Tyristrand

Innhold

 

Tyristrand

Dette er et arbeidsdokument som kan være til hjelp for å finne slekt på Tyristrand. Dokumentet er kun utdrag og er ikke fullstendig. Det er så langt det er mulig lagt inn snarveier / linker til kilder.
Rettinger og tillegg sendes: tom.olaf.magnussen@gmail.com

Tyristrand var en del av Hole kommune frem til 1916, og ble tidligere betegnet Vestre Hole.
Nå ligger bygdebøker for Hole kommune tilgjengelig på www.hole.kommune.no, men etter nåværende kommunegrenser, og Tyristrand er derfor ikke medtatt.

Nakkerud og Tyristrand historielag
Ta kontakt med Raymond på 99633451 eller raymond(a)sorstrom.net om du vil melde deg inn.
Medlemskontingent 2014: kr 150 pr person, kr 200 pr familie til konto 2280.08.27810.
Klokkergården Tyristrand (ved parkeringsplassen Tyristrand Kirke):
Bok-kafe mandager 18.00-20.00 og lørdagskafe 11.00-14.00

Følgende gårdsnummer er på Tyristrand (tidligere Skjærdalen):

66  Skjærdalen
67  Maurerud
68  Hovin
69  Heieren
70  Pjåkerud
71  Skog
72  Opsal
73  Solberg
74  Pjaaka
75  Skamarken
76  Kinn
77  Hollerud
78  Haug nordre
79  Haug mellem
80  Haug søndre
81  Kolbjørnrud
82  Braaten
83  Grefsrud med Haug søndre
84  Nakkerud
85  Bure
86  Solum
87  Kolkinn
88  Vesetrud
89  Berggaarden
90  Stigsrud
91  Svensrud
92  Aasterud

Løpenummer

Løpenummer for nordre Tyristrand:
189a   189aa   189b   189bb   189c   189d   189ea   189eb   189f   189g   189h   189i   189k   189l   189m   189t   189u
190
191a   191b
192a   192b
193a   193b
194a   194b
195a   195ba   195bba   195bbb   195bbc   195bbd   195bcd
196
197a   197b
198
199
200
201a   201b   201c
202
203
204a   204b   204ba   204bc   204k
205a   205b
206
207
208a   208b   208c   208d   208e   208f   208g   208h   208i   208m
209a   209b   209c   209d
244a   244b

Løpenummer for søndre Tyristrand:
210a   210b
211
212
213a   213b   213aa
214
215a   215b   215c
216aa   216ab
217a   217b   217c
218a   218b
219a   219aab   219b   219c   219de   219e   219i   219k
220a   220ab   220b   220bc   220bcd   220e
221a   221ab   221bc   221d   221f
222a   222b
223aef   223ah   223b   223bbge   223d   223e   223f   223g   223i
224
225
226a   226b   226c   226d   226e
227
228
229   229a   229b   229c
230
231a   231b
232
233
234a   234b
235a   235aa   235b
236
237aa   237ab   237ac   237ad   237b   237cb   237cc   237ccc   237cd
238
239
240a   240b   240c   240d   240e
241a
242a   242b   242c
243
245

 

De enkelte gårder

 

66   Skjærdalen

66/1  Skjærdalen

Løpenr 189a, 189b, 189d, 244a, 245a.

Eier av 189a i 1838: Hans Henriksen, kjøbmand. Se gårdsmatrikkelen 1838.

189a Skjærdalen   –  folketelling 1865
Ole Nils. 65 år, forpakter, gift med Anne Marie Andersd. 64 år
Edvard Johannes. 19 år, tjenestekar, ugift
Ole Karls. 21 år, tjenestekar, ugift
Berte Jørgensd. 22 år, tjenestejente, ugift
De hadde 3 hester, 8 kyr, 7 sauer, 2 griser, korn og poteter.

Eier i 1886: Ring, Korpslæge. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Folketelling 1910 for Lurhul 66/1, Nordre Tyristrand, Hole:
Maren Kirstine Andersdatter (15.02.1834, Hole), husmandsenke med Jord.
Karl Anton Torgersen (11.11.1877, Hole), sagbruksarbeider

Eier av Skjerdalen m.fl. i 1950: Karl Anton Torgersen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/2   Fægri

Løpenr 189c

Eier av 189c i 1838: C. F. Hals, lieutenant. Se gårdsmatrikkelen 1838.

Eier av Fegri 66/2 (løpenr 189c) i 1886: Ole Torkelsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Folketelling 1891 for Fægri 66/2:
Ole Thorkelsen (1822, i sognet), gardbruker og selveier, gift med Olia Olsdatter (1823, Aadalen).
Kristian Hendriksen (1869, i sognet), ugift, husfaderens sønnesønn.
Ole Hendriksen ((1867, i sognet), ugift, husfaderens sønnesønn.

Ved folketellingen i år 1900:
Thorkel Ols. (1846)
Petra Elise Kristoffersd. (1856 vestre Aker)
Karl Thorkels. (1877), sønn, sagbruksarbeider
Thorval Torkels.(1883), sønn, snekkerlærling ved trevarefabrikk
Henrik Torkels. (1891), sønn
Ole Thorkels. (1894), sønn
Olava Torkelsd. (1888), datter
Olia Olsd. (1823 Ådalen)

Folketelling 1910 for Fægri 66/2, Nordre Tyristrand, Hole:
Thorkel Olsen (23.10.1846, Hole), gårdbruger, jordbrugsarb. sagbrugsarb., gift med Petra Elise Olsen (10.02.1856, vestre Aker)
Ole Thorkelsen (23.07.1894, Hole), sønn, sagbrugsarb.
Olava Thorkelsdatter (11.06.1888, Hole), datter, arbeider i huset.

Eier av Fegri i 1950: Kristian Willand. Se Matrikkelutkastet av 1950.

Slektstre på geni.com: Thorkel Olsen, Petra Elise Olsen, Ole Thorkelsen, Olava Thorkelsdatter.

66/3  Fegri

(244/43 i Ringerike. Vikersundveien 124.)

Eier i 1886: Karl Hansen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Folketelling 1891 for Fægri 66/3:
Gabriel Ellingsen Hallum (1858 Nordrehov), gardbruker og selveier, gift med Oline Marie Olsd. (1856, i sognet).
Anne Matea Hallum (1883, i sognet).
Elling Olai Hallum (1890/3, i sognet).
Getha(?) Karoline Olava Hallum (1890/3, i sognet).
Andrine Olsdatter (1875, Modum), ugift, tjenesteytende.

Ved folketellingen i år 1900:

Eier i 1950:Gunvor Haldis Blakstvedt . Se Matrikkelutkastet av 1950.

Folketelling 1910 for Støa 66/3, Nordre Tyristrand, Hole:
Hanna Johansdatter (10.05.1867, Norderhov), enke, jordbrugsarb. og dagarbeide, noget offentlig understøttelse
Andreas Gustavsen (12.11.1897, Norderhov), sønn, tomtearb. ved sagbruk
Olaf Gustavsen (03.02.1900, Hole), sønn
Jens Gustavsen (22.11.1902, Hole), sønn
Anne Gustavsdatter (28.10.1898, Hole), datter

Eier av Fegri i 1950:  Gunvor Haldis Blakstvedt. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/4  Fægri

Løpenr 189f

Eier av 189f i 1838: Johannes Hansen. Se gårdsmatrikkelen 1838.

Eier i 1886: Mathea Abrahamsdatter. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Ved folketellingen i år 1900:
Hans Johan Torkels. (1850 Modum)
Ingeborg Olsd. (1862 Næs Hallingdal)
Thorvald Hans. (1890)
Borghild Helene Hansd. (1891)
Olga Karoline Hansd. !895)
Inga Hansd. (1898)
Jenny Hansd. (17.06.1900)

Folketelling 1910 for Fægri 66/4, Nordre Tyrestranden, Hole:
Hans Johan Torkildsen (31.01.1860/1850 Modum), gårdb. og sagbrugsarbeide, gift med Ingeborg Olsdatter (26.12.1862 Næs i Hallingdal)
Thorvald Hansen (27.03.1890/1880) sønn, tomtearb ved sagbruk
Olga Karoline Hansdatter (23.07.1895) datter, sorterske ved papirfabrikk
Inga Hansdatter (06.05.1898) datter
Jenny Hansdatter (17.06.1900/1890) datter

Eier av Fegri i 1950:  Thorvald H. Vold. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/5 Fegri

Løpenr 189g

Eier i 1886: Tarald Olsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Eier i 1950: Bjørn V. Ovesen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/6 Fegri

Løpenr 189h

Eier i 1886: Andreas Eriksen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Eier i 1950: Kristian I. Hollerud. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/7 Engen

Løpenr 189i

Eier i 1886: Kristen Johannessen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Folketelling 1891 for 66/7 Engen, Tyristrand, Hole:
Hans Johan Brecke (1854), gift med Maren Olsdatter (1853)
Einar Oskar Brecke (1879), sønn
Kristian August Brecke (1882), sønn, besøkende
Gunhild Marie Brecke (1884), datter
Henriette Ovidia Brecke (1884), datter
Karl Hendrik Brecke (1888), sønn
Hansine Margrete Brecke (1890/6), datter.

Folketelling 1900 for 66/7 Engen, Tyristrand, Hole:
Hans Johan Brække (1854, Snarum), selveier og sagbruksarbeider, gift med Maren Olava Brække (1853, Hole)
Einar Oskar Brække (1879, Hole), sønn, sagbruksarbeider
Karl Henrik Brække (1888, Hole), sønn
Thrygve Brække (1892, Hole), sønn
Sigurd Brække (1895, Hole), sønn
Hans Brække (1897, Hole), sønn
Hansine Margrete Brække (1890, Hole), datter.
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01037109000457

Folketelling 1910 for 66/7 Engen, Nordre Tyristrand, Hole:
Hans Johan Brække (24.09.1854, Modum), jordbruk og bademester ved St. Olafs Bad, gift med Maren Olava Brække (20.12.1853, Hole)
Thrygve Brække (04.09.1892, Hole), sønn, sagbruksarbeider
Sigurd Brække (17.01.1895, Hole), sønn, papirfabrikkarbeider
Hans Brække (15.06.1897, Hole), sønn
Hansine Margrete Brække (19.06.1890, Hole), datter.
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036461002714

Eier i 1950: Hans Brekke. Se Matrikkelutkastet av 1950.

Slektstre på geni.com: Hans Johan Brække, Maren Olava Brække, Einar Oscar Brække, Karl Henrik BrækkeHansine Margrete Berger, Trygve Brække, Sigurd Brække, Hans Brække,

66/8 Fegri

Løpenr 189k  (er det samme som Fægri 66/8?)

