntsen (1883), datter, midlertidig Ersfjord
Anna Marie Berntsen (1881), datter
Karl Bendik Berntsen (1886), sønn
Konstanse Nikoline Berntsen (1891), datter
Kristine Margrette Berntsen (1894), datter
Kaspar Marinius Berntsen (1899), sønn

Slektstre på geni.com:
Bernt Mikalsen, Golla Andrea Berntsen (Mikalsen),

Folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Bernt Mekalsen (1852, Hillesø) gift med Karoline Mekalsen (1852, Hillesø)
Bendiks Berntsen (02.03.1887), sønn
Kaspar Berntsen (22.08.1899), sønn
Magda Johannessen (18.01.1904), datter

Karoline Kirstine Margrethe (23.07.1856 Hillesøy) døde 22.04.1925, gravlagt Berg gamle kirkegård.

Folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Mekal Berntsen (03.11.1880) gift med Joakime Mekalsen (07.07.1885)
Peder Mekalsen (15.04.1905), sønn
Bjarne Mekalsen (15.04.1907), sønn
Osvald Mekalsen (24.08.1908), sønn

Slektstre på geni.com:
Mikal Berntsen, Joakime Ingvardine Andrea Berntsen,

Bjarne Sigfred Kristoffer Mikalsen (15.04.1907 Strandby) bosatte seg Steinfjord, døde 06.09.1981, gravlagt Ersfjord kirkegård.

Folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Karolius Mekalsen (Hillesø) gift med Hansine Karoliussen (01.11.1864)
Harald Karoliussen, sønn
Martin Karoliussen (18.06.1894), sønn

Karolius Mikalsen døde 1915, gravlagt Skaland gamle kirkegård.

Slektstre på geni.com:

Eier i 1950: Sigurd Simonsen

Eier av 6/2 Strandby i 2013: Karl Simonsen

6/3  Slettevollen

Utskilt fra løpenr 69 bruksnr 1

Folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Sigvard Simonsen (08.02.1875) gift med Klara Simonsen (17.07.1871)
Albert Simonsen (28.10.1897), sønn
Jens Mikal Ursin Simonsen (28.05.1900), sønn
Agnes Simonsen (07.05.1902), datter
Sigurd Simonsen (12.04.1908), sønn
Laurits Johansen (24.04.1870, Bodin), midlertidig, husmann og fisker fra 5/1 Steinfjord

Herman Ursin Simonsen (06.04.1923) døde 06.04.1923, gravlagt Berg gamle kirkegård.
Karl Ursin Simonsen (06.04.1923) døde 15.04.1923, gravlagt Berg gamle kirkegård.

Slektstre på geni.com:

Eier i 1950: Sigurd Simonsen

Sigurd Johan Kornelius Simonsen (12.04.1908 Strandby) døde 23.03.1970, gravlagt Ersfjord kirkegård.

Karstein Hagbart Martin Simonsen (28.07.1920 Strandby) døde 30.11.1982, gravlagt Ersfjord kirkegård.

Eier i 1950 for bruksnummerene 4 – 7.
6/4  Stenrab:  Osvald Mikalsen
6/5  Minde:  Harald Karoliussen
6/6  Lyngvoll:  Bjarne Mikalsen
6/7  Bjørkås: (ikke registrert)

Skaland og Bøvær

7  Bø

Stedsnavn:
1838 / 1886 – Bø
Løpenummer 67.

Folketelling 1801 for Bøe:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Stephen Perssen, 67 år, fisker, bonde med litt åker, gift med Pernille Jansdtr, 85 år
Kirsten Stephensdtr, 27 år, datter, ugift
Jetmund Jansse, 30 å, ugift, tjener

Peder Jonssen, 36 år, fisker, bonde med litt åker, gift med Aleth Jensdtr, 36 år
Rebecca Pedersdtr, 5 år, datter
Joe Pederssen, 4 år, sønn
Birgitte Pedersdtr, 2 år, datter
Jan Jonssen, 25 år, ugift, Omgaaende skoleholder i medf. og bergs-sogner, Holder sig her kort tiid af aaret

Morten Sørenssen, 43 år, fisker, jordløs husmann, gift med Lisbet Olsdatr, 33 år
Oldine Mortensdatr, 5 år, datter

Gårdsmatrikkelen 1836, eier:
Løpenr 67: Johan Brox

Folketelling 1865 for 67a:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Johan L. Brox, 54 år, gårdbruker, selveier, fisker, gift med Maren Serene Kristofersdatter, 52 år
Johan Ingvard Brox, 25 år, sønn, ugift
Kristofer Brox, 23 år, sønn, ugift
Peter D. Brox, 19 år, sønn
Ane Margrethe Brox, 22 år, datter, ugift
Ingeborg Antine Brox, 17 år, datter
Søren I. Hansen Brox, 18 år, pleiesønn
Josine Eliasersdatter, 23 år, pleiedatter
Hansine Hansdatter, 12 år, pleiedatter
De hadde 1 hest, 6 kyr, 26 sauer og 1 gris.

Folketelling 1865 for 67b:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Jacob Olsen, 40 år, gårdbruker, selveier, fisker, gift med Ovidia Villumsdatter, 42 år (Lenvik)
Per Andreas Johansen, 23 år, ugift, tjener
Ole P. Pedersen, 16 år, pleiesønn
Maren V. Martinsdatter, 23 år, pleiedatter
Nikoline Nilsdatter, 17 år, pleiedatter
De hadde 1 hest, 5 kyr, 14 sauer og 1 gris.

Mathias Olsen, 43 år, fisker, losjerende, gift med Peroline Hansdatter, 23 år

Petrikka Nilsdatter, 69 år (Tromsø), enke, losjerende

Folketelling 1875:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Jakob Johan Olsen (1826), fisker, gårdbruker og handelsmann, gift med Ovedia Maria Olsen (1826 Hillesø)
Ingeborg Olsdatter (1795, fra ?), enke, konens mor
Torger Elias Torgersen (1866 Ofoten), pleiesønn
Ingvard Vilhelmsen (1866 Hillesøy), pleiesønn
Petrina Vilhelmsdatter (1869 Hillesøy), pleiedatter
Emma Olsen (1874 Trondenes), pleiedatter
Maren Kristiansdatter (1857 Alta), tjenestejente, budeie
Kristian Pedersen (1852 Levanger), ugift, dreng, fisker
Wilhelm Gustavsen (1859 Pajala), ugift, dreng, fisker
De hadde 1 hest, 3 kyr og 14 sauer.

7/1  Bø (tidligere Bø og Rabmo)

Løpenummer 67a.

Folketelling 1875:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Johan Severin Broks (1807)
Maren Serina Kristoffersdatter (1810)
Johan Ingvard Broks* (1841), sønn, ugift
Petter Daniel Broks* (1847), sønn
Peder Mathias Kristoffersen (1805), konens bror
Peroline Mathisdatter (1851 Lenvik), tjenestejente, budeie
Elen Jensdatter(1859 Lenvik), tjenestejente, budeie
De hadde 5 kyr, 20 sauer og 2 griser.

Ole Hveding Hansen (1849), fisker og gårdbruker, gift med Ingeborg Arentine Hansen* f Broks (1849)
Joakime Marie Olsdatter* (1875), datter

Folketelling 1875:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Peder Olsen (1817), fisker og husmann, gift med Elisabeth Maria Andreasdatter (1820 Torsken)
Ole Pedersen (1850), hans sønn, ugift
Eilert Pedersen (1853), hans sønn, ugift
Aletha Pernilla Pedersdatter (1861), hans datter

Anton Karoles Pedersen (1848), fisker og inderst, gift med Bergitha Kornelia Jensdatter (1847)
Olaf Johan Kristian Antonsen (1870), deres sønn
Peder Martin Antonsen (1875), deres sønn

Mathias Rask Olsen (1824), enkemann, losjerende, skomaker og fisker

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: Peder Daniel Brox

Folketelling 1900:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Julius K. Larsen (1852, Tromsø), bosatt, gift, Bestyrer af fiskeforretning Handelsmand
Anton Martin Larsen (1863, Hadsel), midlertidig, gift, hustømmermann,bosatt Lenvik
Simon Bernhard Nilsen (1862, Lenvik), midlertidig, gift, hustømmermann, bosatt Lenvik
Iver Isaksen (1870, Tranø), midlertidig, gift, murer, bosatt Lenvik
Oluf Olsen (1875, Ulsfjord Lyngen), midlertidig, Arbeider ved fiskeforretning, bosatt Balsfjord
Kristine Pauline (1859), tjenestepike, enke

Hans Danielsen (1878), fisker og gårdbruker, ugift
Johan Sigvard Efraim Larsen (1875, Balsfjord), gift, midlertidig
Hilda Kristine Antonsen (1883)

Folketelling 1900:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Ingeborg Sofie Brox (1852), gårdbrukerenke
Joakime Ingvardine Brox (1885), datter
Anna Marie Sofie Brox (1889), datter
Peder Ingvard Brox (1890), sønn
Agnis Karoline Andrea Brox (1894), datter
De hadde korn/potet og kreatur.

Slektstre på geni.com:
, Anna Sofie Marie Brox,

Folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Hans Danielsen (28.02.1878) gift med Hilda Danielsen (10.05.1883)
Rask Hansen (02.03.1907), sønn
Aschenberg Hansen (02.03.1907), sønn
Helga Hansen (10.03.1909), datter

Askenberg Danielsen (02.03.1907) døde 10.01.1920, gravlagt Skaland gamle kirkegård.

Under 7/1, folketelling 1900:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Søren Ingvard Severin Hansen (1848), enkemann
Martin Kristian Hansen (1880), sønn
Petrikke Pedersen (1869, Lyngen), tjenestejente
Matias Rask Olsen (1823), enkemann, fisker
Kristianne Matissen (1820, Lenvik), enke
Anna Hansine Birgitte Karlsen (1898), datter
De hadde korn/potet og kreatur.

7/1 husmand, folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Søren Hansen (19.05.1848) gift med Petrikka Hansen (20.03.1859, Lyngen)
Anna Karlsen (01.08.1898), datter

Søren Ingvard Severin Hanssen (19.05.1848 Strandby) døde 14.02.1925, gravlagt Berg gamle kirkegård.

7/1 husmand, folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Peder Broks (29.09.1891), ugift, fisker
Ingeborg Broks (22.03.1854), enke
Marie Broks (25.09.1889),

7/1 inderst, folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Konrad Hansen (29.01.1879), fisker, gift med Kristine Hansen (Torsken)
Anton Konradsen (03.05.1904), sønn
Ingvalda Konradsen (26.06.1905), datter
Helfrid Konradsen (28.01.1907), datter
Hildur Konradsen (01.01.1909), datter
Konradsen (26.09.1910), datter

husmann 7/1 Bø (Knarvik), folketelling 1900:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Anton Karolius Pedersen (1848)
Birgitte Kornelie Pedersen (1847)
Anna Berntine Antonsen (1885), datter
Jakob Vilhelm Antonsen (1887), sønn
Joakim Kristian Antonsen (1891), sønn
Emma Hansine Johansen (1897), datter
Peder Martin Antonsen (1875), sønn
Pladsbruger med jord, korn/potet og kreatur, fisker

husmannsplass 7/1 Lillebø (Bø), folketelling 1900:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Andreas Martin Lund (1865, Trondenes), gift med Laura Bergitte Lund (1866, Trondenes)
Ditlev Otelius Lund (1891, Trondenes), sønn
Almar Kornelius Lund (1894), sønn
Alf Andreas Lund (1898), sønn
Ovidie Margrethe Ditlevsen (1843, Trondenes), enke, midlertidig
Anne Ovidie Ditlevsen (1886, Trondenes), datter, midlertidig
Pladsbruger med korn/potet og kreatur, fisker

husmannsplass 7/1 Sjøvolden, folketelling 1900:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Olaf Johan Antonsen (1870), enkemann,  fisker og pladsbruger med kreatur
Maren Dortea Ingebriktsen (1874), tjener
Agnis Birgitte Johannesen (1894), datter
Ingvald Andreas Johannesen (1899), sønn

Olaf Johan Antonsen kjøpte senere bruksnummer 8.

Slektstre på geni.com: Olaf Johan Christian Antonsen (1870-1956),

husmannsplass 7/1 Sjøvolden, folketelling 1900:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Ingebrikt Johannesen (1857, Hillesø) gift med Hanna Nikoline Ingebriksen (1867, Lenvik)
Aasta Johanna Ingebriktsen (1896), datter
Alfred Joakim Ingebriktsen (1898), sønn
Johan Edvard Olsen (1898), sønn
Petronelle Eriksen (1835, Kaafjord), tjenestejente
Johan Olsen (1840, Trondenes), hus tømmermann
Fisker og pladsbruger med korn/potet og kreatur.

Slektstre på geni.com: Ingebrigt Johansen (1856-1933), Hanna Neldine Christiansdatter (1863-1942),

Eier i 1950: Hilda Hansen

7/2  Bø

Løpenummer 67b.

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: Eilert Pedersen

Folketelling 1900:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Ole Pareli Pedersen (1857), ugift, gårdbruker og fisker
Jensine Kristine Matissen (1861, Lenvik), tjenestepike
Oluf Andreas Olsen (1890, Hillesø), sønn
Katrine Iversen (1870, Tromsøsundet), Lægslem

Folketelling 1910:
Ole Pedersen (24.10.1851) gift med Jensine Pedersen (29.07.1860, Lenvik)
Oluf Olsen (24.09.1890, Hillesø), tjenestegutt, fisker og gårdsarbeide
Petronelle Eriksen (20.10.1837, Alten), fattiglem

Folketelling 1900:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Jakob Johan Olsen (1821), fisker, gift med Ovidie Marie Olsen (1824, Hillesø)
Ingvard Vilhelmsen  (1866, Hillesø), sønn, Dagarbeide ved fiskeforretning
midlertidig:
Ole Ingvard Olsen (1866, Tranø), fisker, midlertidig, gift med Maren Anna Olsen (1872, Trondenes)
Alf Kaurin Olsen (Tranø), sønn
Elen Rebekka Johannessen (1857, Tromsøsundet), sypike,

Folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Ingvard Vilhelmsen (26.04.1866, Hillesø), bryggearbeider
Bernt N. Berntsen (08.03.1886), fisker

Ingvart Andreas Wilhelmsen (24.04.1866 Hillesøy) døde 20.06.1925, gravlagt Berg gamle kirkegård.

Folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Arent?? Olsen (19.11.1871, Opdal), fisker og skomaker

Eier i 1950: Åsta Berg

7/3  Solheim (tidligere Solheim, Sletvold og Rabben  ?)

Utskilt fra bruksnr 2.

7/3 Sletvold og Rabben, folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Eilert Pedersen (06.10.1853) gift med Petrine Pedersen (21.12.1856, Lenvik)
Johan Eilertsen (28.05.1885), sønn
Oschar Eilertsen (21.03.1893), sønn
Egil Eilertsen (03.05.1896), sønn
Dagmar Eilertsen (03.10.1899), datter
Kristian Hansen (25.01.1823, Lenvik), enkemann, forsørges av Eilert
Elisabet Olsen (28.11.1815, Torsken), enke, forsørges av Eilert
Marit Johansen (18.11.1890, Malangen), tjenestejente

Slektstre på geni.com: Eilert Martin Pedersen,

7/3 Solheim, folketelling 1900:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Gehart Albert Olsen (1873), gårdbruker, gift med Karoline Johanna Olsen (1872, Hillesø)
Olaf Justin Olsen (1893), sønn
Karl Mikal Olsen (1897), sønn
Kristian Torleif Olsen, sønn
Mikal Andreas Johnassen (1823, Tranø), enkemann, fisker
Hanna Erikka Mikalsen (1849, Hillesø), tjenestepike, ugift
Elise Kristine Andreassen (1883), tjjenestepike

7/3 Solheim, folketelling 1910:                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Gerhard Olsen gift med Karoline Olsen (20.07.1871, Hillesø)
Olaf Gerhardsen (09.11.1894), sønn
Karl Gerhardsen (10.02.1897), sønn
Kristian Gerhardsen (04.02.1899), sønn
Gerhardine Gerhardsen (02.03.1902), datter
Anna Gerhardsen (12.04.1904), datter
Ester Gerhardsen (03.04.1906), datter
Alfred Gerhardsen (19.06.1908), sønn
Kathrine Siversen (1856, Kaafjord Alten), Fattiglem

Gerhard Albert Olsen (1872 Strandby), Olaf Justin Meyer Olsen (19.11.1894 Strandby) og Kristian Ingbert Thorleif Olsen (04.01.1899 Strandby) omkom på havet 05.01.1916, se Skaland gamle kirkegård.

Eier i 1950: Helmer Mikalsen

7/4 Slettvoll (tidligere navn: Sletvoll)

Folketelling 1900;                     Digitalarkivet, gammel versjon, ny versjon.
Eilert Martin Pedersen (1855), gårdbruker og fisker, gift med Petrine Emilie Pedersen (1857, Lenvik)
Johan Lundberg Pedersen (1885), sønn
Anna Margrette Pedersen (1887), datter
Oskar Karl Meyer Pedersen (1893), sønn
Egil Peder Magne Pedersen (1896), sønn
Dagmar Alfrida Kaspara Pedersen (2.10.1899), datter
Elisabet Marie Andreasdatter (1821), føderådsenke
Kristian Severin Hansen (1821, Lenvik), føderådsmann, gift med Anne Lovise Fredriksdatter (1821, Tranø)
Kristoffer Olai Larsen (1870), folkeskolelærer, midlertidig

Slektstre på geni.com: Eilert Martin Pedersen (1853-1940), Petrine Emilie Kristiansdatter (1856-1943),

Eier i 1950: Meyer Eilertsen

Eier av 7/4 Slettvoll i 2013: Magne Eilertsen

7/10 er skilt ut fra 7/4
7/14 er skilt ut fra 7/4

7/5  Bøvær

Bruksnummer 5 er skilt ut fra felles grunn.

Folketelling 1910:
Julius K. Larsen (27.06.1857, Tromsø), handelsbestyrer, gift med Amalie Larsen (07.09.1860, Tromsø)
Nanna Larsen (13.05.1889, Tromsø), datter, telefonistinde
Theodor Larsen (04.06.1893, Tromsø), sønn, handelsbetjent
Erna Larsen (07.07.1891, Tromsø), datter, skoleelev
Vilhelmine Knudsen (20.07.1891, Tranø), tjenestejente, kreaturarbeide
Amandus Gulbransen (21.11.1843, Tromsø), gift, bryggearbeider, midlertidig
Johan Olsen (26.11.1834, Trondenes), enkemann, tømmermann og fiskeflekker
Fredrik Abelsen (31.12.1887), fiskerarbeider

Eier i 1950: Paul Theodor Larsen

Eier av 7/5 Bøvær i 2013: Torbjørn Lie Larsen

Bøvær er nå mest kjent for Kråkeslottet Senja.

7/6  Sjøvoll (tidligere Søvold)

Folketelling 1910:
Kristoffer Larsen, folkeskolelærer, gift med Anna Larsen (06.09.1885)
Otto Larsen, sønn
Anna Karlsen (01.08.1898), tjenestepike, midlertidig

Eier i 1950: Fredrik Abelsen

Eier av 7/6 Sjøvoll i 2013: Bjørn Abelsen

7/7  Knarvik (tidligere Knarvig)

Folketelling 1910:
Bergithe Pedersen (07.05.1847), enke, gårdsarbeide
Jakob Antonsen (21.09.1887), sønn
Emma Johansen, husarbeide

Eier i 1950: Jacob Antonsen

Eier av 7/7 Knarvik i 2013: Bente Valjord

7/8  Bakkevold

Folketelling 1910:
Johan Antonsen (08.12.1870) gift med Hanna Antonsen (18.04.1885, Lenvik)
Aslaug Johansen, datter
Alfon Johansen (11.11.1909), sønn
Oline Gundersen (08.08.1851), enke, Fatigunderstøtet

Slektstre på geni.com: Olaf Johan Christian Antonsen (1870-1956), Hanna Pauline Bergitte (1885-1952), Alfon Johansen,

Eier i 1950: Palmer Johansen

Eier av 7/8 Bakkevoll i 2013: Knut Arne Johansen

7/9  Haugvoll (tidligere Haugvold)

Folketelling 1910:
Ingebrigt Johansen (17.02.1856, Hillesø) gift med Hanna Johansen (25.05.1862, Lenvik)
Aasta Ingebrigtsen (04.06.1896), datter
Henry Aronsen (07.10.1901, Torsken), forsørges
Artur Aronsen (11.02.1905, Torsken), forsørges
Anne Gundersen (19.09.1863, Lenvik), steller dyrene, enke?

Slektstre på geni.com: Ingebrigt Johansen (1856-1933), Hanna Neldine Christiansdatter (1863-1942),

Eier i 1950: Henrik Magnussen

Eier i 1950 for bruksnummerene 10 – 17.
7/10  Rabben:  Eilert Pedersen og Fredrik Abelsen
7/11  Solbakken:  Torsten Sørensen
7/12  Elvevold:  Berg kommune
7/13  Pålen:  Johan Eilertsen
7/14  Sandviken:  Karstein Fredriksen
7/15  Sandbakken:  Karstein Fredriksen
7/16  Lillebø Ytre:  Berg kommune
7/17  Haugstua:  Nanna og Erna Larsen

7/10 er skilt ut fra 7/4
7/14 er skilt ut fra 7/4

7/18  Sjåholmen

Eier i 1950: Håkon og Daniel Heitmann

Mest kjent for Kråkeslottet Senja.

7/19  Ytre Rabben

Karstein Emil Fredriksen (20.10.1927-27.11.2013) gift med Ingrid Helene «Tulla» Magnussen (19.12.1929-15.10.2003).

Eier i 1950: Karstein Fredriksen

7/20  Solhaug

Eier i 1950: Arthur Aronsen

7/21  Bustykket (ligger på Sjåholmen)

Eier i 1950: D. og H. Heitmann
Se også 7/18 Sjåholmen

Etter 1950:
7/22 Høgtun
7/23 Elvevoll
7/25 Bøtun
7/26 Knausen
7/27 Bø
7/28 Santavajasø

8  Bergs Præstegaard

Stedsnavn: 1838 – Bergs Præstegaard,  1886 – Berg Præstegaard.
Løpenummer 66.

Berg prestegård brant høsten 1845. Alle kirkebøkene og en rekke andre protokoller ble ødelagt da.

1755 – 1766     Povel Lykke (1721 Meldal)
1767 – 1779    Hans Morten Hammer (1726 Trondheim)
1780 – 1790    Jacob Fredrichsen (1758 Akershus)
1790 – 1801    Nils Tønder Hammond (1764 Melhus)
1801 – 1806    Claudius Winther Rosenkilde (1765 Stavanger)
1806 – 1810    Frederik Arentz (1771 Bergen)
1812 – 1813    Vilhelm Olsen (Danmark)
1830 – 1838    Jens Jæger (1805)
1839 – 1847    Ingvard Berner (1810)
1848 – 1857    Bernt Fredrik Hansen (1808)
1857 – 1863    Kristian August Hansen (1818)
1864 – 1869    Carl Fredrik Holmboe (1832 Buksnes)
1869 – 1878    Wilhelm Christian Magelsen (1841)      les mer på lokalhistoriewiki.no
1879 – 1889    Martin Fredrik Lutke (1847 Stavanger)
1889 – 1908    Kristian Finborud (1854 Hedmark, døde 1908)
1908 – 1915    Wilhelm Aleksander Steffens (1878 Fredrikstad)
1915 – 1919    Einar Iversen (1890 Bergen)
1919 – 1924   ledig

Folketelling 1801 for Berg:
Niels Tønder Hammond, 38 år, sogneprest, gift med Zegnhild Marie Brox, 35 år
Thomas Von Western Hammond, 6 år, deres sønn
Johan Brox Hammond, 1 år, deres sønn
Johan Andreas Brox, 25 år, ugift, lever av fiskeri, konens bror
Petricia Wilhelmine Maarsund, 14 år, Af hendes forældre anbetroet til undervisning
Elias Rasmussen, 17 år, ugift, 4 fattige børn, modtages som fosterbørn
Jan Frantzøn, 17 år, ugift, 4 fattige børn, modtages som fosterbørn
Christian Larssen, 18 år, 4 ugift, fattige børn, modtages som fosterbørn
Maren Olsdatr, 18 år, 4 fattige børn, modtages som fosterbørn
Andreas Larssen, 23 år, tjener, ugift
Elias Rasmussen, 23 år, tjener, ugift
Nilla Larsdtr, 30 år, tjener, ugift
Grete Rasmusdtr, 21 år
Anne Kirstine Michelsdtr, 37 år, tjener, gift første gang

Joe Amundssen, 68 år, fin, har intet agerbrug, kun faa kreatur, lever af fiskerie. Gift med  Ragnhild Olsdtr, 60 år
Gurra Jonsdatr, 22 år, ugift, deres datter
Ole Olssen, 20 år, tjener, ugift
Siur Amundssen, 66 år, mannens bror, ugift, Holder sig i deres huus, og lever af fiskerie

Hans Halwordssen, 56 år, Bonde, har lidt agerbrug, lever af fiskerie, gift med Maren Hansdtr, 56 år, begge 2det ekteskap
Ole Amundden, 16 år, konens sønn, ugift
Olava Andreasdtr, 8 år, Mandens broderdatter og fosterbarn
Thorberg Michelssen, 23 år, tjener, ugift
Anne Nielsdatr, 45 år, tjener, ugift
Jens Larssen, 13 år, vanfør, Underholdes af husbondens godgiørenhed

Christopher Anderssen, 43 år, Bonde og medhielper, har intet agerbrug, lever af fiskerie, gift med Marit Andersdtr, 36 år, begges første ekteskap
Ingebor Christophersdtr, 13 år. deres datter
Anne Petricia Christophersdtr, 10 år, deres datter
Jacobet Christophersdtr, 8 år, deres datter
Karen Margrete Christophersdtr, 6 år, deres datter
Andreas Christophersen, 2 år, deres sønn
Berit Michelsdatr, 75 år, enke etter 2det ekteskap, Holder sig i deres huus, Nyder almisse af sognet

Lars Anderssen, 34 år, Bonde, har intet agerbrug, kun faa kreatur lever af fiskerie, gift med Berit Jensdatr, 28 år, begges første ekteskap
Jens Paul Larssen, 7 år, deres sønn
Anders Larssen, 6 år, deres sønn
Enoch Larssen, 3 år, deres sønn

Andreas Henrichssen, 33 år, Bonde, har intet agerbrug, kun faa kreatur, lever af fiskerie, Abrahama Poulsdtr, 30 år, begges første ekteskap
Anne Elisabeth Andreasdtr, 3 år, deres datter

Rienholt Michelssen, 55 år, Enkemand efter første ægteskab, Jordløs husmand lever af fiskerie
Johanna Andersdtr, 37 år, Hans steddatter og tiener, ugift

Gårdsmatrikkelen 1836, eier:
Løpenr 66: Sognepræsten!!