189k Snaketangen   –  folketelling 1865
Krestian Nilsen (37 år, Norderhov) gift med Nikoline Andersdatter (28 år, Norderhov)
Nils A Krestiansen, (7 år, Norderhov), sønn
Andreas Krestiansen, 1 år, sønn

Eier i 1886: Kristian Hansen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Folketelling 1891 for Fægri 66/8, Hole:
Kristian Hansen (1839, i herredet), gårdbruker og selveier, gift med Karen Marie Kristensdatter (1845, i sognet)
Kristiane Kristiansd. (1881, i sognet), datter
Inger Olsdatter (1811, Sigdal), enke, husfaderens svigermoder

Folketelling 1900 for Fægri 66/8, Hole:
Kristian Hans. (1831, Hole), Selveier Jordbrugsarb., gift med Karen Marie Kristensd. (1845, Hole)
Kristian Hans. (1894, Hole), privat forsørgelse

Folketelling 1910 for Fægri 66/8, Nordre Tyrestranden, Hole:
Krestian Hansen (04.11.1839, Hole), gårdb. jordbrugsarb., gift med Karen Marie Krestensdatter (07.01.1845, Hole), gårdmandskone, svag helbred.
Emil Johansen (14.12.1874, Nordrehov), sønn, leieboer, dagarb. ved sagbrug og træsliberi, gift
Krestiane Krestiansdatter (13.06.1881, Hole), datter, gift, husstel og kreaturstel
Johan Emilsen (21.10.1900, Nordrehov), sønn til Emil
Karen Sofie Edvardsdatter (23.06.1902, Hole), datter til Emil
Karsten Emilsen (30.10.1904, Hole), sønn til Emil
Thora Emilsdatter (08.11.1906, Hole), datter til Emil
Kaare Emilsen (25.02.1908, Hole), sønn til Emil
!! Emilsen* (08.10.1910, Hole), sønn <til Emil>

Eier i 1950: Emil J. Fægri. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/9 Fegri

Løpenr 189l

Eier i 1886: Kristoffer Hansen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Eier i 1950: A. Gulbrandsen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/10 Snaketangen

Løpenr 189m

Eier i 1886: Gullik Olsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Ved folketellingen i år 1900:
Gullik Ols. (1847 Sansvær Buskerud), selveier og slakter, gift med
Berte Marie Toresd. (1855 Lier)
Hansine Gulliksd. (1887) datter
Thora Elise Gulliksd. (1895) datter
Fredrikke Emilie Gulliksd. (1898) datter
Adolf Tidemand Gulliks. (1889) sønn
Thorleif Gulliks. (1892) sønn

Folketelling 1910 for Støa 66/10, Nordre Tyrestranden for bustadnr 0019:
Gullik Olsen (16.11.1847 Sansvær) gift med Berte Marie Thoresen (10.02.1855 Lier)
Tideman Gulliksen (11.11.1889) sønn, sagbruksarbeider
Thorleif Gulliksen (24.12.1892) sønn, sagbruksarbeider
Thora Gulliksdatter (25.03.1895) datter
Fredrikke Gulliksdatter (07.09.1898) datter

Eier i 1950: Thorleif Gulliksen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

Slektstre på geni.com: Gullik Olsen,

66/11   Snaketangen (senere Tangerheim)

Løpenr 189n. (244/11 i Ringerike. Vikersundveien 75 og 71)

Eier i 1886: Magnus Pedersen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Folketelling 1891 for Snaketangen 66/11: Magnus Pedersen (1847, Modum), gardbruker og selveier, Maren Olava Kristiansd. (1849, i sognet). Peder Magnussen . . . . . .

Ved folketellingen i år 1900:
Maren Olava Kristiansd (1849), enke og gårdbrukerske
Kristian Magnuss. (1885), sønn, jordbruks-og sagbruksarbeide
Martin Magnuss (1887), sønn
Olaf Magnuss.(1890), sønn
Gunhild Magnusd. (1883), datter, jord og husarbeide

Folketelling 1910 for bustadnr 0024 Nordre Tyrestranden:
Maren Olava Krestiansdatter (13.06.1849), enke
Krestian Magnussen (22.12.1885), sønn, trevarefabrikkarbeider
Martin Magnussen (01.12.1887), sønn, trevarefabrikkarbeider
Olaf Magnussen (17.01.1890), sønn, trevarefabrikkarbeider

Slektstre på geni.com: , Olaf Magnussen.

Gunnhild Magnussen 14.07.1883-13.01.1979
Gunhild 14.07.1883 døpt 26.08.1883, foreldre: Snekker Magnus og Alava Kristiansdatter. Se ministerialbok

Kristian 22.12.1885 ble døpt 24.01.1886, se ministerialbok

Kristian Magnussen 09.07.1921-28.04.1976
Ruth Else Magnussen f. Sander 06.03.1916-07.02.2006

Martin ble født 01.12.1887, døpt 26.12.1887. Sønn av Magnus Pedersen (1847) og Maren Olava Kristiansdatter (1849). Bosatt Fægri. Se kirkebok.

Martin Magnussen 01.12.1887-04.08.1967
Olga Mathilde Magnussen 15.07.1891-23.02.1969

Olaf Magnussen ble født 17.01.1890 (Haavind), døpt 30.03.1890. Sønn av Birger Magnus Pedersen (1847) og Maren Olava Krestiansdatter (1849). Se kirkebok. og minesterialbok. (Maren Olava Kristiansdatter i minesterialbok.)

 

Eier av Tangerheim i 1950: Martin Magnussen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

Olaf Magnussen bosatte seg på 66/56 Hovland.

Slektstre på geni.com: , Olaf Magnussen.

66/12   Hovind  (Skjerdalen øvre med Fegri og Hovin)

Løpenr 189o, 189p, 191a, 192b    (244/12 i Ringerike, Hovinveien 40)

Eier i 1886: Knud Haugan. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Eier av Skjerdalen øvre med Fegri og Hovin i 1950: Johan H. Bøhn. Se Matrikkelutkastet av 1950.

Husmannsplassen Bæk under 66/12: Se 66/54

66/13 Støapladsen

Løpenr 189q. (244/13 i Ringerike. Nedre Fegriveien 53)

Eier i 1886: Kristen Gulbrandsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Folketelling 1891 for Støen 66/13, Hole:
Johan Andersen Dahl (1839, Nordrehov), gårdbruger og selveier, gift med Anne Jørgine Gulbrandsd. (1833, i herredet)
Andreas Johannesen (1868, Nordrehov), sønn, tresliberiarbeider

Folketelling 1891 for Støen 66/13, Hole:
Andreas Hansen (1856, i sognet), sagbruksarbeider, gift med Maren Helene Hansdatter (1855, i sognet)
Hans Olai Andreassen (1881, i sognet), sønn
Hanna Marie Andreasd. (1883, i sognet), datter
Karl Andreassen (1886, i sognet), sønn
Mathilde Andreasd. (1888, i sognet), datter
Gustav Andreassen (1890/1, i sognet), sønn
Olea Knudsdatter (1816, i herredet), enke, husfaderens moder

Folketelling 1891 for Støen 66/13, Hole:
Ole Magnussen (1852, Gjethus Modum), ugift, stolmager

Folketelling 1900 for Støaplads 66/13, Hole:
Andreas J. Dahl (1868, Nordrehov Bu), selveier og træsliberiarb., gift med Maren Andreasd. (1869, Hole)
Ingvar Johan Andreass. (1893, Hole), sønn
Gunvor Jørgine Andreasd. (1896, Hole), datter
Anna Marie Andreasd. (1898, Hole), datter
Johan Anders. Dahl (1839, Nordrehov), livøremand og gårdsarb., gift med Anne Jørgine Dahl (1833, Hole)

Folketelling 1910 for Støa 66/13, Nordre Tyrestranden, Hole:
Andreas J. Dahl (08.09.1868, Nordrehov), gårdb. og tømmerfløter, gift med Maren Andersdatter (05.02.1869, Hole)
Ingvar J. Dahl (28.07.1893, Hole), sønn, træsliberiarb.
Gulbrand J. Dahl (30.08.1901, Hole), sønn
Gunvor Dahl (16.05.1896, Hole), datter, hus og jordbrugsarbeide
Anna Dahl (01.08.1898, Hole), datter
Johan A. Dahl (06.09.1839, Nordrehov), far til Andreas J Dahl, jordbruksarbeide, gift med Anne Jørgine Dahl (28.11.1833, Hole).

Eier i 1950: Ingvar A. Dahl. Se Matrikkelutkastet av 1950.

Slektstre på geni.com:    , Anne Jørgine Dahl,

Folketelling 1900 for Støaplads, under 66/13, Hole:
Ulrik Ellings. (1857, Nordrehov), skomager bygselmand, gift med Grete Gulbrands. (1858, Nordrehov)
Emil Ulriks. (1888, Nordrehov), sønn
Sverre Ols. (1896, Hole), fattigvæsenet

Folketelling 1910 for Støa 66/13, Nordre Tyrestranden, Hole:
Ulrik Ellingsen (05.06.1857, Nordrehov), skomager bygsel, gift med Grete Gulbrandsdatter (24.06.1858, Nordrehov)
Karl Karlsen (01.03.1889, Nordrehov), ugift, sagbrugsarbeider

 

66/14 Snaketangen

Løpenr 189r.
(244/14 Fagerli i Ringerike. Vikersundveien 63, ved Klavåsen)

Eier av løpenr 189r i 1886: Elling Elevsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

 

66/14 er ikke med i folketelling 1900 og 1910.

Eier i 1950: Hans H. Bekkevold. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/15 Støen

Løpenr 189s

Eier i 1886: Nils Jonsrud. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Eier i 1950: Astrid Frøshaug. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/16 Fegri

Løpenr 189t

Eier i 1886: Ole Torkelsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Folketelling 1910
Anne Olsdatter (27.12.1864), enke
Andreas Krestiansen (24.09.1887), sønn
Karl Krestiansen (07.09.1894), sønn
Helga Krestiansen (20.08.1904), datter

Slektstre på geni.com: Andreas Persbråten, Ole Torkelsen,

Eier i 1950: Karl K. Støa. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/17 Skjerdalen øvre med Moen og Mustemarken, Fegri, Pjaakerud Vandfald m.m. og Norderhov Præstegaards Vandfald

Løpenr 189u, 244c, 245b. Skjærdalen Bruk.

Eier i 1950: A/S Skjerdalen bruk. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/18 Brandalen (Skjerdalen, Fegri, Hovin og Solberg)

Løpenr 189v, 191d, 191e, 192d, 192e, 204k, 204l, 204m, 204n

Folketelling 1910 for bustadnr 0037 nordre Tyristranden:
Petter Hansen (22.05.1864 Modum), arbeider i papirfabrikken, gift med Mina Andreasdatter (14.03.1865)
Hans Pettersen (21.03.1891), sønn, skjærer i papirfabrikken
Alma Pettersdatter (11.03.1893), datter, sorterske i papirfabrikken
Alvilde Pettersdatter (17.05.1895), datter, sorterske i papirfabrikken

Slektstre på geni.com:  Hans Pettersen, Alma Marie Magnussen, Alvilde Pettersen.

Vi finner de under 74/3 Pjaaken ved folketelling 1900.

Petter H Pjaaken 1864-1929
Mina Hansen 1865-1956

Sverre Bjerke 16.03.1916-13.09.1988
Alvilde Bjerke 27.08.1917-01.08.1998
Alvilde Pettersen 17.05.1895-01.06.1916

Eier i 1950: A/S Skjerdalen bruk. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/19 Skjerdalen øvre med Moen og Mustemarken, Fegri, Pjaakerud Vandfald m.m. og Norderhov Præstegaards Vandfald

Løpenr 189x, 244d, 245c

Eier i 1950: A/S Skjerdalen bruk. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/20 Snaketangen

Løpenr 189y

Eier i 1886: Jens Hansen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Eier i 1950: Adolf Tangen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/21 Snaketangen

Løpenr 189z

Eier i 1886: Ole Olsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Folketelling 1891 for Snaketangen 66/21, Tyristrand:
Ole Olsen (1845, Ål, Hallingdal), Gaardbruger og Selveier, Dagarbeider ved Jernbanen, gift med Karen Kristiansdatter (1852).
Kristian Olsen (1880, Norderhov), sønn.
Ragna Olsdatter (1883), datter. Olaf Olsen (1885), sønn.
Martin Olsen (1888), sønn.
Marie Olsdatter (1889/4).

Folketelling 1900 for Snaketangen 66/21, Tyristrand, Hole:
Ole Ols. (1845, Ål, Hallingdal, Buskerud), Selveier Jordbrugsarb., gift med Karen Kristiansd. (1852, Hole).
Kristian Ols. (1870, Norderhov), sønn, tresliperiarbeider.
Martin Ols. (1888, Hole), sønn.
Einar Ols. (1895, Hole), sønn.
Marie Olsd. (1890, Hole), datter.

Folketelling 1910 for Snaketangen 66/21, Nordre Tyristrand, Hole:
Karen Kristiansdatter (10.04.1852, Hole), husstel og jordbrugsarb. selveierenke
Martin Olsen (04.01.1888, Hole), sønn, arb. i papirfabrik
Einar Olsen (05.05.1895, Hole), sønn, arb. i papirfabrik
Ragna Olsdatter (06.03.1883, Hole), datter, husarb. og jordbrugsarb.