Folketelling 1865:
Carl Holmboe, 34 år Buxnes prestegjeld, sogneprest, gift med Dora Holmbo, 26 år Asker prestegjeld
Elisa Holmbo, 5 år Trondenes prestegjeld, hans datter
Engel Aronsdatter, 21 år, tjenestepike
Isakine Hansdatter, 22 år, tjenestepike
Ole Hansen, 21 år Trondenes prestegjeld, tjenestekar, ugift
Leonhard Iversen, 11 år Vardø prestegjeld, fostersønn, skolegutt

Slektstre på geni.com: Carl Fredrik Holmboe (1832-1902),

Folketelling 1865:
Jens K Ingebrigtsen, 45 år, husmann med jord, fisker, gift med Oldine Eidisdatter, 43 år
Elerine Jensdatter, 21 år, hans datter
Ingebrigt Jensen, 16 år, hans sønn

Folketelling 1865:
Jens Berg Johansen, 28 år. husmann med jord, fisker, gift med Else M Pedersdatter, 33 år Lenvik
Johannes Olsen, 63 år Karlsø prestegjeld, hans far, losjerende
Karolus Michalsen, 10 år, til oppfostring
Steffen Martinesen, 66 år, enkemann, losjerende

Folketelling 1875  for 66a:
W. C. Magelsen, 1841 Sogndal, sogneprest, gift med Inger Marie Kristianne Magelsen f Enger, 1844 Østre Toten
Anne Mathea Magelsen, 1870, datter
Maren Dorthea Marie Magelsen, 1872, datter
Bergljot Magelse, 1875, datter
Berthe Oline Kristine Falk, 1854 Tromsø, ugift, husjomfru
Ingeborg Sofie Larsdatter, 1852, ugift, kjøkkenpike, tjenestepike
Ane Margrethe Karlsdatter, 1854 Torsken, ugift, barnepike, tjenestepike
Anne Malene Eriksdatter, 1854 Torsken, ugift, budeie, tjenestepike

Folketelling 1875  for 66b:
Jens Bing Johannessen, 1836, fisker og husmann, gift med Else Marie Pedersdatter, 1831 Hillesøy
Engel Marie Volff, 1866, deres datter
Pettrikka Maria Nilsdatter, 1797 Tromsøsundet, fattiglem, forsørges av fattigvesenet

Folketelling 1875  for 66c:
Jens Karl Ingebrigtsen, 1821, fisker og husmann, gift med Oldina Edisdatter, 1823 Torsken
Ditlef Johan Bertinussen, 1869, pleiesønn

Ingebrigt Lager Jensen, 1850, fisker og inderst, gift med Bergitha Andrina Andreasdatter, 1851 Malangen

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: Sognepræsten

Bygdebok for Berg og Torsken har følgende oversikt over husmenn/husmannsplasser:
Katteberg:
Jens Karl Ingebrigtsen
Enok Bertin Sørensen
Konrad Emil Hansen
Litlebø:
Jens Bing Johansen
Anton Kristian Hemmingsen (Hansen)
Stamnesvika:
Fredrik Kristiansen
Jakob Larsen

8/1  Berg Ytre (tidligere Lillebø, Katteberg, Stavnesvik og Bergs Prestegaard)

8/1 Prestegaarden, folketelling 1900.
Kristian Fredriksen Finborød  (1854, Vang Hedmark), sogneprest (fraværende, i Kristiania), gift med
Hanna Finborød (1872 Volden Romerike), husmor (fraværende, i Kristiania)
Fredrik Finborød (1891), sønn
Agnes Finborød (1893), datter
Johannes Finborød (1895), sønn
Hanna Finborød (1897), datter
Øjvind Finborød (31.03.1899), sønn
Kitty Finborød (1882 Kristiania), ugift, lærerinne, guvernante
Konstanse Larsen (1881), ugift, barnepike
Johanna Enoksen (1875 Tranø), ugift, kjøkkenpike
Bergitte Andreassen (1880), ugift, budeie

8/1 Bergs Prestegaard, folketelling 1910:
Wilhelm Alexander Steffens (23.06.1878, Fredrikstad), sogneprest,  gift med Aslaug Kristiane Steffens (23.03.1881, Kristiania)
Hanchen Sofie Steffens (23.04.1909, Trondenes), datter
Reobert Ursin (16.11.1842, Trondenes), Tjenestegut Gaardsarbeide
Konstanse Enoksen (30.01.1886), Tjenestepige Budeie
Agnes Brox (01.03.1895), Tjenestepige husgjerning

Slektstre på geni.com: Wilhelm Alexander Steffens (1878-1968),  Agnes Karoline Andrea Brox (1895-).

8/1 Lillebø, husmann, folketelling 1910:
Johan Gundersen (02.01.1883, Gillivara) gift med Elise Gundersen
Mikal Gundersen (24.12.1907), sønn
Gundersen (03.11.1910), datter
Hanna Mikalsen (28.06.1849, Hillesø), hushjelp

8/1 Lillebø, husmand, folketelling 1900:
Anton Hansen (1849), fisker og husmann, gift med Kristine Hansen (1847)
Konrad Antonsen (1879), sønn, ugift, fisker, midlertidig i Tromsø
Amalie Antonsen (1884), datter
Theresse Antonsen (1886), datter
Andreas Antonsen (1890), sønn
Kristian Johannesen (1845 Tromsøsundet), enkemann, midlertidig, fisker

8/1 Lillebø, husmand, folketelling 1910:
Anton Hansen (19.10.1851) gift med Kristine Hansen (Tromsø)
Andreas Hansen, sønn

8/1 Lillebø, inderst, folketelling 1910:
Johan Jensen (Tromsøsundet), fisker, gift med Therese Jensen (05.07.1887)
Anny Jensen (12.11.1909), datter

__________________________________________

8/1 Katteberg, husmannsplass, folketelling 1900:
Enok Sørensen (1844), fisker og husmann, gift med Inger Tomasen (1850 Lenvik)
Theus B. Enoksen (1882), ugift, sønn, fisker
Konstanse Enoksen (1885), datter
Ingeborg Enoksen (1889), datter
Søren Enoksen (1891), sønn
Thoralf Enoksen (1894), sønn

8/1 Katteberg, husmannsplass, folketelling 1910:
Enok Sørensen (1835??.04.18) gift med Inger Sørensen (18.05.1835)
Søren Sørensen (05.09.1891), sønn
Toralf Sørensen (05.02.1894), sønn
Johannes Johansen (09.09.1908), sønn
Teus Sørensen (25.08.1882), fisker, gift med Nikoline Sørensen (Torsken)
Selma Sørensen (30.06.1906), datter
Torsten Sørensen, sønn
Ingeborg Sørensen, datter

Enok B Sørensen, 28 år ved folketelling 1965 Steinfjord.
Enok Sørensen (1832) ugift fisker og husmann, folketelling 1975 for Skaland, sønn Ingvard Enoksen (1867).
Slektstre på geni.com:
Enok Sørensen, Inger Sørensen,

____________________________________________________________

8/1 Stamnesvik, husmannsplass, folketelling 1900:
Fredrik Krestiansen, 1860 Lenvik, fisker og husmann, gift med Hanna Benjaminsen, 1863 Torsken
Amanda Fredriksen, 1885, datter, husgjerning
Kristian Fredriksen, 1886, sønn
Berger Fredriksen, 1890, sønn
Hilda Fredriksen, 1892, datter
Fridthjof Fredriksen, 1894, sønn
Anna Fredriksen, 1898, datter
Henry Fredriksen, 06.09.1900, sønn

8/1 Stamnesvik, husmannsplass, folketelling 1900:
Jakob Larsen, 1835, husmann og fisker, gift med Hansine Larsen, 1851 Lenvik
Kristine Larsen, 1878, datter, syerske, bor midlertidig i Gryllefjord
Sigurd Larsen, 1885, sønn
Dora Larsen, 1888, datter
Hilda Larsen, 1892, datter
Jenny Larsen, 1895, datter

8/1 Stavnesvik, husmand, folketelling 1910:
Fredrik Kristiansen (12.06.1860, Lenvik) gift med Hanna Kristiansen (07.10.1863, Torsken)
Kristian Fredriksen (24.05.1887), sønn
Berge Fredriksen (24.02.1890), sønn
Hilda Fredriksen (02.05.1892), datter
Anna Fredriksen (21.06.1898), datter
Henry Fredriksen (06.09.1900), sønn
Fritjof Fredriksen (10.07.1902), sønn
Dagny Fredriksen, datter

8/1 Stavnesvik, husmand, folketelling 1910:
Jakob Larsen (24.09.1832) gift med Hansine Larsen (Lenvik)
Sigurd Larsen (11.04.1886), sønn
Jeny Larsen (29.08.1895), datter

Eier i 1950: Thorstein Sørensen

8/2 – 8/10

Eier i 1950 for bruksnummerene 2 – 10:
8/2  Solbakken:     Odd Kaurin Larsen
8/3  Stavnesvik:     Charles K. Fredriksen
8/4  Katteberg:     John Kristian Hansen
8/5  Lillebø:     Andreas Hansen
8/6  Ytre Stavnesvik:     Kristian Fredriksen
8/7  Nyberg:     Jentoft Antonsen
8/8  Katteberg ytre:     Brødrene Eilertsen A/S
8/10  Solheim:     Petter Jakobsen

Etter 1950:
8/11 Litleberg
8/13 Elvegård

9  Bergsøyan

Stedsnavn:
1838 / 1886 – Bergsøerne
Løpenummer 68.

Gårdsmatrikkelen 1836, eier:
Løpenr 68: (ikke oppgitt)

Det var folketomt frem til 1863.

Folketelling 1865:
Lars Kofod, 45 år, handelsmann og selveier, gift med Margrethe Kofod, 33 år
Hans A Kofod, 9 år, sønn
Kristian I Kofod, 5 år, sønn
Johan K Kofod, 3 år, sønn
Søren J Kofod, 1 år, sønn
Kristian Kvande, 29 år, født i Stangvigs Præstegjeld, ugift, styrmann, losjerende
Johan V Brox, 19 år, tjenestekar
Peder Martinesen, 23 år, tjenestekar
Svend Olsen, 24 år, tjenestekar
Kristofer Hansen, 19 år, pleiesønn
Ingvard Hansen, 16 år, pleiesønn
Simonethe Heitman, 22 år, ugift, tjenestejente
Kristiana Hansdatter, 24 år, ugift, tjenestejente
Hanna Hansdatter, 39 år, født i Tromsø, tjenestejente
Elen D Kristiansdatter, 33 år, enke
Kristiana Nilsdatter, 15 år, til oppfostring på Fattigkassen
Sofie K Olsdatter, 3 år, datter av enken Elen
Lars Kofod har 1 hest, 6 kyr, 36 sauer og 3 griser. han hadde også poteter.

Bernt Brox, 36 år født i Tromsø, enkemann, losjerende
Han har 6 sauer.

Bygdebok for Berg og Torsken har følgende oversikt over strandsittere på Kjøpmannsøya:
Ole Karoliussen
Lars Peder Gundersen
Martin Fredrik Larsen
Paul Lorentsen
Thomas Henriksen

9/1  Bergsøyan (tidligere Bergsøerne)

Tidligere løpenummer 68a.
Fra 1842 under Berg prestegard.

Folketelling 1875 for 68a:
Ole Hansen, 1844, handelsmann og gårdbruker, gift med Emelie Marie Hansen f. Hind, 1844 Dyrø
Elisa Marie Olsdatter, 1875, datter
Hans Henrik Larsen, 1837, tjenestedreng, fisker, ugift
Jens Jertsen, 1853 Torsken, tjenestedreng, fisker, ugift
Hans Peder Salomonsen, 1797, tjenestedreng, kvegrøkter, enkemann
Petrina Emelia Kristiansdatter, 1856 Lenvik, tjenestepike, kjøkkenpike, ugift
Elen Iversen, 1863 Torsken, tjenestepike, barnepike
Karl Liljedahl, 1829 Sverige, gift, bødker

Arne Iversen, 1831 Torsken, fisker og inderst, gift med Esianna Petrine Esausdatter, 1853 Torsken
Hanna Iversen, 1863 Torsken, datter
Ditlef Johan Iversen, 1865 Torsken, sønn
Vilhelm Mikal Andreas Iversen, 1872 Torsken, sønn
Peder Kristian Marcelius Iversen, 1875, sønn

Andreas Ellingsen, 1833 Meldalens sogn, skomaker og inderst, gift med Karen Maria Johannesdatter, 1848 Bardo sogn
Anna Dorthia Jensdatter, 1870 Skjervø, datter
Jensina Maria Andreasdatter, 1874, datter
Anton Martin Andreasen, 1875, sønn

Folketelling 1875 for 68a:
Margrethe Kofod f Heitmann, 1833, gårdeierske, enke
Kristian Ingbert Kofod, 1861, sønn, fisker
Johan Kristian Kofod, 1862, sønn
Søren Jakob Heitman Kofod, 1865, sønn
Anna Marcelia Kofod, 1871, datter
De hadde 2 kyr, 3 sauer of 1 gris.

Folketelling 1875 for 68a:
Jakob Larsen, 1832, fisker og strandsitter
Ingvard Olsen, 1853 Hillesø, tjenestedreng, fisker

Folketelling 1875 for 68a:
Martin Larsen, 1832, fisker og strandsitter, gift med Kattrina Johannesdatter, 1833
Klara Malena Martinsdatter, 1862, datter
Else Maria Martinsdatter, 1864, datter
Lars Johan Martinsen, 1867, sønn
Kristofer Olai Martinsen, 1870, sønn
Peder Ursing Martinsen, 1873, sønn
Tobias Larsen, 1843, fisker inderst, losjerende, ugift
Sakarias Larsen, 1841, fisker inderst, losjerende, ugift

Folketelling 1875 for 68a:
Oe Karolessen, 1822, enkemann, fisker og strandsitter
Karolina Andrea Olsdatter, 1857, datter, husholder, ugift
Andreas Kristofer Olsen, 1861, sønn

Lars Peder Gundersen, 1849 Altens sogn, Arbeider ved Senjens Nikkelværk, gift med Oline Martine Gundersen, 1851
Johan Edvard Larsen, 1872, sønn
Ole Martin Larsen, 1874, sønn

Gårdsmatrikkelen 1886: Brukers navn: Sognepræsten

9/1 Bergsøerne (Kjøbmandsø), folketelling 1900:
Ole Hansen (1845), Fiskeri og Fiskeforretning pasing af 2 Fyrlykter, gift med
Emilie Hind (1844 Dyrø)
Elise Hansen (1875), datter, ugift, Frøken. Husgjerning
Henny Hind (1885 Dyrø), tjenestejente Husgjerning
Fridhjof Arensen (1893), Fisker søn ? , midlertidig, fra Hamn
Ceselia Knudsen (1892), fosterdatter av Ole Hansen ?

Folketelling 1900:
Lars Hustad (1856 Kristiansund), gift, Handelsfuldmægtig ved kolonial og fiskeforretning
Aleksander Shjævling (1875 Førde sogn, Romsdal), ugift, handelsbetjent
Thora Heitman (1874), ugift, husholderske
Bertin Berteussen (1870 Tranø), gift, Dreng ved Fiskeforretning, midlertidig i Tranø
Anton Halversen (1856), gift, midlertidig, fra Tromsø, snekker for egen regning
Mikkel Nilsen (1851 Tromsø), enkemann, midlertidig, fra Tromsø, Tømmermand for egen regning
Nils Nilsen (1883 Tromsø), ugift, midlertidig, fra Tromsø, Tømmermand for egen regning
Olai Stensen (1858 Os præstegjeld SB), gift, midlertidig, fra Tromsø, Tømmermand for egen regning
Sakarias Larsen (1833), ugift, fisker

Folketelling 1910:
Lars Hustad (05.09.1856, Kr.sund), handelsbestyrer, gift med Anna Hustad (10.11.1860, Molde)
Oluf Hustad (18.06.1893, Kr.sund), sønn
Lars Hustad (06.10.1899, Kr.sund), sønn
Ane Olsen (22.02.1857, Lenvik), tjenestejente
Hans Hansen (08.10.1856), gårdsarbeider
Bertel Mikelsen (1844, Lindaas), bryggemann

husmann, folketelling 1910:
Paul Lorentzen (22.09.1876, Tromsø), fisker, gift med Oline Lorentzen (02.05.1881, Tranø)
Harald Paulsen (02.06.1902), sønn
Thorvald Paulsen (08.06.1908), sønn
Mathilde Olsen (25.05.1894, Tranø), tjenestejente
Konrad Sørensen (17.04.1885, Tranø), fisker

inderst, folketelling 1910:
Johan Martinusen (22.04.1855, Lødingen), fisker, gift med Karoline Martinusen (04.08.1850, Trondenæs)
Josef Johansen (30.09.1889, Lødingen), sønn
Marie Fossum (21.06.1882, Øksnæs), datter
Elfrida Johansen (11.02.1900, Hol), forsørges
Ingeborg Jensen (11.07.1910), forsørges
Berent Pedersen, fisker, gift, midlertidig
Anskar Pedersen, fiisker, ugift, midlertidig

Ikke registrert eier i 1950.

9/2  Bergsøyan (tidligere Bergsøerne)

Tidligere løpenummer 68b1 og 68b2.

Gårdsmatrikkelen 1886: Bruker navn: Ole Hansen

9/2 Bergsø Inderø, folketelling 1900:
Lars Gundersen (1850 Alta), inderst, fisker, gift med Oline Jensen (1851)
Hanna?? Larsen (1882), datter

Folketelling 1910:
Tomas Henriksen (29.07.1865, Torsken), fisker, gift med Marie Henriksen (06.06.1865, Sortland)
Hanna Henriksen (08.12.1901), datter
Henrik Henriksen (30.06.1905), sønn

Folketelling 1910:
Johan Jensen (11.10.1850, Alten), enkemann, tømmermann
Dorthea Markusen (16.02.1868, Dyrø), enke, husholderske
Egil Ditlefsen (20.02.1891, Dyrø), sønn
Angel Ditlefsen (14.09.1896), sønn
Dora Ditlefsen (27.09.1899), datter

Eier i 1950: Ada Heitmann

9/3 Sauholmene

 

Eier i 1950: Margareth og Daniel Heitmann

10  Skaland

Stedsnavn:
1838 – Skagland, 1886 – Skaland
Løpenummer 65a, 65b og 65c.

1861:    1 bruk (Lars Olsen), 3 husmenn
1723:    2 bruk, men det ene øde

Folketelling 1801 for Skagland:
Peder Jacobssen, 37 år, selveier bonde, fiskeri, gift med Øllegaard Gabrielsdtr, 38 år, begges første ekteskap
Ingebor Pedersdtr, 10 år, deres barn
Jacob Pareli Jacobssen, 8 år, deres barn
Gunner Nielssen, 18 år, fosterbarn fra Bergen
Lars Olssen, 24 år, ugift, tjener
Sophie Axelsdtr, 14 år, tjenestejente

Joe Christopherssen, 69 år, bonde, gift for 2den gang, er nå nesten blind, gift med Marie Rasmusdtr, 42 år, gift første gang, lever af nogle kreature og lidt agerbrug
Randi Rasmusdtr, 28 år, konens søster og tjener, ugift
Christen Nielssen, 15 år, fosterbarn, ugift

Andreas Christenssen, 44 år, gift 1ste gang, Bonde, har lidt agerbrug lever mest af fiskerie, gift med Marit Persdtr, 48 år, gift 3dje gang
Niels Johannissen, 24 år, konens barn etter 2det ekteskap, ugift
Johannes Johannissen, 15 år, konens barn etter 2det ekteskap, ugift
Elisabeth Andreasdtr, 10 år, deres barn tvillinger
Christiana Andreasdtr,10 år, deres barn tvillinger
Jacobine Andersdtr, 8 år, deres barn
Sara Rasmusdtr, 80 år, enke etter første ekteskap, konens mor, har sin underholdning hos datteren
Georgine Thomasdtr, 84 år, enke etter 2det ekteskap, nyder almisser av sognet
Helena Henrichsdtr, 50 år, holder seg i deres hus, ugift, Lever af skrædersøm og anden haandgierning

Hemming Eliassen, 66 år, gift 2den gang, Jordløs husmand, lever af lidt fiskeri og konens haandgierning, gift med Chatrine Olsdtr, 54 år, gift første gang

Erich Johannissen, 29 år, Jordløs husmand lever af skrædersøm og fiskerie, gift med Anne Dorthea Jonsdtr, 24 år, begges første ekteskap

Gårdsmatrikkelen 1836, eiere:
Løpenr 65a: Jacob Pedersen
Løpenr 65b: Isak Nilsen
Løpenr 65c: Peder Jacobsen

___________________________________________________________

Folketelling 1865 for 65ab
Ingeborg S. Heitmann, 50 år, enke, husmor med jord, selveier og leilending
Daniel Heitman, 24 år, hennes sønn, bestyrer morens bruk
Johan E. Heitman, 16 år, hennes sønn
Margrethe Heitman, 21 år, hennes datter
Kristine Heitman, 18 år, hennes datter
Sofie Heitman, 11 år, hennes datter
Susana Andreasdatter, 17 år, til oppfostring
Nils E. Olsen, 9 år, tik oppfostring for en tid
De hadde 1 hest, 5 storfe, 20 sauer og 1 gris.

Slektstre på geni.com:
Ingeborg Sofie Lind Johansdatter Brox, Daniel Heitmann,

Folketelling 1875 for 65:
Daniel Heitmann (1842), fisker og gårdbruker, gift med Maren Hansine Heitmann (1852)
Thora Heitmann* (1874), datter
Ingeborg Sofie Heitmann* f Broks (1816), enke, kårkone, husfarens mor
Margrethe Heitmann (1845), ugift, husjomfru
Kristianna Magrete Nilsdatter (1851), tjennestejente, budeie
Eilerttine Hansine Eilertsdatter (1863), tjenestejente, barnepike
Heggelund Andreassen (1850 Sands sogn), ugift, handelsmann, losjerende
Nils Nilsen (1851 Sverige), ugift, dreng, fisker
Andreas Josefsen (1853 Lenvik), ugift, dreng, fisker

Slektstre på geni.com:
Daniel Heitmann,

_______________________________________________________________________

Folketelling 1865 for 65e
Mons Unsgaar, 47 år, ugift, gårdbruker og leilendingPeder Olsen, 46 år, losjerende fisker, gift med Elisabeth Andreasdatter, 44 år
Anthon Pedersen, 18 år, sønn
Eilert Pedersen, 13 år, sønn
Alethe P. Olsdatter, 5 år, datter

Slektstre på geni.com: Peder Olsen,  Eilert Martin Pedersen,

Folketelling 1875 for 65c:
Mons Unsgaard (1820), ugift, gårdbruker og leilending
Kristianna Bergitha (1822 Tranø), enke, losjerende, tjener for losjis håndarbeide
Han hadde 1 kyr og 9 sauer.

I året 1900 var Mons bosatt hos Fredrik Jakobsen på 10/1 husmannsplassen Melkerhullet.

___________________________________________________________________________

Folketelling 1865 for 65e
Michal A. Nilsen, 58 år fra Rødø prestegjeld, Kirkesanger med Jord, gift med Petrine E. Nilsen, 50 år
Sofie J.  Nilsen, 25 år, datter
Anna N. Nilsen, 20 år, datter
Hanna Rasmusdatter,  20 år, tjenestejente
Hansine Olsdatter, 10 år, til oppfostring

Hansine R. Brox, 36 år (Tromsø), losjerende

Mathias Steffensen, 25 år, Selvfosterkarl Fisker

Folketelling 1875 for 65:
Enok Sørensen, 1832, fisker og husmann, ugift
Hanna Lavina Rasmusdatter, 1833, tjenstepike, husholder, ugift
Ingvard Enoksen, 1867, hans sønn

Folketelling 1875 for 65:
Anton Olsen (1844 Sparbo prestegjeld), ugift, skomaker og huseier
Kristine Vikan (1858 Trondenes), ugift, tjenestejente og husholder

Folketelling 1875 for Skileloen Skagland løpenr 65:
Peder Andreas Johansen (1842), fisker og husmann, gift med Maren Vang Martinusdatter  (1845)
Søren Jakob Pedersen* (1868), sønn
Sedenius Nikolai Pedersen* (1871), sønn
Johan Martin Pedersen* (1873), sønn

Anna Helena Aleksand??(1850 Tromsø), enke, losjerende, haandarbeide
Nikolai Albert (1875), hennes barn

Folketelling 1875 for 65b:
Elling Johnsen (1836 Sogndal), skolelærer og kirkesanger, gift med
Bergitha Lovisa Johnsen* f Holmberg (1839 Lekø Prestegjeld)
Hans Ludvig Ellingsen* (1859 Borge), sønn

Folketelling 1875 for 65c:
Mathias Møller Steffensen (1842), fisker og gårdeier, ugift
Steffen Martinsen (1801), enkemann, hans far
Moses Mosessen (1831), ugift, tjenestedreng, fisker
De hadde 2 kyr, 6 sauer og 2 griser.

Bygdebok for Berg og Torsken har følgende oversikt over husmenn/husmannsplasser:
Heming Eliassen
Johannes Olsen
Peder Mathias Kristoffersen
Enok Sørensen
Søren Kristian Johansen
Johan Kristian Johansen
Fredrik Jakobsen
Ole Abelsen
Jakob Pareli Jakobsen
Olaf Marinius Ingebrigtsen
Wilhelm Andreassen
Peder Andreas Johansen
Ingvard Osen

10/1  Skaland indre

10/1   Løpenummer 65a1.
10/2   Løpenummer 65a2.
10/3   Løpenummer 65b.

1832 – 1842:    Jakob Pareli Jakobsen

Ingebord Sofie Heitmann

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: Daniel Heitmann

Folketelling 1910:
Søren Heitmand (1880??) gift med Leonora Heitmand (01.11.1878)
Daniel Heitmand (03.10.1908), sønn
Hansine Heitmand (13.01.1851), enke
Torleif Heitmand (14.06.1895), sønn
Rangvald Eriksen (26.12.1883), fisker, gift med Ingeborg Eriksen (26.08.1882)
Roald Lund (29.01.1908, Tromsø), sønn

Slektstre på geni.com:
Søren Kristian Heitmann, Leonora Olesdatter Hveding,

Gravsted Berg (Skaland):
Daniel A. Heitmann 03.10.1908 – 20.05.1965
Nora J. K. Heitmann 01.11.1915 – 08.06.2006

10/1 husmannsplassen Skjielv Folketelling 1900:
Johan Pedersen (1874), husmann og fisker, gift med Anna Eriksen (1875)
Signhild Johansen (30.06.1899), datter

Søren Pedersen (1869), ugift, husmann med jord og fisker
Johanna Hansen (1859), ugift, tjenestejente kreaturstell
Bent Pedersen (1888), bror til oppfostring
Ane Nilsen (1847? Lenvik), enke, tjenestejente husgjerning

10/1 husmannsplassen Hukholmyren  Folketelling 1900:
Ole Abelsen (1862 Torsken), fisker og husmann, gift med Marie Jakobsen (1865 Trondenes)
Fredrik Olsen (1888), sønn
Albertine Olsen (1890), datter
Alfred Olsen (1892), sønn
Bernhard Olsen (1892), sønn
Oline Olsen (1894), datter
Bjørner Osen (1896), sønn
Erna Olsen (14.05.1898), datter

______________________________________________________

Folketelling 1875 for 65 Melkehullet d.e. Skagland:
Søren Kristian Johansen, 1848 Hillesø, fisker og husmann, gift med Oldine Maria Samuelsdatter, 1841 Torsken
Elisæus Johan Sørensen, 1874, sønn
Ingebrigt Johansen, 1856 Hillesø, tjenestedreng, fisker, ugift
Kristianna Hansdatter, 1799 Torsken, konens mor, gift

10/1 husmannsplassen Melkarhulen, folketelling 1900:
Søren Johansen (1848 Hillesø), fisker og husmann, gift med Oldine Samuelsen (1841 Torsken)
Kristian Sørensen (1876), sønn, fisker
Aksel Johansen (1887 Drammen?) fostersøn
Nikoline Sedeniusen (1880 Torsken), tjenestejente

_____________________________________________

Folketelling 1875 for 65 Melkehullet d.e. Skagland:
Fredrik Jakobsen, 1833, fisker og innerst, gift med Bergitha Nikoline Nilsdatter, 1839
Jakob Pareli Fredriksen, 1861 Trondenes, sønn
Else Marie Fredriksdatter, 1865 Trondenes, datter
Jakob Olsen, 1872 Trondenes, pleiesønn
10/1 husmannsplassen Melkerhullet, folketelling 1900:
Fredrik Jakobsen (1832), husmann med jord og fisker, gift med
Bergitte Fredriksen (1840) (fraværende under folketelling 1900)
Olaf Ingebrigtsen (1882), tjenestegutt, fisker
Konstanse Olsen (1885), tjenstejente, kreaturstell
Mons Unsgaard (1821), ugift, Lægslem
Husmann under 10/1, folketelling 1910:
Fredrik Jakobsen (17.02.1832), fisker, gift med Bergithe Jakobsen (23.05.1840)
Olaf Ingebrigtsen (08.05.1882), fisker, ugift
Henriethe Karlsen (11.01.1891, Dverberg), tjenestejente, ugift

Slektstre på geni.com: Fredrik Kristian Rockmann Jakobsen (1832-1919, Birgitte Karoline Ingebrigtsdatter (1840-1915), Jakob Pareli Fredriksen (1861-), Else Marie Fredriksdatter (1865-1931). Olaf Marinius Ingebrigtsen (1882-1963),

____________________________________________________________

10/1 husmannsplassen Melkerhullet, folketelling 1900:
Jakob Jakobsen (1861 Trondenes), husmann med jord og fisker, gift med Marie Hay (1873)
Robert Jakobsen (1891), sønn
Elfrida Jakobsen (1893), datter
Oskar Jakobsen (1895), sønn

10/1 Lynger under Lyngene,  folketelling 1900:
Anders Nilsen (1837 Melø), Fiskeri og fattigunderstøttelse, gift med
Bergitte Jensen (1825 Melø)

10/1 Lyngene, folketelling 1900:
Wilhelm Andreasen (1867 Melø), husmann og fisker, gift med Hansine Eilertsen (1864)
Haakon Wilhelmsen (1893), sønn
Sverre Wilhelmsen (1895), sønn
Einar Wilhelmsen (1897), sønn
Ragnhild Wilhelmsen (27.05.1900), datter
Johanna Eilertsen (1860), tjenestejente, ugift, kreaturstel
Hanna Olsen (1887), datter
Gudrun Andreasen (23.07.1899), datter

10/1 husmannsplass Skogland, folketelling 1900:
Henrik Hermansen (1870), husmann med jord, fisker og snekker, gift med
Henriette Hermansen (1875), Syerske og Kreaturstel

10/1,2,3 Skogland, folketelling 1900:
Hansine Heitman (1851), Gaardbrugerenke S. Postekspidion
Sigurd Heitman (1876, sønn, Dampskib Postekspeditør?? paa Land
Søren Heitman (1880), sønn
Ingeborg Heitman (1882), datter
Jens Heitman (1887), sønn
Trygve Heitman (1890), sønn
Torleif Heitman (1895), sønn
Erling Heitman (1898), sønn
Oline Sørensen (1881, Tranø), Kreaturstel
Paul Lorentsen (1876, Tromsø), fisker
Ole P. Jakobsen (1874, Trondenæs), Haandværker, Skomager, bosatt Alvestad
Gaalla Olsen (1834, Hillesø), gardbrukerenke, bosatt Ersfjord

Slektstre på geni.com:
, Sigurd Heitmann, Søren Kristian Heitmann,

10/1 Skaland, husmand, Folketelling 1910:
Johan Nilsen (24.06.1862, Dyrø), skomaker, gift med Teodora Nilsen (25.12.1867, Dyrø)
Rudolf Hansen (26.09.1901, Dyrø), sønn

Husmannsplass under 10/1, folketelling 1910:
Ingborg Arntsen (08.03.1893, Flagstad), gift, Husbestyrerinde Husmd.plads??
Marie Olsen (19.11.1844, Tornø Sverige), sypike, ugift
Amanda Tobiasen (19.10.1881, Torsken), sypike, ugift

Husmann under 10/1, folketelling 1910:
Vilhelm Andreasen (27.04.1867) gift med Hansine Andreasen (31.01.1865)
Hakon Andreasen (14.07.1893), sønn, fisker
Sverre Andreasen, sønn
Einar Andreasen (09.06.1897), sønn
Raghild Andreasen (27.05.1900), datter
Erling Andreasen (09.12.1902), sønn
Alf Andreasen (22.12.1904), sønn
Ingebjørg Andreasen (18.10.1909), datter
Bergithe Jensen (1833, Melø), enke, Fattiglem

 

Eier i 1950: Søren og Daniel Heitmann

Utdrag av eiere i 2013 (gårdsnr/bruksnr/seksjonsnr):
10/1/0 Skaland Indre: Svein Heitmann
10/1/12 Skaland Indre: Ingrid Heitmann
10/1/13 Perstua: Skaland Graphite AS
10/1/14 Skaland Indre: Odd Helge Dagsland
10/1/15 Rabben: Paula Antonsen
10/1/17 Kollen: Jens Heiberg
10/1/18 Erikstad: Tor Hansen
19/1/19 (kontorbygg): Skaland Graphite AS
10/1/20 Skaland Indre: Mona Veronica Dagsland
10/1/23 Skaland Indre: Rigmor Kristine Mikalsen
10/1/24 Jakobshella: Skaland Graphite AS
10/1/25 Skaland Indre: Judith Gundersen
10/1/26 Skaland Indre: Ståle Eriksen
10/1/27 eiendom ved Skaland Graphite AS

10/4  Skaland

Løpenummer 65c1.

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: !! Kirkesangeren!!

10/4 Skogland, folketelling 1900:
Konrad Olsen (1846 Lurø), folkeskolelærer og kirkesanger, gift med Marie Olsen (1855 Ibestad)
Valdemar Olsen (1879 Ibestad), sønn
Ragnvald Olsen (1881 Dyrø), sønn, fisker, midlertidig i Ålesund
Gunerius Olsen (1884 Dyrø), sønn
Magne Olsen (1889), datter, jordmor
Ragna Olsen (1875 Ibestad), datter
Sigrund Olsen (1893), datter
Dagmar Olsen (1896 Tromsø), datter
Olga Berntsen (1893 Beien NT), tjenestejente

Folketelling 1910:
Konrad Olsen (25.06.1846, Lurøy), kirkesanger og lærer,  gift med Marie Olsen (12.09.1855, Ibestad)
Dagmar Olsen (30.09.1896, Tromsø), datter
Ragnvald Olsen (28.04.1881, Dyrø), losjerende fisker, gift med Berte Olsen (Tromsøsund), losjerende
Torgun Olsen (20.12.1907, Tromsøsund), datter, losjerende
Torgeir Olsen (19.05.1909), sønn, losjerende
Emil Larsen (16.04.1877), fisker, losjerende  gift med (?) Konstance Larsen (11.02.1877, Ibestad), jordmor, losjerende

Slektstre på geni.com: Konrad Olsen, , Valdemar Olsen, Ragnvald Olsen,

Eier i 1950: Henny Nilsen

10/5  Skaland

Løpenummer 65c2.

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: Daniel Edvard Heitmann

10/5 Skogland, folketelling 1900:
Mathias Steffensen (1842), ugift, fisker og forpakter
Karen Jensen (1842 Hillesø), ugift, tjenestejente, husdyrstell
Samuel Olsen (1842 Lenvik), gift, midlertidig, bor på Aarnes
Emelie Edvardsen (1874 Hillesø), ugift, midlertidig, bor på Vasstrand

10/5 Skogland, folketelling 1900:
Daniel E.?? Heitman (1839), Gaardbruger S. og Herredskasserer og Snedker, Metodist
Kristianne Sørensen, Husholderske
Marie Pedersen (1876), tjeneste
Henny Heitman (1892), datter eller fosterdatter
Lars Pedersen (1879), midlertidig, fisker
Arent Dørum (1871), midlertidig, Fisker og skomager for egen regn, fra Medfjord

Folketelling 1910:
Daniel Heitman (08.08.1839), Gbr. heredkasserer
Kristiana Sørensen, Husholderske
Henny Heitman, Telefonistinde
Marie Pedersen (10.07.1876), Tjenestepige Kreaturstel
Tomas Olsen (24.07.1896), fostersønn, forsørges
Kristian Finborud (15.02.1908), fostersønn. forsørges
Ruth Eriksen (03.10.1910), forsørges
Johanna Heitman (20.01.1895), forsørges

Gravsted Berg (Skaland):
Daniel Edvard Heitmann 1839 – 1930,

Daniel Heitmann (1839) var sønn av Daniel Heitmann (1806-1889) og Johanna Fredrikke Heitmann f. Hind (1812-1890). Se folketelling 1865 og 1875 for 14 Strømsnes.
Slektstre på geni.com: Daniel Edvard Heitmann,

10/5 Skaland, husmand, folketelling 1910:
Lars Pedersen (01.09.1878) gift med Jakobine Pedersen (28.08.1907, Torsken)
Valerie Larsen (28.08.1907), datter
Valborg Larsen (29.11.1908), datter
Mikal Pedersen (08.06.1871),

10/5 Skaland, fattigunderstøttet, folketelling 1910:
Mathias Steffensen, ugift
Karen Jensen (Hillesø), ugift

Eier i 1950: Berg kommune

10/6  Skaland mellem

Folketelling 1910:
Sigurd Heitmann (11.01.1876), gardbruker, poståpner og handelsmann, gift med Marie Heitmann (10.08.1876)
Erling Heitmann (17.08.1903), sønn
Hermand Heitmann (14.02.1904), sønn
Karl Heitmann (21.01.1906), sønn
Danielle Heitmann (21.01.1906), datter
Egil Haugen (27.02.1894), tjenestegutt
Hanna Ingebrigtsen (02.07.1887), tjenestepike
Mikola Sørensen, tjenestepike

Gravsted Berg (Skaland):
Sigurd Heitmann 11.01.1876 – 04.11.1963
Nikoline Marie Heitmann, født Hermansen 10.08.1877 – 14.03.1955

Slektstre på geni.com:
Sigurd Heitmann, , Erling Heitmann,

Husmann under 10/6 Skaland mellem, folketelling 1910:
Lars Orseth (04.11.1860, Øre), snekker og maler, gift med Tora Orseth (02.01.1874)
Daniel Orseth (28.08.1902), sønn
Erling Orseth (20.07.1904), sønn
Gudrund Orseth (11.07.1908), datter

Husmann under 10/6 Skaland, folketelling 1910:
Jakob Jakobsen (13.10.1861, Harstad)
Marie Jakobsen (08.02.1872)
Elfrida Jakobsen (04.07.1893), datter
Oskar Jakobsen, sønn
Fredrik Jakobsen (18.03.1901), sønn
Rebekka Ellingsen (19.06.1817, Trondenæs), enke, Fatigunderstøtelse

Husmann under 10/6 Skaland, folketelling 1910:
Ole Abelsen (01.06.1862, Torsken), fisker, gift med Marie Abelsen
Albertine Abelsen (28.03.1890), datter
Alfred Abelsen (23.11.1893), sønn
Bernhard Abelsen (23.11.1893), sønn
Oline Abelsen, datter
Bjørner Abelsen (17.07.1897), sønn
Erna Abelsen (19.05.1899), datter
Anny Abelsen (02.03.1901), datter
Esther Abelsen (10.05.1904), datter
Betty Abelsen, datter
Hulda Abelsen (14.03.1909), datter

Eier i 1950: Egil Heitmann

10/7  Ytre Skjelelv

Skjelelv ydre, folketelling 1910:
Søren Pedersen (08.11.1862), gårdbruker og fisker, gift med Johanna Pedersen (Torsken)
Marhilde Pedersen (24.06.1901), datter
Bernt Pedersen (26.09.1888), fisker

Husmann under 10/7 Skjelelv Ytre, folketelling 1910:
Ingvard Olsen (22.03.1880, Dverberg), fisker, gift med Ingeborg Olsen (10.09.1880)
Haakon Haakonsen (07.05.1899), sønn
Ingvarde Olsen (30.05.1906), datter
Valborg Olsen (30.05.1906), datter
Astrid Olsen (23.01.1909), datter

Eier i 1950: Magnor og Sig. Simonsen

10/8  Stenli

Folketelling 1910:
Johan Pedersen (10.07.1873), gårdbruker og fisker, gift med Anna Pedersen (29.05.1875)
Sighild Pedersen (30.06.1898), datter
Dagmar Pedersen (19.08.1901), datter
Agnes Pedersen, datter
Ester Pedersen (01.11.1905), datter
Peder Pedersen (26.08.1908), sønn

Eier i 1950: Hilmar Chr. Wang

10/9  Fredheim

Eier i 1950:  Roald Pedersen

10/10  Berg Prestegård

Eier i 1950:   Opplysningsv. fond

Utdrag av eiere i 2013 (gårdsnr/bruksnr/seksjonsnr):
10/10/0 Bergs Prestegård:  Opplysningsvesenets Fond
10/10/2 Bergs Prestegård:  Unni Antonsen
10/10/3 Bergs Prestegård:  Roall Wang

10/11  Solvang

Eier i 1950:  Rasmus Prestbakmo

Eier i 2013: Kari Lien Jensen

10/12  Strand

Eier i 1950:  Erling Heitmann

 

10/13  Fjellet

Eier i 1950:  A/S Skaland Grafitverk

10/13/0
10/13/1
10/13/2 Fjellet.   Eier i 2013: Bjørg Håkonsen
10/13/3                  Eier i 2013: Bjørnulv Jenssen
10/13/4
10/13/5   (eiendom nede på verksområdet)

Eier i 1950 for bruksnummerene 14 – 32.
10/14  Bjørkhaim:  Dagmar Brendeford
10/15  Myrbakk:  Bjørner Abelsen
10/16  Lyngan:  Håkon Andreassen
10/17  Lyngmo:  Rudolf Hansen
10/18  Slipstad:  Ferdinand Fredriksen og Martin Lind Hay
10/19  Solheim:  Irene Bersvendsen
10/20  Bråten:  Asbjørn Ingebrigtsen
10/21  Breidablikk:  U. L. Breidablikk
10/22  Pila:  Berg kommune
10/23  Nyheim:  Harald Nylund
10/24  Kirkehøgda:  Berg kommune
10/25  Kvilheim:  Berg kommune
10/26  Solglimt:  Arvid Eriksen
10/27  Fjellbu:  Alfred Abelsen
10/28  Helleborg: (ikke registrert)
10/29  Urdar:  Daniel Orseth
10/30  Bjørkely:  Kåre Liland
10/31  Elvegård:  Sigurd Simonsen
10/32  Bjørkly:  Berg kommune

Etter 1950:
10/33 Solbu
10/34 Skogheim
10/35 Bergstad
10/37 Heimly
10/38 Fjell
10/39 Solstad
10/40 Orheim
10/42 Bjørkstad
10/44 Skogholt
10/46 Knausen
10/48 Klokkarbu
10/49 Sjøtun
10/66
10/164 gammelverket som nå administreres av Midt-Troms Museum. Den gamle boligen Bjørnebo ligger her.

Skaland Grafitværk

Grunnlagt 1917, nedlagt 1920 etter at uvær ødela oppredningsverket. Driften gjenopptatt i 1931.
Georg Tysland  Store Norske Leksikon
Midt-Troms museum. Plan for bergverksmuseum 2006   (last ned pdf)
Skaland Bergverksmuseum – Midt-Troms Museum

11  Nordfjord

Stedsnavn:
1838 /1886 – Nordfjord
Løpenummer 57, 58 og 59.

Folketelling 1801:
Ole Thorbergssen, 58 år, gift 2den gang, Fin, har intet agerbrug, kun faa kreaturer, lever af fiskerie, gift med Kirsten Larsdtr, 40 år, gift første gang
Jacob Olssen, 15 år, deres sønn
Lars Olssen, 13 år, deres sønn
Aase Olsdatr, 7 år, deres datter
Lovise Olsdatr, 3 år, deres datter

Ole Larssen, 38 år, Bonde, har intet agerbrug, kun faa kreature lever af fiskerie, gift med Aase Siursdtr, 50 år, begges første ekteskap
Anne Olsdtr, 12 år, deres datter
Jacob Nielssen, 10 år, fosterbarn
Kirsten Jonsdatr, 45 år, enke etter første ekteskap, Holder sig i deres huus, Lever af sin haandgierning

Baldwin Ivarssen, 40 år, Fin, har intet agerbrug, kun nogle kreature, lever af skiøt og fiskerie, gift med Else Andersdatr, 40 år, begges første ekteskap
Karen Kirstine Baldwindsdatr,
Hans Christopher Baldwindsen, 10 år, deres sønn
Anders Baldwinssen, 8 år, deres sønn
Andrine Baldwindsdatr, 5 år, deres datter
Martinus Baldwinssen, 3 år, deres sønn
Rachel Kirstine Baldwindsdtr, 1 år, deres datter
Iwar Eliassen, 75 år, gift med Lisbeth Thorbergsdtr, 75 år, begges første ekteskap, mannens foreldre, De holder sig hos sønnen og har sin underholdning hos ham

Joe Nielssen, 50 år, Bonde og kirkesanger, lever af fiskerie, gift 2den gang med Karen Jonsdatr, 45 år, gift første gang
Christian Jonssen, 20 år, mannens sønn, ugift
Andreas Jonssen, 14 år, deres sønn
Karnelis Jonssen, 10 år, deres sønn
Dorthe Olsdtr, 17 år, tjener, ugift

Andreas Rasmussen, 44 år, Bonde, har intet agerbrug, kun faa kreature lever af fiskerie, gift med Anne Marie Persdtr, 50 år, begges første ekteskap
Michel Andreassen, 17 år, deres sønn, ugift
Nilla Andreassen, 14 år, deres datter
Joe Andreassen, 13 år, vanfør
Niels Andreassen, 10 år, deres sønn
Ingebor Andreasdtr, 7 år, deres datter

Gårdsmatrikkelen 1836, eiere:
Løpenr 57: Boldevin Iversen
Løpenr 58: Cornelius Johnsen
Løpenr 59: Salomon Salomonsen

Folketelling 1865 for 57:
Ole Hai Nilsen, 35 år Trondenes, enkemann, gardbruker og selveier
Ingeborg M Pedersdatter, 64 år Ibestad, enke, hans mor
Martin L Olsen, 6 år, hans sønn
De hadde 1 hest, 2 kyr og 6 sauer.

Folketelling 1875 for løpenummer 57:
Ole Hay Nilsen (1832 Trondenes), enkemann, fisker og gårdbruker
Nils Edvard Olsen* (1857), sønn
Martin Lund Olsen* (1859), sønn
Ludvig Johan Olsen* (1870), sønn
Marit Johnsdatter (1833 Strinden Pstgj.), tjenestepike

Folketelling 1875 for 57:
Johan Andreasen, 1811, fisker og husmann, gift med Paulina Marie Willumsdatter, 1821
Nils Anton Johansen, 1853, sønn, hjelper faren, ugift
Johan Peder Johansen, 1859, sønn, hjelper faren, ugift
Ingeborg Bergitte Johansdatter, 1862, datter
Johanna Petrine Johansdatter, 1865, datter

Folketelling 1875: for 57:
Hans Peder Eliassen (Hans Peder Eliassen Ellingsen), 1822, fisker og husmann, gift med Engel Maria Johansdatter, 1835 Tranø
Sigrid Bergitha Hansdatter, 1869 Dverberg, datter
Hagerup Johan Lager Hansen, 1872, sønn

Folketelling 1875 for 57:
Hans Olai Hansen, 1837 Torsken, fisker og husmann, gift med Vilhelmine Andrea Johansdatter, 1848
Henrik Kristian Hansen, 1868, sønn
Ole Anton Hansen, 1869, sønn
Paulina Maria Hansdatter, 1871, datter
Johan Albert Hansen, 1874, sønn
Anna Margrethe Fredriksdatter, 1802 Torsken, enke, fattiglem, forsørges av fattigkassen

Folketelling 1865 for 58:
Jens K Heitman, 53 år, gardbruker og selveier, gift med Kirsten Ass Spabo, 38 år Tranø
Danel Martin Heitman, 17 år, hans sønn
Hans S Heitman, 6 år, hans sønn
Maren H Heitman, 14 år, deres datter
Joakime H Heitman, 10 år, deres datter
Jensine S Heitman, 3 år, deres datter
Richard Johansen, 17 år, pleiesønn
De hadde 1 hest, 4 kyr, 10 sauer og 1 gris.

Folketelling 1865 for 59:
Johan Andreasen, 49 år, fisker og strandsitter, inderst, gift med Pauline Villumsdatter, 41 år
Johan P Johannesen, 8 år, sønn
Ingeborg Johansdatter, 4 år, datter

Folketelling 1875 for 58,59:
Jens C. Heitmann, 1814, fisker og gårdbruker, gift med Kirsten Aas Sparbo, 1827 Tranø
Daniel Martin Heitman, 1849, sønn, tjener hos faren, ugift
Joakime Henriette Heitman, 1856, datter, ugift
Jensina Sofie Kirstine Heitman, 1863, datter
Hans Sparbo Heitman, 1866, sønn
Jørgen Jørgensen, 1848 Tromsø, tjenestedreng, tjener paa Halvlod

Bygdebok for Berg og Torsken har følgende oversikt over husmenn/husmannsplasser:
Johan Andreassen
Hans Peder Eiassen
Hagerup Hansen
Hans Olai Hansen
Anton Hansen
Ole Anton Hansen
Hans Henrik Larsen
Magnus Hansen
Ole Søren Pettersen

11/1  Nordfjord (tidligere Skelelv)

Gårdsmatrikkelen 1886 for 57. Brukers navn: Ole Hay Nilsen

Folketelling 1900:
Ole Hay Nilsen, 1833 Sands sogn Strinden, gårdbruker og fisker, enkemann
Marit Johnsen, 1833 Bratsberg, husholderske, ugift
Oluf Jakobsen, 1886 Torsken, fostersønn, ugift, forsørges av gårdeier og fisker ?