Eier i 1950: Einar Tangen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

Slektstre på geni.com:  Martin Tangen, Einar Tangen,

Folketelling 1910 for 66/21 Snaketangen:
Olaf Singdalsen (09.12.1862, Hedrum pr Laurvig), tresliperiarbeider, gift med Elise Krestiansdatter (14.07.1854, Hole).
Olga Singdalsen (07.02.1897, Hole), datter.

Slektstre på geni.com:  Olga Singdalsen

66/22 Fegri med Snaketangen

Løpenr 189æ

Eier i 1886: Andreas Eriksen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Eier i 1950: Kristian I. Hollerud. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/23 Skjerdalen og Hovin

Løpenr 189ø, 191f, 192f

Eier i 1886: O Stenersens enke. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Eier i 1950: Helge Aaby og Svein Gislerud. Se Matrikkelutkastet av 1950.

 66/24 Solbakken

Folketelling 1910 Nordre Tyrestranden for bustadnr 0006:

Eier i 1950: Arvid Olsen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/33  Villand

Eier i 1950: Oskar T. Støa. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/34 Slette

(244/34 i Ringerike. Nedre Fegriveien 32)

Eier i 1950: Sofie og Arvid Ellingsen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/37 Enger

(244/37 i Ringerike. Nedre Fegriveien 39)

Eier i 1950: Erik J. Kindsaasen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/41 Persbråten

Eier i 1950: Andreas K. Støa. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/42 Opperud

(244/42 i Ringerike. Vikersundveien 130)

Eier i 1950: Bjarne Opperud. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/45 Høivang

(244/45 i Ringerike, Øvre Fegriveien 22)

Eier i 1950: Johannes J. Bjerke. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/54    Bæk

(244/54 i Ringerike)

Bæk var opprinnelig en husmannsplass under 66/12 Hovin. Olaf Magnussen flyttet det gamle tømmerhuset og satte opp et nytt hus i Bæk. Hans eldste sønn Magnus overtok Bæk senere.

Husmannsplassen Bæk under 66/12 øvre Haavind ved folketelling i år 1900:
Hans Andreas Jons. (1841 Nordrehov)
Inger Sofie Pedersd. (1840)
Inger Karine Hansd. (1867), datter
Arnt Oskar Bakke (09.06.1900), pleiesønn

Husmannsplassen Bæk under 66/12 øvre Haavind ved folketelling i år 1910:
Hans Anreas Jonsen (04.03.1841 Norderhov), enkemann
Petra Hansen (14.02.1878), datter, ugift

Eier i 1950: Olaf Magnussen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/50 Voldum

(244/50 i Ringerike, Øvre Fegriveien 13)

Eier i 1950: Trygve H. Brekke. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/56    Hovland

(244/56 i Ringerike, Øvre Fegriveien 25)

Olaf Magnussen (17.01.1890-19.08.1953) fra 66/11 og Alma Marie Pettersen (11.03.1893-29.04.1962) fra 74/3 Pjåka bygde gården ca 1916. Deres barn:
Magnus 14.09.1914-29.03.2000
Arne 06.12.1919-05.02.1920
Arne 19.03.1922-24.01.2010

Arne Magnussen ble født 19.03.1922, døpt 05.06.1922. Sønn av Olaf Magnussen (1890) og Alma Magnussen (1893). Se klokkerbok.

Eier i 1950: Olaf Magnussen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

Slektstre på geni.com:  Alma Marie Magnussen,

66/60    Slåtte

(244/60 i Ringerike)

Eier i 1950: Hans Nilsen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

66/146  Tyristrand Telefonsentral

Eier i 1950: Telegrafverket. Se Matrikkelutkastet av 1950.

67   Maurerud

67/1 Maurerud

Tidligere løpenr 190

Folketelling 1865 for 190 Maurud:
Hans Anders. 34 år (Norderhov), husmann med jord, gift med Inger M Ellingsd. 34 år
Andreas Anders. 3 år, sønn
Jørgen Anders. 1 år, sønn
Hanna E Andersd. 7 år, datter
De hadde 1 hest 2 kyr 3 sauer, korn og poteter.

Eier i 1886: Ole Kristensen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Folketelling 1900

Folketelling 1910 for 67/1 Maurud, Tyristrand, Hole:
Inger Olea Singdalsen (17.11.1853, Hedrum pr Laurvig), gårdbrukerenke.
Johan Bertrand Andersen (10.04.1885, Laurvik), sønn.

Eier i 1950: Anders Aronsen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

Slektstre på geni.com: , Inger Olea Aronsen (Singdalsdatter), Johan Bertrand Andersen, Anders Aronsen, Solveig Pauline Aronsen (Berg),

68   Hovin

68/1 Hovin

Løpenr 191b.  ( 246/1 i Ringerike, Hovinveien 30/32/34/36)

Eier i 1886: Truls Nilsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Eier i 1950: Torkel Skinnes. Se Matrikkelutkastet av 1950.

68/2 Haavind, Hovin

Løpenr 191c, 192c

Eier i 1886: landhandler Kr. Hansen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Folketelling 1910 Nordre Tyrestranden for bustadnr 0003:
Anders Gulbrandsen (30.11.1861 Norderhov) landhandler, gift med
Maren Gulbrandsen (20.08.1860 Modum)
Emil Gulbrandsen (28.05.1890) sønn, landhandlerbetjent
Ludvig Gulbrandsen (19.01.1895) sønn
Sverre Gulbrandsen (11.06.1897) sønn
Berger Gulbrandsen (29.07.1899) sønn
Thorleif Gulbrandsen (08.08.1902) sønn
Reidar Gulbrandsen (02.10.1906) sønn
Anna Ovidia Gulbrandsen (03.01.1894) datter
Agnes Matilde Gulbrandsen (01.03.1896) datter
Hans Bjerke (03.01.1872 Norderhov) tjenestekar, landhandelsbetjent
Kristine Gaarud (07.06.1882) tjenestejente

Eier i 1950: Helge J. Aaby og Svein Gislerud. Se Matrikkelutkastet av 1950.

68/3 Hovin

Løpenr 192a

Eier i 1886: Truls Nilsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Eier i 1950: Torkel Skinnes. Se Matrikkelutkastet av 1950.

68/4 Elvestad

Eier i 1950: Hans Pettersen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

69   Heieren

69/1 Gørrud

Løpenr 193a

Eier i 1886: Paul Torbjørnsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Eier i 1950: Martin Gaarud. Se Matrikkelutkastet av 1950.

69/2 Gørrud

Løpenr 193b

Eier i 1886: Johannes Torbjørnsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Eier i 1950: Harry Gaarud. Se Matrikkelutkastet av 1950.

69/3 Heieren

Løpenr 194a

Eier i 1886: Andreas Narvesen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Folketelling 1900 for 69/3 Heieren:
Andreas N. Heieren (1829) gift med Sessil Olsd. (1842, Lunder)
Krestian A Heieren (1876), sønn
Hanna A Heieren (1866), datter
Bolette A. Heieren (1882), datter
Ole A Heieren (1874), sønn
Selma Antonia A Heieren (1872), datter

Eier i 1950: Andreas Heieren. Se Matrikkelutkastet av 1950.

69/4 Heieren

Løpenr 194b

Folketelling 1865 for  løpenr 194a, 194b Heieren:
Narve Nubsen 79 år gift med Helle Aslesd. 66 år
Nub Narvesen, 33 år, sønn
Ole Narvesen, 27 år, sønn
Krestian Narvesen, 25 år, sønn
Karen Narvesd., 29 år, datter

Eier i 1886: Nub Narvesen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Folketelling 1900 for 69/4 Heieren:
Nikolai Heieren (1868) gift med Ragne Heieren (1874)
Nils Heieren (21.04.1899), sønn
Gunhild N. Heieren (1894), datter
Jørgine N. Heieren (1895), datter
Olga Heieren (1897), datter

Eier i 1950: Nils og Arvid Heieren. Se Matrikkelutkastet av 1950.

Slektstre på geni.com: Nub Narvesen.

70   Pjåkerud, Pjaakerud

 

70/1 Pjåkerud

Løpenr 195a, 195i

195 Pjaakerud   –  folketelling 1865
Thor Ols. 36 år gift med Mathea O. Gulbrandsd. 29 år Norderhov
Ole Thors. 4 år, sønn
Gulbrand Johan Thors. 2 år, sønn
Karoline Gustava Thorsd. 5 år, datter
Mikkel Nubsen, 71 år, Norderhov, føderådsmann, ugift

Slektstre på geni.com: Mikkel Nubsen.

195a Pjaakerud   –  folketelling 1865
Hans Thomassen 37 år gift med Gunnhild M. Hansd.  36 år Modum
Thomas Hans. 13 år, sønn
Karen M. Hansd. 11 år, datter
Hanna Hansd. 9 år, datter
Ole Hans. 4 år, sønn
Gustav Hans. 1 år, sønn

Eier i 1886: Tor Olsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Folketelling 1910 for 70/1 Kværnevolden, Nordre Tyristranden, Hole:
Krestian Pedersen (09.02.1873, Hole), leieboer, skogsarbeide, gift med Kaja Otillie Bentsen (10.07.1886, Modum).
Peder Krestiansen (09.04.1908, Modum), sønn
Bjarne Krestiansen (13.07.1910, Hole), sønn

Folketelling 1910 for 70/1 Guttormen, Nordre Tyristranden, Hole:
Ole Hansen (11.10.1822, Hole), enkemann, eneboer, offentlig Understøttelse

70/2 Kauserud

Løpenr 195b

Eier i 1886: Hans Olsen Haarum. Se gårdsmatrikkelen 1886.

70/3 Kauserud

Eier i 1886: Nils Pedersen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

70/4 Kauserud

Løpenr 195d, 195h

Eier i 1886: Johannes Gulbrandsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

70/5 Kauserud

Løpenr 195e

Eier i 1886: Henrik Hansen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

70/6 Kauserud

Løpenr 195f

Eier i 1886: Anders Hansen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

70/7 Kauserud

Løpenr 195g

Eier i 1886: Anders Hansen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

70/8 Kauserud

Løpenr 195k

Eier i 1886: Elling Paulsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

70/9 Grøttingsvolden

Løpenr 195l

Eier i 1886: Kristian Trulsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

70/10 Pjaakerud

Løpenr 195m

Eier i 1886: Ringerikes Nikkelværk. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Folketelling 1910 for arbeiderbolig, 70/10 Nikkelværket, Nordre Tyristrand
Ole Larsen (22.03.1839, Hole), frit hus, træsliberiarb., gift med Gunhilda Johansdatter (14.11.1856, Drammen).
Hilmar Olsen (27.08.1897, Hole), sønn
Andreas Trinterud (14.06.1829, Hole), skogsarbeide, gift med Lina Andersdatter Trinterud (06.06.1860, Hole).
Martin Andreassen (04.02.1898, Hole), sønn
Johan Andreassen (05.04.1900, Hole), sønn

70/11 Kauserud

Løpenr 195n

Eier i 1886: Ringerikes Nikkelværk. Se gårdsmatrikkelen 1886.

70/12 Pjaakerud

Løpenr 195o

Eier i 1886: Ringerikes Nikkelværk. Se gårdsmatrikkelen 1886.

70/13 Kauserud

Løpenr 195p

Eier i 1886: Ole Pedersen Kinna. Se gårdsmatrikkelen 1886.

70/14 Pjaakerud

Løpenr 195q

Eier i 1886: Ringerikes Nikkelværk. Se gårdsmatrikkelen 1886.

70/15 Pjaakerud Vandfald m.m. (Skov)

Løpenr 244b

Eier i 1886: Gabriel Tandberg. Se gårdsmatrikkelen 1886.