Folketelling 1900:
Martin Hay, 1859, gårdbruker og fisker, gift med Liva Pedersen, 1852 Ibestad
Ole P. Hay, 1886, sønn
Peder J. Hay, 1894, sønn
Loth Hay, 1897, sønn

Husmannsplass Skielv under 11/1, Folketelling 1900:
Hans O. Hansen, 1834 Torsken, fisker og husmann, gift med Vilhelmine Johansen, 1845
Anton Hansen, 1876, sønn, fisker, ugift
Albert Hansen, 1885, sønn
Hilmar Hansen, 1889, sønn
Ingeborg Hansen, 1879, datter, husgjerning
Haakon Hansen, 02.05.1900, sønn

___________________________________________________

Husmannsplass Skielv under 11/1, Folketelling 1900:
Hagerup Hansen, 1871, fisker og husmann, gift med Johanna Olsen, 1870 Vaagen Lofoten
Oline Hansen, 1896, datter
Signe Hansen, 1898, datter
Daniel Hansen, 27.11.1899, sønn
Gjertrud Olsen. 1887 Dverberg, datter
Ingvart Olsen, 1879 Dverberg, tjener, ugift, fiskeri
Marie Hansen, 1879, tjener, husgjerning
Engel Johansen, 1836 Tranø, enke, Husgjerning, Husmandsenke

husmann under 11/1 Skelelv, folketelling 1910:
Hagrup Hansen (08.01.1871), fisker, gift med Johanna Hansen (08.07.1870, Lofoten)
Oline Hansen (03.01.1896), datter
Daniel Hansen (27.11.1899), sønn
Hans Hansen (10.04.1901), sønn
Mætte Hansen (15.04.1903), datter
Engel Hansen, datter
Elias Hansen (03.09.1908), sønn
Signe Hansen (03.09.1908), datter
Simonette Sørensen (20.08.1880), tjenestepike

______________________________________

husmann under 11/1 Skelelv, folketelling 1910:
Anton Hansen (20.12.1886), fisker, gift med Konstanse Hansen
Vilhelmine Hansen (18.02.1904), datter
Alfhild Hansen, datter
Marie Hansen (25.12.1906), datter
Frits Hansen (05.01.1909), sønn
Hilmar Hansen, fisker, ugift
Hans O. Hansen (Torsken), enke

Eier i 1950: Otto Hermansen

Eier av 11/1 Nordfjord i 2013: Edmund Harly Hermansen

11/2  Nordfjord

Gårdsmatrikkelen 1886 for 58, 59. Brukers navn: Daniel Martin Heitmann

Folketelling 1900:
Martin Heitman (1849), gårdbruker og fisker, ugift
Jensine Heitman (1863), husholderske
Egil Heitman (1885), søstersønn
Johannes Heitman (1893), søstersønn
Johanna Eliasen (1849, Ankenæs), husgjerning
Kirsten Heitman (1827, Dyrø), føderådsenke
Jørgen Jørgensen (1848, Hillesø), fisker, ugift

Folketelling 1910:
Daniel M. Heitmand (28.05.1848), gårdbruker og fisker, gift med Mette Heitmand (Trondenes)
Kirsten?? Heitmand (20.03.1827, Dyrø), enke, Føderaadskone
Johannes Heitman (03.05.1893), sønn
Kristoffer Hansen (02.06.1902), sønn
Asta Heitmand (16.04.1905), datter
Jens K. Heitmand (22.08.1906), sønn
Margrete Heitman (02.05.1908), datter
Hans Heitmand (19.06.1910), sønn
Jensine Jakobsen (11.03.1884), tjenestepike
Jørgen Jørgensen (05.12.1848, Tromsøsundet), fisker

Slektstre på geni.com:
Daniel Martin Heitmann,

___________________________________________

Folketelling 1900:
Hans Heitman (1867) gift med Helmine Enoksen (1870, Maasø)
Harda Heitman (1896), datter
Else Heitman (1897), datter
Dagny Heitman (23.04.1899), datter
Hilda Hermansen (1886), tjenestejente
Fredrikhe Torgersen (1864, Tranø), gårdsarbeider
Enok Enoksen (1878, Tranø), fisker

Folketelling 1910:
Hans Heitmand (25.06.1866), gårdbruker og fisker, gift med Helmina Heitmand (08.02.1869, Gjæsvær Maasø)
Harda Heitmand (15.05.1896), datter
Else Heitmand (06.10.1897), datter
Dagny Heitmand (23.04.1899), datter
Kirsten Heitmand (28.03.1901), datter
Jens Heitmand (16.01.1904), sønn
Enok Heitmand (16.01.1906), sønn
Alfred Heitmand (01.12.1907), sønn
Mary Heitmand (09.01.1910), datter

Slektstre på geni.com:

Skelelv, Skjilelv, husmann under 11/2

Folketelling 1900:
Ole Hansen, 1870, husmann med jord og fisker, gift med Maren Hansen, 1874 Ibestad
Olufine Hansen, 1897, datter
Helga Hansen, 30.03.1899, datter
Hansine Sørensen, 1878, tjenestepike, ugift

Skelelv, husmann under 11/2, folketelling 1910:
Ole Hansen (1870), fisker, gift med Maren Hansen (15.02.1874, Ibestad)
Olufine Olsen (09.05.1897), datter
Helga Olsen, datter
Magna Olsen (06.06.1901), datter
Valdemar Olsen (24.10.1904), sønn
Haldis Olsen, datter

___________________________

Folketelling 1900:
Hans H. Larsen, 1835, fisker og husmann, gift med Johanna Matiasen, 1849
Magnus Hansen, 1877, sønn, fisker
Sivert Hansen, 1884, sønn, fisker
Josefine Hansen, 1889, datter

Bunkemyr, husmann under 11/2,  folketelling 1910:
Hans H. Larsen (1870), fisker, gift med Johanna Larsen (05.08.1848, Balsfjord)
Sivert Hansen (20.07.1885), sønn
Josefine Hansen (28.08.1889), datter
Nils?? Mikalsen (16.02.1876, Balsfjord), fisker, ugift

Moen, husmann under 11/2,  folketelling 1910:
Magnus Hansen (09.03.1879), fisker, gift med Hanna Monsen (24.06.1877)
Petter Pettersen (03.02.1901), sønn
Maren Magnusen (07.06.1905), datter
Ida Magnusen (28.04.1907), datter
Harry Magnusen (25.03.1909), sønn

Eier i 1950: Kristian, Hans og Karl Heitmann

11/3  Mellemgård (tidligere Mellemgaard)

Folketelling 1900:
Hans Hermansen (1863) gift med Else Hay (1861)
Borghild Hansen (1892), datter
Otto Hansen (1893), sønn
Gudrund Hansen (1896), datter
Karl Hansen (06.05.1900), sønn
Amanda Tobiasen (1881, Torsken), tjenestejente
Marie Olsen (1844, Sverige), enke

Folketelling 1910:
Hans Hermansen (19.10.1863), gårdbruker og fisker, gift med Else Hermansen (08.03.1861)
Otto Hermansen (05.08.1893), sønn
Gudrun Hermansen (31.01.1897), datter
Karl Hermansen (05.05.1900), sønn
Anne Pedersen (17.07.1848, Malangen), enke, midlertidig, husarbeide

Eier i 1950: Otto Hermansen

Slektstre på geni.com: Hans Michal Hermansen (1863 Steinfjord-1953), Else Marie Olsdatter Hay (1861-1947), Otto Elind Hay Hermansen (1893-1966),  Aasta Johanna Ingebrigtsdatter (1893-1976, gift med Otto), Gudrun Strømsten (1897-1941), Karl Hermansen (1900-1925).

____________________________________________

inderst under 11/3, folketelling 1910:
Ole Pettersen (20.10.1867, Lenvik), fisker, inderst, gift med Kristine Pettersen (Trondenes)
Tordis Hansen (01.08.1900), datter
Bergny Pettersen (22.06.1908), datter
Pettersen (18.09.1910), datter

 

11/4  Ydregård, Ytregard

Ytregard, folketelling 1910:
Liva Hay (05.07.1853, Ibestad), gårdbrukerenke
Ole P. Hay (09.02.1887), sønn, gårdbruker og fisker
Johan Hay (09.06.1894), sønn, fisker
Loth Hay (15.06.1897), sønn

Slektstre på geni.com: Liva Marie Hay (1853-1936), Martin Lind Olsen Hay (1859-1910, gift med Liva), Ole Peter Hay (1887-1969), Peder Johan Hay (1894-), Loth Hay (1897-).

I 1950 var 11/4 slått sammen med 11/1.

Eier i 1950 for bruksnummerene 5 – 22.
11/5  Volden:  Jens Sparbo Heitmann
11/6  Indre Skjelelv:  Fred Jakobsen m.fl.
11/7  Skogvold:  Enok Heitmann
11/8  Bråten:  Jens Sparbo Heitmann
11/9  Solvang:  Loth Hay
11/10  Steinland:  Agnar Steinland
11/11  Heimen:  Kristian, Hans og Karl Heitmann
11/12  Bjørktun:  Kristian Heitmann
11/13  Gammelgården:  Kristian, Hans og Karl Heitmann
11/14  Olsbakk:  Ole Theodor Hansen
11/15  Moan:  Johanne Moan
11/16  Berglund:  Berge Hansen
11/17  Løvset:  Hans Mikalsen
11/18  Aunet:  Ottar Aune
11/19  Bakkebo:  Dankert Heitmann
11/20  Tunheim:  Erling Karoliussen
11/21  Bunkmyr:  Sivert Mikalsen
11/22  Steinbakk:  Ole I. Hay

12  Lutnes

Stedsnavn:
1838 – Lutnæs, 1886 – Lutnes
Løpenummer 60 og 61.

Se også gårder 11 Nordfjord.

Gårdsmatrikkelen 1836, eiere:
Løpenr 60: Ole Amundsen
Løpenr 61: Hans Halvorsens Enke

 

Folketelling 1875 for Lutnæs løpenr 60b:
Ingvard Anton Hanssen, 1845, fisker og gårdbruker, gift med Malena Eliasdatter, 1843 Ofoten
Elvine Konstance Ingvardsdatter, 1873, datter
Henriette Eline Ingvardsdatter, 1875, datter
Ole Andreas Bartholdsen, 1867 Ofoten, pleiesønn
Klara Malena Kristofersdatter, 1813, tjenestepike, budeie
De hadde 2 kyr, 6 sauer og 1 gris.

______________________________________________

Hans Hagerup Olsen (1817-1899) gift med Engel Marie Kristine Lund Kristoffersdatter (1816 Steinfjord-1875).
Barn:
Ingvard Hansen (1844-1883), gift med Malene Eliasdatter (1844-1882) fra Ofoten.
Ole Hansen (1845-?), gift 11.09.1874 med Emilia Maria Sørensdatter Hind (1844-?) fra Dyrøy.
Hanna Margrethe Hansdatter (1848-?).
Kristofer Andreas Hansen (1854-?), gift med Mette Mikalsen.
Petrine Octava Hansdatter (1860-?). Til USA.

Folketelling 1865 for løpenr 61:
Hans H Olsen, 49 år, gardbruker og selveier, gift med Engel K Kristofersdatter, 50 år
Ingvard Hansen, 22 år, hans sønn, ugift
Kristofer Hansen, 12 år, hans sønn
Hanna Hansendatter, 18 år, hans datter
Optava Hansdatter, 6 år, hans datter
Peder M Kristofersen, 63 år, losjerende fisker

Folketelling 1875 for Lutnæs løpenr 60a:
Hans Hagerup Olsen, 1817, fisker og gårdbruker, enkemann
Kristofer Andreas Hansen, 1854, sønn, ugift, hjelper faren
Hanna Margrethe Hansdatter, 1848, datter, ugift, husholder
Petrine Octava Hansdatter, 1859, datter, ugift, budeie

_____________________________________________________

Hans Olai Ellingsen (1817-?) fra Bergen, gift med Rebekka Ovidia Ursin (24.06.1818-1912) fra Harstad.
Barn:
Robert Olai Ellingsen (1843-?).
Ole Edvard Martin Hansen (1847-1847).
Mikael Ursin Hansen (1852-?).
Dehard Andreas Kristian Hansen (1854-1855).
Karl Olai Ellingsen (1857-03.05.1937).
Andreas Edvard Hansen (1860-?), gift med Dorthea Olufine Ellingsen (1866-?) fra Haukebø.
Bergitte Hansdatter (1863-1863).

Folketelling 1865 for løpenr 60:
Hans Olai Ellingsen, 48 år Bergen, gardbruker og selveier, gift med Rebekka Ursing, 48 år Tronæs
Reobert O Hansen, 22 år Tronæs, hans sønn, ugift
Michal U Hansen, 14 år Tronæs, hans sønn
Karl O Hansen, 8 år, Tronæs, hans sønn
Andreas E Hansen, 5 år Kvæfjord, hans sønn
Hans P Salamonsen, 55 år, tjenestekar, gift men lever adskilt

Folketelling 1875 for Lutnæs løpenr 61:
Hans Olai Ellingsen, 1817 Bergen, fisker og gårdbruker, gift med Rebekka Ovedia Ellingsen f. Ursing, 1818 Trondenes
Reobert Olai Hansen, 1842 Trondenes, sønn, ugift, hjelper faren
Mikal Ursing Hansen, 1851 Tronenes, sønn, ugift, hjelper faren
Karl Olai Hansen, 1857 Kvæfjord, sønn, ugift, hjelper faren
Andreas Edevard Hansen, 1860, Trondenes, sønn
Signhild Marie, 1873, pleiedatter

Gårdsmatrikkelen 1886. Lutnes 12/2, løpenr 61. Brukers navn: Robert Olai Hansen
Gårdsmatrikkelen 1886. Lutnes 12/2, løpenr 61. Brukers navn: Mikael Ursin Hansen

 

12/1  Lutnes (tidligere Lutnæs)

Gårdsmatrikkelen 1886. Lutnes 12/1, løpenr 60. Brukers navn: Kristoffer Hansen

Folketelling 1900:
Kristoffer Hansen, 1854, gaardbruger S. lods og fisker, ugift
Petrine Hansen, 1860, husholderske, ugift
Kristine Bertheusen, 1880 Trondenes, tjenestepike, krauturstel, ugift
Thomas Henriksen, 1865 Torsken, inderst og fisker, gift med Marie Hansen, 1865 Sortland

—————————————————————————

Hans Anton Kofoed (28.04.1857-24.04.1935), gift 20.11.1885 med Johanna Karina Isakine Andreasdatter (24.11.1866-1932.
Barn:
Andrea Berntine Kofoed 25.03.1886-1981, gift med Olaf Ingvard Andreas Johansen (04.02.1887-29.04.1977).
Lars Ursin Kofoed (04.03.1888-?)
Søren Jakob Kofoed (11.05.1890-13.02.1975), gift første gang med Dorthea Maria Eriksen (01.01.1892-08.11.1918), gift andre gang med Seira Marie Olsen.
Magne Johannes Kofoed (30.04.1893-20.06.1973), gift med Ragnhild (1909-1989). Bosatt Lutnes 12/7.
Erika Margrethe Kofoed (23.02.1895-10.02.1896). Hun ble bare 11 måneder.
Erling Martin Kofoed (06.12.1896-1986), gift med Kristine Margrethe Ridderseth (1902-1983). Bosatt Sortland.
Eilert Sigurd Brox Kofoed (24.05.1899-1972), gift med Helga (1899-1996). Bosatt Lutnes 12/6.
Johan Hagerup Kofoed (05.02.1902-15.12.1978) og Magna (1901-1991). Bosatt Lutnes 12/5.
Albrikt Mikal Kofoed (20.11.1904-06.11.1987), gift med Henny (1906-1996) fra Finnsæter. Bosatt Lutnes 12/8.
Ingvald Meyer Kofoed (19.03.1907-).
Henriette Eline Kofoed (10.08.1909-15.10.1977) gift med Torgeir Skogland (19.05.1909-26.01.1989).  Bosatt 13/22 Bergsbotn.

Folketelling 1910:
Hans Kofot (28.04.1857), gårdbruker, fisker og snekker, gift med Johanna Kofot (23.11.1866, Torsken)
Andrea Kofot (25.03.1886), datter
Søren Kofot (11.09.1890), sønn
Magne Kofot (30.04.1893), sønn
Erling Kofot (06.12.1896), sønn
Eilert Kofot (24.05.1899), sønn
Johan Kofot (05.02.1902), sønn
Albrigt Kofot (25.11.1904), sønn
Ingvald Kofot (19.03.1907), sønn
Henriethe Kofot (10.08.1909), datter
Erikka Andreassen (12.01.1828), enke, forsørges
Hans Kofot var agent for «Eureka» motorer

———————————————————————

Nils Anton Johansen (31.10.1851-03.09.1900) gift med Jensine Emilie Olsdatter (22.10.1857/58-1944) fra Ibestad.
Barn:
Olaf Ingvard Andreas Johansen (04.02.1887-29.04.1977), gift med Andrea Berntine Kofoed 25.03.1886-1981.
Petra Marie Johansen (23.02.1889-16.02.1968), gift med Karl Ebert Eriksen (11.04.1891-11.08.1972). Bosatt Indregård 13/1, Bergsbotn.
Anna Dorthea Johansen (18.02.1893-29.10.1946), gift med David Eriksen (1895-1959). Bosatt Bergsbotn.
Emil Johan Johansen (06.03.1891-1919), gift med Sara Eriksen (1893-?)..
Johannes Johansen (07.02.1898-1989), gift med Anny Oliva Rønningsdatter (1898-1963) fra Målselv.
Angell Julius Antonsen (02.06.1895 Lutnes-1988 Bergsbotn). Se Steinfjord.

Folketelling 1900:
Jensine Olsen, 1858 Ibestad, husmannsenke med jord
Petra Antonsen, 1888 Trondenæs, datter
Olaf Antonsen, 1886 Trondenæs, sønn
Emil Antonsen, 1890, sønn
Anna Antonsen, 1892. datter
Johannes Antonsen, 1897, sønn

husmann, folketelling 1910:
Jensinne Johansen (22.10.1858, Ibestad), enke
Olaf Johansen (Trondenæs), sønn
Emil Johansen (06.03.1891), sønn
Anna Johansen (18.02.1893), datter
Angel Johansen (02.06.1895), sønn
Johannes Johansen (07.02.1898), sønn

Eier i 1950: Johan Kofoed

Eier av 12/1 Lutnæs i 2013: Louise Wedde

 

12/2  Lutnes (tidligere Lutnæs)

Folketelling 1900:
Johan Martinessen, 1855 Hol, gardbruker og fisker, gift med Karoline Markussen, 1850 Trondenæs
Martin Johansen, 1880 Hol Nor, sønn, fisker, ugift, midlertidig i Ålesund
Marie Johansen, 1882 Øxnæs, datter, kreaturstel
Benjamin Johansen, 1887 Hol, sønn
Josef Johansen, 1897 Hol, sønn
Jenny Heggedal, 1897 Vaage, fosterdatter
Laura Johansen, 1875 Karlsø, tjener, husgjerning
Elfrida Martinsen, 13.02.1900 Hol Nor, datter

________________________________________________

Folketelling 1910:
Hendrik Hermandsen (01.09.1870), enkemann, gårdbruker og fisker
Karl Hermandsen (22.05.1901), sønn
Margit Hermandsen (11.02.1903), datter
Betsy Hermandsen (23.04.1906), datter
Mathilde Mikalsen (15.08.1875, Trondenæs), tjenestejente
Peder Vinter Hansen (1842, Lenvik), enkemann, midlertidig, Fatigunderstøtet

Eier i 1950: Henrik Hermansen

Eier av 12/2 Lutnes i 2013: Tore Olsen

Eier i 1950 for bruksnummerene 3 – 4:
12/3  Myrvang:    Karl Hermansen
12/4  Fossbakk:    Idr. lag Foss

Etter 1950:
12/5 Lutnes
12/6 Kvellro
12/8 Solbakken
12/9 Bjørkli
12/10 Myreng

13  Bergsbotn

Stedsnavn:
1838 /1886 – Bergsbotn
Løpenummer 62, 63 og 64.

Gårdsmatrikkelen 1836, eiere:
Løpenr 62: Faste Christophersen
Løpenr 63: Lars Andersen
Løpenr 64: Jens Larsen

Folketelling 1865 for 62,63:
Martin Larsen, 36 år, gardbruker, leilending og fisker, gift med Grethe K Johannesdatter, 30 år
Klara Martinsdatter, 4 år, datter
Else M Martinsdatter, 2 år, datter
Lars Olsen, 74 år Tronæs, hans far, gift med Else M Kristofersdatter, 68 år, hans mor

_________________________________________

Folketelling 1865 for 64:
Erik Reinholdtsen, 36 år Tranø, gardbruker og leilending, gift med Davine Andreasdatter, 28 år
Elen Jørgensdatter, 80 år Rendals prestegjeld, enke, hans mor
Johan H Eriksen, 11 år, sønn
Hans K Eriksen, 8 år, sønn
Søren J Eriksen, 2 år sønn
Emelia Andreasdatter, 5 år, stedatter
Martin Johannesen, 18 år, tjenestekar

Folketelling 1875 for 62,63 Indregaard:
Erik Reinholdsen, 1830 Tranø, leilending, fisker og gardbruker, gift med Davina Maria Reinholdtsen f. Brox, 1836
Johan Henrik Eriksen, 1855, sønn, hjelper faren
Hans Kristian Eriksen, 1858, sønn, hjelper faren
Søren Jakob Andreas Eriksen, 1864, sønn
Else Maria Eriksdatter, 1867, datter
Elise Dorthea Eriksdatter, 1872, datter
Anna Karolina Eriksdatter, 1875, datter
De hadde 2 kyr, 9 sauer og 3 griser.

___________________________________________

Folketelling 1875 for 62,63 Indregaard:
Ole Andreas Olsen, 1836 Lenvik, fisker og inderst, gift med Lorentina Kattrina Olsen, 1844 Lenvik
Karolina Kristina Olsdatter, 1869 Lenvik, datter
Ole Meyer Olsen, 1871 Lenvik, sønn
Johanna Maria Olsdatter, 1873 Lenvik, datter

13/1  Innergården (tidligere Indergaard)

Løpenummer 62

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: Erik Reinholtsen

Folketelling 1900:
Mikal Gabrielsen, 1855 Torsken, fisker og husmann, gift med Marit Hansen, 1860 Dovre
Jakob Jakobsen, 1834 Finland, lægslem, gift med Kari Jørgensen, 1819 Dovre

Folketelling 1900:
Ditlef Markusen, 1870 Torsken, fisker og husmann, gift med Johanna Hansen, 1869 Dyrø
Egil Ditlefsen, 1890 Dyrø, sønn
(udøpt gutt) Ditlefsen, 1890, sønn
(udøpt pike) Ditlefsdatter, 1898, datter

Folketelling 1910:
John Jensen (19.03.1884), gårdbruker og fisker, gift med Emma Jensen (1883 Tromsøsundet)
Erna Jensen, datter (1906?), datter
Gjørdis Jensen (11.11.1909), datter
Kristine Jensen (11.07.1891), tjenestejente

Folketelling 1910:
Abert Jakobsen (08.05.1882), gårdbruker og fisker, gift med Johanna Jakobsen (02.08.1883, Lenvik)
Otelie Hansen (23.08.1853, Tranø), gårdbrukerenke
Mikal Jakobsen (22.02.1888), sønn
Hilmar Jakobsen (03.05.1891), sønn
Kristian Jakobsen (10.05.1893), sønn
Johan Bertheusen (1881, Alten), fisker
Helga Jakobsen (23.04.1895), datter
Olga Jakobsen (15.09.1906), datter
Hegelund Jakobsen (12.03.1908), sønn
Raghild Jakobsen (03.07.1909), datter

Folketelling 1910:
Lorentz Hansen (09.04.1865, Lenvik), gårdbruker og fisker, gift med Amanda Hansen (07.05.1880, Lenvik)
Harald Hansen (13.08.1893), sønn
Frida Hansen (21.04.1906), datter
Arnold Hansen (29.04.1907), sønn
Hansine Sørensen (1879), tjenestejente, ugift

Eier i 1950: Karl E. Eriksen

13/2  Innergården (tidligere Indergaard)

Løpenr 63

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: Erik Reinholtsen

Folketelling 1900:
Johan Fredriksen, 1855, fisker og gardbruker, enkemann
Leonora Olsen, 1878, datter, ugift, husholderske
Inga Johansen, 1881, datter, ugift, kreaturstell
Ragnvald Johansen, 1883, sønn, ugift, fisker
Agnes Johansen, 1888, datter
Karl Johansen, 1890, sønn

Peder Fredriksen, 1875 Tranø, fisker og inderst, gift med Joakima Olsen, 1875
Harald Pedersen, 30.08.1900, sønn
Karen Fredriksen, 1870 Tranø, tjenestepike
Karen Pedersen, 1834 Tranø, tjenestepike

 

Folketelling 1900 for husmannsplass Kjærran øvre:
Henrik Larsen, 1871, fisker og husmann, midlertidig i Aalesundh, gift med Elise Eriksen, 1868
Helga Henriksen, 1896, datter
Elias Henriksen, 1898, sønn
Selma Henriksen, 08.10.1900, datter
Charlotte Johansen, 1886, tjenestepike

Folketelling 1900 for husmannsplass Jolimgrend:
Paul Jensen, 1866 Lenvik, fisker og husmann, gift med Pauline Hansen, 1849 Lenvik
John Paulsen, 1885, sønn, fisker
Fredrik Paulsen, 1887, sønn
Joakima Paulsen, 1889, datter
Kristine Paulsen, 1891, datter

_______________________________________________

Folketelling 1900:
Hans Eriksen, 1859, enkemann, gardbruker og fisker
Egil Hansen, 1886, sønn
Jens Hansen, 1888, sønn
Hilmar Hansen, 1890, sønn
Sara Hansen, 1894, datter
David Hansen, 1896, sønn
Simon Hansen, 1898, sønn
Jensine Hansen, 1861 Tranø, enke, husholderske
Olaf Hansen, 1888, sønn

Folketelling 1910:
Hans Eriksen (14.06.1857), gårdbruker og fisker, gift med Konstanse Eriksen (22.04.1876, Tranø)
Henry Eriksen (11.08.1906), sønn
Maghild Eriksen (08.07.1908), datter
Eriksen (04.11.1910), datter
Dorthea Eriksen (01.01.1892), datter
Hilmar Eriksen (23.02.1890), sønn
Davit Eriksen (1895), sønn
Simon Eriksen (26.05.1897), sønn
Anna Hendriksen (27.09.1888, Ibestad), sypike

Slektstre på geni.com: David Eriksen ,

Eier i 1950: David Eriksen

___________________________________________

Husmann, folketelling 1910:
Paul Jensen (14.02.1865, Lenvik), fisker, gift med Pauline Jensen (11.06.1849, Lenvik)
Fredrik Jensen (03.08.1887), sønn
Joakime Jensen (02.03.1889), datter

 

Eier av 13/2 Innergården i 2013: Dagny Antona Johansen

13/3  Innergården (tidligere Indergaard)

Løpenummer 64

Folketelling 1875 for løpenr 64 Indregaard:
Hans Jakobsen (1822 Tranø), fisker og gardbruker, gift med Ragnhild Kirstine Fredriksdatter (1825 Tranø)
Pauline Kristine Hansdatter (1848 Lenvik), datter
Fredrik Kristian Hansen (1852 Lenvik), sønn, ugift, hjelper faren
Jakob Martin Hansen (1852 Lenvik), sønn, ugift, hjelper faren
Hans Henrik Rokmann Hansen (1855 Lenvik), sønn, ugift, hjelper faren
Lorents Jentoft Hansen (1865 Lenvik), sønn
Othelia Olsdatter (1853 Tranø), tjenestepike, budeie
Jensine Kristine (1860 Lenvik), oppfostring

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: Hans Jakobsen

Folketelling 1900:
Lorentz Hansen (1865 Lenvik), gardbruker og fisker, gift med Albertine Ingvardsen (1866 Lenvik)
Ingvard Hansen (1886), sønn
Hans Hansen (1888), sønn
Haral Hansen (1892), sønn
Ludvig Hansen (1896), sønn
Alida Hansen (27.01.1900), datter
Ragnhild Fredriksen (1834 Tranø), gift, føderådskone

Folketelling 1900:
Jakob Hansen (1852 Lenvik), gardbruker og fisker, gift med Othelia Olsen (1853 Tranø)
Henriette Jakobsen (1877), datter, ugift, sypike
Albert Jakobsen (1882), sønn, ugift, fisker
Jensine Jakobsen (1884), datter, husgjerning og kreaturstell
Konrad Jakobsen (1886), sønn
Mikal Jakobsen (1888), sønn
Hilmar Jakobsen (1891), sønn
Kristian Jakobsen (1893), sønn
Helga Jakobsen (1895), datter
Hans Jakobsen (1822 Tranø), føderådsmann

Follketelling 1900:
Anton Olsen (1856 Tranø), fisker og inderst, gift med Leonora Olsen (1865 Dyrø)
Olaf Antonsen (1886 Dyrø), sønn
Jørgen Antonsen (1888 ??), sønn
Aslaug Antonsen (1890 Dyrø), datter
Hanna Antonsen (1892 Dyrø), datter
Thora Antonsen (1892 Dyrø), datter
Johanna Antonsen (1896 Dyrø), datter
Gerda Antonsen (1897 Dyrø), datter

Folketelling 1910:
Johan Eriksen (18.09.1855), gårdbruker og fisker, gift med Lena Eriksen (15.02.1870, Tranø)
Karl Eriksen (11.04.1891), sønn
Agnes Eriksen (08.01.1889), datter
Inga Eriksen (15.10.1882), datter
Karoline Eriksen (07.04.1903), datter
Jenny Eriksen, datter
Erik Eriksen (05.11.1908), sønn
Petra Johansen, tjenestejente
Fredrike Svendsen (15.10.1837, Tranø), oppholder seg

Folketelling 1910:
Peder Fredriksen (12.09.1875, Tranø), gårdbruker og fisker, gift med Joakime Fredriksen
Ferdinant Fredriksen (28.10.1902), sønn
Olga Fredriksen (08.06.1905), datter
Hariet Fredriksen (04.04.1907), datter
Kitty Fredriksen (10.01.1910), datter
Ludvik Hansen (16.06.1896), sønn
Karlotte Eriksen (28.02.1886), tjenestejente
Karen Pedersen (Tranø), enke, oppholder seg

Folketelling 1910:
Mikal Gabrielsen (Torsken), gårdbruker og fisker, gift med Marit Gabrielsen (25.07.1858, Dovre)
Anny Iversen (Harstad), datter
Betty Iversen (10.08.1897, Harstad), datter

husmann under 13/3, folketelling 1910:
Hendrik Larsen (25.09.1871), fisker, gift med Elise Larsen
Helga Larsen (04.11.1896), datter
Elias Larsen (19.07.1898), sønn
Selma Larsen (08.10.1900), datter
Alfred Larsen (21.09.1902), sønn
Henny Larsen (01.09.1905), datter
Hjalmar Larsen (16.03.1907), sønn
Sakarias Larsen (1828), ugift, fattiglem, oppholdes av familien

inderst, under 13/3, folketelling 1910:
Egil Eriksen (30.04.1886), fisker, gift med Karen Eriksen (Tranø)
Svere Eriksen (30.05.1906), sønn
Haldis Eriksen (15.12.1909), datter

Eier i 1950: Joakime og Ferdinand Fredriksen

Eier i 1950 for bruksnummerene 4 – 24.
13/4  Fredheim:  John Jensen
13/5  Steinbakken:  Joakime og Ferdinand Fredriksen
13/6  Nyborg:  Berte Skoglund
13/7  Myrvold:  Hans Lorents Hansen
13/8  Nylund:  Harald Hansen
13/9  Fosselven:  Karl Eriksen m.fl.
13/10  Bakkely:  Asbjørn og Anne Lise Kofoed
13/11  Engset:  Haldor Kofoed
13/12  Bakketun:  Olga Fredriksen
13/13  Elvebakken:  Henry Eriksen
13/14  Nysted:  Henry Eriksen
13/15  Skogheim:  Harald Eriksen
13/16  Solstad:  Angell Antonsen
13/17  Nyheim:  Levion Enoksen
13/18  Myrset:
13/19  Uteng:  Ragnhild Kofoed
13/20  Strandstua:  Johan Lorentzen
13/21  Bakkelund:  Halfdan Eriksen
13/22  Tronstad:  Torgeir Skogland
13/23  Lillebo:  Edvald Pettersen
13/24  Bertemo:  Magne Skoglund

Etter 1950:
13/31 Lileng
13/33 Solsikke
13/37 Sletten
13/38 Myrslett
13/39 Steineng

 

14  Lavold

Stedsnavn:
1801 – Laugvold, 1838 – Langvold, 1886/1910 – Lavold, 1950 – Lavoll
Løpenummer 54 og 55.

Folketelling 1801 for Laugvold:
Daniel Heitman, 41 år, jekteskipper og handelsmann, gift med Margrete Røde, 27 år (begges første ekteskap)
Else Marie Heitman, 3 år, datter
Lisbeth Michelsdtr, 36 år, ugift, sykelig
Jacob Salamonssen, 12 år, fosterbarn fra Bergen
Elias Henrichssen, 24 år, ugift, tjener
Paul Johannissen, 31 år, ugift, tjener
Henrich Henrichssen, 22 år, tjener
Agotte Olsdtr, 39 år, tjener
Anne Olsdtr, 12 år tjener

Slektstre på geni.com: Daniel Heitman,

Michael Jørgenssen, 34 år, bonde, litt åker, mest fiske, gift med Karen Marie Johannisdtr, 30 år (begges første ekteskap)
Zegnild Johanna Michaelsdtr, 2 år, datter
Paul Anderssen, 12 år, fosterbarn fra Bergen
Kristen Jørgenssen, 36 år, ugift, mannens bror og tjener
Barbro Christophersen, 70 år, enke etter første ekteskap, mannens mor

Hans Jørgenssen, 28 år, bonde, har litt åker, mest fiskeri, gift med Ingebor Gregusdtr, 29 år
Grete Malena Hansdtr, 6 år, datter
Jonette Birgitte Hansdtr, 1 år, datter
Anne Susanne Erichsdtr, 56 år, enke etter første ekteskap, konens mor

Ole Anderssen, 57 år, husmann med jord, har litt åker, lever av fiskeri, gift med Brynnild Jensdtr, 53 år
Elen Olsdtr, 24 år, datter, ugift
Adriana Olsdtr, 22 år, datter, ugift
Maren Olsdtr, 14 år, datter
Zegnild Olsdtr, 10 år, datter
Lars Hemmingsen, 26 år, selvfosterkarl, lever av fiskeri

Ole Olssen, 57 år, Fin og jordløs husmand, lever af fiskerie og konens haandgjerning, gift med Geertrud Larsdtr, 40 år (begges første ekteskap)
Aase Olsdtr, 14 år, datter
Inger Olsdtr, 7 år, datter

Gårdsmatrikkelen 1836, eiere:
Løpenr 54: Jens Ursin
Løpenr 55: Mikkel Jørgensen

_______________________________________________

Folketelling 1865 for Lauvold 54, 55:
Lornts Ingebrigtsen, 45 år, husmann med jord, fisker, gift med Julianna Gabrielsdatter, 43 år
Ingvard Lorntsen, 17 år, sønn, ugift
Kristofer Lorntsen, 15 år, sønn
Enok K Lorntsen, 7 år, sønn
Berner Lorntsen, 9 år, sønn
Johan Lorntsen, 5 år, sønn
Ludvig J Lorntsen 1 år, sønn
Karoline Lorntsen, 11 år, datter

Folketelling 1875 for 15 Lavold løpenr 55,56:
Lorents Sverdrup Ingebrigtsen (1819) fisker og gardbruker, gift med Julianna Marie Gabrielsdatter (1823)
Kristofer Andreas Lorentsen (1851), sønn, ugift, hjelper faren
Berner Nikolai Lorentsen (1857), sønn, hjelper faren
Einok Kristian Lorentsen (1859), sønn, hjelper faren
Johan Lorentsen (1861), sønn
Ludvig Julius Lorentsen (1865), sønn
Ole Petter Trane (1874), pleiesønn
Karin Anna Jensdatter (1843), ugift, tjenestepike, budeie

Slektstre på geni.com: Lorents Sverdrup Ingebrigtsen (1819-1894), Juliane Maria Gabrielsdatter (1823-1895),  , Enok Kristian Lorentsen (1859-1937),

_______________________________________________

Folketelling 1875 for 14 Strømsnæs løpenr 54,56:
Daniel Hæitmann (1807), fisker og gardbruker, gift med Johanna Fredrikka Heitmann (1812 Dyrø)
Daniel Edvard Heitmann (1839), sønn, snekker og fisker, ugift
Henrik Meyer Heitmann (1849), sønn, fisker, hjelper faren, ugift
Kristian Vilhelm Olsen (1859), pleiesønn
Else Marie Olsdatter (1861), pleiedatter
Anne Nilsdatter (1805 Hillesø), enke, fattiglem, fattigkassen

Jens Heitmann (1837), fisker og gardbruker, gift med Karoline Bertheusdatter (1851)
Ditlef Johan Heitmann (1873), sønn
Bertheus Nikolai Heitmann (1874), sønn
Anne Dorthea Holm Larsdatter (1854), tjenestepike, budeie, ugift
Hanna Neldina Kristiansdatter (1863  Lenvik), pleiedatter, passer barna

Slektstre på geni.com: Daniel Martin Heitmann (1806-1889), Jens Hind Heitmann (1837-1924, sønn av Daniel Martin Heitmann), Daniel Edvard Heitmann (1839-1930, se 10/5 Skogland), Henrik Meyer Heitmann (1849-1943, se 14/2 Lavoll)

____________________________________________________

Folketelling 1875 for 14 Strømsnæsbotten   54, 56:
Peder Eriksen (1842 Sverige), arbeidsmann, vedhugger, reineier, gift med
Karen Larsdatter (1843 Sverige)
Elen Pedersdatter (1867 Sverige), datter
Peder Pedersen (1868 Sverige), sønn
Mikal Pedersen (1871 Lenvik), sønn
Johan Jens Pedersen (1874 Berg), sønn
De hadde 20 reisdyr.

Mikkael Thomassen (1836 Sverige?), ugift, arbeidsmann, vedhugger

Folketelling 1875: for 15 Lavold   55, 56:
Kristian Hansen (1824 Lenvik), fisker og husmann, gift med Anne Lavina Fredriksdatter (1824 Lenvik)
Hansine Johanna Kristiansdatter* (1851, Lenvik), datter
Fredrik Paul Kristiansen (1860 Lenvik), sønn
De hadde 1 kyr, 3 sauer og 1 gris.

14/1  Lavoll

Løpenummer 54

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: Enok Kr. Lorentsen

Folketelling 1900 for 14/1 Viken Lavold:
Kristoffer Lorentzen (1851), skomaker og gardbruker, gift med Sofie Lorentzen (1862)
Hanna Lorentzen (1885), datter, husgjerning
Johan Lorentzen (1888), sønn
Sigurd Lorentzen (1893), sønn

Folketelling 1900 for 14/1 Lavold:
Ludvig Lorentzen (1864), hus tømmermann og snekker gardbruker, gift med Anna Lorentzen (1864 Kristiansund)
Alf Lorentzen (1898), sønn
Ester Lorentzen (14.01.1900), datter
Ragna Hol (1891), fosterdatter
Marie Ingvardsen (1882), tjenestepike

_____________________________________________

Folketelling 1900 for 14/1 Lavold:
Enok Sivertsen (1859), fisker gardbruker og tømmermann, gift med Øllegaard Pedersen (1864 Lenvik)
Johannes Enoksen (1898), sønn
Aslaug Enoksen (22.03.1900), datter
Olianna Larsen (1880 Lenvik), ugift, tjenestepike, husgjerning. .

Folketelling 1910 for 14/1 Lavold:
Enok Lorentzen (24.06.1858), gårdbruker og fisker, gift med Øllegaard Lorentzen (08.08.1864, Lenvik)
Johannes Lorentzen (30.08.1898), sønn
Aslaug Lorentzen (22.03.1900), datter
Jenny Lorentzen (05.08.1902), datter
Anna Lorentzen (16.04.1910), datter

________________________________________________

Eier i 1950: Anders Andersen

Eier av 14/1 Lavoll i 2013: Astrid Fremmerlid

14/2  Lavoll (tidligere Lavold)

Løpenummer 55

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: Henrik Heitmann

Folketelling 1900 for 14/2 Viken Lavold:
Mikal Heitman (1845), fisker gardbruker og smed, gift med Ingeborg Heitman (1854)
Daniel Heitman (1876), sønn, ugift, fisker, midlertidig i Ålesund
Berteus Heitman (1878), sønn, ugift, fisker, midlertidig i Ålesund
Hilmar Heitman (1879), sønn, ugift, fyrbøter dampskip, midlertidig i Ålesund
Leonard Heitman (1886), sønn
Olof Heitman (1889??), sønn
Enok Heitman (1894), sønn
Charlotte Hansen (1889), tjenestepike
Oleanna Jakobsen (1880), tjenestepike, kraturstell

Folketelling 1910 for 14/2 Lavold (Skiddenvik):
Mikal Heitmann (04.06.1846), gift, gardbruker og smed
Enok Heitmann (20.05.1893), sønn, gardsarbeide
Peter Heitmann (07.10.1901), sønn
Hansine Hansen (08.10.1874), ugift, tjenestepike, husgjerning og kraturstell

Slektstre på geni.com:
Mikal Kristian Heitmann,

____________________________________________

Folketelling 1900 for 14/2 Lavold:
Henrik Heitman (1849), gardbruker og fisker, gift med Andrea Heitman (1865)
Kristian Heitman (1885), sønn
Danchert Heitman (1889), sønn
Johanna Heutman (1894), datter
Solveig Heitman (1897), datter
Aasta Heitman (22.09.1899), datter

Folketelling 1910 for 14/2 Lavold:
Henrik Heitmann (18.08.1849), gardbruker og fisker, gift med Emilie Heitmann (03.05.1865 Torsken)
Dankert Heitmann (20.12.1889), sønn, ugift, fisker
Johanna Heitmann (20.12.1884), datter, ugift, kreaturstell
Solveig Heitmann (30.04.1897), datter
Aasta Heitmann (22.09.1899), datter
Haakon Heitmann (08.09.1903), sønn
Edvin Petersen (04.04.1872), ugift, fisker

Slektstre på geni.com:
Henrik Meijer Heitmann, Andrea Emilie Kristensdatter, Kristian Ingbert Heitmann, Dankert Johan Heitmann (1888-1889), Dankert Johan Heitmann (1889),

Eier i 1950: Daniel Heitmann

Eier av 14/2 Lavoll i 2013: Astrid Fremmerlid

14/3  Smedvik

Folketelling 1910 for 14/3 Smedvik:
Sofie Lorentzen (08.10.1862@02), enke, gardbruker hus- og fjøsstell
Johan Lorentzen (12.10.1888), sønn, ugift, fisker
Anve Hansen (04.04.1830 Hillesø), enke, forsørges av sin datter

Eier i 1950: Kristoffer Lorentsen

Eier av 14/3 Smedvik i 2013: Judith Gundersen

Eier i 1950 for bruksnummerene 4 – 6.

14/4  Rydningen

Eier i 1950:  Alfred Pedersen

Eier av 14/4 i 2013: Jorunn Fredriksen

14/5  Grindhaug

Eier i 1950:  Johannes Lorentsen

Eier av 14/5 i 2013: Siv Hoel

14/6  Stensvoll

Eier i 1950:  Hilmar Lind

Eier av 14/6 i 2013: Kristian Lind

15  Strømsnes

Stedsnavn:
1838 – Strømsnæs, 1886 – Strømsnes
Løpenummer 56.

Folketelling 1801 for Strømmen:
Andreas Halwordssen, 54 år, bonde og fisker, gift med Anne Tomasdtr, 50 år
Jens Andreassen, 23 år, sønn, ugift
Johanna Andreasdtr, 18 år, datter
Karen Andreasdtr, 16 år, datter
Lisbeth Andreasdtr, 11 år, datter
Martinus Andreassen, 7 år, sønn
Pernille Andreasdtr, 6 år, datter

Lars Thomassen, 56 år, enkemann, bonde og fisker
Hedewig Larsdtr, 22 år, ugift, datter
Ingebrigt Larssen, 19 år, sønn
Kirsten Larsdtr, 17 år, datter
Per Larssen, 12 år, sønn

Folketelling 1801 for Helleland (hvor er det??)
Niels Olssen, 66 år, gift med Kirsten Paulsdtr, 70 år
Jens Jonssen, 26 år, gift med Anne Nielsdtr, 27 år

Synnev Sørensdtr, 32 år, enke
Søren Enochssen, 3 år, sønn

Gårdsmatrikkelen 1836, eiere:
Løpenr 56: Daniel Heitman

Folketelling 1865 for løpenr 56:
Daniel Heitman, 59 år, gårdbruker, selveier, gift med Johanna F. Hind, 55 år (Tranø)
Jens Heitman, 29 år, sønn, ugift
Daniel Heitman, 27 år, sønn, ugift
Hendrik Heitman, 17 år, sønn
Margrethe Heitman, 25 år, datter, ugift
Kristiana Heitman, 22 år, datter, ugift
Johan M Johansen, 24 år, ugift, tjenestekar
Oldine Samuelsdatter, 25 år, ugift, tjenestejente
Inger B Hansdatter, 10 år, fosterdatter
Else Marie Olsdatter, 5 år, fosterdatter
De hadde 1 hest, 8 kyr, 34 sauer og 2 griser.
Ane Jerløv, 57 år, enke, losjerende, midlertidig, hun hadde 1 kyr og 6 sauer

Slektstre på geni.com: Daniel Martin Heitmann, Johanna Fredrikke Heitmann, Jens Hind Heitmann,

Jens Heitmann (1839) giftet seg 23.10.1877 med Karoline Berteusdatter (1851 Laugvold, datter av Berteus Nilsen), se klokkerbok. kommentar – må være feil årstall.

15/1  Straumsnes (tidligere Strømsbotn)

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn for Strømsnes bruksnr 1, løpenr 56a:
Fr. Wennberg

Folketelling 1900 for husmannsplassen Kleiven under 15/1:
Kristian Olsen (1859), husmann og fisker, gift med Berit Olsen (1862)
Mathis Olsen (1888), sønn
Daniel Olsen (1890), sønn
Serine Olsen (1893), datter
Emma Olsen (1897), datter
Hansine Hansen (1874), tjenestepike
Ane Adamsen (1819 Tromsøsundet), enke, fattiglem.

Folketelling 1900 for husmannsplassen Myrbakken under 15/1:
Hans Kofoet (1859), fisker snekker og husmann, gift med Johanna Kofoet (1866 Torsken)
Anna Kofoet (1886), datter, husgjerning
Lars H Kofoet (1888), sønn
Søren Kofoet (1890), sønn
Magne Kofoet (1893), sønn
Erling Kofoet (1896), sønn
Eilert Kofoet (24.05.1899?), sønn
Erikka Johansen (1832 Torsken), enke, svigermor, hushjelp

Folketelling 1900 for husmannsplassen Myrbakken Strømsnes under 15/1:
Isak Olsen (1868 Tromsø), fisker og husmann, gift med Anna Hansen (1871)
Halvdan Olsen (1894), sønn
Tomas Olsen (1896), sønn
Astrid Olsen (1897), datter
Eivin Olsen (23.01.1900), sønn
Hilda Eilertsen (1881 Lenvik), tjenestepike, ugift

Folketelling 1900 for 15/1,2 Strømnæs:
Fredrik Wenberg (1844 Sorcelle Sverige), gift med Margrethe Wenberg (1833)
Kristian Johansen (1883), fostersønn, fisker

______________________________________________________

Folketelling 1900 for 15/1,2 Strømsnæs:
Jens Heitman (1837), fisker og gardbruker, gift med Karoline Heitman (1852)
Ditlef Heitman (1873), sønn, ugift, fiskeri og gardsbruk, midlertidig i Ålesund
Berteus Heitman (1874),sønn, ugift, fiskeri og gardsbruk, midlertidig i Ålesund
Daniel Heitman (1876), sønn, ugift, fiskeri og gardsbruk
Johan Heitman (1885), sønn, ugift, fiskeri og gardsbruk
Joakim Heitman (1888), sønn, ugift, fiskeri og gardsbruk
Helga Heitman (1894), datter
Marie Hansen (1898), fosterdatter
Othelia Olsen (1873 Lenvik), ugift, tjenestepike, husgjerning
Inger Olsen (1872 Lenvik), ugift, tjenestepike, husgjerning
Elen Gundersen (1872 Tranøy), ugift, tjenestepike, kreaturstell
Ingeborg Jensen (1829), gardbrukerenke, forskjellig handarbeide

Folketelling 1910 for 15/1 Strømsnæs:
Ditlef Heitmann (16.02.1873), gardbruker og fisker, gift med Inger Heitman (12.02.1872 Lenvik)
Ole Heitman (12.01.1900), sønn
Dagny Heitman (26.08.1902), datter
Jensine Heitman (14.09.1904), datter
Ida Heitman (19.05.1906), datter
Kaare Heitman (22.08.1908), sønn
Haldis Heitman (16.06.1910), datter
Gunhilde Olsen (24.04.1884 Lenvik), tjenestepike, kreaturstell
Gabriel Sletvold (13.01.1881 Børsen), gift, midlertidig, lærer i folkeskolen

Slektstre på geni.com: Jens Hind Heitmann,  , Ditlef Johan Heitmann, Inger Heitmann, Ole Heitmann,

______________________________________________________

Folketelling 1910 for 15/1 Strømsbotn:
Andreas Iversen (04.10.1882?? Hillesøy), gardbruker og fisker, gift med Anna Iversen (05.11.1875 Lenvik)
Magnus Iversen (07.02.1907 Hillesøy), sønn
Astrid Iversen (10.10.1909), datter
Inger Paulsen (1874 Lenvik), tjenestepike

Eier i 1950: Bertheus Heitmann

15/2  Strømsnæs
15/2  Storjord

 

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn for Strømsnes bruksnr 2, løpenr 56b:
Jens Heitmann

Folketelling 1910 for 15/2 Strømsnæs:
Kristian Olsen (27.08.1859), husmann og fisker, gift med Berit Olsen (1862??.06.10)
Matis Olsen (26.01.1889), sønn, fisker, gift
Olufine Olsen (13.06.1887 Karlsøy), gift, kreaturstell
Serine Olsen (24.04.1893), datter, husgjerning
Olea Olsen (20.10.1897), datter, husgjerning
Borghild Olsen (20.07.1904), datter

Folketelling 1910 for 15/2 Strømsnæs:
Kristian Broks (03.09.1883), husmann og fisker, gift med Olga Broks (26.05.1885 Bremnes)
Fredrik Venberg (27.04.1884 Sverige), arbeider, gift
Margrethe Venberg (26.01.1833), husgjerning, gift

_______________________________________________

Folketelling 1910 for 15/2 Strømsnæs:
Daniel Heitman (14.06.1876), (14.06.1876), husmann og fisker, gift med Joakime Heitman (27.09.1882 Bremnæs), syerske
Jenny Heitman (10.05.1906), datter
Gudrun Heitman (25.08.1908), datter
Daggry Heitman (05.06.1910)
Anne Hoel (23.04.1898), tjenestepike, husgjerning, ugift
Sigrid Olsen (06.01.1889 Lenvik), tjenestepike, kreaturstell, ugift

Slektstre på geni.com: Daniel Heitmann, ,

________________________________________

Folketelling 1910 for 15/2 Strømsnæs:
Anna Olsen (20.03.1871), enke, syerske, husmor
Halfdan Olsen (04.03.1894), sønn, fisker
Astrid Olsen (05.03.1897), datter
Eivin Olsen (11.01.1900), sønn
Marry Olsen (10.03.1904), datter

Folketelling 1910 for 15/2 Strømsnæs:
Jens Heitmann (08.05.1837), gardbruker, gift med Karoline Heitmann (19.05.1851)
Bertheus Heitmann (14.09.1874), sønn, ugift, fisker og arbeider på garden
Johan Heitmann (16.05.1885), sønn, ugift, Styrmand ombord paa S/S
Joakim Heitmann (25.02.1888), sønn, ugift, Dæksmand ombord paa S/S
Helga Heitmann (17.01.1894), datter, Stationsbestyrerinde (telefon)
Anna Pedersen (08.05.1880 Lenvik), tjenestepike, kreaturstell

Folketelling 1910 for 15/2 Storjord:
Aane Ånesen (14.01.1866 Lenvik), husmann og fisker, gift med Oliva Ånesen (26.05.1880 Lenvik)
Odin Ånesen (22.09.1892 Lenvik), sønn
Karl Aanesen (22.05.1895), sønn
Aagot Ånesen (20.02.1898), datter
Leonhard Aanesen (25.08.1901), sønn
Bella Aanesen (28.11.1903), datter
Egelle Aanesen (14.06.1905), datter
Ane Aanesen (06.11.1907), datter

Folketelling 1910 for 15?/2 Storjord:
Jens Pedersen (04.06.1868 Lenvik), husmann og fisker, gift med Tomine Pedersen (24.01.1868 Lenvik)
Lovise Pedersen (1894??.10.08 Lenvik), datter
Karen Pedersen (28.12.1896 Lenvik), datter
Kristiana Pedersen (28.12.1896 Lenvik), datter
Jenny Pedersen (20.09.1900), datter
Sigvarda Pedersen (02.02.1903), datter
Peder Pedersen (04.03.1904), sønn
Gudrun Pedersen (30.05.1906), datter
Karen Larsen (14.04.1858 Lenvik), tjenestepike, ugift

Ikke registrert eier for 15/2 i 1950.