71   Skog

71/1 Skogsmarken

Løpenr 196

Eier i 1886: Tore Eriksen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72   Opsal

72/1 Opsal

Løpenr 197a, 199a

Eier i 1886: Ole Pedersen Kinna. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/2 Smedrud

Eier i 1886: N. Thaulow, hytteinspektør. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/3 Smedrud

Løpenr 197c

Eier i 1886: Ole Kinna. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/4 Opsal

Løpenr 197d, 199b

Eier i 1886: Martin Andersen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/5 Fosseveien

Løpenr 197e, 199c

Eier i 1886: Jens Gram, konsul. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/6 Opsal

Løpenr 197f, 199d

Eier i 1886: N. Thaulow. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/7 Braaten

Løpenr 198a

Eier i 1886: Anders Rasmussen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/8 Braaten

Løpenr 198b

Eier i 1886: Sofie Olsdatter. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/9 Braaten

Løpenr 198c

Eier i 1886: Hans Olaus Engebretsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/10 Braaten

Løpenr 198d

Eier i 1886: Hans Olaus Engebretsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/11 Braaten

Løpenr 198e

Eier i 1886:  . Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/12 Braaten

Løpenr 198f

Eier i 1886: Martin Andersen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/13 Klavenesbraaten

Løpenr 198g

Eier i 1886: J.M. Klavenes, landhandler. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/14 Fosstykket

Løpenr 198h

Eier i 1886: Bache og Gram. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/15 Braatefossen

Løpenr 198i

Eier i 1886: N. Thaulow. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/16 Braatefossen

Løpenr 198k

Eier i 1886: N. Thaulow. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/17 Engeveien

Løpenr 198l

Eier i 1886: Jens Gram, konsul. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/18 Opsal

Løpenr 200a

Eier i 1886: Jørgen Torbjørnsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/19 Opsal

Løpenr 200b

Eier i 1886: Hans Jørgen Skinnes. Se gårdsmatrikkelen 1886.
Eier i 1886: Nils Hamremoen. Se gårdsmatrikkelen 1886.
Eier i 1886: Truls Hamremoen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/20 Stranden

Løpenr 200c

Eier i 1886: Bache og Gram. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/21 Opsal

Løpenr 101a

Eier i 1886: Martin Andersen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/22 Opsal

Løpenr 201b

Eier i 1886: Ole Torsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/23 Opsal

Løpenr  201c

Eier i 1886: Ole Hansen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

72/24 Gjeiteryggen

Løpenr 201d

Eier i 1886: Jens Gram, konsul. Se gårdsmatrikkelen 1886.

73 Solberg

73/1  Solberg

Løpenr 202

Eier i 1886: Erik Lien. Se gårdsmatrikkelen 1886.

73/2   Solberg

Løpenr 203

Eier i 1886: I. M. Daa. Se gårdsmatrikkelen 1886.

73/3   Solberg

Løpenr 204a

Eier i 1886: Andreas Olsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

73/4   Solberg

Løpenr 204b

Eier i 1886: Hans Kristiansen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

73/5   Solberg

Løpenr 204c, 204d

Eiel Eriksen (22.02.1841-22.11.1927) og Maren Elise Olsdatter Fægri. Barn:
1. Erik Eriksen , Født: Hole, Tyristrand, 9 jul 1869, Død: Hønefoss, 17 feb 1957
2. Ole Anton Solberg , Født: Hole, Tyristrand, 1871, Død: Kongsberg ?, 1960
3. Adolf Emil Eriksen , Født: 1873, Død: Hole, Tyristrand, 1895
4. Else Eriksen , Født: Hole, Tyristrand, 1875, Død: Hønefoss, 30 apr 1956
5. Håkon E. Solberg , Født: Hole, Tyristrand, 1877, Død: Tyristrand, 1949
6. Olaf Eriksen , Født: Hole, Tyristrand, 17 jun 1880, Død: Tyristrand, 1939
7. Bertha Marie Eriksen , Født: Hole, Tyristrand, 17 jun 1880, Død: Asker, 13 okt 1953
8. Einar Eriksen Solberg , Født: Hole, Tyristrand, 1884, Død: Minneapolis, U.S.A., «??»
9. Harald Eriksen , Født: Hole, Tyristrand, 1887, Død: Hønefoss, «??»
10. Hanna Anette Eriksen , Født: Hole, Tyristrand, 1889, Død: Hønefoss, 16 mai 1985
Kilde:  Forfedre av Else Marie Eriksen, publisert 6 apr 2008.

Eier i 1886: Eiulf Eriksen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

73/6   Solberg

Løpenr 204e

Eier i 1886: Nils Jensen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

73/7  Solberg

Løpenr 204f

Eier i 1886: Tyristrandens Kommune. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Folketelling 1910 for Solberg 73/7, Nordre Tyristrand, Hole:
Syver Olsen (22.10.1838, Krødsherred), folkeskolelærer og kirkesanger, gift med Inger Jørgine Olsen (11.05.1833, Hole)
Engbret Olsen (11.04.1894, Hole), sønn, jordbrugsarbeide
Bolette Gulbrandsen (14.08.1880, Hole), datter, arbeider i huset
Sara Sexe (14.07.1887, Hole), ugift, folkeskolelærerinne
Jørgine Kastet (23.11.1840, Hole), enke, dagarb. i huset og jordbrugsarbeide, midlertidig
Lise Hansdatter Midtin (06.04.1856, Hole), enke, dagarbeide på jordbrug og i huset, midlertidig

73/8   Solberg

Løpenr 204g

Eier i 1886: Hans O. Engebretsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

73/9   Solberg

Løpenr 204h

Eier i 1886: Hans O. Engebretsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

73/10   Solberg

Løpenr 204i

Eier i 1886: Hans O. Engebretsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

73/11   Solberg

Løpenr 204o

Eier i 1886: Hans O. Engebretsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

74   Pjaaka

74/1   Pjaaka

Løpenr 205a

Eier i 1886: Onsager, Garver. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Ved folketelling 1900:
Gunda G Onsager (1861), ugift
Emilie G Onsager (1866), ugift
Lars G Onsager (1859), ugift
Hans Andreas G Onsager (1856), ugift

74/2     Jonsrud

Løpenr 205b

Eier i 1886: Ole Johannessen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Folketelling 1910 for 74/2  Jonsrud, Nordre Tyristranden, Hole:
Ole Olsen (12.12.1863, Nordrehov), gårdbruker, skogsarbeide, gift med Gurine Halgrimsdatter (15.03.1858, Krødshered)
Olaf Olsen (19.04.1885, Hole), sønn, jordbruksarbeide
Martin Olsen (08.07.1895, Hole), sønn, jordbruksarbeide
Marie Knudsdatter (12.08.1892, Krødshered), tjenestepike, midlertidig

Folketelling 1910 for 74/2 Bilit, Nordre Tyristrand, Hole:
Martin Andreassen Sørli (28.05.1868, Hole), Bygsel, Arbeider i Papirfabrik, gift
Maren Martinsdatter (03.06.1897, Hole), datter
Andrea Martinsdatter (24.12.1898, Hole), datter
Anna Martinsdatter (07.10.1900, Hole), datter
Gulbrand Martinsen (24.06.1905; Hole), sønn
Gunhild Martinsdatter (16.11.1902, Hole), datter

 

74/3   Pjaaka

Løpenr 205c

Eier i 1886: Ringerikes Nikkelværk. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Folketelling 1891 for Pjaaken 74/3: Petter Hansen (1864 Modum), Nikkelværksarbeider, gift med Mina Helene Andreasd. (1865, i sognet). Mathilde Pettersd. (1889/8, i sognet), datter.

Ved folketellingen i år 1900:
Petter Hans. (1864) gift med Mina Andreasd. (1865)
Hans Petters. (1891), sønn
Matilde Pettersd. (1889), datter
Anna Pettersd. (1893), datter
Alvilde Pettersd.( 1895), datter
Petter var tresliperiarbeider og leilending.

Alma Marie ble født 11.03.1893, døpt 03.04.1893. Datter av nikkelverksarbeider Petter (1864) og Mina (1865), bosatt Pjaaka. Se klokkerbok

Alvilde ble født 17.05.1895, døpt 21.07.1895. Datter av Petter Hansen (1865) og Mina Andreasdatter (1865), bosatt Pjaaka. Se ministerialbok.

Folketelling 1910 for bustadnr 0037 i Nordre Tyristranden:
Petter Hansen 22.05.1864 Modum gift med Mina Andreasdatter 14.03.1865
Hans Pettersen 21.03.1891
Alma Pettersdatter 11.03.1893
Alvilde Pettersdatter 17.05.1895

Slektstre på geni.com:  Hans Pettersen, Alma Marie Magnussen, Alvilde Pettersen.

Petter H Pjaaken 1864-1929
Mina Hansen 1865-1956

Hans Pettersen 21.03.1891-03.05.1944
Aagot Pettersen f Dysterud 30.12.1894-30.05.1969
Ingrid Marie Pettersen f Jørstad 07.09.1924-26.07.2001

Se matrikkelutkastet av 1950

75   Skamarken

75/1   Skamarken

Løpenr 206

Eier i 1886: Hans Olsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

76    Kinn, Kinna

76/1   Kinna

Løpenr 207

Eier i 1886: Engebret Pedersen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

Folketelling 1891 for Kind 76/1: Engebret Pedersen (1831, i sognet), gift med Marte Torine Andersdatter . . .

Folketelling 1891 for Kindsplassen 76/1:

Folketelling 1891 for Kindstangen 76/1:

Folketelling 1891 for Kindstangen 76/1:

77   Hollerud

77/1   Hollerud med Braaten og Skarvheltangen

Løpenr 208a, 208d, 209a, 209b

Eier i 1886: Hans Engebretsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

77/2   Hollerud med Eliasbraaten

Løpenr 208b, 209e

Eier i 1886: Peder Hansen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

77/3   Hollerud

Løpenr 208c

Eier i 1886: Thilesen, sagfører. Se gårdsmatrikkelen 1886.

77/4   Braaten

Løpenr 208e, 208l

Eier i 1886: Erik Kristiansen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

¨77/5   Hollerud

Løpenr 208f

Eier i 1886: Henrik Jensen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

77/6   Hollerud

Løpenr 208g

Eier i 1886: Ole Olsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

77/7   Engen

Løpenr 208h

Eier i 1886: Kristian Hansen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

77/8   Bratvold nordre

Løpenr 208i, 208l

Eier i 1886: Hans Andersen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

77/9   Hollerud

Løpenr 208k

Eier i 1886: Hans Korneliussen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

77/10  Braaten

Løpenr 208m

Eier i 1886: Johannes Kristiansen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

77/11   Braaten

Løpenr 208n

Eier i 1886: Johannes Kristiansen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

77/12   Skarvheltangen

Løpenr 209c

Eier i 1886: Rocher m.fl. Se gårdsmatrikkelen 1886.

77/13   Hollerud

Løpenr 209d

Eier i 1886: Johannes Kristiansen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

78   Haug nordre

78/1   Haug nordre

Løpenr 210a

Eier i 1886: Hans Jørgen Hansen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

78/2   Haug nordre

Løpenr 210b

Eier i 1886: Thilesen, sagfører. Se gårdsmatrikkelen 1886.

79    Haug mellem

79/1   Haug mellem med Haug søndre og Svensrud

Løpenr 211, 213d, 240d

Eier i 1886: Gabriel Tandberg. Se gårdsmatrikkelen 1886.

79/2   Haug mellem

Løpenr 212

Eier i 1886: Ellev K. Berg. Se gårdsmatrikkelen 1886.

80   Haug søndre

80/1   Haug søndre med Kolbjørnrud

Løpenr 213a, 215b

Eier i 1886: Nils og Hans Andreas Anderssønner. Se gårdsmatrikkelen 1886.

80/2   Haug søndre

Løpenr 213b

Eier i 1886: Elling Hamremoen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

80/3   Haug søndre

Løpenr 213c

Eier i 1886: N. Thaulow. Se gårdsmatrikkelen 1886.

80/4   Haug søndre

Løpenr 214

Eier i 1886: Andreas Trulsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

81   Kolbjørnrud

81/1   Kolbjørnrud

Løpenr 215a

Eier i 1886: Kristian Skinnerud. Se gårdsmatrikkelen 1886.