15/3  Nygård (tidligere Nygaard)

Folketelling 1910 for 15/3 Nygaard:
Kasbar Heitmann (1878??.05.20), gardbruker og fisker, gift med Ane Heitmann (14.08.1873)
Alfred Heitmann (02.05.1898), sønn
Agnes Heitmann (01.05.1900), datter
Karl Heitmann (19.02.1902), sønn
Signe Heitmann (30.01.1904), datter
Kristine Heitmann (30.01.1904), datter
Borghild Heitmann (21.08.1905), datter
Olaf Heitmann (15.07.1908), sønn
Margit Heitmann (19.10.1909), datter
Berte Gundersen (22.07.1889 Hillesøy), tjenestepike, kreaturstell

Slektstre på geni.com: Kaspar Johan Heitmann, Anne Olava Brox Wennberg, Alfred Kornelius Heitmann, Agnes Therese Heitmann,
Ved folketelling 1900 var de registrert på Ersfjord 4/3.

Eier i 1950: Kaspar Heitman

Eier av 15/3 Nygaard i 2013: Stig Abrahamsen

Eier i 1950 for bruksnummerene 4 – 23.
15/4  Løvdal:  Arthur Iversen
15/5  Straumsnes:  Ditlev Heitmann
15/6  Nyheim:  Leonhard Aanesen
15/7  Håverjord:  Arne Gundersen
15/8  Kleiven:  Alf L. Heitmann
15/9  Myrbakken:  Daggry Olsen
15/10  Breivik:  Borghild Heitmann
15/11  Elvebakken:  Jens K. Heitmann
15/12  Havsø:  Johan Heitmann
15/13  Midtgård:  Anna Olsen
15/14  Solbakken:  Håkon Gundersen
15/15  Myrvoll:  Evald Heitmann
15/16  Sætervoll:  Olaf S. M. Heitmann
15/17  Nystad:  Hjalmar Nilsen
15/18  Torsvoll:  Ole Heitmann
15/19  Krokelvbu:  Gudrun Erdahl
15/20  Myrsletta:  Helge Klausen
15/21  Brattbakk:  Jenny Olsen
15/22  Alfheim:  Olaf Heitmann
15/23  Bukta:  Erna Aanesen

Etter 1950:
15/24 Borgstad
15/28 Skogly
15/29 Strannbu
15/30 Seterbakken

Finnsæter

Nå mest kjent for Senjatrollet.

16 Finsæter

Stedsnavn:
1838 /1886 – Finsæter
Løpenummer 52 og 53.

Gårdsmatrikkelen 1836, eiere:
Løpenr 52: Andreas Rasmussen
Løpenr 53: Ingebrigt Larsen

Folketelling 1865 for Finsæter 53:
Bertheus Nilsen, 40 år Trondenæs, gardbruker og selveier, gift med Jokabeth Gabrielsdatter, 38 år
Leonhard Bertheussen, 13 år, sønn
Karoline Bertheusdatter, 15 år, datter
Ingeborg Bertheusdatter, 12 år, datter
Gunhilde Bertheusdatter, 9 år, datter
Nils Johan Bertheussen, 7 år, sønn (kommentar: Står Bertheusdatter på Digitalarkivet)
Bendik J Bertheussen, 5 år, sønn (kommentar: Står Bertheusdatter på Digitalarkivet)
Moses Mosessen, 36 år, fattiglem, ugift

Folketelling 1865 for Finsæter 52:
Aron Olssen, 52 år, gardbruker og selveier, gift med Siri Ingebrigtsdatter, 47 år Lenvik
Hanna Aronsdatter, 19 år, datter, ugift
Andrea S Aronsdatter, 6 år, datter
Johan Aronsen, 16 år, sønn
Olai F Aronsen, 14 år, sønn
Jacob Aronsen, 9 år, sønn

Johan Nilsen, 29 år, Selvfostkarl. Fisker, ugift
Ole Tobias Larsen, 24 år, fisker, ugift

Ole Amundsen, 82 år, far til Aron og har opphold hos ham, gift med Hanna Kristofersdatter, 80 år

Folketelling 1875 for Finsæter 52:
Aron Mathias Lyng Olsen (1815), fisker og gardbruker, gift med Sigrid Ingebrigtsdatter (1820 Hillesø)
Olai Fredrik Aronsen (1852), sønn, gift, hjelper faren
Jakob Mikael Aronsen (1857), sønn, hjelper faren
Henrik Meyer (1870), pleiesønn
Andrea Sofie Aronsdatter (1860), datter

Johan Martin Aronsen (1850), fisker og inderst, gift med Karoline Olava Lorentsdatter (1855)
Henrik Kristian Meyer (1868), pleiesønn

Fredrik Venberg Hansen (? Sverige), vedhugger, losjerende, ugift

Peder Mjælva (?  ?), vedhugger, vedhugger, losjerende, ugift

Sivert (?  ?), vedhugger, vedhugger, losjerende, ugift

Folketelling 1875 for Finsæter 52:
Edevard Severin Einoksen (1845), fisker og husmann, gift med Engell Maria Aronsdatter (1845)
Elisa Kristina Holm Edvardsdatter (1869), datter
Albert Sigvard Mathias Edvardsen (1872), sønn
Hans Paul Edvardsen (1874), sønn

Anton Johansen (1848 Værdalens sogn), vedhugger, losjerende
Johan Johansen (1850 Værdalens sogn), vedhugger, losjerende

Folketelling 1875 for Finsæter 52:
Eilert Olsen (1825 Tromsø), fisker og strandsitter, gift med Hanna Margrethe Hansdatter (1818)
Johanna Maria Eilertsdatter (1860), datter

Folketelling 1875 for Finsæter 53:
Bertheus Nilsen (1825 Sands sogn), fisker og gardbruker, gift med Jochabeth Marie Gabrielsdatter (1828)
Nils Johan Bertheusen (1859), sønn, hjelper faren
Bendik Joakkim (1861), sønn
Ole Henrik Bertheusen (1867), sønn
Gunhilde Johanna Bertheusdatter (1857), datter, ugift
Anna Gurina Nikolina Bertheusdatter (1871), datter

Mikael Kristian Heitmann (1848), smed, fisker og inderst, gift med Ingeborg Marie Bertheusdatter (1854)

Bygdebok for Berg og Torsken har følgende oversikt over husmenn/husmannsplasser:
Erik Eriksen
Hans Peder Ellingsen
Eilert Tobias Olsen
Edvard Enoksen
Ingvard Thrane Kristiansen
Jakob Larsen
Jørgen Hansen Hoel
Bernt Thrane Kristiansen
På Greshopneset:
Ole Peder Karoliussen
Lars Peter Johansen
I Straumen:
Gunder Peder Olsen

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn:
Bnr 1, løpenr 52: Peder Pedersen
Bnr 2, løpenr 53: Johan og Bendiks Nilssønner

16/1  Finnseter (tidligere Finsæter og Storjord)

Folketelling 1900 for husmannsplass Strømsbotten under 16/1:
Ole Gundersen (1870 Lenvik), fisker og husmann, gift med Elen B Nilsdatter (1866 Lenvik)
Nils Olsen (1889), sønn
Peter Olsen (1891), sønn
Gunder Peder Olsen (1892), sønn
Olaf H Olsen (1894), sønn

Folketelling 1900 for husmannsplass Strømsbotten under 16/1:
Gunder Olsen (1831 Lenvik), husmann med jord, forskjellig arbeid og fattigunderstøttelse, gift med Elen Pedersen (1865 Sverige)
Johan Gundersen (1885), sønn
Peder Gundersen (1893), sønn

Folketelling 1900 for husmannsplassen Finsæternesset under 16/1:
Ingvard Trane (1863), husmann og fisker, gift med Elise Ingvardsen (1869)
Kristian Ingvardsen (1892), sønn
Jakob Ingvardsen (1893), sønn
Anna Ingvardsen (1895), datter
Engel Ingebrigtsen (1827 Lenvik), gift, moder, forsørges av Ingvard

Folketelling 1900 for husmannsplassen Finsæternesset under 16/1:
Bærnt Kristiansen (1866 Torsken), fisker og husmann, midlertidig i Tromsø, gift med Ane M. Kristiansen (1868 Torsken)
Alfhild Kristiansen (1892 Torsken), datter

Folketelling 1910 for 16/1 Storjord:
Per Nilsen (02.02.1861 Lenvik), enkemann, husmann og fisker
Lauritz Nilsen (10.08.1889), sønn, ugift
Sara Larsen (1850 Lenvik), ugift, tjenestepike
Berit Olsen (1870 Lenvik), ugift, tjenestepike, husholderske

Folketelling 1900 for Finsæter 16/1:
Peder Pedersen (1855 Kvæfjord), fisker og gardbruker, gift med Andrea Pedersen (1860)
Ole Pedersen (1885), sønn, fisker
Hilmar Pedersen (1887), sønn
Charlotte Pedersen (1889), datter
Johanna Pedersen (1890), datter
Peder Pedersen (1892), sønn
Enok Pedersen (1895), sønn
Inger Paulsen (1873 Lenvik), tjenestepike

Folketelling 1910 for 16/1 Finsæter:
Peder Pedersen (30.10.1855 Kvæfjord), gardbruker og fisker, gift med Andrea Pedersen (26.05.1860??)
Ole Pedersen (03.09.1885), sønn, fisker
Hilmar Pedersen (01.08.1887), sønn, fisker
Charlotte Pedersen (06.06.1889), datter, kreaturstell
Johanna Pedersen (01.07.1891), datter, kreaturstell
Alfred Pedersen (22.02.1893), sønn, fisker
Enok Pedersen (10.04.1895), sønn

Eier i 1950: Peder Pedersen

16/2  Finnseter (tidligere Finsæter og Strømsbotn)

Folketelling 1900 for 16/2 Finsæter:
Johan Nilsen (1860), fører av fiskedampbåt, (midlertidig i Ålesund), gift med Hansine Nilsen (1857)
Olaf Nilsen (1885), sønn, mann ombord fiskedampbåt, (midlertidig i Ålesund), ugift
Margit Nilsen (1889), datter
Gudrun Nilsen (1890), datter
Hjalmar Nilsen (1892), sønn
Peter Nilsen (1894), sønn
Hans Nilsen (1897), sønn
Emma Jensen (1887), fosterdatter
Anna Paulsen (1875 Lenvik), kreaturstell
Isak Johannesen (1878 Vittangi Sverige), dreng, fisker, ugift
Olaus Olsen (1877 Torsken), mann ombord fiskedampbåt, (midlertidig i Ålesund), ugift

Folketelling 1900 for 16/2 Finsæter:
Bendiks Nilsen (1861), gardbruker og fisker, (midlertidig Harstad), gift med Marie Nilsen (1860 Trondenes)
Bernhard Nilsen (1887), sønn (midlertidig Harstad)
Magnus Nilsen (1888), sønn
Anna Nilsen (1890), datter
Karl Nilsen (1892), sønn
Johannes Nilsen (1894), sønn
Hanna Nilsen (1896), datter
Paul Nilsen (1898), sønn
Borghild Nilsen (05.02.1899), datter
Magda Nilsen (1882 Tronenes), datter, ugift
Johanna Bertinesen (1865), tjenestepike, ugift

Bertheus Nilsen (1825 Sands sogn), føderådsmann, gift med Jakobeth Nilsen (1828)

Folketelling 1910 for 16/2 Finsæter:
Bendiks Nilsen (28.12.1861), gardbruker og fisker, gift med Marie Nilsen (05.10.1860 Trondenes)
Bernhard Nilsen (04.08.1887), sønn, ugift, fisker og arbeid på garden
Johannes Nilsen (08.12.1893), sønn, skoleelev
Hanna Nilsen (19.09.1895), datter, kreaturstell
Paul Nilsen (18.07.1897), sønn
Borghild Nilsen (02.05.1899), datter
Ada Nilsen (25.02.1902), datter
Ole Nilsen (06.05.1906), sønn
Jakobet Nilsen (24.11.1828), enke, lever av sin formue

Folketelling 1910 for 16/2 Strømsbotn:
Ole Gundersen (20.09.1870 Lenvik), husmann og fisker, gift med Elen Gundersen (20.01.1866 Lenvik)
Nils Gundersen (22.05.1888), sønn, ugift fisker
Peter Gundersen (16.12.1891), sønn, ugift, fisker
Olaf Gundersen (13.05.1894), sønn
Ole Aanesen (1896??.06.10), pleiesønn
Anna Aanesen (01.05.1893 Lenvik), tjenestepike, ugift

Folketelling 1910 for 16/2 Strømsbotn:
Johan Gundersen ( 17.06.1885 Berg), husmann og fiskeri, gift med Petrine Gundersen (20.01.1890 Lenvik)
Elen Gundersen (01.05.1865 Sverige), enke, kreaturstell
Peder Gundersen (01.06.1892 Berg), ugift, fisker

Folketelling 1910 for 16/2 Finsæter:
Anders Hanson (25.12.1864 Sverige), husmann og fisker, gift med Kristine Hanson (30.03.1865 Berg)
Karoline Hanson (12.08.1890), datter, ugift, kreaturstell
Jakob Hanson (15.06.1895), sønn, fisker
Holst Danielsen (26.07.1866 Ofoten), rnkemann, fisker
Margit Danielsen (03.08.1900 Ofoten), datter
Dagny Danielsen (05.09.1903 Ofoten), datter

Folketelling 1900 for husmannsplassen Solien under 16/2:
Peder Nilsen (1862 Lenvik), husmann med jord fisker, gift med Synev Larsen (1846 Lenvik)
Lauritz?? Pedersen (1890), sønn
Sara Larsen (1853 Lenvik), tjenestepike, ugift, kreaturstell

Folketelling 1900 for husmannsplassen Strømsmarken under 16/2:
Aane Nilsen (1866 Tranøy), husmann med jord og fisker, gift med Elen Olsen (1864 Lenvik)
Odin Aanesen (1892 Lenvik), sønn
Anna Aanesen (1894 Lenvik), datter
Karl Aanesen (1896), sønn
Aagaat Aanesen (10.02.1900), datter

Folketelling 1900 for husmannsplassen Strømsmarken under 16/2:
Jens Pedersen (1868 Lenvik), husmann med jord og fisker, gift med Tomine Pedersen (1868 Lenvik)
Lovise Pedersen (1894 Lenvik), datter
Kristianne Pedersen (1897 Lenvik), datter
Karen Pedersen (1897 Lenvik), datter
Jenny Pedersen (22.09.1900), datter
Karen Larsen (1858 Lenvik), tjenestepike, ugift

Folketelling 1900 for husmannsplassen Solien under 16/2:
Nils Olsen (1836 Lenvik), husmann med jord, gift med Marie Pedersen (1833 Jokasjerv Sverige)
Olianna Nilsen (1874 Lenvik), datter, ugift, kreaturstell
Ole Aanesen (1897), ugift, fors af Fisker (lap) ?

Folketelling 1910 for 16/2 Strømsbotn:
Nils Olsen (1840 Lenvik), fattiglem, gift med Marie Olsen (1830 Sverige)

Folketelling 1900 for husmannsplass under 16/2 Finsæter:
Johan Johansen (1844), ugift, husmann uten jord, gardbruker, forskjellig slags arbeide

Folketelling 1910 for 16/2 Finsæter:
Johan Johansen (22.08.1841 Berg), ugift, fattiglem

Folketelling 1900 for husmannsplass under 16/2 Finsæter:
Jørgen Hol (1849 Hol, Norland), husmann og fisker, midlertidig i Harstad, gift med Gunhilde Hol
Jenny Hol (1887 Bømmelø SB), datter
Ole Hay Hol (1889), sønn
Agnes Hol (1893), datter
Kornelius Hol (1895), sønn
Ane Hol (1898), datter
!! Hol (07.06.1900), udøpt pike, datter
Jens Mikalsen (1882), fostersønn, midlertidig i Harstad, fisker

Folketelling 1910 for 16/2 Finsæter:
Jørgen Hoel (27.12.1851 Hol), husmann og fiskeflækker, gift med Hilda Hoel (13.02.1857 Berg)
Agnes Hoel (07.10.1893), datter, ugift
Kornelius Hoel (24.12.1895), sønn
Olea Hoel (07.06.1900), datter
Dagmar Hoel (23.09.1903), datter

Eier i 1950: Bendiks J. Nilsen

Eier av 16/2 Finnseter i 2013: Grete Baust

16/3  Nymoen (tidligere også Finsæter)

Folketelling 1910 for 16/3 Finsæter:
Ingvard Trane (27.02.1863 Torsken), husmann, utfører alt forfallende arbeide, gift med Elise Trane (11.07.1869)
Jakob Trane (06.12.1893), sønn, fisker
Anna Trane (15.01.1896), datter
Hans Trane (28.02.1902), sønn
Eddy Trane (20.04.1905), datter,
Waldemar Trane (08.07.1908), sønn

Slektstre på geni.com: Ingvard Martin Trane Kristiansen (1863-1955), Elise Kristine Thrane (1869-1957), Kristian Thrane (-), Jakob Thrane (1893-1922), Anna Martnes (1896-1975), Hans Bertheus Thrane (1903-1926), Eddy Marie Wiik (1905-), Waldemar Helge Thrane (1908-1999).

Folketelling 1910 for 16/3 Nymoen:
Anton Olsen (27.06.1856 Tranø), gardbruker og fisker, gift med Leonora Olsen (25.03.1866 Dyrøy)
Olaf Olsen (23.06.1886 Dyrøy), sønn, fisker, ugift
Jørgen Olsen (14.06.1888 Dyrøy), sønn, ugift, fisker
Hanna Olsen (24.09.1892 Dyrøy), datter
Thora Olsen (24.09.1892 Dyrøy), datter
Johanna Olsen (14.10.1896 Dyrøy), datter
Gerda Olsen (29.05.1898 Dyrøy), datter
Hilda Olsen (17.04.1901 Berg), datter
Henny Olsen (1906.07@06.15 Berg), datter

Eier i 1950: Jørgen Olsen

Eier i 1950 for bruksnummerene 4 – 10.
16/4  Elvemoen:  O. E. Gundersen og O. H. Aanesen
16/5  Storjorden:  O. E. Gundersen og O. H. Aanesen
16/6  Sletten:  Kristian Thrane
16/7  Nilsjord:  Nils Gundersen
16/8  Elvebakk:  Edmund Gundersen
16/9  Nyheim:  K. Waldemar Wiik
16/10  Uteng:  Harald Sivertsen

Hamn

17 Havn

Stedsnavn:
1838 /1886 – Havn
Løpenummer 51.

Gårdsmatrikkelen 1836, eier:
Løpenr 51: Peder Johnsen

Før Senjens Nikkelverk ble anlagt i 1872, var det 14 fastboende i Hamn.

Folketelling 1865:
Eilert Brox, 50 år, gårdbruker, selveier, fisker, gift med Signild Kristofersdatter, 46 år
Johan D. Brox, 17 år, sønn
Petrikka T. Brox, 21 år, datter, ugift
Ingeborg D. Brox, 19 år, datter
Kristine Brox, 12 år, datter
Baarntine Brox, 8 år, datter
Eletine Brox, 5 år, datter
Danker, Brox, 1 år, sønn
De hadde 1 hest, 6 kyr, 22 sauer og 2 griser.

Jacob Larsen, 27 år, ugift, Selvfostekarl og Fisker

Sommeren 1869 fant Eilert Brox nikkelmalm på gården sin.

Folketelling 1875 for løpenr 51 Bønæs:
Eilert Broks (1816), fisker og gårdbruker, los, gift med Signild Marie Kristoffersdatter (1819)
Johan Dankvard Broks (1849), sønn, hjelper faren
Dankert Kristian Broks* (1865), sønn
Ingeborg Daline Broks (1847), datter, ugift, sypike
Marie Petrine Broks (1858), datter
Eilertine Semilie Broks (1861), datter
Kristine Elevia Broks (1854), datter, ugift
Johan Kristian Broks* (1874), hennes sønn
De hadde 1 hest, 3 kyr, 18 sauer og 1 gris.

Folketelling 1865 husmannsplass:
Sedenius Nilsen, 40 år, husmann uten jord, gift med Martha Klausdatter, 45 år
Nils Sedeniussen, 6 år, sønn
De hadde 1 kyr, 4 sauer og 1 gris.

Folketelling 1875 for løpenr 51 Bønæs:
Hans Hanssen Bottem, 1842 Lesje prestegjeld, handelsmann, gift med Anne Bottem f Hansen, 1846 Dovre
Gurine Bottem, 1853 Lesje prestegjeld, tjenestepike, ugift

Folketelling 1875 for Laukvik d.e. Bønæs 51:
Hans Ingebrigtsen (1826),  fisker og husmann, gift med Ingeborg Anna Hansdatter (1826 Ibestad)
Hans Kristian Hansen (1857), sønn
Jakobine Kristine Hansdatter (1851), datter, ugift
Kjersten Maria Hansdatter (1859), datter
Helena Johanna Hansdatter (1864), datter
Lorentse Kristine Hansdatter (1849), datter, ugift
Kristofer (1875), hennes barn

Johan Martin Johansen (1845), ugift, losjerende, fisker

17/1  Hamn (tidligere Havn, Elvesanden, Løkvik og Bonæs)

Løpenummer 51a.

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: Eilert Brox

Folketelling 1900 for 17/1 Havn:
Danchert Broks (1866), fisker og gardbruker, ugift
Berntine M Olsen (1875 Vaagen Lofoten), tjenestepike, husholderske, ugift
Anna Pedersen (1870 Lenvik), ugift, tjenestepike, kreaturstell
Vilhelm Hermansen (1881), ugift, fisker, midlertidig i Ålesund
Signhil Broks (1819), føderådsenke

Folketelling 1910 for 17/1 Havn (Bonæs):
Danchert Broks (07.03.1865), gardbruker og fisker, gift med Marie Broks
Solbjørg Broks (27.09.1902), datter, ugift
Alf Broks (04.06.1907), sønn
Erling Broks (08.10.1908), sønn
Bergitte Jensen (21.06.1889), tjenestepike, ugift, kreaturstell
Wilhelm Hermansen ( 08.02.1880), ugift, fisker

Slektstre på geni.com: , Alf Natanael Brocks, Marie Kristine Brox,

Folketelling 1900 for husmannsplassen Stranden under 17/1:
Søren Jakobsen (1868), husmann og fisker, gift med Sofie Sørensen (1864)
Albert Sørensen (1890), sønn
Signy Sørensen (1892), datter
Helga Sørensen (1894), datter
Petry Sørensen (1895), datter
Johanna Sørensen (1864), ugift, midlertidig, fra Steinfjord, husgjerning
Johanna Jakobsen (1872), ugift, husgjerning
!! Sørensen (23.07.1900), datter, udøpt pike

Folketelling 1910 for 17/1 Elvestranden:
Søren Jakobsen (15.06.1868), husmann fisker, gift med Sofie Jakobsen (09.07.1864)
Albert Jakobsen (1892??.05.29), sønn, fisker
Signy Jakobsen (17.06.1892), datter, ved syskole
Helga Jakobsen (03.05.1894), datter, kreaturstell
Petry Jakobsen (30.10.1895), datter, husgjerning
Ester Jakobsen (25.01.1902), datter
Ella Jakobsen (04.11.1903), datter

Folketelling 1900 for husmannsplassen Stranden under 17/1:
Anders Hansen (1865 Sorcelle Sverige), husmann og fisker, gift med Kristine Hansen (1866)
Karoline Hansen (1890), datter
Alfhild Hansen (1892), datter
Jakob Hansen (1894), sønn

Folketelling 1900 for husmannsplassen Løkvik under 17/1:
Ingvart Bertinesen (1870), fisker og husmann, gift med Marie Bertinesen (1870 Kristiansund)
Elisabet Bertinesen (1896), datter
Andreas Bertinesen (1898), sønn
Maalfrid Bertinesen (14.05.1900), datter
Leonora Larsen (1883), tjenestepike, ugift

Folketelling 1900 for husmannsplassen Løkvik under 17/1:
Lars Svendsen (845?? Sogn), husmann og fisker, gift med Kirsten Svendsen (1859)
Hans K Hansen (1857), ugift, fisker
Jakobine Hansen (1851), tjenestepike, ugift, kreaturstell

Folketelling 1900 for husmannsplassen Langbaren under 17/1:
Martin Larsen (1829), husmann og fisker, gift med Grethe Larsen (1832)
Lars Larsen (1869), dønn, ugift, fisker, midlertidig i Ålesund
Peder Larsen (1873), sønn, ugift, fisker
Marie Larsen (1878), datter, ugift, husgjerning
Ragna Kristiansen (1888 Ibestad), fosterdatter, forsørges av folkeskolelærer?

 

Folketelling 1910 for 17/1 Løvik:
Lars Svendsen (1848??.06.28 Lerdal), husmann dagarbeider, gift med Kirsten Svendsen (15.06.1859)
Jakobine Hansen (08.10.1855), tjenestepike, ugift, kreaturstell

Folketelling 1910 for 17/1 Havn:
Adolf Lund (12.10.1848 Nordreisa), handelsmann, gift med Bolette Lund (13.02.1858 Alta), husholdningsskole
Bjarne Lund (10.02.1883 Berg), sønn, ugift, handelsfullmektig
Reidar Lund (23.08.1887 Berg), sønn, ugift, fotograf
Harald Lund (03.08.1889 Berg), sønn, ugift, handelsbetjent
Aslaug Lund (22.10.1893 Berg), datter, ugift, butikjomfru
Hanna Borchgrevink (04.01.1870 Alta), ugift, stasjonsbestyrerinne
Anton Nordby (22.02.1869 Tromsø), ugift, bakersvenn
Ingeborg Enoksen (02.02.1890 Berg), ugift, tjenestepike, kreaturstell
Ragnhild Wrengsted (13.08.1889 Tana), ugift, kokkepike
!! Østgaard (10.09.1852 Tromsø), gift, byggmester
Lars Tarheim@Torheim (09.05.1861 Daviken), gift, tømmermann og fiskeflækker

Folketelling 1910 for Havn:
Lars Larsen (02.10.1865), fisker, gift med Hanna Larsen (10.10.1875)
Johannes Larsen (12.05.1903), sønn
Olaf Larsen (15.06.1906), sønn
Hjalmar Larsen (24.09.1908), sønn
Peder Larsen (09.07.1873), ugift, arbeider?
Martin Larsen (1828), enkemann, forsørges av Lars Larsen

Eier i 1950: Johan Sørensen

Eier av 17/1 Havn i 2013: Kjell Sørensen

17/2  Hamn (tidligere Havn og Møllenvik)

Løpenummer 51b1.