81/2   Kolbjørnrud

Løpenr 215c

Eier i 1886: Ambrosia og Mina Blyth. Se gårdsmatrikkelen 1886.

81/3   Kolbjørnrud

Løpenr 216a

Eier i 1886: Isak Kristiansen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

81/4   Kolbjørnrud

Løpenr 216b

Eier i 1886: Jørgensen, Kjøbmand. Se gårdsmatrikkelen 1886.

81/5   Kolbjørnrud

Løpenr 216c

Eier i 1886: Roschers enke. Se gårdsmatrikkelen 1886.

81/6   Kolbjørnrud

Løpenr 217a

Eier i 1886: Ole Dæli. Se gårdsmatrikkelen 1886.

81/7   Kolbjørnrud

Løpenr 217b

Eier i 1886: Kristian Olsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

81/8   Skov

Løpenr 217c

Eier i 1886: Jørgensen, Kjøbmand. Se gårdsmatrikkelen 1886.

81/9   Kolbjørnrud

Løpenr 217d

Eier i 1886: Ringerikes Nikkelværk. Se gårdsmatrikkelen 1886.

82 Braaten

82/1   Braaten

Løpenr 218a

Eier i 1886: Peder Olsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

82/2   Braaten

Løpenr 218b

Eier i 1886: Gabriel Tandberg. Se gårdsmatrikkelen 1886.

82/3   Kubakken

Løpenr 218c

Eier i 1886: Tor Pjaakerud m. fl. Se gårdsmatrikkelen 1886.

82/4   Braaten

Løpenr 218d

Eier i 1886: Kristian Skinnes. Se gårdsmatrikkelen 1886.

83 Grefsrud med Haug søndre

83/1   Grefsrud

Løpenr 219a

Eier i 1886: Gabriel Tandberg. Se gårdsmatrikkelen 1886.

83/2   Grefsrud

Løpenr 219b

Eier i 1886: Ole Dæli. Se gårdsmatrikkelen 1886.

83/3   Grefsrud

Løpenr 219c

Eier i 1886: Gabriel Tandberg. Se gårdsmatrikkelen 1886.

83/4   Kjensli

Løpenr 219d

Eier i 1886: Jon Jonsens enke. Se gårdsmatrikkelen 1886.

83/5   Grefsrud

Løpenr 219e

Eier i 1886: Jørgensen, Kjøbmand. Se gårdsmatrikkelen 1886.

83/6   Grefsrud

Løpenr 219f

Eier i 1886: Truls Nilsen Skinnes. Se gårdsmatrikkelen 1886.

83/7   Grefsrud

Løpenr 219g

Eier i 1886: Jørgensen, kjøbmand. Se gårdsmatrikkelen 1886.

83/8   Grefsrud

Løpenr 219h

Eier i 1886: Ringerikes Nikkelværk. Se gårdsmatrikkelen 1886.

83/9   Grefsrud

Løpenr 219i

Eier i 1886: Georg M. Olsen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

83/10   Grefsrud

Løpenr 219k

Eier i 1886: Kommunen. Se gårdsmatrikkelen 1886.

 Diverse notater

Lars Kolkind 19.12.1858-16.07.1932
Sofie Kolkind f. Svendbye 13.03.1870-19.01.1934

Gustav E Kauserud 21.09.1867-10.03.1944
Inger Marie 27.02.1884-16.03.1964
Harald 24.02.1916-18.03.1930

Elling P Kauserud 10.01.1895-11.06.1943
Thora

Anders Kauserud 23.10.1886-03.02.1960
Gunda Kauserud 14.01.1878
Maren Kauserud
Petra Kauserud

 

 

Anne Henriksdatter var husmannsdatter fra Pjåka på Tyristrand, og hadde finsk blod i årene. Hun var født i 1719, og foreldrene var Henrik Johansen (~1676-1738) og Ingeborg Tharaldsdatter. Annes farmor var Kirsti Henriksdatter Hovi (~1655-c1730?) på Tyristrand, som fikk oppleve mer dramatikk på nært hold i livet enn de fleste. Kirstis far, finnen Henrik Sarum i Norderhov, ble i 1661 slitt i hjel i sitt eget hus av to karer fra Modum, og hennes andre ektemann Syver Olsen Hovi ble knivdrept under en krangel i 1704. Kilde: http://www.skislekt.no/Slektvev/2003-2.pdf side 4

 

 

 

Kilder:

Folketelling 1801

Gårdsmatrikkelen 1838          nedlastbar excel/zip             søkbar

Folketelling 1865

Gårdsmatrikkelen 1886          nedlastbar excel/zip             søkbar

Folketelling 1900

Folketelling år 1900. http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebMeta.exe?slag=vismeny&fylkenr=6&katnr=1&emnenr=5&aar=&dagens=&knr=612

Folketelling 1910 – søkbar
nedlastbart hefte for 0612 Hole
nedlastbart hefte for 0613 Norderhov
nedlastbart hefte for 0623 Modum.

Skannede kirkebøker.

Hole / Tyristrand: 1859-1878, Klokkerbok
Hole / Tyristrand: 1878-1891, Ministerialbok
Hole / Tyristrand: 1878-1889, Klokkerbok
Hole / Tyristrand: 1890-1901, Klokkerbok
Hole / Tyristrand: 1892-1906, Ministerialbok
Hole / Tyristrand: 1901-1916, Klokkerbok
Hole / Tyristrand: 1906-1916, Ministerialbok
Hole / Tyristrand: 1915-1932, Klokkerbok

Ringerike Slektshistorielag – skannede kirkebøker

 

Eier i 1950: . Se Matrikkelutkastet av 1950. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50

Andre nyttige kilder og nettsteder:

Forfedre av Else Marie Eriksen, publisert 6 apr 2008.
Stikkord/navn:  Ole Eriksen (09.07.1869-17.02.1957), Ole Anton Solberg (1871-1960), Maren Elise Olsdatter Fægri (22.06.1946-11.01.1922), Ole Hansen Fægri (14.03.1817-1898)

 

Følgende gårdsnummer er på Tyristrand (tidligere Skjærdalen) i 1950:
66, Skjærdalen
67, Maurerud
68, Hovin
69, Heieren
70, Pjåkerud
71, Skog
72, Opsal
73, Solberg
74, Pjaaka
75, Skamarken
76, Kinn
77, Hollerud
78, Haug nordre
79, Haug mellem
80, Haug søndre
81, Kolbjørnrud
82, Braaten
83, Grefsrud med Haug søndre
84, Nakkerud
85, Bure
86, Solum
87, Kolkinn
88, Vesetrud
89, Berggaarden
90, Stigsrud
91, Svensrud
92, Aasterud

 

Les om Tyristrand stasjon på Norsk Jernbaneklubborigo.no , geocaching.com , Wikipedia

Les om dampbåten D/S Activ på Terra Buskerud

 

Folketelling 1801

Piaacherud  folketelling 1801
Nub Olsen, 46 år, gift med Guri Narvesdtr, 41 år,
Ole Nubsen, 16 år, sønn
Narve Nubsen, 13 år, sønn
Erich Nubsen, 11 år, sønn
Rønnow Nubsd, 8 år, datter
Michel Nubsen, 6 år, sønn
Ole Nubsen, 3 år, sønn
flere navn . . .

Slektstre på geni.com: Nub Garhammer, Erik Nubsen,

Schierdalen  folketelling 1801

Hovind  folketelling 1801

Kina  folketelling 1801

Nacherud  folketelling 1801

Houg  folketelling 1801

Burud  folketelling 1801

Solum  folketelling 1801

Svendsrud  folketelling 1801

Aastrud  folketelling 1801

Ertelien gaard Part  folketelling 1801

Skamarken  folketelling 1801

Piaacha  folketelling 1801

Braaten gaard-part  folketelling 1801

Wesetterud  folketelling 1801

Berggaarden  folketelling 1801

Kolkind folketelling 1801

Hollerud folketelling 1801

Hejeren  folketelling 1801

Grefsrud folketelling 1801

Øvrebye gaarde Part  folketelling 1801

Solberg  folketelling 1801

Opsahl  folketelling 1801

Stixrud  folketelling 1801

Gaarud  folketelling 1801

Colbiørnrud  folketelling 1801

(Det kan være flere gårder i folketelling 1801 på Tyristrand/Nakkerud enn disse.)

Folketelling 1865 for nordre Tyristrand:

189a Skjærdalen   –  folketelling 1865
Ole Nils. 65 år, forpakter, gift med Anne Marie Andersd. 64 år
Edvard Johannes. 19 år, tjenestekar, ugift
Ole Karls. 21 år, tjenestekar, ugift
Berte Jørgensd. 22 år, tjenestejente, ugift
De hadde 3 hester, 8 kyr, 7 sauer, 2 griser, korn og poteter.

Slottet   –  folketelling 1865

Moen    –  folketelling 1865

Bakken   –  folketelling 1865

Lurhøl   –  folketelling 1865

Tangen   –  folketelling 1865

Finnerud   –  folketelling 1865

Saug og Møllebrug   –  folketelling 1865

Støen    –  folketelling 1865

Støen   –  folketelling 1865

189bb Støaplads   –  folketelling 1865

189d Fægri   –  folketelling 1865

Fægri   –  folketelling 1865

189ea Fægri   –  folketelling 1865

189eb Fægri – Støen   –  folketelling 1865

189f Fægri   –  folketelling 1865

189g Fægri   –  folketelling 1865

189h Fægri   –  folketelling 1865

189i Fægri   –  folketelling 1865

189k Snaketangen   –  folketelling 1865

189m Fægri   –  folketelling 1865

189m, 189t Fægri   –  folketelling 1865

Fægri   –  folketelling 1865

190 Maurud   –  folketelling 1865

191a, 192b Hovind  –  folketelling 1865

Bæk   –  folketelling 1865
Krestian Eriks. 43 år, husmann med jord, gift med Marte Olsd. 44 år
Maren. O. Krestiansd. 17 år, datter
Karen Krestiansd. 14 år, datter
Elise Krestiansd. 12 år, datter
Anne Krestiansd. 5 år, datter
De hadde 2 kyr, 2 sauer, korn, poteter.

Fossum   –  folketelling 1865

Nyhus   –  folketelling 1865

Gryttingsvolden   –  folketelling 1865

Hovind   –  folketelling 1865

191b, 192a Hovind   –  folketelling 1865

Ulleren   –  folketelling 1865

Hovindbraaten   –  folketelling 1865

Nordhagen    –  folketelling 1865

Nordby   –  folketelling 1865

Nordby   –  folketelling 1865

193a Gaarud   –  folketelling 1865

Gaarudengen   –  folketelling 1865

193b Gaardu   –  folketelling 1865

Lofthus   –  folketelling 1865

194a, 194b Heieren   –  folketelling 1865

Nordengen   –  folketelling 1865

Hullet   –  folketelling 1865

Langerud   –  folketelling 1865

Fraagaat   –  folketelling 1865

195 Pjaakerud   –  folketelling 1865

Qværnevolden   –  folketelling 1865

Qværnevolden   –   folketelling 1865

195a Pjaakerud   –  folketelling 1865

Guttormen   –  folketelling 1865

195bba Kauserud   –  folketelling 1865

195bbb, 195bbc Kauserud   –  folketelling 1865

195bbd, 195bcd Kauserud   –  folketelling 1865

195bd Kauserud   –  folketelling 1865

195bcd Kauserud   –  folketelling 1865

195bcc Gryttingsvolden   –  folketelling 1865

197a Opsahl   –  folketelling 1865

Nettop   –  folketelling 1865

Kleven   –  folketelling 1865

Nettop   –  folketelling 1865

197b Opsal (Smesrud)   –  folketelling 1865

198 Opsahl   –  folketelling 1865

Opsahl   –  folketelling 1865

Slæpa   –  folketelling 1865

200 Opsahl   –  folketelling 1865

201a Opsahl   –  folketelling 1865

201b Opsahl   –  folketelling 1865

201c Opsahl   –  folketelling 1865

202 Solberg   –  folketelling 1865

203 Solberg   –  folketelling 1865

Skaug   –  folketelling 1865

Nettop   –  folketelling 1865

Aasen   –  folketelling 1865

204a Solberg   –  folketelling 1865

204b Solberg   –  folketelling 1865

204ba Solberg   –  folketelling 1865

204bc Solberg   –  folketelling 1865

205a Pjaaken   –  folketelling 1865

205b Pjaaken   –  folketelling 1865

Pjaaken   –  folketelling 1865

206 Skamarken   –  folketelling 1865

Haugen   –  folketelling 1865

Bergam   –  folketelling 1865

207 Kind   –  folketelling 1865

Pladsen   –  folketelling 1865

Tangen   –  folketelling 1865

Hollerud    –  folketelling 1865

208aa Hollerud   –  folketelling 1865

208b Hollerud     –  folketelling 1865

Hestehagen   –  folketelling 1865

208c, 209a Hollerud    –  folketelling 1865

Stenrøisa   –  folketelling 1865

Hollerudbraaten    –  folketelling 1865

Hagan   –  folketelling 1865

Solli    –  folketelling 1865

208d Hollerudbraaten   –  folketelling 1865

208e Hollerudbraaten   –  folketelling 1865

208f Hollerudbraaten   –  folketelling 1865

208g Bratvold    –  folketelling 1865

208h Hollerudengen  –  folketelling 1865

208m Hollerudbraaten    –  folketelling 1865

Hollerud   –  folketelling 1865

Folketelling 1865 for søndre Tyristrand:

210a Nordrehaug   –  folketelling 1865

Haugstangen   –  folketelling 1865

Mariby   –  folketelling 1865

Brathval   –  folketelling 1865

Brathval   –  folketelling 1865

Bergum   –  folketelling 1865

211 Midthaug   –  folketelling 1865

Krybind   –  folketelling 1865

Krybind   –  folketelling 1865

osv.

 

Diverse notater

Gårdsmatrikkelen 1838
Nmnr Lnr Gmnr Gnavn Bnavn Eier1 Fornavn Eier1 Enavn Daler Ort Skill Dec_skill GSkyld
067 189a 66, 11, 33 Skjerdalen Skjerdalen øvre Hans Henriksen, Kjøbmand 6 2 0 0 1 Sk£.
067 189b 66, 11, 33 Skjerdalen Moen og Mustemarken m.m. C. F. Hals, Lieutenant 1 3 0 0
067 189c 66, 11, 33 Skjerdalen Fægri C. F. Hals, Lieutenant 0 2 0 0 5 L£.
067 189d 66, 11, 33 Skjerdalen Fægri Christen Christensen 0 2 20 0
067 189e 66, 11, 33 Skjerdalen Fægri Hans Iversen 1 1 4 0
067 189f 66, 11, 33 Skjerdalen Fægri Johannes Hansen 0 0 16 0
067 189g 66, 11, 33 Skjerdalen Fægri Tørkel Henriksen Ole Thoresen 0 1 10 0
067 189h 66, 11, 33 Skjerdalen Fægri Christian Borgersen 0 1 0 0
067 189i 66, 11, 33 Skjerdalen Fægri Anders Mortensen 0 2 5 0
067 189k 66, 11, 33 Skjerdalen Snaketangen Hans og Gulbrand Nilsen 0 3 8 0
067 189l 66, 11, 33 Skjerdalen Snaketangen Ole Olsen 0 1 21 0
067 189m 66, 11, 33 Skjerdalen Fægri Hans Christiansen 0 4 8 0
067 189n 66, 11, 33 Skjerdalen Fægri Christian N. Hals 0 2 16 0
068 190 33 Maurerud Maurerud Christen Gulbrandsen 1 1 0 0 7 L£.
069 191 32 Hovin (Hofvin) Hovin Hans Andreas Engebretsen 16 4 0 0 13 3/4 L£.
069 192 32 Hovin (Hofvin) Hovin Carl Krefting 16 2 0 0 13 3/4 L£.
070 193 82 Heieren Gaarrud Torbjørn Poulsen 3 1 2 0 1 2/3 L£.
070 194a 82 Heieren Heieren Hans Narvesen 4 2 2 0 3 1/3 L£.
070 194b 82 Heieren Heieren Narve Narvesen, jun. 4 2 1 0
071 195a 81 Pjaakerud Pjaakerud Ole Nubsen 4 2 0 0 2 L£.
071 195b 81 Pjaakerud Kauserud Narve Nubsen 2 1 0 0 1 L£.
071 244 81 Pjaakerud Pjaakeruds Vandfald med Tomter x C. F. Hals, Lieut. 0 1 15 0 1/2 L£.
072 196 Skoug Skougsmarken Thore Eriksen 3 1 0 0
073 197 72 Opsal Opsal Ole Thomassen 2 2 0 0 5/6 L£.
073 198 72 Opsal Opsal Engebret Nilsen 2 3 0 0 5/6 L£.
073 199 72 Opsal Opsal Jens Eriksen 5 1 0 0 2 1/12 L£.
073 200 72 Opsal Opsal Ole Olsen 2 1 0 0 5/8 L£.
073 201 72 Opsal Opsal Thor Andersens Enke 2 1 0 0 5/8 L£.
074 202 54 Solberg Solberg Jonas Ellingsen 3 3 0 0 5 L£.
074 203 54 Solberg Solberg Thor Eriksen 11 0 0 0 12 L£.
074 204 54 Solberg Solberg Christen Danielsen 3 4 0 0 5 L£.
075 205 85 Pjaaken Pjaaken Lars Bentsen 4 0 0 0 1 2/3 L£.
076 206 105 Skadmarken Skadmarken Gulbrand Ellingsen 8 2 0 0 1 2/3 L£.
077 207 80 Kinn Kinn Amund Olsen 5 1 0 0 5 L£.
078 208a 64 Holerud Holerud Ole Corneliussen 3 2 10 0 3 1/4 L£.
078 208b 64 Holerud Holerud Lars Jacobsen 2 0 17 0 2 L£.
078 208c 64 Holerud Holerud Engebret Haraldsen 0 2 16 0 1/2 L£.
078 208d 64 Holerud Holerudbroten Otter Nielsen 0 1 12 0 2/7 L£.
078 218e 64 Holerud Holerudbroten Christian Iversen 0 1 12 0 2/7 L£.
078 208f 64 Holerud Holerudbroten Gunnild Andersdatter 0 2 7 0 3/7 L£.
078 208g 64 Holerud Bratvold Jacob Gulbrandsen 0 2 16 0 1/2 L£.
078 208h 64 Holerud Holerudengen Jonas Ellingsen 0 2 16 0 1/2 L£.
078 208i 64 Holerud Holerud Christen Ihlen 1 0 8 0 1 L£.
078 209 64 Holerud Holerud Engebret Haraldsen 11 0 0 0 8 3/4 L£.
079 210 78 Haug nordre Nordre-Haug !! Nordrehoug, Capitain 10 2 0 0 10 L£.
080 211 63 Haug mittre Midt-Haug Amund Olsen 6 2 0 0 16 1/2 L£.
080 212 63 Haug mittre Midt-Haug Anders Olsen 0 3 0 0 6 L£.
081 213a 61 Haug søndre Søndre-Haug Jan Christiansen 0 4 12 0 2 3/6 L£.
081 213b 61 Haug søndre Søndre-Haug !! Vardrum, Forvalter 5 0 12 0 14 1/6 L£.
081 214 61 Haug søndre Søndre-Haug Thron Olsen 0 2 0 0
082 215 74 Kolbjørnsrud Kolbjørnsrud Ole Gulbrandsen Thor Olsen 4 0 0 0 2 1/2 L£.
082 216 74 Kolbjørnsrud Kolbjørnsrud Nils Aslesen 2 0 0 0 1 1/4 L£.
082 217 74 Kolbjørnsrud Kolbjørnsrud Nils Aslesen 2 0 0 0 1 1/4 L£.
083 218 94 Broten Broten Thor Andersen 2 4 0 0 1 2/3 L£.
084 219 68, 61 Grefsrud (Greipsrud) Grefsrud med Søndre-Haug Jørgen Olsen 11 0 0 0 13 1/3 L£.
085 220 56 Nakkerud Nakkerud Lars Andersen 5 2 0 0 6 L£.
085 221 56 Nakkerud Nakkerud Anders og Ole Andersen 5 0 0 0 6 L£.
086 222 62 Burud (Budarud) Burud Ole Christiansen 7 3 0 0 8 L£.
086 223a 62 Burud (Budarud) Burud Gulbrand Danielsen 2 1 4 0 3 1/2 L£.
086 223b 62 Burud (Budarud) Burud eller Hullet Anders Christophersen 1 4 14 0 3 L£.
086 223c 62 Burud (Budarud) Burud Anders Christophersen Ole Christiansen 2 1 4 0 3 1/2 L£.
086 224 62 Burud (Budarud) Burud Anders Olsen 1 3 0 0 2 L£.
087 225 77 Solum (Solheim) Solum Ole Christiansen 8 0 0 0 7 1/2 L£.
088 226a 70 Kolkinn Kolkinn Amund Olsen Ole Aamodt 2 4 2 0 1 L£.
088 226b 70 Kolkinn Kolkinn Christian Amundsen 2 4 2 0 1 L£.
088 227 70 Kolkinn Teiget Carl Gulbrandsen 1 2 0 0 1 L£.
088 228 70 Kolkinn Karlsrud Hans Christiansen 1 1 0 0 3/4 L£.
088 229 70 Kolkinn Evensæter (Eyvindsæter) Skoug Gulbrand Carlsens Bo 2 0 0 0
088 230 70 Kolkinn Evensæteren Amund Olsen 0 3 0 0 1 1/4 L£.
089 231 59 Vesetrud Vesetrud Christen Ihlen 10 0 0 0 18 L£.
090 232 60 Berggaarden Berggaarden Lars Aslesen 2 0 0 0 2 1/2 L£.
090 233 60 Berggaarden Berggaarden Christopher Olsen 2 0 0 0 2 1/2 L£.
090 234 60 Berggaarden Berggaarden Henrik Hansen 4 3 0 0 3 3/4 L£.
090 235a 60 Berggaarden Berggaarden Lars Andersen 0 3 8 0 5/6 L£.
090 235b 60 Berggaarden Sannum Nils Hansen 0 1 16 0 5/12 L£.
090 236 60 Berggaarden Bjerkerud Ole Knudsen 1 1 0 0
091 237a 58 Stigsrud Stigsrud Engebret Guulsen 3 1 20 0 5 3/4 L£.
091 237b 58 Stigsrud Stigsrud Nils Hansen 2 4 16 0 5 L£.
091 237c 58 Stigsrud Stigsrud Christian Olsen Johannes Helgesen 2 2 11 0 4 1/4 L£.
091 238 58 Stigsrud Svenskerud Gulbrand Gulbrandsen 1 2 0 0
091 239 58 Stigsrud Stigsrud Torkel Engebretsen 1 2 0 0
092 240 73 Svensrud Svensrud Christopher Olsen 5 1 0 0 8 L£.
092 241 73 Svensrud Svensrud Henrik Andersen 1 3 0 0 6 L£.
093 242 75 Aasterud Aasterud Elling Andersen 8 2 0 0 7 1/2 L£.
093 243 75 Aasterud Ertelien !! Vardrum, Forvalter 2 1 0 0
Gårdsmatrikkelen 1886

 