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: Henry Vivian

Folketelling 1900 for 17/2 Havn:
Adolf Lund (1848 Skjervøy), handelsmann landhandel, gift med Bolette Lund (1858 Alta)
Roal Lund (1883), sønn, handelsbetjent
Bjarne Lund (1882), sønn, handelsbetjent
Reidar Lund (1887), sønn
Aslaug Lund (1889), datter
Hanna Borcheving (1869 Alta), ugift, frøken telefonistinne
Ingeborg Gruthe?? (1882?? Trondheim), ugift, frøken, guvernante
Bertine Halvarsen (1874 Tranøy), tjenestepike, ugift, husgjerning
Maren Berteusen (1873 Ibestad), ugift, tjenestepike, kreaturstell
Helga Hansen (1881 Lenvik), ugift, husholdningslære, forsørges av handelsmann?, fra Lenvik
Anton Norby (1869 Kristiansand), ugift, baker ved landhandel
Ole Gjertsen (1848 Torsken), enkemann, bryggemann
Svend Olsen (1849 Salangen), gift, hus tømmermann, fra Salangen
Karl Olsen (1860 Salangen), gift, hus tømmermann, fra Salangen
John Nilsen (1858 Salangen), gift, hus tømmermann, fra Salangen

Folketelling 1900 for 17/2 Havn:
Henrik Tomasen (1850 Alta Bossekopp), fisker og mmurer inderst, gift med Mikine Sørensen (1847 Talvik)
Rikart Henriksen (1886), sønn

Folketelling 1900 for 17/2 Havn:
Anton Evensen (1846 Beidstaden), Fisker Haandværker Skomager for egen regning, gift med Lorentse Kristiansen (1841 Torsken)
Marelius Evensen (1876 Øksnes), sønn, ugift, arbeider ved jernbane, oppholder seg i Ofoten
Antonette Evensen (1884), datter, husgjerning
Kjirstine Hansen (26.09.1800?? Trondenes), enke, svigermor
Anna Evensen (1880), datter, husgjerning
!! Evensen (01.10.1900), datter, udøpt pike

Ole Olsen (1852 Melhus), Inderst. Haandværker. Skomager egen regning, gift med Elvine Ingebrigtsen (1858 Vadsø),

Even Evensen (1872 Øksnes), fisker inderst, gift med Sofie Olsen (1864)
Ingbert Evensen (1898), sønn

Folketelling 1910 for 17/2 Havn:
Anton Evensen (10.10.1846 Beitstaden), skomaker, gift med Lorentze Evensen (12.09.1841 Torsken)
Marelius Evensen (05.07.1875 Øksnes), sønn, fisker, ugift
Antonette Evensen (30.03.1884 Berg), datter, husarbeide, ugift
Kitty Karlsen (20.10.1907?? Berg), Fors. Skomaker?, ugift
Elen Hansen (06.01.1831 Torsken), enke, fattigunderstøttet

Folketelling 1910 for 17/2 Havn:
Even Evensen (10.04.1872 Øksnes), fisker, gift med Sofie Evensen (1861 Berg)
Ingbert Evensen (21.08.1898 Berg)
Aslaug Evensen  (11.08.1904 Berg)

Folketelling 1900 for 17/2 Langbaren:
Henrik Lorentsen (1867), fisker inderst, gift med Else Lorentsen (1864)
Emma Lorentsen (1890), datter
Laura Lorentsen (1891), datter
Hjalmar Lorentsen (1893), sønn
Olea Lorentsen (1895), datter
Julius Lorentsen (1897), sønn
Hanna Lorentsen (10.08.1899), datter

Folketelling 1910 for 17/2 Havn (Møllenvik):
Henrik Lorentzen (16.06.1868 Berg), fisker og dagarbeider husmann, gift med Else Lorentzen (28.02.1864 Berg), veverske og syerske
Laura Lorentzen (10.01.1892 Berg), datter, kreaturstell
Julius Lorentzen (18.10.1897 Berg), sønn
Hanna Lorentzen (01.08.1899 Berg), datter
Erling Lorentzen (17.09.1903 Berg), sønn

Folketelling 1900 for 17/2 Havn:
Peter Joggi (1826 Hedanemi?? Sverige), Fiskeri Fædrift Fattig understøttelse, gift med Evah?? Henriksen (1836 Alodoomi?? Sverige)

Folketelling 1910 for 17/2 Havn:
Petter Jaggi (1835.12??.18 Sverige), fattiglem, gift med Katrine Jaggi (1841 Sverige)
Peter Ventori (24.04.1826 Sverige), enkemann, fattiglem
Rakel Genta (11.07.1838 Alta), enke,  fattiglem

Folketelling 1900 for husmannsplass under 17/2 Havn:
Henriette Nilsen (1853 Hammerfest), enke, fiskearbeide og sildværkning, midlertidig i Ålesund
Olaf Nilsen (?), sønn, midlertidig i Ålesund
Marit Pedersen (1831 Skjerøy), gift, underholdes av sin datter og fattigvesenet

Folketelling 1900 for bortforpaktet del av 17/2 Havn:
Johan Udvig (1853 Augvalsnæs Sta), Sjølods og Fisker Indseilingslos, gift med Ingeborg Udvig (1847)
Svanhild Udvig (1886), datter
Simon Pedersen (1886), fostersønn
Martin Albrigtsen (1874 Tromsøsundet), midlertidig, fisker forskjellig arbeid, ugift, fra Tromsø

Kristoffer Olsen (1872 Lenvik), Inderst Fisker Handværker forskjelligt slag, gift med Scharlotte Udvig (1877)
Borghild Olsen (1897), datter
Ole Pedersen (1884), tjeneste, fisker, ugift

Folketelling 1910 for 17/2 Havn:
Johan Utvik (08.02.1853 Avaldsnes), fisker forhenværende los, gift med Ingeborg Utvik (16.02.1847 Berg) husgjerning og kreaturstell
Svanhild Utvik (22.11.1886 Berg), datter, ugift, syerske
Borghild Olsen (14.04.1897 Berg), ugift, forsørges av Johan Utvik
Signhild Broks (02.07.1819 Berg), enke, husgjerning lever av sin formue

Folketelling 1900 for 17/2 Havn:
Ludvig Udvig (1876), husmann og fisker, gift med Alette Udvig (1876)
Alma Udvig (1895), datter
Eilert Udvig (1897), sønn
Malfrida Udvig (30.05.1899), datter

Folketelling 1910 for 17/2 Havn:
Ludvik Utvik (03.02.1876 Berg), fisker husmann, gift med Alette vUtvik (20.03.1876 Berg)
Alma Utvik (19.08.1895 Berg), datter, kreaturstell
Eilert Utvik (06.09.1897 Berg), sønn
Malfrida Utvik (30.05.1899 Berg), datter
Osvald Utvik (04.10.1906 Berg), sønn
Charlotte Utvik (28.08.1910 Berg), datter
Gudrun Utvik (28.08.1910 Berg), datter

Folketelling 1900 for 17/2 Havn:
Johan Linder (1839 Lenvik), husmann og fisker, gift med Magdalena Linder (1850 Augvaldsnæs Sta)
Johan Linder (1876), sønn, ugift

Folketelling 1900 for 17/2 Havn:
Johan P Mikkelsen (Sandnæs Sverige), enkemann, fisker og fattiglem
Rakel Josefsen (1838 Talvig Finnmark), enke, husholder

Folketelling 1900 for 17/2 Havn:
Johan Isaksen (1845 Taarnjaa Sverige), fisker tømmermann murer, gift med Mathilde Johansen (1847 Øvre Taarnjaa Sverige)
Harald Johansen (1882), sønn, fisker
Marie Johansen (1883), datter, husgjerning
Julie Johansen (1888 Ofoten), datter
Isak Johansen (1890 Avalsnes Sta), sønn

Folketelling 1900 for 17/2 Havn:
Peder Aronsen (1867 Torsken), fisker forpakter, gift med Lavine Olsen (1867 Dyrøy)
Fridthjof Aronsen (1893), sønn
Patroklus Aronsen (1895), sønn
Ottar Aronsen (1896), sønn
Einar Aronsen (1898), sønn
Arthur Aronsen (21.04.1900), sønn
Hansine Nikolaisen (1871 Torsken), ugift, husgjerning, fra Ballesvik
Mikal Pedersen (1878), fisker, Ålesund

Folketelling 1900 for 17/2 Havn:
Ole Jakobsen (1873), ugift, fisker husmann
Elen Kristiansen (1831 Torsken), enke, mor til Ole Jakobsen
Hansine Hansen (1885), datter, husgjerning

Folketelling 1900 for 17/2 Havn:
Aron Kristiansen (1837), fisker forpakter, gift med Ovedia Johansen (1845)
Sigvart Aronsen (1869 Torsken), sønn, ugift, stuert på dampskip, midlertidig i Ålesund
Arent Aronsen (1876??), sønn, ugift, arbeider ved jernbane, bmidlertidig i Ofoten
Akim?? Aronsen (1886), sønn, fisker
Pernelle Aronsen (1888), datter, husgjerning
Jenny Bergaard (1892), fosterdatter

Folketelling 1910 for 17/2 Havn:
Ole Giertsen (12.02.1846 Torsken), fiskeflekker og tømmermann, gift med Henriette Giertsen (24.08.1852 Hammerfest)
Olaf Nilsen (19.03.1886 Berg), ugift, motormann
Emil Nilsen (22.06.1892 Torsken), ugift , fisker

Folketelling 1910 for 17/2 Havn:
Johan Isaksen (09.02.1845 Sverige), fisker inderst, gift med Mathilda Isaksen (02.12.1847?? Sverige), arbeidsudyktig
Harald Johansen (27.05.1882 Berg), sønn, fisker, ugift
Magnhild Johansen (28.05.1888 Berg), datter, ugift, husgjerning kreaturstell

Folketelling 1910 for 17/2 Havn:
Ole Olsen (12.01.1852 Melhus), skomaker, gift med Elvine Olsen (10.08.1858 Vadsø)

Folketelling 1910 for 17/2 Havn:
Henrik Tomasen (17.08.1850 Alta), inderst murer fiskeflekker, gift med Mekine Tomasen (20.03.1847 Talvik)
Rikard Tomasen (30.08.1886 Berg, sønn, fisker?

Folketelling 1910 for 17/2 Havn:
Aron Kristiansen (06.07.1838 Berg), husmann, gift med Ovidia Kristiansen (13.05.1845 Torsken)
Arent Aronsen (30.01.1878 Berg), sønn, ugift, fisker
Pernille Aronsen (23.09.1888 Berg), datter, ugift, husgjerning og kreaturstell
Akkim Aronsen (18.10.1890 Berg), sønn, fisker, ugift

Folketelling 1910 for 17/2 Havn:
Peder Aronsen (18.07.1867 Torsken), fisker husmann, gift med Lavine Aronsen (03.05.1867 Dyrøy)
Frithjof Aronsen (03.02.1893 Berg), sønn, fisker
Patroklus Aronsen (18.05.1895 Berg), sønn, kreaturstell
Othar Aronsen (27.07.1896 Berg), sønn, fisker
Einar Aronsen (23.06.1898 Berg), sønn
Artur Aronsen (21.04.1900 Berg), sønn
Agnar Aronsen (09.03.1902 Berg), sønn
Johannes Aronsen (10.04.1904 Berg), sønn
Erna Aronsen (17.10.1906 Berg), datter
Eyvin Aronsen (07.06.1908 Berg), sønn
Aslaug Olsen (02.07.1890 Dyrøy), tjenestepike, husgjerning, kreaturstell

Folketelling 1910 for 17/2 Havn:
Jørgine Linder (05.04.1848 Avaldsnæs), enke, oppholdes av sin sønn
Maldewin Linder (15.07.1886 Berg), sønn, ugift, fisker

Folketelling 1910 for 17/2 Havn:
Andreas Fagermo (23.01.1877 Skjærstad), fisker og murerarbeider, gift med Anna Fagermo (20.07.1880 Berg)
Agnes Fagermo (01.10.1900 Berg), datter
Palmgreen Fagermo (04.07.1902 Berg), sønn
Erling Fagermo (19.08.1906 Berg), sønn
Harry Fagermo (21.09.1908 Berg), sønn
!! Fagermo (24.08.1910 Berg), sønn

Eier i 1950: Jørgen Pedersen

17/3  Hamn (tidligere Havn)

Løpenummer 51b2.

Gårdsmatrikkelen 1886. Brukers navn: Tellef Dahll

Eier i 1950 av 17/3 Langbaren: Jørgen Pedersen

Eier av 17/3 Langbaren i 2013: Hamn Eiendom AS

17/4 – 17/5

Eier i 1950 for bruksnummerene 4 – 5:
17/4  Alfheim:    Johan Sørensen
17/5  Fossgård:    Kåre Sørensen

Senjens Nikkelværk, Hamn

Sommeren 1869 fant Eilert Brox nikkelmalm på gården sin. Allerede tre år senere i 1872 ble Senjens Nikkelverk i Hamn bygget opp av Engelskmannen Henry Hussey Vivian. Verket drev i en periode på 14 år, til 1886. I 1882 blei verdens kanskje første elektrisitetsverk (6,5kW for belysning, 8 lysbuelamper) basert på vannkraft bygd i Hamn. I den perioden bodde det ca 650 menneska i Hamn…Les mer på www.berg.kommune.no

Etter kgl.res. 1.juni 1876 ble det bygd kapell på Senja nikkelverk.
Klokkerbok 1877-1880 Senja Nikkelværks kapellsokn
Klokkerbok 1881-1887 Senja Nikkelværks kapellsokn

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelværk  51a, 51b (tellekrets 2, bolig nr 1):
Ole Borchgrevink (1825 Røraas), verksbestyrer, gift med Ida Marie Borchgrevink (1828 Christiania)
Laura Theodora Borchgrevink (1853 Kaafjords Værk), datter
Hjalmar Christian Borchgrevink (1855 Kaafjords Kobberværk), sønn, hytteskriver
Hanna Boletta Borchgrevink (1858 Kaafjords Værk), datter
Mads Lie Borchgrevink (1863 Kaafjords Værk), sønn
Ida Olea Christine Borchgrevink (1865 Kaafjords Værk), datter
Hanna Magdalena Borchgrevink (1870 Kaafjords Værk), datter
Ole Begmoen Borchgrevink (1871 Alten), sønn
Petra Nocoline Hansen (1852 Trondenæs), tjenestepike
Alpha Augusta Edwardsdatter (1857 Kautokeino), tjenestepike
Hansina Ovedia Christiansdatter (1856), tjenestepike
Adolph Elias Lund (1848 Skjervøy), proviantskriver, losjerende
George Leoch Trelaase?? (1854 Kaafjords Værk), overstiger, losjerende

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelværk (tellekrets 2, bolig nr 2):
Simon Isaksen (1836 Altens P. og S.), inderst verksarbeider, gift med Ingeborg Lindberg (1831 Kristiansund)
Ludvik Lindberg (1858 Balsfjord), sønn av Johan Lindberg, verksarbeider
Gustaf Lindberg (1861 Balsfjord), sønn av Johan Lindberg, verksarbeider
Josefine Lindberg (1865 Balsfjord), sønn av Johan Lindberg
Karl Rudolf Isaksen Svenning (1844 Karlstad, Sverige), hyttearbeider, losjerende

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelværk (tellekrets 2, bolig nr 3):
Johan Jakobsen Rajalla, . .

Folketelling 1875  for Senjens Nikkelværk (tellekrets 2, bolig nr 4):
Johan Nilsen Kentæ, . .

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelværk (tellekrets 2, bolig nr 5):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelværk (tellekrets 2, bolig nr 6):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 7):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 8):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 9):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 10):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelværk (tellekrets 2, bolig nr 11):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelværk (tellekrets 2, bolig nr 12):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelværk (tellekrets 2, bolig nr 13):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 14):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 15):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 16):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 17):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 18):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 19):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 20):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 21):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 22):

Folketelling 1875  for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 23):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 24):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 25):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 26):
Johan Kusijærvi, 1840 Turtula Finland, inderst værksarbeider, losjerende, ugift

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 27):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 28):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 29):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 30):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 31):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 32):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 33):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 34):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 35):

Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 36):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 37):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 38):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 39):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 40):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 41):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 42):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 43):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 44):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 45):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 46):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 47):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 48):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr49):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 50):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 51):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 52):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 53):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 54):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 55):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 56):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 57):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 58):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 59):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 60):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 61):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 62):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 63):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 64):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 65):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 66):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 67):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 68):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 69):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 70):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 71):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 72):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 73):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 74):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 75):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 76):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 77):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 78):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 79):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 80):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 81):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 82):
Folketelling 1875 for Senjens Nikkelverk (tellekrets 2, bolig nr 83):

Gårdsnummer 18 – 41 tilhører nå Torsken, men var  i folketelling 1900 under Berg:
18 Ballesvik
19 Teistevik
20 Sandsvik
21 Barbogen
22 Gryllefjord
24 Haugen
25 Kongsnes
27 Holmenvær
28 Ørja
29 Grundfarnes
30 Kalfarnes
31 Medby
32 Botn
33 Veimanden
34 Sifjord
35 Finnes
36 Giske Vikan
37 Leikvik
38 Årberg
39 Flakstad
40
41 Rødsand

Folketelling 1900 for Elvebakken under 41/1:
Albert Eliseusen (1878 Ibestad), . .

Folketelling 1900 for 41/1 Rødsand:
Henrik Martin Jakobsen . . .

Folketelling 1900 for Rødsand under 41/1:
Martin Edvard Hansen . .

Folketelling 1900 for Rødsand under 41/1:
Peder Olai Hansen . . .

Folketelling 1900 for Rødsand under 41/1:

Folketelling 1900 for Rødsand under 41/1:

Folketelling 1900 for Fiskenes under 41/2:
Lauritz Kristian Kristofersen ( . .

Folketelling 1900 for Elvebakken under 41/2:
Hans Edvard Jakobsen (1865 Bjarkøy); . .

Folketelling 1900 for Elvebakken under 41/2:
Daniel Fredriksen . .

Folketelling 1900 for Elvebakken under 41/2:
Jens Bertin Tobiasen . . .

Folketelling 1900 for Rødsandbotn under 41/3:
Ole Andreas Olsen . .

Folketelling 1900 for Rødsandbotn under 41/3:
Guttorm Olsen . .

 

42 (Berg Statsgrunn)

42/1 er seksjonert opp i en rekke eiendommer

Folketelling 1900 for Halvardsøen under 42/1:
Anton Mathias Olsen (1853 Bjarkøy), fisker gardbruker, gift med Else Marie Olsen (1853 Tranøy)
Albert Antonsen (1885), sønn, fisker
Edvin Antonsen (1887), sønn, fisker
Henriette Rebekka Antonsdatter (1882), datter

Jakob Nicolai Severin Antonsen (1878), sønn, fisker, gift med Petra Kristine Antonsen (1872)
Agnor Johan Jakobsen (07.05.1900), sønn

Folketelling 1900 for Halvardsøen under 42/3,4:
Karl Johan Heitman Pedersen (1876 Bjarkøy), fisker, strandsitter, gift med Karoline Marie Oline Pedersen (1879)

Folketelling 1900 for Halvardsøen under 42/3,4:
Anton Nilsen (1830 Bjarkøy), enkemann, handelsmann
Petter Kristian Olsen (1882 Berg), pleiesønn, ugift, handelsbetjent
Jensine Josofine Erentsen?? (1873 Tranøy), tjenestepike, husjomfru
Andrea Pauline Jakobsen (1882), tjenestepike

Karl Johan Korneliusen (1870 Ibestad), handelsbetjent, gift med Karoline Emelie Korneliusen (1875 Bjarkøy)
Magna Augenie Karlsdatter (1895), datter
Fransiska Ingina Karlsdatter (1897), datter
Fanny Kaspara Karlsdatter (1898), datter
Alfred Pedersen (1881), ugift, baker
Vilh. Klaussen (1877 Hol Lødingen), folkeskolelærer i Torsken

43 – 44 – 45 i Svanelvdalen

Ikke under Berg ved folketelling 1910.

43/1 Solli. Eier i 1950: Berg kommune
44/1 Heggeli. Eier i 1950: Magne Pedersen
45/1 Storjorda øvre. Eier i 1950: Nils Gundersen

 

Gårdsmatrikkelen 1838, løpenr, gnr:

001 86 34 Midtfjordbotn Midtfjordbotn Esajas Bastiansen
002 82 33 Hopen Hopen Nils Pedersen
002 83 33 Hopen Hopen Henning Rasmussen
002 84 33 Hopen Hopen Gabriel Jansen
002 85 33 Hopen Hopen Søren Larsen
003 78 34 Midtfjord Midtfjord Ole Olsen
003 79 34 Midtfjord Midtfjord Jan Olsen
003 80 34 Midtfjord Midtfjord Christopher J. Brox
003 81 34 Midtfjord Midtfjord Erik Larsen
004 75 72 Ersfjord (Eriksfjord) Ersfjord Andreas Carolussen
004 76 72 Ersfjord (Eriksfjord) Ersfjord Christopher Zachariassens Enke
004 77 72 Ersfjord (Eriksfjord) Ersfjord    
005 72 31 Steensfjord Steensfjord Lars Pedersen
005 73 31 Steensfjord Steensfjord Christopher Pedersen
005 74 31 Steensfjord Steensfjord Christian Larsen
006 69 30 Strandby Strandby Salomon Salomonsen
006 70 30 Strandby Strandby Christen Nilsen
006 71 30 Strandby Strandby    
007 67 28 Johan Brox
008 66 27 Bergs Præstegaard Bergs Præstegaard !! Sognepræsten!!
009 68 29 Bergsøerne Bergsøerne  
010 65a 26 Skagland Skagland Jacob Pedersen
010 65b 26 Skagland Skagland Isak Nilsen
010 65c 26 Skagland Skagland Peder Jacobsen
011 57 25 Nordfjord Nordfjord Boldevin Iversen
011 58 25 Nordfjord Nordfjord Cornelius Johnsen
011 59 25 Nordfjord Nordfjord Salomon Salomonsen
012 60 27 Lutnæs Lutnæs Ole Amundsen
012 61 27 Lutnæs Lutnæs Hans Halvorsens Enke
013 62 0 Bergsbotn Bergsbotn Faste Christophersen
013 63 0 Bergsbotn Bergsbotn Lars Andersen
013 64 0 Bergsbotn Bergsbotn Jens Larsen
014 54 24 Langvold Langvold Jens Ursin
014 55 24 Langvold Langvold Mikkel Jørgensen
015 56 0 Strømsnæs Strømsnæs Daniel Heitman
016 52 23 Finnsæter Finnsæter Andreas Rasmussen
016 53 23 Finnsæter Finnsæter Ingebrigt Larsen
017 51 22 Havn Havn Peder Johnsen

 

1886, Løpenr:

86 Mefjordbotn
86 Mefjordbotn
82 Hopen
83 Hopen
84 Hopen
85 Hopen
78 Mefjord
79 Mefjord
80 Mefjord
80 Mefjord
81 Mefjord
75 Ersfjord
76 Ersfjord
77 Ersfjord
77 Ersfjord
77 Ersfjord
72a, 73a, 74a Steinfjord
72b, 73b, 74b Steinfjord
72c, 73c, 74c Steinfjord
69 Strandby
70, 71 Strandby
67a
67b
66 Berg Præstegaard
68a Bergsøerne
68b1 Bergsøerne
68b2 Bergsøerne
65a1 Skaland
65a2 Skaland
65b Skaland
65c1 Skaland
65c2 Skaland
57 Nordfjord
59 Nordfjord
58 Nordfjord
60 Lutnes
61 Lutnes
61 Lutnes
62 Bergsbotn
63 Bergsbotn
64 Bergsbotn
54 Lavold
55 Lavold
56a Strømsnes
56b Strømsnes
52 Finsæter
53 Finsæter
51a Havn
51b1 Havn
51b2 Havn

 

 

 

Heitmann – slekta

Daniel Heitmann (1762-1833) regnes som stamfaren for Heitmann-slekta i Berg. Han var fra Mikkelbostad i Dyrøy. Han giftet seg i 1797 med Margrete Johansdatter, også kalt Margrete Røde. De fikk barna Else Marie (1798), Johan Christian (1800), Søren Jakob (1804), Daniel Martin (1806), Inger Margrethe (1810), Jens Christian (1814).

Else Marie Heitmann (1798-1877) giftet seg i 1823 med Ole Petter Mikkelsen Aas (1789-1859) og de fikk barna Daniel Heitmann Hansen (1824-1887), Margrethe Olsdatter (1825-), Ingvard Martin Hanssen (1837-1929) og Otile Elise Helberg (1840-).
Etterkommere første generasjon: Hans Kristian Danielsen (1852-1930), Ane Margrethe Lind (1854-1928), Else (Elise) Emelie Danielsdatter (1856-1948), Othilie Hansine Danielsdatter (1858-), Martha Marie (Mimmi) Lyng (1885-1959).
Etterkommere andre generasjon: Daniel Heitmann Hansen (1882-1958), Albertine Johanne Hansdatter (1879-1906), Jakob Mikal Hansen Heitmann (1884-), Stenette Marie Lorentine Olsen (1888-1973), Ricarda Hansen, Margrethe Ovidia Hansdatter (1895-), Helga Hansen, Anne Margrethe Beck Hanssen (1894-1952), Daniel Heitman Lind (1892-1930), Margrethe Hansen, Jakob Hansen, Jakob Bernhard Lind (1896-1071), Daniel Heitmann Larssen (1878-), Gjertrud Albertine Bendiksen (1881-1965), Margrethe Jakobine Larssen (1886-), Anna Henriette (1885-), Else Marie Larssen, Bodil Sandvik, Johan Daniel Fürstenberg Lyng (1905-1978).