Etternavn_eier Fornavn_eier Gnr Bnr Mnr Lnr Gnavn Bnavn Daler Ort Skill Mark Ore
Ring, Korpslæge !! 66 1 67, 71, 94 189a, b, d, 244a, 245a Skjerdalen Skjerdalen m. m. 0 0 6 0 12
Torkelsen Ole 66 2 67 189c Skjerdalen Fegri 0 2 0 1 2
Hansen Karl 66 3 67 189e Skjerdalen Fegri 1 0 22 2 94
Abrahamsdatter Mathea 66 4 67 189f Skjerdalen Fegri 0 0 16 0 26
Olsen Tarald 66 5 67 189g Skjerdalen Fegri 0 0 20 0 60
Eriksen Andreas 66 6 67 189h Skjerdalen Fegri 0 1 0 1 2
Johannessen Kristen 66 7 67 189i Skjerdalen Engen 0 2 9 1 31
Hansen Kristian 66 8 67 189k Skjerdalen Fegri 0 4 8 2 19
Hansen Kristoffer 66 9 67 189l Skjerdalen Fegri 0 2 5 1 63
Olsen Gullik 66 10 67 189m Skjerdalen Snaketangen 0 1 13 0 67
Pedersen Magnus 66 11 67 189n Skjerdalen Snaketangen 0 1 6 0 33
Haugan Knud 66 12 67, 69 189o, p, 191a, 192b Skjerdalen Skjerdalen øvre med Fegri og Hovin 16 1 16 40 10
Gulbrandsen Kristen 66 13 67 189q Skjerdalen Støapladsen 0 0 21 0 88
Ellevsen Elling 66 14 67 189r Skjerdalen Snaketangen 0 0 15 0 26
Jonsrud Nils 66 15 67 189s Skjerdalen Støen 0 0 6 0 26
Torkelsen Ole 66 16 67 189t Skjerdalen Fegri 0 0 14 0 42
Bache og Gram !! 66 17 67, 71, 94 189u, 244c, 245b Skjerdalen Skjerdalen øvre med Moen og Mustemarken, Fegri, Pjaakerud Vandfald m.m. og Norderhov Præstegaards Vandfald 3 3 7 8 52
Bache og Gram !! 66 18 67, 69, 74 189v, 191d, e, 192d, e, 204k, l, m, n Skjerdalen Skjerdalen, Fegri, Hovin og Solberg 0 3 1 1 16
Bache og Gram !! 66 19 67, 71, 94 189x, 244d, 245c Skjerdalen Skjerdalen øvre med Moen og Mustemarken, Fegri, Pjaakerud Vandfald m.m. og Norderhov Præstegaards Vandfald 4 3 18 11 6
Hansen Jens 66 20 67 189y Skjerdalen Snaketangen 0 0 8 0 14
Olsen Ole 66 21 67 189z Skjerdalen Snaketangen 0 1 11 0 63
Eriksen Andreas 66 22 67 189æ Skjerdalen Fegri med Snaketangen 0 0 11 0 26
Stenersens Enke O. 66 23 67, 69 189ø, 191f, 192f Skjerdalen Skjerdalen og Hovin 0 0 1 0 2
Kristensen Ole 67 1 68 190 Maurerud Maurerud 1 1 0 4 41
Nilsen Truls 68 1 69 191b Hovin Hovin 7 2 20 27 10
Hansen, Landhandler Kr. 68 2 69 191c, 192c Hovin Hovin 0 0 1 0 2
Nilsen Truls 68 3 69 192a Hovin Hovin 9 1 13 13 89
Torbjørnsen Paul 69 1 70 193a Heieren Gørrud 1 3 1 2 45
Torbjørnsen Johannes 69 2 70 193b Heieren Gørrud 1 3 1 2 52
Narvesen Andreas 69 3 70 194a Heieren Heieren 4 2 2 8 24
Narvesen Nub 69 4 70 194b Heieren Heieren 4 2 1 8 24
Olsen Tor 70 1 71 195a, i Pjaakerud Pjaakerud 3 4 22 13 87
Olsen Haarum Hans 70 2 71 195b Pjaakerud Kauserud 0 0 0 0 1
Pedersen Nils 70 3 71 195c Pjaakerud Kauserud 0 2 22 0 82
Gulbrandsen Johannes 70 4 71 195d, h Pjaakerud Kauserud 0 1 3 0 53
Hansen Henrik 70 5 71 195e Pjaakerud Kauserud 0 0 8 0 47
Hansen Anders 70 6 71 195f Pjaakerud Kauserud 0 0 10 0 53
Hansen Anders 70 7 71 195g Pjaakerud Kauserud 0 0 3 0 14
Paulsen Elling 70 8 71 195k Pjaakerud Kauserud 0 0 18 0 47
Trulsen Kristian 70 9 71 195l Pjaakerud Grøttingsvolden 0 0 6 0 14
Ringerikes Nikkelværk 70 10 71 195m Pjaakerud Pjaakerud 0 1 2 0 75
Ringerikes Nikkelværk 70 11 71 195n Pjaakerud Kauserud 0 2 0 2 45
Ringerikes Nikkelværk 70 12 71 195o Pjaakerud Pjaakerud 0 0 22 0 67
Pedersen Kinna Ole 70 13 71 195p Pjaakerud Kauserud 0 3 0 3 71
Ringerikes Nikkelværk 70 14 71 195q Pjaakerud Pjaakerud 0 0 4 0 14
Tandberg Gabriel 70 15 71 244b Pjaakerud Pjaakerud Vandfald m.m. (Skov) 0 0 6 1 2
Eriksen Tore 71 1 72 196 Skog Skogsmarken 3 1 0 13 65
Pedersen Kinna Ole 72 1 73 197a, 199a Opsal Opsal 5 2 22 9 12
Thaulow, Hytteinspektør N. 72 2 73 197b Opsal Smedrud 0 2 12 0 54
Kinna Ole 72 3 73 197c Opsal Smedrud 0 1 0 0 21
Andersen Martin 72 4 73 197d, 199b Opsal Opsal 0 0 8 0 11
Gram, Konsul Jens 72 5 73 197e, 199c Opsal Fosseveien 0 0 1 0 1
Thaulow N. 72 6 73 197f, 199d Opsal Opsal 1 1 5 2 3
Rasmussen Anders 72 7 73 198a Opsal Braaten 0 4 7 1 45
Olsdatter Sofie 72 8 73 198b Opsal Braaten 0 3 2 1 3
Engebretsen Hans Olaus 72 9 73 198c Opsal Braaten 0 0 13 0 18
Engebretsen Hans Olaus 72 10 73 198d Opsal Braaten 0 0 14 0 21
Andersen Martin 72 11 73 198e Opsal Braaten 0 0 13 0 18
Gørrud Anders P. 72 12 73 198f Opsal Braaten 0 0 5 0 7
Klavenes, Landhandler J. M. 72 13 73 198g Opsal Klavenesbraaten 0 2 9 0 81
Bache og Gram !! 72 14 73 198h Opsal Fosstykket 0 0 3 0 5
Thaulow N. 72 15 73 198i Opsal Braatefossen 0 1 2 0 37
Thaulow N. 72 16 73 198k Opsal Braatefossen 0 0 1 0 2
Gram, Konsul Jens 72 17 73 198l Opsal Engeveien 0 0 3 0 4
Torbjørnsen Jørgen 72 18 73 200a Opsal Opsal 1 3 23 3 52
Skinnes Hans Jørgen 72 19 73 200b Opsal Opsal 0 1 20 0 72
Hamremoen Nils 72 19 73 200b Opsal Opsal 0 1 20 0 72
Hamremoen Truls 72 19 73 200b Opsal Opsal 0 1 20 0 72
Bache og Gram !! 72 20 73 200c Opsal Stranden 0 0 5 0 9
Andersen Martin 72 21 73 201a Opsal Opsal 0 4 21 1 8
Torsen Ole 72 22 73 201b Opsal Opsal 0 4 22 1 2
Hansen Ole 72 23 73 201c Opsal Opsal 0 1 4 0 40
Gram, Konsul Jens 72 24 73 201d Opsal Gjeiteryggen 0 0 1 0 1
Lien Erik 73 1 74 202 Solberg Solberg 3 3 0 6 42
Daa I. M. 73 2 74 203 Solberg Solberg 11 0 0 20 66
Olsen Andreas 73 3 74 204a Solberg Solberg 1 0 10 1 51
Kristiansen Hans 73 4 74 204b Solberg Solberg 0 1 18 0 42
Eriksen Eiulf 73 5 74 204c, d Solberg Solberg 0 4 9 1 54
Nilsen Jens 73 6 74 204e Solberg Solberg 0 0 15 0 25
Tyristrandens Kommune 73 7 74 204f Solberg Solberg 0 2 9 0 53
Engebretsen Hans O. 73 8 74 204g Solberg Solberg 0 0 5 0 5
Engebretsen Hans O. 73 9 74 204h Solberg Solberg 0 1 0 0 35
Engebretsen Hans O. 73 10 74 204i Solberg Solberg 0 0 6 0 9
Engebretsen Hans O. 73 11 74 204o Solberg Solberg 0 1 4 0 33
Onsager, Garver !! 74 1 75 205a Pjaaka Pjaaka 2 2 16 7 61
Johannessen Ole 74 2 75 205b Pjaaka Jonsrud 0 1 0 0 75
Ringerikes Nikkelværk 74 3 75 205c Pjaaka Pjaaka 1 1 8 3 80
Olsen Hans 75 1 76 206 Skamarken Skamarken 8 2 0 17 16
Pedersen Engebret 76 1 77 207 Kinna Kinna 5 1 0 9 19
Engebretsen Hans 77 1 78 208a, d, 209a, b Hollerud Hollerud med Braaten og Skarvheltangen 11 1 23 21 45
Hansen Peder 77 2 78 208b, 209e Hollerud Hollerud med Eliasbraaten 2 1 13 2 77
Thilesen, Sagfører !! 77 3 78 208c Hollerud Hollerud 1 0 8 4 4
Kristiansen Erik 77 4 78 208e, l Hollerud Braaten 0 1 19 0 96
Jensen Henrik 77 5 78 208f Hollerud Braaten 0 1 5 0 42
Olsen Ole 77 6 78 208g Hollerud Hollerud 2 4 10 4 20
Hansen Kristian 77 7 78 208h Hollerud Engen 0 2 16 0 82
Andersen Hans 77 8 78 208i, o Hollerud Bratvold nordre 0 2 16 1 2
Korneliussen Hans 77 9 78 208k Hollerud Hollerud 0 3 0 1 63
Kristiansen Johannes 77 10 78 208m Hollerud Braaten 0 0 21 0 32
Kristiansen Johannes 77 11 78 208n Hollerud Braaten 0 0 5 0 9
Rocher m. fl. !! 77 12 78 209c Hollerud Skarvheltangen 0 1 0 0 68
Kristiansen Johannes 77 13 78 209d Hollerud Hollerud 0 0 2 0 14
Hansen Hans Jørgen 78 1 79 210a Haug nordre Haug nordre 10 1 0 18 60
Thilesen, Sagfører !! 78 2 79 210b Haug nordre Haug nordre 0 1 0 2 14
Tandberg Gabriel 79 1 80, 81, 92 211, 213d, 240d Haug mellem Haug mellem med Haug søndre og Svensrud 6 3 3 14 82
Berg Ellev K. 79 2 80 212 Haug mellem Haug mellem 0 3 0 3 62
Anderssønner Nils og Hans Andreas 80 1 81, 82 213a, 215b Haug søndre Haug søndre med Kolbjørnrud 1 0 8 1 38
Hamremoen Elling 80 2 81 213b Haug søndre Haug søndre 4 0 0 6 56
Thaulow N. 80 3 81 213c Haug søndre Haug søndre 1 2 0 4 25
Trulsen Andreas 80 4 81 214 Haug søndre Haug søndre 0 2 0 0 82
Skinnerud Kristian 81 1 82 215a Kolbjørnrud Kolbjørnrud 1 3 8 2 12
Blyth Ambrosia og Mina 81 2 82 215c Kolbjørnrud Kolbjørnrud 1 3 20 2 94
Kristiansen Isak 81 3 82 216a Kolbjørnrud Kolbjørnrud 1 4 4 1 65