Johan Christian (1800-1877) giftet seg i 1830 med Anne Katrine Michelsdatter Brox (1800-1877) og de fikk barna Michel Brox Heitmann (1831-1901), Margrethe Johansdatter Heitmann (1833-1912), Jakobine Johansdatter Heitmann (1835), Daniel Johansen Heitmann (1837-1917), Maren Anna Johansdatter Heitmann (1838-1906), Joakime Andrea Johansdatter Heitmann (1842-1918). Johan ble ordfører i Berg i 1841.
Etterkommere første generasjon: Hans Anton Kofoed (1857-1935), Johann Kristian Kofoed (1862-), Anna Olsdatter (1871-1948), Ole Petter Johansen (1862-1877), Albert Johan Johansen (1864-1884), Johanne Katrine Johansdatter (1866-), Nikoline Elise Johansdatter (1868-), Hans Egede Johansen (1870-), Else Marie Johansdatter (1872-), Johan Kristian Heitmann (1865-1947), Anna Charlotte Mathilassi (1868-), Else Marie Jensdatter (1863-), Johan Kristian Jensen (1865-1895), Andreas Johan Jensen (1868-1918), Anna Katrina Jensdatter (1871-), Jensine Marie Jensdatter (1875-), Jensinius Martin Jensen (1875-), Bertrand Jensen (1878-1944), Joakim Kristian Jensen (1881-1881), Hans Hagerup Jensen (1882-).
Etterkommere andre generasjon: Andrea Berntine Kofoed (1886-1981), Lars Ursin Kofoed (1888-), Søren Jakob Kofoed (1890-1976), Erling Martin Kofoed (1896-1986), Henriette Eline Kofoed (1909-1977), Halfdan Olsen Strøsnes (1894-), Thomas Olsen Strøsnes (1896-), Astrid Balsvik (1898-), Eivind Kristian Midtgård (1900-1986), Mary Heitmann (1905-), Iver Heitmann (1889-), John Borkhus Heitmann (1891-), Daniel Heitmann (1893-), Alf Marselius Heitmann (1895-1967), Paul Kristian Heitmann (1900-1926), Therese Heitmann (1905-), Evjan Mathilassi (1901-1993), Margit Jensine Fagerthun (1907-1972), Judit Arnolda Jensen (1909-), Asbjørn Baustad Jensen (1915-1965), Johan Kristian Heitman Jensen (1907-1965), Odd Konrad Jensen (1911-1984), Sverre Jensen (1913-1913), Halfrid Jensen (1916-1919).

Søren Jakob Heitmann (1804-1861) giftet seg i 1841 med Ingeborg Sofie (1816-1883), og de fikk barna Daniel Heitmann (1842-1899), Petrine Elise Heitmann (1843-1905), Margrethe Heitmann (1845-), Ingeborg Kristine Heitmann (1848-1939), Johan Edvard Heitmann (1850-1946), et barn (1853-1853), Ingvardine Sofia Heitmann (1855-1896).
Etterkommere første generasjon: Thora Orseth (1874-1944), Sigurd Heitmann (1876-1963), Aasta Heitmann (1878-1884), Søren Kristian Heitmann (1880-1962), Ingeborg Sofie Heitmann (1882-1965), Egil Heitmann (1885-1976), Jens Kornelius Heitmann (1887-1949), Trygve Heitmann (1890-), Johannes Heitmann (1893-1958), Thorleif Heitmann (1895-), Erling Heitmann (1898-1901), Sofie Josefine Nilsen (1862-), Anna Nikoline Mikalsdatter (1864-), Ingeborg Sofie Mikalsdatter (1866-), Elisabeth Nilsen (1874-), Harald Nilsen (1870-), Olaf Nilsen (1872-), Marie Nilsen (1876-), Bernhard Andreas Bergersen (1872-1938), Hilda Bergersen (1875-1957), Ragna Kind (1879-1964), Peter Emil Bergersen, Hans Christian Bergersen (1886-1970), Hanna Kristine Bergersen (1883-1886), Søren Heitmann Bergersen (1881-1958), Ingeborg Sofie Bergersen (1874-1961), Birger Marin Bergersen (1891-1977), Ragna Bergersen (1878-1878), Søren Inge Arntsen (1880-), Einar Andreas Nilsen /Arntsen (1878-), Enora Endrea Lockert (1881-1969), Elisa Arntsen (1884-), Nikoline Sofie Arntsen (1886-1966), Arne Heitmann Arntsen (1888-), Helge Arntsen (1890-1980), Aagot Arntsen (1892-1967), Ingeborg Sofie Brox Arntsen (1894-), Else Arntsen (1895-).
Etterkommere andre generasjon: Daniel Orseth (1902-), Erling Orseth (1904-), Gudrun Orseth (1908-), Erling Heitmann (1903-1998), Hermann Bernhard Heitmann (1905-1993), Karl Mikal Heitmann (1907-), Danielle Heitmann (1907-1996), Kristian Heitmann (1909-1909), Signar Marinius Heitmann (1912-), Martha Heitmann (1915-2000), Daniel Andreas Heitmann (1908-1965), Johan Heitmann Eriksen (1912-), Anne Marie Heitmann, Ragnhild Helene Heitmann, Anne Heitmann, Ragna Elisa Hanson (1898-1991), Johannes Johansen (1898-), Leif Hanson (1900-), Haakon Johansen, Astrid Hammer (1901-1976), Magnhild Andersen (1905-1997), Liv Anersen (1908-2007), Finn Reinholdtsen (1898-1967), Ingebjørg Dahlberg (1903-1972), Fredrikke Marie Mehus (1906-1973), Ivar Heitman Kind (1901-1960), Jacob Christian Bergersen Kind (1913-2001), Hans Chr Bergersen Kind (1908-1984), Asveig Bergitte Kind (1904-1994), Bergljot Kind (1910-1985), Birger Kind (1920-1989), Judith Ingeborg Sofie Kind (1919-1998), Reidar Kind (1915-1959), Reidun Pernille Kind (1911-1994), Hans Amund Bergersen (1928-2007), Berger Bergersen (1929-2010), Birger Bergersen d.y., Kirsten Bergersen, Nils Andreas Lockert (1911-1992), Liv Lockert (1914-1939), Solveig Lockert, Jon Andreas Arntsen (1913-), Eyolf Arntsen (1914-1918), Hans Christian Arntsen (1916-), Eyvor Arntsen (1919-), Ingebjørg Sofie Bergersen (1924-1924), Ingebjørg Sofie Bergersen (1925-), Bernhard Bergersen (1928-), Karstein Nikolai Bertheussen (1918-1954), Sigvald Bertheussen, Arne Bertheussen, Gerd Heitmann Jørgensen, Ingrid Heitmann Jørgensen, Sofie Amalie Heitmann Jørgensen, Bjørg Heitmann Jørgensen.

Daniel Martin (1806-1889) giftet seg med Johanna Fredrikke (1812-1890), og de fikk barna Jens Hind Heitmann (1837-1924), Daniel Edvard Heitmann (1839-1930), Margrethe Danielsdatter Heitmann (1841-1900), Kristianne Ovidia Johansen (1844), Mikal Kristian Heitmann (1846-1927), Henrik Meyer Heitmann (1849-1943), Ditlef Johan Heitmann (1852-1861).
Etterkommere første generasjon: Ditlef Johan Heitmann (1873-1966), Daniel Heitmann (1876-1964),Johan Fredrik Heitmann (1885-1980), Joakim Heitmann (1888-1867), Helga Heitmann (1894-), Kaspar Johan Heitmann (1878-1968), Bertheus Nikolai Heitmann (1874-1961), Daniel Johan Brox (1874-1953), Edvard Kristian Brox (1871-), Albertine Dortea Eliassen (1875-1955), Håkon Meyer Brox (1884-1970), Hans Mathias Brox (1886-1973), Dankert Johan Heitmann (1889-1968), Henny Elise Heitmann (1892-1952), Kaspara Elise Heitmann (1883-1884), Kristian Ingbert Heitmann (1886-), Dankert Johan Heitmann (1888-1889), Johanna Konstanse Heitmann (1895-), Solveig Heitmann (1897-1961), Aasta Heitmann (1899-2000), Håkon Heitmann (1903-1978), Daniel Johansen (1880-), Joakim Ingbert Johansen (1878-), Marie Margrette (1884-), Anton Andersen (1888-), Oline Hansine (1894-), Ole Heitmann (1901-1964).
Etterkommere andre generasjon: Dagny Heitmann (1902-1994), Jensine Heitmann (1904-), Ida Heitmann (1906-1966), Kåre Heitmann (1906-), Jens Karolius Heitmann (1915-1977), Jenny Karoline Heitmann (1906-1978), Gudrun Jørgine Kristine Heitmann (1908-), Dagry Bolette Heitmann (1910-1990), Helga Amalie Heitmann, Andrea Midtgård (1922-1999), Knut Johan Heitmann, Alf Heitmann (1926-1987), Kjellaug Slinning, Helge Heitmann, Kjell Heitmann, Jens Mikal Larsen, Kåre Larsen, Alfred Kornelius Heitmann (1898-1918), Agnes Therese Heitmann (1900-), Karl J Heitmann (1902-1972), Signe Midtgård (1904-1995), Kristine Heitmann (1904-1999), Borghild Heitmann (1905-1988), Olav Sigfred Meyer Heitmann (1908-1972), Margit Ingeborg Helena Lysberg (1909-1993), Sigrunn Heitmann (1918-1993), Evald Heitmann (1911-1941), Anbjørg Heitmann (1914-2001), Peggy Heitmann, Jens Karstein Heitmann (1918-1983), Dagny Elise Lunde (1910-1997), Ebba Karoline Brox (1908-1994), Halfdan Brox (1905-), Helga Eliassen (1910-1997), Hans Andreas Antonsen/Eliassen (1913-2001), Aslaug Arnøy, Elise Antonsen, Mikael Antonsen, Arne Ringbakk, Henny Pedersen, Eline Lovise Brox (1919-2009), Harald Brox (1918-), Judith Adelaide Rasmine Brox Olsen (1926-1984), Ingebjørg Brox, Daniel Brox, Magnar Brox, Solveig Ekmann, Arne Brox, Nelly Thanke, Odd Heitmann, Unni Heitmann, Henrik Hans Heitmann (1936-), Ambjørg Leonora Nilsen (1914-2006), Halfrid Emilie Sørensen (1916-1983), Osvald Harry Nilsen (1918-1919), Dagrun Nilsen, Rigmor Nilsen, August Johansen (1907-1965).

Inger Margrethe (1810-1900) giftet seg i 1838 med Søren Kristian Jenssen Hind (1807-1855), og de fikk barna Margrete Sørensdatter Hind (1839-1908), Jens Kristian Sørensen Hind (1841-1927), Daniel Heitmann Sørensen Hind (1843-1843), Emilia Maria Sørensdatter Hind (1844-), Johan Henrik Sørensen Hind (1853-1933).
Etterkommere første generasjon: Mikal Julius Scheldrup Hind (1880-1947), Inga Sofie Jensen (1881-1965), Nikolai Marselia Hind (1883-1889), Henny Emilie Hind (1885-), Edvine Danielle Jensdatter Jensen (1887-), Jensine Vilhelmine Hind (1888-1889), Sigfred Marinius Kristian Hind (1889-1889), Sverre Nikolai Marselius Hind (1890-1979), Artur Edvin Hind (1892-1979), Eilif Johan Hind (1895-1895), Idar Halvdan Ingvald Hind (1896-1897), Vilhelmine Jensine Hind (1897-1920), Ivan Heitman Hind (1900-1901), Olga Emilie Elsa Hind (1902-), Selma Elise hind (1892-1892), Søren Kristian Hind (1893-1975), Elisabeth Johanna Rustad (1895-), Hildur Ragnvalda Hind (1904-).
Etterkommere andre generasjon: Wilhelmine Blichfeldt Hind (1919-1986), Paul Hind (1921-2011), Amy Hind Fagerlund, Johan Kristian Heitman Jensen (1907-1965), Odd Konrad Jensen (1911-1984), Sverre Jensen (1913-1913), Halfrid Jensen (1916-1919), Rolf Hind (1926-).

Jens Christian Heitman (1814-1883)  giftet seg med Elen Dorthea Johansdatter (1827-1868) og Kirsten Aas Hansdatter Sparboe (1827-1914). Han fikk barna Daniel Martin Heitmann (1849-1936), Maren Hansine Heitmann (1852-1925), Karen Magdalena Erichsen (1854-), Hans Sparbo Heitmann (1866-1959).
Etterkommere første generasjon: Kristian Heitmann Sparbo (1889-), Karl Bernhoft Erichsen (1891-), Erika Lund (1879-), Kirsten Erichsen (1882-), Margrethe Olsen (1893-1981), Johannes Erichsen (1886-), Karl Ingbert Heitmann (1914-1987), Kristian Heitmann, Hans Heitmann, Margrethe Heitman, Torvald Heitmann, Harda Heitmann (1896-1918), Else Heitmann (1897-1918), Dagny Heitmann (1899-1984), Thora Orseth (1874-1944), Sigurd Heitmann (1876-1963), Aasta Heitmann (1878-1884), Søren Kristian Heitmann (1880-1962), Ingeborg Sofie Heitmann (1882-1965), Egil Heitmann (1885-1976), Jens Kornelius Heitmann (1887-1949), Trygve Heitmann (1890-), Johannes Heitmann (1893-1958), Thorleif Heitmann (1895-), Erling Heitmann (1898-1901).
Etterkommere andre generasjon: Odd Harald Starbo (1927-), Kari Anne Vie, Signy Margrethe Hovi, Unni Eriksen, Dagny Neegaard, Ruth Erichsen, Ingebord Lund (1902-1902), Ingeborg Steinholt (1903-), Kirsten Østengen (1905-1998), Roar Lund (1908-1985), Turid Heitmann, Randi Mette Heitmann, Odd Heitmann, Unni Heitmann, Henrik Hans Heitmann (1936-), Daniel Orseth (1902-), Erling Orseth (1904-), Gudrun Orseth (1908-), Erling Heitmann (1903-1998), Hermann Bernhard Heitmann (1905-1993), Karl Mikal Heitmann (1907-), Danielle Heitmann (1907-), Kristian Heitmann (1909-1909), Signar Marinius Heitmann (1912-), Martha Heitmann (1915-2000), Daniel Andreas Heitmann (1908-1965), Johan Heitmann Eriksen (1912-), Anne Marie Heitmann, Ragnhild Helene Heitmann, Anne Heitmann.

Bergersen og Heitmann/Brox – slektene    (ref slekt Kvæfjord)

Hans Christian Bergersen (1835) var sønn av Berger Johnsen (1798) og Anne Bergitte Halvorsdatter (1877).
Han ble født i Lenvik, og døpt i Trondenes 01.11.1835. Kilde: Ministralbok 1835-1840 for Trondenes.

Lærer og klokker Hans Christian Bergersen (25.09.1835 Lenvik/Trondenes – 27.11.1925 Borkenes) giftet seg 13.10.1865 med Jakobine Jakobsdtr. Winther fra Lenvik (les mer), datter av Jacob Chr. Sedeniussen (1814 Sletnes) og Sigried Maria Jacobsen. Hans bror Ole Bergersen ble gift med Gjertrud Jakobstr., som var søster til Jakobine Jakobsdtr. Winther.
Hans Christian og familien ble boende i Sandvik, Lenvik, frem til han ble ansatt som lærer og kirkesanger i Berg i 1867. I 1866 fikk de sønnen Bernhard (1866-1866) som døde 1 måned gammel, han var syk fra fødselen. De flyttet til Skaland i midten av juni.
På Skaland fikk de barna Jacob Christian (1868-1913) og Johan Nikolai (24.10.1870-1964).
Johan Nikolai giftet seg med Elisa (født 1884, datter av Ingvardine Sofia Heitmann og Nils Arntsen).
Jakobine døde 25.10.1870 bare 27 år gammel, dagen etter at hun fødte sin tredje sønn. Hun ble gravlagt på Berg kirkegård, og Hans Christian fikk arbeidet et trekors. Se klokkerbok. (Les mer i «H C Bergersen’s slekt og historie«).
Hans Christian (1835) giftet seg på nytt på Skaland 24.11.1871 med Ingeborg Kristine Heitmann (31.03.1848 – 24.02.1939) fra Ersfjord. Se klokkerbok.
Hans Christian Bergersen var lærer og klokker i Berg kommune 1867-1874 og ordfører 1869-1874.
Han var også kommunekasserer, forlikskommisær, dampskibsekspeditør og poståpner.
Familien flyttet til Kvæfjord, da han der 28.08.1873 ble ansatt som lærer og kirkesanger.
Hans Christian Bergersen var forstanderskapets formann 1880-1891 i Kvedfjord Sparebank, og han var da med fra oppstarten. L B Drevland og H C Bergersen var i tidsrommet 1878 til over århundreskiftet de drivende krefter i Kvedfjord Sparebank.

Ingeborg Kristine (1848-1939) var datter av gårdbruker Søren Jacob Heitmann Skagland, (1804 -1861, Skaland) og Ingeborg Sofie Lind, født Brox (1816-28.03.1883 Ersfjord). Søren Jacob omkom på havet 15.06.1861, på heimvegen fra Tromsø.
Søren Heitmann (1804-1861) var ordfører i Berg 1849-50, og viseordfører 1851-54.
Ingeborg Kristine hadde søsknene Daniel, Petrine Elise, Margrethe, Johan Edvard og Ingvardine Sofie:

  • Daniel Heitmann (1840/1842-1899) giftet seg i 1872 med Maren Hansine (13.01.1851/1852-08.08.1925, senere også kalt bare Hansine Heitmann), og de fikk barna Thora (1874-1944), Sigurd (1876-1962), Aasta (1878-1884), Søren (19.08.1880), Ingeborg Sofie (1882), Egil (1885), Jens Kornelius (1887-1944), Trygve (1890), Johannes (1893), Thorleif (14.06.1895) og Erling (1898-1902). Se folketelling 1900 for garden Skogland 10/1-2-3, da hadde de dampskib postekspedisjon. Folketelling 1910 for Skogland 10/1. Daniel var medlem av formannskapet i 20 år og ordfører 1877-1886.
  • Petrine Elise ble født 16.10. 1843, døpt 19.11.1843, se klokkerbok for Berg, side 1. Petrine Elise ble konfirmert 1860 i en alder av 16 3/4 år, se klokkerbok side 29. Hun giftet seg 11.10.1861 med Mikal Andreas Nilsen (1832-1896), og de fikk barna Anna Nikoline Mikalsdatter Nilsen (1864) og Ingeborg Sofie Mikalsdatter Nilsen (1866). Mikal Andreas var klokker.
  • Margrethe ble født 18.11.1845,døpt 07.06.1846, se klokkerbok for Berg, side 4 . Flyttet til Trondheim, ugift.
  • Johan Edvard Brox Heitmann ble født 02.02.1850, se klokkerbok side 27. Lærer, ble boende på Sama, Trondenes.
  • Ingvardine Sofie (08.09.1855-1896) giftet seg med lensmann Nils Arntsen, og på Flakstad i Lofoten fikk de 9 barn: Søren Inge 1880, Nora, Elisa 1884 (senere  gift med lærer Johan Bergersen), Nikoline 1886, Arne 1888, Helge 1890, Ågot 1892, Ingeborg 1894 og Else 1895.
    Hun ble enke i 1896 og bosatt på Skaland.

Ingeborg Sofie Brox var datter av handelsmann Johan Brox i Holmenvær, oppvokst på Strømsnes. Hun giftet seg med Søren Heitmann, sønn av Daniel Heitmann. Søren hadde 5 søsken, Johan som slo seg ned i Dyrøy, Daniel som bosatte seg på Strømsnesset, Johs. som bodde i Norfjord, samt søstre som kom til Dyrøy.
Søren og Ingeborg kjøpte gården Skaland, og bosatte seg der.

I 1865 var Ingeborg Sofie enke og husmor med jord, selveier og leilending, på gården Skageland, matrikkel 65ab i Berg. Der bodde hun med barna Daniel 24 år, Margrethe 21 år, Kristine 18 år, Johan 16 år, Sofie 11 år, men det var Daniel som bestyrte gården. Hun hadde en hest, 5 kyr, 20 sauer og en gris. Se folketelling 1865. Da var Ingeborg Kristine omkring 27 år og bosatt på Borkenes.
I 1875 bodde Ingeborg Sofie hos sønnen Daniel på gården Skagland i Berg. Se folketelling 1875.
Se gårdsmatrikkelen 1886.

Hans Christian og Ingeborg Kristine fikk barna Bernhard Andreas (1872 Skaland – 1939), Ingeborg (1874-1961), Hilda (1875-1957), Ragna (1877-1878), Ragna (1879-1974 Kinn), Peter Emild (1884-1969), Hans Christian (1886-1970), Birger Marin (1889-1889), Birger Marin (1891-1977). Hans Christian og Ingeborg Kristine bodde først på Skaland, og senere på Borkenes.

Ragna hadde da totalt 11 søsken, men de var bare 8 søsken i voksen alder.
Bernhard Andreas Bergersen (21.12.1872-1939) var eldst, født på Skaland.
Birger Martin Bergersen (25.07.1891-14.07.1977), søster til Ragna Bergersen, er omtalt i Store Norske Leksikon. Mer fra Stortinget og i Statsarkivet.

Folkeskole-lærerinnen Ragna Bergersen (1879) fra Strand i Kvæfjord giftet seg i 1903 med Jacob (1879). Hun var datter av lærer og kirkesanger Hans Chr. Bergersen (25.09.1835-27.11.1925) og Ingeborg Kristine Heitman (31.03.1838 Skaland – 24.02.1939 Borkenes).

Hans Christian Bergersen’s far Berger Johnsen (1798 Trondenes) var sønn av John Bergessen (ca 1769) og Ingeborg Gudmundsdatter (ca 1776), og fra en husmannsplass under gården Ærviiggaard (Ervik), Trondenes. Se folketelling 1801 for Trondenes .
John var 32 år og Ingeborg 25 år ved folketellingen i 1801. De hadde også datteren Margrethe Johnsdatter som var to år eldre. Under gården var det 11 husmannsplasser, og husbonden på gården var Jens Holmboe.
Berger ble døpt 2. juledag 1798, se Ministralbok 1783-1803 for Trondenes:
2. Juledag, døbt Ægtebarn 1, Berger. Par: John Bergers?n og Ingeborg Gul?brandsd: Möchland. ???: Gb Fogd Holmboe, ??? Hagerup Poul Hansen Hochland. Elen ?. Gjæver og Elen Olsd: Kaltdahlen

 

Kilder

Kommunenummer 1929 Berg

Manntall 1663 – 66 for Lofoten, Vesterålen og Senja Digitalarkivet  
1666-manntallet for Lofoten. Vesterålen og Troms Digitalarkivet  
Fogdregnskap 1691-1693 Arkivverket  
1701-manntallet for Senja fogderi Digitalpensjonatet  
Folketelling 1801 for Berg Digitalarkivet  
Gårdsmatrikkelen 1838 for Berg sogn Registreringssentral for historiske data  
Folketelling 1865 for Berg Digitalarkivet
ny link 2014: Digitalarkivet
 
Folketelling 1875 for Berg Digitalarkivet
ny link 2014: Digitalarkivet
 
Gårdsmatrikkelen 1886 for Berg sogn Registreringssentral for historiske data  
Folketelling 1900 for Berg Digitalarkivet
ny link 2014: Digitalarkivet
 
Folketelling 1910 for Berg, nedlastbart hefte, pdf Arkivverket  
Folketelling 1910, søkbar Digitalarkivet
ny link 2014: Digitalarkivet
 
Matrikkelutkastet av 1950, utarbeidet av Finansdepartementet Dokumentasjonsprosjektet  
Berg og Torsken / Berg: 1843-1851, Klokkerbok Arkivverket  
Berg og Torsken: 1846-1859, Ministerialbok Arkivverket  
Berg og Torsken / Berg: 1851-1874, Klokkerbok Arkivverket  
Berg og Torsken: 1860-1872, Ministerialbok Arkivverket  
Berg og Torsken: 1872-1879, Ministerialbok Arkivverket  
Berg og Torsken / Berg: 1874-1886, Klokkerbok Arkivverket  
Berg og Torsken / Senja nikkelverk: 1877-1880, Klokkerbok Arkivverket  
Berg og Torsken: 1880-1894, Ministerialbok Arkivverket  
Berg og Torsken / Senja nikkelverk: 1881-1887, Klokkerbok Arkivverket  
Berg og Torsken / Berg: 1887-1897, Klokkerbok Arkivverket  
Berg og Torsken: 1887-1898, Lysningsprotokoll Arkivverket  
Berg og Torsken / Berg: 1894-1905, Ministerialbok Arkivverket  
Berg og Torsken / Berg: 1898-1911, Klokkerbok Arkivverket  
Berg og Torsken / Berg: 1906-1915, Ministerialbok Arkivverket  
Berg og Torsken / Berg: 1912-1921, Klokkerbok Arkivverket  
Berg og Torsken / Berg: 1922-1936, Klokkerbok Arkivverket  
Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok.
Bind I  Gardshistoria. 576 sider.
Utgitt 1959 av Berg og Torsken kommuner.
Nytt opplag 1984.
Kjøpes på kommunehuset,
eller lånes på biblioteket.
 
Arthur Brox: Berg og Torsken bygdebok.
Bind II  Bygdehistoria. 480 sider.
Utgitt 1965 av Berg og Torsken kommuner.
Nytt opplag 2002.
Kjøpes på kommunehuset,
eller lånes på biblioteket.
 
Ivar Enoksen: Berg og Torsken bygdebok.
Bind 3  Ytterst i vest.
Utgitt 2011
Kjøpes på kommunehuset eller
http://www.galleripila.no
 
H C Bergersens’s slekt og historie
1925 / 1992
last ned pdf-fil  
Jacob Eitrheim: Slektsbok for Hans Johan Bendiksen    2005 last ned rtf-fil (word-fil)
om: H C Bergersen,
Ingeborg Kristine Heitmann,
med flere
 
Berg kommune:
Prester i Berg Menighet fra 1755
Berg kommune  
 Kart, historiske kartserier  Statkart  
DIS-Norge Gravstedsregister (kirkegårder)  

Årbok for Senja  årsregister

Troms fylkeskommune: Slektshistoriske kilder i Troms

Daniel Heitmann

, Arne Hermansen,

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036958001124

Legg igjen en kommentar