Jørgensen, Kjøbmand !! 81 4 82 216b Kolbjørnrud Kolbjørnrud 0 0 12 0 33
Roschers Enke !! 81 5 82 216c Kolbjørnrud Kolbjørnrud 0 0 8 0 40
Dæli Ole 81 6 82 217a Kolbjørnrud Kolbjørnrud 1 0 0 1 70
Olsen Kristian 81 7 82 217b Kolbjørnrud Kolbjørnrud 0 3 16 1 49
Jørgensen, Kjøbmand !! 81 8 82 217c Kolbjørnrud Skov 0 0 15 0 33
Ringerikes Nikkelværk 81 9 82 217d Kolbjørnrud Kolbjørnrud 0 0 17 0 30
Olsen Peder 82 1 83 218a Braaten Braaten 2 0 22 3 59
Tandberg Gabriel 82 2 83 218b Braaten Braaten 0 0 16 0 14
Pjaakerud m. fl. Tor 82 3 83 218c Braaten Kubakken 0 0 6 0 9
Skinnerud Kristian 82 4 83 218d Braaten Braaten 0 2 4 0 72
Tandberg Gabriel 83 1 84 219a Grefsrud med Haug søndre Grefsrud 2 4 12 7 7
Dæli Ole 83 2 84 219b Grefsrud med Haug søndre Grefsrud 2 2 18 5 27
Tandberg Gabriel 83 3 84 219c Grefsrud med Haug søndre Grefsrud 0 2 20 1 21
Jonsens Enke Jon 83 4 84 219d Grefsrud med Haug søndre Kjensli 0 1 0 0 33
Jørgensen, Kjøbmand !! 83 5 84 219e Grefsrud med Haug søndre Grefsrud 0 1 6 2 77
Nilsen Skinnes Truls 83 6 84 219f Grefsrud med Haug søndre Grefsrud 0 0 10 1 28
Jørgensen, Kjøbmand !! 83 7 84 219g Grefsrud med Haug søndre Grefsrud 0 3 16 5 39
Ringerikes Nikkelværk 83 8 84 219h Grefsrud med Haug søndre Grefsrud 0 0 2 0 7
Olsen Georg M. 83 9 84 219i Grefsrud med Haug søndre Grefsrud 3 3 0 8 71
Kommmunen 83 10 84 219k Grefsrud med Haug søndre Grefsrud 0 0 12 0 40
Andersen Laurits 84 1 85 220a Nakkerud Nakkerud 2 1 3 2 75
Roschers Enke !! 84 2 85 220b Nakkerud Nakkerud 2 0 16 2 68
Jørgensen, Kjøbmand !! 84 3 85 220c Nakkerud Nakkerud 0 0 16 0 61
Jørgensen, Kjøbmand !! 84 4 85 220d Nakkerud Nakkerud 0 0 16 0 61
Fure Nils E. 84 5 85 220e Nakkerud Nakkerud 0 0 15 0 19
Roschers Enke !! 84 6 85 220f Nakkerud Skov 0 1 0 0 53
Roschers Enke !! 84 7 85 220g Nakkerud Nakkerud 0 0 13 0 14
Skinnerud Kristian 84 8 85 220h Nakkerud Nakkerud 0 1 17 0 42
Fure Nils 84 9 85 221a Nakkerud Nakkerud 1 2 19 1 40
Eggum Johannes E. 84 10 85 221b Nakkerud Nakkerud 1 4 20 3 5
Eggum Johannes E. 84 11 85 221h Nakkerud Nakkerud 0 0 14 0 11
Jørgensen, Kjøbmand !! 84 12 85 221c Nakkerud Nakkerud 0 0 15 0 61
Jørgensen, Kjøbmand !! 84 13 85 221d Nakkerud Nakkerud 0 0 15 0 61
Skinnerud Kristian 84 14 85 221e Nakkerud Tangen 0 0 14 0 26
Roschers Enke !! 84 15 85 221f Nakkerud Nakkerud 0 0 6 0 53
Bache og Gram !! 84 16 85 221g Nakkerud Nakkerud 0 0 4 0 4
Bache og Gram !! 84 17 85 221i Nakkerud Nakkerud 0 0 16 0 12
Bache og Gram !! 84 18 85 221k Nakkerud Nakkerud 0 0 2 0 4
Nakkerud Ysteribolag 84 19 85 221m Nakkerud Fagerberg 0 0 7 0 5
Tronsen Anders 84 20 85 221n Nakkerud Brenna 0 1 13 0 26
Skinnerud Kristian 84 21 85 221o Nakkerud Skov 0 1 23 0 61
Blyth Ambrosia og Mina 85 1 86 222a Bure Bure 6 4 14 10 10
Hamremoen Truls 85 2 86 222b Bure Svartkjern (Skov) 0 3 10 3 69
Thilesen, Sagfører !! 85 3 86 222c, 223p, 224c Bure Strandings-Holleia (Skov) 0 0 0 9 15
Haug Andreas 85 4 86 223a Bure Bure 1 1 23 1 72
Ellevsen Lars 85 5 86 223b Bure Hullet 0 2 14 0 67
Rud Truls og Nils A. 85 6 86 223c Bure Bure 0 4 16 1 2
Stigsrud Kristoffer A. 85 7 86 223d, e Bure Bure 0 1 0 0 68
Rud Truls og Nils A. 85 8 86 223f Bure Bure 0 2 16 1 2
Andersen Andreas 85 9 86 223g Bure Hullet 0 2 22 0 82
Nilsen Ole 85 10 86 223h Bure Bakken (Hullet) 0 3 5 1 2
Nilsen Ole 85 11 86 223i Bure Bakken (Hullet) 0 0 6 0 19
Svensrud Gulbrand G. 85 12 86 223k Bure Bure 0 0 16 0 19
Svensrud Gulbrand G. 85 13 86 223l Bure Skov 0 0 5 0 19
Rud Truls og Nils A. 85 14 86 223m Bure Bure 0 2 16 1 2
Johannessønner Daniel og Jørgen 85 15 86 223n Bure Aarengen eller Kullebunden 0 3 12 0 88
Berggaarden Peder A. 85 16 86 223o Bure Hullet 0 0 15 0 16
Amundsen Lars 85 17 86 224a Bure Tangen 0 0 4 0 4
Larsen Andreas 85 18 86 224b Bure Bure 1 2 19 1 80
Bache og Gram !! 85 19 86 224d Bure Vand- og Strandret 0 0 1 0 2
Ellingsen Hans I. 86 1 87 225 Solum Solum 8 0 0 25 6
Evensen Kristian 87 1 88 226a, b, c Kolkinn Kolkinn 3 1 10 7 31
Jørgensen, Kjøbmand !! 87 2 88 226d Kolkinn Kolkinn 0 2 8 2 19
Ilen Halvor 87 3 88 226e Kolkinn Kolkinn 0 1 4 0 88
Ringerikes Nikkelværk 87 4 88 226f Kolkinn Veslesæteren 0 1 0 0 46
Andreasdatter Inger Marie 87 5 88 226g Kolkinn Braaten 0 0 12 0 23
Karlsrud Gulbr. O. 87 6 88 226h Kolkinn Kolkinn 1 1 18 2 99
Ringerikes Nikkelværk 87 7 88 227a Kolkinn Tajet 0 3 12 1 16
Andreassen Nils 87 8 88 227b Kolkinn Tajet 0 3 12 1 16
Gulbrandsen Peder 87 9 88 228 Kolkinn Karlsrud 1 1 2 31
Hamremoen Hans 87 10 88 229a, 230a Kolkinn Evensæter Skov 0 4 0 3 76
Andersen Karl 87 11 88 229b, 230b Kolkinn Evensæter Skov 0 3 6 0 75
Andersen Karl 87 12 88 229c, 230c Kolkinn Evensæter Skov 0 1 16 0 51
Evensen Lars 87 13 88 229d, 230d Kolkinn Evensæter Skov 0 1 6 0 33
Ringerikes Nikkelværk 87 14 88 229e, 230e Kolkinn Evensæter Skov 0 0 20 0 25
Ringerikes Nikkelværk 87 15 88 229f, 230f Kolkinn Evensæter Skov 0 0 10 0 11
Tajet Nils A. 87 16 88 229g, 230g Kolkinn Evensæter Skov 0 1 14 0 42
Ilen Halvor 88 1 89 231a Vesetrud Vesetrud 6 3 23 19 33
Jørgensen, Kjøbmand !! 88 2 89 231b Vesetrud Skov 2 4 0 13 30
Andersen Andreas 88 3 89 231c Vesetrud Staalhovde (Bakken) 0 0 21 0 51
Nilsen Andreas 88 4 89 231d Vesetrud Ringen 0 1 4 0 67
Jakobsen Tor 89 1 90 232 Berggaarden Berggaarden 2 0 0 3 62
Olsen Kristoffer 89 2 90 233 Berggaarden Berggaarden 2 0 0 12 79
Jonsen Gotfred 89 3 90 234a Berggaarden Berggaarden 3 4 4 6 88
Gulbrandsen Gulbrand 89 4 90 234b Berggaarden Skov 0 2 21 1 9
Klem Jakob 89 5 90 234c Berggaarden Berggaarden 0 0 23 0 35
Einersen Andreas 89 5 90 234c Berggaarden Berggaarden 0 0 23 0 35
Aasmundrud Andreas 89 5 90 234c Berggaarden Berggaarden 0 0 23 0 35
Ellingsen Asle 89 6 90 235a Berggaarden Berggaarden 0 3 2 1 51
Andreassen Peder 89 7 90 235b Berggaarden Sandum 0 1 16 0 53
Jonsen Gotfred 89 8 90 235c Berggaarden Berggaarden 0 0 6 0 14
Opsal Martin A. 89 9 90 236a Berggaarden Bjørkerud 0 0 20 0 11
Gulliksen Asle 89 10 90 236b Berggaarden Bjørkerud 1 0 4 0 72
Nilsen Peder 90 1 91 237a Stigsrud Stigsrud 2 1 22 4 27
Asbjørnsen Kristoffer 90 2 91 237b, i Stigsrud Stigsrud 3 4 8 8 38
Andersen L. 90 3 91 237c Stigsrud Stigsrud 0 3 22 1 63
Thilesen, Sagfører !! 90 4 91 237d Stigsrud Stigsrud 0 2 2 2 59
Engebretsen Ole 90 5 91 237e Stigsrud Allergot 0 1 17 0 33
Roschers Enke !! 90 6 91 237f Stigsrud Skov 0 2 20 2 28
Larsen Lars 90 7 91 237h Stigsrud Stigsrud 0 0 15 0 19
Gulbrandsen Gulbrand 90 8 91 237l Stigsrud Skov 0 1 9 1 14
Gulbrandsen d. y. Gulbrand 90 9 91, 93 238, 242c Stigsrud Svenskerud med Aasterud 1 2 18 2 26
Ellingssønner Torkel og Karl 90 10 91 239a Stigsrud Engen 1 1 8 1 98
Ellingsen Engen Andreas 90 11 91 239b Stigsrud Braaten 0 0 16 0 21
Olsen, Maler Kr. 91 1 92 240a Svensrud Svensrud 1 4 11 3 64
Tandberg Gabriel 91 2 92, 91 240b, 237g, k Svensrud Svensrud med Stigsrud 1 1 14 5 20
Hansen Nils 91 3 92 240c Svensrud Svensrud 1 4 10 3 71
Hansen Nils 91 4 92 240e Svensrud Svensrud 0 0 2 0 4
Ellingsen Elling 91 4 92 240e Svensrud Svensrud 0 0 2 0 4
Rud Truls E. 91 5 92 241a Svensrud Svensrud 0 4 0 1 87
Aamot Edvard 91 6 92 241b Svensrud Svensrud 0 2 0 1 9
Haug Hans J. 91 6 92 241b Svensrud Svensrud 0 2 0 1 9
Ringerikes Nikkelværk 91 7 92 241c Svensrud Skov 0 2 0 0 95
Ringerikes Nikkelværk 92 1 93 242a, 243 Aasterud Aasterud med Ertelien 10 1 14 19 9
Jørgensen, Kjøbmand !! 92 2 93 242b Aasterud Aasterud 0 0 16 0 65

 

 

 

 

 

Eier i 1950: . Se Matrikkelutkastet av 1950.

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036461002728

27.08.189727.08.1

Legg igjen en kommentar